Kompetenskrisen

Rapport: Här är det lättast att få tag i personal

Lättast att få tag i arbetskraft har företagen i Norrland och i de norra delarna av Mellansverige, visar en rapport från Stockholms handelskammare.

I rapporten ”Kompetenskrisen hotar företagen!” slår Stockholms handelskammare redan i titeln fast slutsatsen. Det konstateras i att kompetensbristen har övergått i en allvarlig kompetenskris, där läget är värst i Stockholm.

– Orsaken är att företagen i Stockholm i hög grad är utsatta för en stark internationell konkurrens och är i stort behov av spetskompetens. Om inget görs kommer svenska företag att tappa i konkurrenskraft, för på den internationella marknaden vinner den bästa tjänsten, säger Stefan Westerberg, seniorekonom vid Stockholms handelskammare, till fPlus.

Enligt Stefan Westerberg råder det kompetensbrist i hela landet och läget har förvärrats i alla delar av Sverige de senaste fyra åren. Bristen på arbetskraft är som störst inom it-sektorn, kommunikationstjänster och finans.

I Övre Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige är det lättare att få tag på arbetskraft. Här är den så kallade vakansgraden 0,6 mer än hälften så stor som i Stockholm, visar rapporten. Vakansgrad visar just brist på arbetskraft. Ju högre vakansgrad desto högre brist på arbetskraft.

Men även om det ser ljusare ut i dessa regioner (se faktarutan) så är det inte bra.

– Man kan sammanfatta läget med att det är det är brist på arbetskraft i hela landet men att situationen i Stockholm är akut. Stockholm svarar för 40 procent av alla vakanser i Sverige, säger han.

Handelskammaren uppger att vakanserna motsvarar ett produktionsbortfall på 18 miljarder kronor i Stockholm och 34 miljarder i riket.

– Det är stora belopp det handlar om, säger Stefan Westerberg.

Efterlyser reformer

Handelskammaren understryker i rapporten att långtidsarbetslösheten är ett allvarligt problem som måste lösas. I Stockholm är antalet personer som varit arbetslösa i över 12 månader 27 000 personer, vilket är tre gånger fler än före finanskrisen 2009.

Organisationen efterlyser nu smarta, genomtänkta politiska reformer och ställer sig bland annat bakom den planerade reformeringen av Arbetsförmedlingen.

– Vi anser att matchningen inte fungerat och där måste Arbetsförmedlingen ta på sig en stor del av ansvaret. Vi har räknat ut att om matchningen fungerat så hade arbetslösheten varit 2 procentenheter lägre. Det är viktigt att utbildningarna anpassas till näringslivets behov och önskemål, säger Stefan Westerberg.

Stockholms handelskammare är också starkt kritisk mot kompetensutvisningarna i ett skede där landet behöver hjälp av arbetskraftsinvandring.

– Kompetensutvisningarna handlar om ett nationellt självskadebeteende och är mycket dåligt både för individerna och våra företag. Det är hög tid att göra något åt problemet, säger Stefan Westerberg.

Kompetensbristen region för region

Stockholms Handelskammare har gått igenom vakansgraden, procent av antalet anställda, för Sveriges regioner det tredje kvartalet 2018. Lättast att hitta arbetskraft har företagen i Övre Norrland och svårast är det i Stockholm.

1) Övre Norrland - 0,6 (0,5 snitt senaste 12 åren)

2) Mellersta Norrland - 0,8 (0,6)

3) Norra Mellansverige - 0,6 (0,5)

4) Västsverige - 0,9 (0,6)

5) Sydsverige - 1,3 (0,7)

6) Småland med Öland och Gotland - 1,2 (0,6)

7) Östra Mellansverige 1,0 (0,7)

8) Stockholm 1,4 (1,0)

Källa: SCB

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer