TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Psykologerna: Så rustade är svenskarna för en ny virusvåg

Coronakrisen har skakat om en hel värld. Men vad händer egentligen med företagare, arbetslösa och andra människor i sådana här kriser? Hur mentalt rustade är svenskarna för att tackla en ny våg av viruset? Psykologerna Sara Henryson Eidvall och Sara Hammer har studerat tidigare kriser och menar att rationella argument inte längre styr våra beteenden.

De psykologiska reaktionerna på coronavirusets utbrott, på både individ- och befolkningsnivå, kan komma att ställa till mycket större skada än antalet dödsoffer som själva smittan orsakar. Särskilt om krisen blir långvarig eller om det kommer ytterligare en våg. Det tror Sara Henryson Eidvall, psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi.

– Vi är villiga att göra massiva insatser för att rädda en person från corona samtidigt som vi rent teoretiskt vet att insatserna kan kosta femton andra livet. Men ingen vill vara den som står i vägen för att rädda det liv som står mitt framför våra ögon, säger hon.  

Studerat tidigare kriser

I en pandemi avslöjas människans flockbeteende med all önskvärd tydlighet. När rädslan kopplar sitt grepp över hela jordens befolkning är det inte längre rationella argument som styr våra beteenden, utan rädslor. I dag, när information går blixtsnabbt över jordklotet tack vare digitaliseringen, är flockbeteendet något som drabbar hela jordens befolkning blixtsnabbt – ett fenomen som inte tidigare är observerat.

– Vi vet inte vad som kommer härnäst så alla spekulationer riskerar att bli snömos. Men genom att studera tidigare epidemier i mindre skala kan man försöka dra vissa försiktiga slutsatser, säger Sara Henryson Eidvall.  

Hon hänvisar bland annat till tidigare observationer gjorda vid ebolautbrottet i Sierra Leone som 2014 spred sig okontrollerat. I en artikel i Läkartidningen i mars beskriver läkaren Johan von Schreeb om det stora antalet dödsoffer som dog till följd av överreaktioner och insatser, framkallade av rädsla, under ebolautbrottet.

– Johan von Schreeb uppmärksammade att långt fler sannolikt dog på grund av att de inte vågade ta sig till sjukhus för allvarliga åkommor som hjärtsjukdomar och cancer eftersom de inte ville bli smittade. Vi ser samma tendenser här i Sverige nu, där människor undviker akutvård på grund av rädsla för att själv smittas eller att uppta resurser från coronapatienter, säger Sara Henryson Eidvall.

Paradoxalt ökar välbefinnandet under kriser

Hon vill vara försiktig med att uttala sig om huruvida de insatser som görs i dag är överreaktioner eller inte, eftersom vi inte vet vad smittan kommer att leda till ännu. Men hon kan ändå notera en lång rad reaktioner på befolkningsnivå som rent spekulativt skulle kunna visa sig vara mångfalt skadligare än själva smittan. Hon nämner de psykiska orsakerna som en av de mer skadliga effekterna.

– En paradoxal effekt av omfattande kriser som berör hela befolkningar är att det psykiska välbefinnandet tenderar att öka under själva krisen. Men dessvärre kommer i regel ett bakslag efter krisen. Forskare räknar därför med en fördröjd suicidboom när krisen väl är över. En ökning av antalet självmord på omkring fem procent är inte orimlig att vänta sig, säger Sara Henryson Eidvall

Hon får stöd för sina teorier i färsk forskning. The Guardian hade nyligen en artikel som beskrev något som de kallade the lockdown paradox. Artikeln beskriver forskaren Daisy Fancourts arbete. Hon leder ett team vid University College London i en pågående studie om den psykologiska och sociala påverkan av coronapandemin.

Resultatet hittills I studien, som omfattar över 74 000 människor, har visat att välbefinnandet har ökat de senaste veckorna och orosnivån har fallit, både för människor med och utan existerande psykisk ohälsa.

