Kritiken mot upphandlingarna

Råden du inte kan vara utan som upphandlare

Se till att få stöd från kommunledningen, skapa bättre dialog med företagen. Det är ett par råd från åtta arbetsgivarorganisationer till offentliga upphandlare.

Kompetensen i kommuner, regioner och andra myndigheter är låg i frågor som rör upphandling och inköp.

– Börja med att ha koll på vad det är kommunen köper i dag. Genom att göra en spendanalys får man fram vem i organisationen som köper vad, för hur mycket pengar, från vilken leverantör och från vilket avtal, säger upphandlingsexpert Birgitta Laurent.

När det råder skärpa i stort är det dags för företrädare för berörda verksamheter, så kallade tvärfunktionella grupper, att träda in och ta sig an uppgiften att följa upp gällande avtal, fastställa det kommande behovet, införskaffa nya fakta och information om den aktuella varan eller tjänsten samt syna leverantörerna på marknaden.

– För att lyckas krävs att man tänker i delvis nya banor, får stöd av den högsta ledningen samt tid och resurser för dialog med marknaden.

Tyvärr är det ännu inte särskilt utbrett att tvärfunktionella team jobbar kategoristyrt inom offentlig sektor, fastslår Birgitta Laurent.

– Större kommuner har många upphandlare anställda, som drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. I mindre kommuner är det däremot inte ovanligt att en upphandlare sköter allt från upphandling av möbler till upphandling av städtjänster och konsulter. I mån av tid försöker man istället samarbeta med upphandlare i andra kommuner.

Birgitta Laurent rekommenderar kommuner, regioner och andra myndigheter att i större utsträckning tänka igenom sina offentliga åtaganden.

– Varje ny upphandling bör ske i dialog med företagen. Ett komplement är att ta del av de vägledningar och rekommendationer som branscherna själva tagit fram, säger hon.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer