TT
EU-kommissionen
I flödet

Rapport: Tveksamt om väljarna får vad de röstar på

Att vara EU-parlamentariker kan vara en balansakt på slak lina. I alla fall för den politiker som ska driva det egna partiets frågor samtidigt som man ska få största möjliga inflytande i den partigrupp man tillhör i EU-parlamentet. En färsk rapport från Timbro försöker utröna hur detta dilemma påverkar möjligheterna för politikerna att upprätthålla en principfast linje utifrån sitt parti utan att förlora inflytande bland kollegerna i Bryssel. Frågan om det nationella självbestämmandet är den största konfliktytan.

Rapporten, med namnet ”På slak lina”, fokuserar på de borgerliga EU-parlamentarikernas arbete mellan 2014 och 2019. Kort och gott ställs frågan: Får väljarna vad de röstar på i EU-valet?

– Att som EU-parlamentariker ge vallöften är svårt. De väljs in på svensk valsedel. Men när de väl kommer till Bryssel blir de en del av de europeiska partigrupperna. För vissa partier innebär detta svåra val och kompromisser. De vill ju vara lojala med sina väljare i Sverige samtidigt som de försöker maximera sitt inflytande i EU-parlamentet, säger Emanuel Örtengren, rapportförfattare och projektledare på Timbro.

Frågan är bara om de kan leva med dessa kompromisser. Rapportförfattaren har studerat några borgerliga politikers arbete i partigrupperna och studerat hur de tar tillvara sina svenska väljares intressen.

– Överlag kan man säga att de borgerliga parlamentarikerna är ganska konsekventa. Men det finns stora principiella frågor där det råder konflikt. Subsidiaritetsprincipen är en sådan, säger Emanuel Örtengren.

Subsidiaritetsprincipen innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt i de olika medlemsländerna. Bortsett från de områden där EU har exklusiv kompetens, som till exempel handelspolitiken, måste eventuella överstatliga åtgärder kunna motiveras tydligt. Men det är i den gråa mittzonen där problem kan uppstå.

– Frågan om gemensam lagstiftning inom arbetsrätten och inom sociala frågor är till exempel något som splittrar de stora partigruppernas ledamöter.

Rapporten tar bland annat upp den tidigare EU-parlamentarikern Lars Adaktussons arbete. Kristdemokraterna tillhör den stora konservativa partigruppen EPP, där även Moderaterna ingår. Partigruppen är till övervägande del positiv till den sociala pelaren som förespråkar att lagstiftning kring arbetsmarknadsfrågor i större utsträckning ska överföras till EU-central nivå.

– Men Lars Adaktusson har, sin partigrupp till trots, följt sina hemmaväljares önskan och konsekvent röstat emot de förslag som han anser strider mot subsidiaritetsprincipen. Denna hållning kan belönas av de svenska väljarna, men går man regelbundet emot sin partigrupp kan man å andra sidan få begränsat inflytande i parlamentet, säger Emanuel Örtengren.

En EU-parlamentariker som däremot har haft en betydligt enklare tillvaro är Cecilia Wikström (L). Liberalerna är det svenska parti som är mest positiva till större överstatlighet inom EU. Något som går helt i linje med den liberala gruppen ALDE vilka också har en positiv syn kring mer gemensam lagstiftning för EU-länderna.

– Både Cecilia Wikström och Lars Adaktusson har fört sina respektive partiers frågor hårt. Men deras möjligheter skiljer sig åt. Lars Adaktusson har förhållandevis låg lojalitet med sin partigrupp, medan Cecilia Wikström har kunnat föra sitt partis talan utan att hamna i konflikt med partigruppen, säger Emanuel Örtengren.

Centerpartiet, som också tillhör den liberala ALDE-gruppen, har däremot haft det svårare under mandatperioden. Partiet har länge fört en tydlig linje bort från överstatlighet.

– Frågan är större än dessa partiers inflytande. Medierna har inte alltid uppmärksammat det problem som det innebär när partigrupper kör över enskilda länders partier. Ta den socialdemokratiska gruppen, till exempel. Där har toppkandidaten till nästa ordförande i EU-kommissionen, Frans Timmermans, förespråkat att man ska införa en arbetslöshetsförsäkring på EU-nivå. Det är ett stort ingrepp i det nationella självbestämmandet, säger Emanuel Örtengren.

Är subsidiaritetsprincipen hotad? Närmar vi oss överstatlighet och minskat självbestämmande?