Rebound-effekt att vänta

Men därmed inte sagt att oron botas på grund av krisen. Tvärtom, menar Blake Stobie, klinisk chef vid Centre for Anxiety Disorders and Trauma i London, i samma artikel. Han menar att en rebound-effekt är att vänta.

– Trygghetssökande beteenden och socialt undvikande är nyckelfaktorer vid ångestproblematik. Vi observerar nu en situation där socialt undvikande införlivas på samhällsnivå. Men detta innebär inte med nödvändighet att ångesten behandlas. Har du social oro och befinner dig i lockdown så kanske du upplever att ångesten minskas. Men du har inte botat den, säger Blake Stobie till The Guardian (red översättning).

Även om vi inte har haft någon omfattande lockdown i Sverige, som i England, har psykologen Sara Hammer, som arbetar som terapeut på företaget Psykologpartners noterat att många av hennes klienter plötsligt upplever ett förbättrat välbefinnande mitt i coronakrisen.

– Många av mina klienter, framförallt de som har utmattningssyndrom eller GAD (generaliserat ångestsyndrom), upplever just nu en förbättring. De berättar om en känsla av att man inte är ensam om oro för framtiden. De upplever också att de inte längre känner sig utanför om de isolerar sig från andra, eftersom alla gör så nu, säger hon.

Sammanhållningen ökar – men bara tillfälligt

Hon pekar även på att känslan av sammanhållning ökar i samhället. Media bidrar också till att skapa en bild av att vi tar hand om varandra för att överleva vilket skapar en känsla av gemenskap och endräkt.

Men bilden är bedräglig, menar Sara Hammer. När krisen väl är över så minskar känslan av sammanhållning och krisens konsekvenser blir extra tydliga. Särskilt för människor som har förlorat sina jobb, sett sina företag gå om intet eller mist anhöriga.

– Det är tyvärr mycket som talar för att coronapandemin kommer att leda till väsentligt fler självmord än normalt när krisen väl har lagt sig. Ökningen väntas ligga på omkring fem procent, säger Sara Hammer och hänvisar till siffror från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention.

Både Sara Hammer och Sara Eidvall Henryson understryker att det därför är mycket viktigt att vården står ordentligt rustad efter krisen för att ta emot det ökade trycket till följd av denna fördröjda effekt. Särskilt om krisen blir långvarig, eller ännu värre, om det kommer ytterligare en våg strax efter första vågen.

– Vi har haft coronakrisen några månader nu och vi kan notera hur människor så sakteliga släpper på försiktighetstänkandet – vilket också är en naturlig psykologisk reaktion. Om vi utsätts för fara under längre tid kommer vi så småningom att vänja oss vi den vilket kan leda till fler riskfyllda beteenden, säger Sara Hammer.  

Vad som är rätt och fel att göra angående försiktighetsåtgärder och restriktioner råder det delade meningar om, även internationellt. Sverige sticker ut med sin frånvaro av tvingande försiktighetsåtgärder. Vilken metod som visar sig bäst kan man först i efterhand avgöra. Men om krisen visar sig bli långvarig eller om den kommer i ytterligare en våg så kan det få oöverblickbara konsekvenser för samhället.

Slitningar mellan de som har jobb och inte

Sara Henryson Eidvall tror att slitningarna i samhället kan komma att växa, mellan de som har jobb och de som inte har.

– Vi ser i dag hur vårdpersonalen är extremt överbelastad i dag och tvingas ställa om till andra verksamheter eller arbeta dubbla pass. Men samtidigt finns där en arbetsglädje och en känsla av att känna sig behövd. Samtidigt ser vi vissa branscher där människor nu måste gå helt sysslolösa. Just nu känner dessa arbetslösa personer möjligen en viss samvaro med varandra, men vad händer efter krisen då allt förväntas återgå till det normala, undrar Sara Henryson Eidvall.

Sara Hammer är orolig för utvecklingen av missbruk och ökad frekvens av våld i nära relationer. Redan nu finns en oroväckande tydlig statistik kring detta.

– Det finns ett stort mörkertal vad gäller våld i hemmet. Den här krisen är unik för den är så långdragen och vi vet inte hur den slutar. Ju längre tid vi tvingas isolera oss från omvärlden, desto större kommer de negativa effekterna av psykisk ohälsa att bli, säger Sara Hammer.  

Livsverk raderas – påverkar flera led

Sara Henryson Eidvall ser även med oro på utvecklingen för företagen – vad som händer när människors livsverk slås i spillror. Det kan handla om företag som har byggts upp under lång tid, kanske generationer, som nu går under, med stort lidande till följd.

– Hur påverkas entreprenörskapet när man dagligen får rapporter om hur företagare får se sina livsverk raderade under loppet av en eftermiddag? Vad gör det med dem personligen, och vad gör det med alla andra människor som är beroende av detta företag för sin försörjning och för sin yrkesglädje och plats i tillvaron, undrar hon.

Vi vet att vi dessvärre befinner vi oss tidigt i smittans tidevarv. Även om ökningstakten av antalet avlidna har börjat avta i många länder så har det ingalunda upphört. Covid 19 fortsätter att skörda offer i alla länder även om kurvan inte längre är lika brant.

– Det är omöjligt att redan nu överblicka konsekvenserna av denna kris. Vi befinner oss bara i början av själva smittan. Och om vi ska beakta följdverkningarna och dess offer så har vi tyvärr bara sett en bråkdel av det ännu, säger Sara Henryson Eidvall.

Toppnyheter

Hassan Diab/Två skadade män i samband med tisdagens händelse i Beirut. TT
Explosionen i Libanon

Premiärminister: Ansvariga för denna dödliga katastrof kommer att få betala priset

Tisdagens dödliga katastrof i Beirut kommer inte att passera utan att någon ställs till svars, lovar Libanons premiärminister Hassan Diab enligt Reuters. I stället kommer de ansvariga att få ”betala priset”.

Explosionerna blev så pass kraftiga eftersom de skedde i ett lager där någon form av explosiva material förvarades.

– Information om det här farliga lagret som har funnits där sedan 2014 kommer att meddelas, och jag kommer inte att förhindra utredningarna, säger han.

I talet vädjade Diab också om hjälp från andra länder. Redan under tisdagen lovade flera länder, bland annat Frankrike, Storbritannien och Israel, att hjälpa till.

Vid 23-tiden på tisdagskvällen är den officiella dödssiffran 73 personer. Tusentals personer har skadats.

Igår 20:25
Skadade efter explosionen. Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN
undefined

73 döda och 3 000 skadade – siffrorna stiger ytterligare efter enorma explosionerna

Minst 73 personer har dött och 3 000 har skadats i explosionerna i Libanons huvudstad Beirut. Dödstalet 73 meddelades vid 23-tiden på tisdagskvällen, men det tros stiga ytterligare. Olika medier rapporterar också delvis olika siffror över skadade, men antalet rör sig mellan 2 500 och 3 000.

Antalet döda väntas stiga ytterligare. Hälsoministern Hamad Hassan säger att uppgifterna är en ”preliminär beräkning”.

– Det är en katastrof på alla sätt och vis, säger Hamad Hassan i libanesisk tv.

Libanons chef för Röda Korset, George Kettani, säger att han ser drabbade vart han än tittar.

– Det är offer och skadade överallt – på alla gator och områden nära och långt borta från explosionen, säger han.

Det är ännu inte fastslaget exakt vad som orsakade de två explosionerna i en lagerlokal vid hamnen. Men enligt initiala uppgifter förvarades explosiva ämnen av något slag i området.