– EU skulle behöva en seriös diskussion om maktdelning. Problemen är inte de områden där EU har exklusiv kompetens, som handelspolitiken och konkurrenspolitiken. Inte heller de områden där nationerna har exklusiv kompetens, som utbildningsområdet. Det handlar om gråzonen i mitten, där gränsdragningen är oklar, som socialpolitiken eller arbetsmarknadslagstiftningen.

– Många i EPP- och ALDE-grupperna vill flytta upp dessa frågor på EU-nivå i högre utsträckning för att den politik som drivits i deras hemländer misslyckats. Men EU kan inte ta ansvar för varje område som medlemsstaterna misslyckats med. Samarbetet bör fokusera på genuint gränsöverskridande frågor. Annars försvåras det demokratiska ansvarsutkrävandet både på EU-nivå och på nationell nivå.

Toppnyheter

Adam Schiff. J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Schiff: Trumps agerande mycket värre än Watergate

Att villkora militärt bistånd till Ukraina mot gentjänster, såsom Demokraterna anser att Donald Trump gjort, är mycket värre än det Richard Nixon gjorde under Watergate-skandalen. Det säger den demokratiske ordföranden i underrättelseutskottet, Adam Schiff, som leder förhören i den pågående riksrättsutredningen, skriver AFP.

Han menar att Trump genom sitt agerande svikit en allierad, som dessutom ligger i krig.

– Det är betydigt värre än en tredje klassens inbrott i Demokraternas högkvarter, sa Schiff, när de öppna förhören i dag avslutades.

Igår 22:14
Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Andrew Yang och Tom Steyer.  ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
undefined

Sanders: Trump är tidernas mest korrupta president

Under debatten mellan tio av Demokraternas primärvalskandidater i natt togs frågan om den pågående riksrättsutredningen mot president Donald Trump upp.

– Jag tror inte att det är en bra idé att vi rättar oss efter Trumps retorik och säger ”lås in honom”. Vi måste ena landet, sa den före detta vicepresidenten Joe Biden.

Bernie Sanders tryckte på vikten av att ingen amerikan står över lagen, men ville samtidigt betona att USA trots allt inte är så polariserat som det kan verka.

– Han är förmodligen den mest korrupta presidenten i modern tid, men vi kan inte bara fokusera på Donald Trump. Om vi gör det förlorar vi valet, sa han.

Elizabeth Warren gjorde en passning till gårdagens kongressutfrågning av EU-ambassadören Gordon Sondland, som tidigare ska ha bidragit med stora belopp till Trumps kampanj:

– Vi kommer inte att ge ambassadörsposter till den högst bjudande, sa hon.

Även Kamala Harris var på offensiven och kallade Trump för en brottsling som bor i Vita huset.

Igår 03:35
Läs mer om Anklagelserna mot Trump

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Jonathan Ernst / TT NYHETSBYRÅN
Frihandelns framtid

Källor: Utredning kan ge USA skäl till nya EU-tullar

Trumpadministrationen överväger att genomföra ytterligare en säkerhetsutredning av handeln med EU, för att kunna rättfärdiga strafftullar. Det uppger källor för Politico i ett skede där tidsfristen för de varslade biltullarna löpt ut.

I praktiken skulle det leda till att fordonstullarna – motiverade av att importen ses som ett säkerhetshot – inte längre blir aktuella. I stället skulle EU kunna bli föremål för en bredare utredning, som i förlängningen skulle kunna ge Donald Trump argument för strafftullar på import från EU inom flera sektorer.

– Vad det skulle göra är att skapa en situation där presidenten får ett övertag över EU det kommande året, säger en före detta tjänsteman vid administrationen.

Igår 20:18
Salvatore Di Nolf / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Snart kan WTO sluta fungera fullt ut

Om tre veckor kan världshandelsorganisationen WTO sluta fungera full ut, rapporterar Sveriges Radio.

Anledningen är att USA vägrar att utse en ny domare till organisationens appellationsdomstol.

Den nuvarande domaren pensioneras om knappt tre veckor och om det inte finns någon ny domare på plats då kommer en fungerande instans som kan upprätthålla internationella handelsregler att saknas.

Agerandet bottnar i USA:s kritik mot WTO som man menar inte fungerar då organisationen inte hindrar länder från att stjäla teknik från bolag i andra länder och att konkurrera på oschyssta villkor, rapporterar SR.

Igår 14:28
Läs mer om Frihandelns framtid