Igår 18:51
Bild på skadade människor i Beirut.  Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Överlevare: ”Jag kan inte fatta att jag är vid liv”

I Beirut ligger mängder av glassplitter och skadade på gatorna. Vittnen och överlevare beskriver en stad i ett katastrofläge för al-Jazira.

– Jag gick ut ur min bil och sprang mot en ingång till en byggnad. Då insåg jag att byggnaden var förstörd. Jag försökte ringa mina föräldrar men kunde inte få tag på någon, säger Nada Hamza som bor i staden.

– Jag kan inte fatta att jag är vid liv, tillägger hon.

Mohamed Khalifeh skyndade sig till sjukhuset för att hjälpa skadade. Han berättar att han var hemma när explosionen inträffade:

– Jag ropade till familjen att akta sig, det är en jordbävning – och genast kollapsade allt, säger han.

Igår 21:51
Läs mer om Explosionen i Libanon
Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.  Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

SKR: Mer statsbidrag behövs – skatter kan höjas

Det statsbidrag på 21 miljarder kronor som kommuner och regioner fått för att hantera coronapandemin räcker inte. Det säger chefsekonomen på Sveriges kommuner och regioner, SKR, Annika Wallenskog till DN.

– Höjer inte regeringen statsbidragen för nästa år ytterligare kommer många behöva höja skatten, säger hon till tidningen.

Hon kan inte säga exakt hur många kommuner och regioner det rör sig om men säger att läget ser värre ut för regionerna. Endast region Jönköping räknar på ett resultat omkring plus minus noll, enligt Wallenskog.

Igår 20:14
HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Calmfors om ekonomin: ”Jag är väldigt orolig”

Fasa ut de dyraste permitteringarna och ersätt dem med morötter för att få tillbaka folk i arbete. Så lyder ett av flera recept från Omstartskommissionen för att lyfta landet ur krisen.

– Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända när verksamheterna drar igång, med en ökad trängsel i allmänna kommunikationer. Vi ser så många exempel i vår omvärld på att smittspridningen ökar, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och medlem i Omstartskomissionen.

Han fortsätter:

– När smittspridningen är stor drabbas ekonomin.

Vägen framåt är lång och i en sista fas, efter nästa val, är det dags för omstartsfasen, en fas där Lars Calmfors bland annat föreslår en skattereform, avvecklad hyresreglering, lägre minimilöner och uppluckrat anställningsskydd.

Igår 20:12
JONATHAN NACKSTRAND / AFP
undefined

Rundringning: Storbolag fortsätter med hemarbete i höst

Trots expertvarningar om risker för minskad lönsamhet planerar flera svenska storbolag att fortsätta med hemarbete under hösten. Det visar en rundringning som Dagens Industri genomfört.
– Vi fortsätter att arbeta hemifrån med undantag för våra affärskritiska funktioner som driftövervakning och kundtjänst eller de team som av olika praktiska skäl har svårigheter att jobba på distans, säger Inger Gunterberg, pressansvarig på Telia.

Även Ericsson är inne på samma spår.

– Vi kommer att fortsätta jobba hemifrån under hösten som vi vet nu. Vi håller just nu på att titta vad det finns för behov och önskemål kring hur man ska jobba framöver när pandemin har lagt sig men det är svårt att svara redan nu på hur hemarbetet påverkar verksamheten, säger Eva Andersson från Ericssons pressavdelning till Dagens Industri.

Igår 19:53
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.  Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Moderaterna: Tåget har gått för uppgörelse med S

Det är inte längre möjligt att göra upp om en framtida migrationspolitik med Socialdemokraterna, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard till Ekot.

– Nu har det tåget gått och nu är Socialdemokraterna svaret skyldiga om hur de ska driva det här genom riksdagen, säger hon och pekar på att om regeringen ska få igenom förslaget så krävs det att gå via en proposition – och då krävs det enighet.

Socialdemokraterna står bakom det mesta i migrationskommitténs förslag om att göra den tillfälliga asyllagstiftningen permanent. Medan regeringspartnern Miljöpartiet kommer att reservera sig på nästan alla punkter.

Igår 18:46
Annika Hirvonen Falk/Arkivbild.  Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MP: Förutsättningar för humanitär flyktingpolitik

Regeringen kommer inte att kunna lägga fram en proposition om en framtida flyktingpolitik – i stället kommer det att behövas nya förhandlingar, säger Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk till TT.

– Jag tror att vi har goda förutsättningar att nå en uppgörelse om en humanitär flyktingpolitik, om andra partier är beredda att sätta sig ned och förhandla, säger hon.

Det finns inget helhetsförslag från migrationskommittén med en majoritet bakom utan i stället finns flera enskilda lagförslag med ”hoppande majoriteter”.

Igår 11:07
Rikard Larsson intervjuas 7 juli/Arkivbild. Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MP vill förhandla igen – S och L säger nej direkt

Socialdemokraterna står bakom det mesta i Migrationskommitténs förslag om att göra den tillfälliga asyllagstiftningen permanent medan Miljöpartiet är missnöjda med nästan allt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

MP hoppas på att få möjlighet att förhandla fram en ny uppgörelse med V, C och L i höst. Regeringskollegan S är inte intresserade av förhandla på nytt med MP.

– För oss socialdemokrater är det viktiga att vi har en lagstiftning som gör att vi inte kommer tillbaka till en situation som vi befann oss i 2015, säger Rikard Larsson, S-ledamot i kommittén, till radion.

Även L tackar nej till nya förhandlingar med MP.

Igår 06:05
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
Tiktok och Apple. TT
Kritiken mot Tiktok

Källor: Apple visar intresse för att köpa Tiktok – dementeras

Techjätten Apple har uttryckt intresse för att köpa Bytedance-ägda videoappen Tiktok enligt ”flera källor”, skriver Direkt och refererar till Axios.

Strax efter uppgifterna publicerades rapporterade dock samma reporter att det inte pågår några diskussioner mellan Apple och Bytedance om att köpa Tiktok, enligt en talesperson för Apple.

Microsoft är sedan tidigare i samtal om att köpa den kinesiska videoappen. President Donald Trump har också gett sig in i samtalet genom att förklara att Tiktok kommer bannlysas i USA om videotjänsten inte är såld till ett amerikanskt bolag innan den 15 september.

Igår 14:46
Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källor: Microsoft lägger Tiktok-samtalen på is

Microsoft uppges ha pausat förhandlingarna om att köpa Tiktoks amerikanska verksamhet från kinesiska Bytedance, efter att president Donald Trump i fredags sa att han var emot affären och stod i begrepp att bannlysa den i USA. Det uppger källor för Wall Street Journal.

Microsoft och Bytedance trodde att de grova dragen i en uppgörelse skulle kunna vara färdiga till måndag – men Trumps utspel tog dem på sängen, säger en källa till tidningen.

Källorna uppger för WSJ att förhandlingarna mellan Microsoft och Bytedance inte är döda, men att parterna nu väntar på att få mer klarhet i Vita husets linje innan man går vidare.

Osäkerheten är nu stor över vad som egentligen ska hända med den omåttligt populära videodelningsappen i USA, efter de senaste dagarnas turer, konstaterar TT: Ska den bannlysas, säljas eller knoppas av?

2 aug
Illustrationsbild.  Jessica Hill / TT NYHETSBYRÅN
undefined

FOI-expert Tiktok-varnar: Aggressiv datasamling

Om man känner sig bekväm med att kinesisk underrättelsetjänst eventuellt får tillgång till all information i telefonen är det fritt fram att fortsätta använda appar som Tiktok. Är man inte bekväm ska man absolut inte använda den. Det säger FOI:s forskningsingenjör David Lindahl till SVT Nyheter.

– Tiktok är väldigt aggressiv när det gäller att samla in information, säger han.

USA:s president Donald Trump öppnade i helgen för att bannlysa Tiktok i landet, med motiveringen att amerikansk användardata riskerar att hamna i händerna på den kinesiska staten.

Appen har sedan tidigare förbjudits i Indien av samma skäl.

Igår 08:50
Läs mer om Kritiken mot Tiktok
Kvinna med munskydd på Södermalm i Stockholm. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Läkare: Munskydd kan vara effektivt vid stor spridning

Munskydden delar experterna. Det saknas ännu underlag för att dra slutsatser om att de är effektiva mot smittspridning. Men enligt Anders Johansson som är hygienläkare för region Västerbotten finns det scenarion där ansiktsmasker kan vara användbara.

– Det som avgör om munskydd fungerar eller inte är hur många som är infekterade, säger han till TT.

Johansson menar att om det finns en stor spridning så får man också stor effekt eftersom fler är smittsamma men kanske ännu inte har fått symptom.

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att det behövs underlag från länder som har använt munskydd för att veta om de har varit effektiva. Masker utesluts inte som ett alternativ i framtiden.

– De kan vara ett bra komplement om man ser att smittan sprider sig snabbt eller i sammanhang där folkmassor inte kan undvikas, säger Tegnell.

Igår 19:46
Illustrationsbild.  Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ericsson, Sandvik och Telia förlänger hemarbete

Storbolag som Ericsson, Sandvik och Telia kommer att fortsätta att arbeta hemifrån i alla fall där det är möjligt, skriver Dagens Industri efter Folkhälsomyndighetens beslut att förlänga rekommendationen i förra veckan. Electrolux väljer en delvis annan väg och planerar att öppna dörrarna till sina kontor i september, men med nya säkerhetsrutiner på plats.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning, varnade nyligen för riskerna med fortsatt hemarbete.

– Det arbetssättet börjar nu slå negativt på utveckling, tillväxt och lönsamhet, sa han till DI i förra veckan.

Igår 14:45
Barn badar vid Örnsbergsklipporna i Stockholm. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Svenskarna reste mindre i juli: Folk stannar hemma

Coronapandemin har gjort att resorna har minskat, rapporterar TT. De 40 vanligaste regionala resorna minskade med 21 procent jämfört med juli 2019, enligt en analys från Telia. Enligt Telias tjänst Crowd Insights har alla längre resor minskat och det syns tydligt att människor inte flyger i samma utsträckning som förra året.

Det har däremot varit mer aktivitet i Stockholmsområdet och det beror enligt Telia på att människor har stannat hemma. Resorna från Stockholms län har minskat med 22 procent.

– Det är fler människor där än vad det brukar vara men det är inte människor som har rest dit utan det är folk som stannar hemma, säger Elin Allison på Telia.

Igår 18:27
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Bild från protesterna. Markus Schreiber / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Analyser: Förbjud inte deras dumhet – det är det de vill

De tusentals tyskar som demonstrerar mot virusrestriktionerna kunde inte framstå som mer löjliga ens om de försökte. Deras ”trångsynthet och intolerans” visades upp för hela världen. Men det är ändå bra att de får demonstrera, skriver Marcel Fürstenau i en analys i Deutsche Welle.

Tusentals tyskar demonstrerar utan masker i protest mot att deras frihet inskränks under pandemin. Marcel Fürstenau menar att det är en seger för demokratin att det får fortgå. Politikerna bör inte förbjuda protesterna, för det är exakt vad demonstranterna vill. Det skulle ge ännu mer vatten på deras kvarn, menar han.

Politico konstaterar i en analyserande text att demonstrationerna blir ett test för Angela Merkels regering. Sajten menar att situationen kastar ljus på utmaningarna för länder att få befolkningen att acceptera de inskränkningar som pandemin har inneburit.

Igår 20:28
Hårklippning i Marseille/Äldre par i Barcelona/ Muséebesökare i Bryssel  TT/AP
undefined

Juli värst hittills – smittan ökar i nästan hela Europa

Smittspridningen ökar snabbt runtom i världen och juli är den hittills värsta månaden med totalt åtta miljoner nya fall globalt.

I Europa pekar kurvan uppåt i 36 länder. Som värst är det just nu i Spanien, Frankrike och Belgien, visar en sammanställning gjord av SvD. Sverige är ett av få länder spridningen av smittan går neråt.

Samtidigt kommer larm från både Storbritannien och Frankrike om att andravågen kan vara nära förestående.

”Det är mycket sannolikt att vi kommer att uppleva en andra pandemisk våg till hösten eller vintern”, säger det franska hälsoministeriet i ett uttalande på sin hemsida.

Igår 10:46
Människor promenerar längs Oxford Street i London. Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Dubbelt så många kan smittas i brittisk andravåg

Om skolorna öppnar igen till hösten och de vuxna återvänder till arbetet skulle dubbelt så många kunna smittas i en andravåg av coronaviruset i Storbritannien. Det rapporterar Sky News med hänvisning till en ny studie från UCL och the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Studien bygger på modeller där forskarna har vägt samman olika faktorer. I det värsta scenariot kombineras en bred lättnad av restriktioner samtidigt som testningen och smittspårningen inte sker på ett effektivt sätt.

– Det här är ett scenario som bygger på modellering, inte en förutsägelse om vad som kommer att hända, säger professor Chris Bonell, en av författarna bakom studien.

Igår 08:47
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Brooks, till vänster.  Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

Tillväxtverket börjar kräva tillbaka permitteringsstöd

27,3 miljarder kronor har delats ut i permitteringsstöd och Tillväxtverket börjar nu kräva tillbaka pengar från företag som inte följt reglerna och efter tre månader inkommit med en avstämning om hur pengarna förvaltats. De första 60 till 80 återkraven kommer att gå ut i veckan, skriver DN.

– Det är ärenden där det är ganska klart för oss att företaget inte lämnat in uppgifter för avstämningen utan att ha något giltigt skäl för det, säger avdelningschefen Tim Brooks.

Igår 14:46
Magdalena Andersson (S). Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ansökningstiden för omställningsstöd förlängs

Regeringen öppnar för att förlänga ansökningstiden för omställningsstödet, som i nuläget löper ut den sista augusti. Det uppger finansminister Magdalena Andersson (S) för Studio Ett.

– Det har ju varit regeringens attityd hela tiden att vi lyssnar på olika inspel, säger hon.

SVT Nyheter rapporterade i helgen att endast 621 miljoner kronor har delats ut jämfört med väntade 39 miljarder. Samtidigt har endast 11 700 företag ansökt om stödet av 180 000 företag som möter dess kriterier, enligt regeringens beräkningar.

En möjlig förklaring, som lyfts fram av företagarorganisationen Företagarna, är att ansökan är krånglig. Men de många uppgifterna är nödvändiga, enligt finansministern.

– Det är ju ändå skattebetalarnas pengar som ska betalas ut och då är det också viktigt att vi har en viss kontroll, säger hon till Sveriges Radio.

Omställningsstödet är ett bidrag på minst 5 000 kronor och som mest 150 miljoner kronor som kan betalas ut till företag som med anledning av covid-19 förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning under mars och april i år.

Igår 06:55
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Permitteringsstöd billigare än väntat – notan halveras

När permitteringsstödet infördes i våras rullade ansökningarna in och snart räknade regeringen på att stöden skulle kosta dem 95 miljarder kronor. Nu, några månader senare mer än halveras prognosen som Tillväxtverket har gjort. Det rapporterar DI.

Permitteringsnotan räknas uppgå till 43 miljarder istället för 95 miljarder kronor.
– Vi kan se att det är många företag som i samband med avstämningen indikerar att de har behövt ett mindre stöd än de ursprungligen har ansökt om, säger Richard Källstrand, avdelningschef på Tillväxtverket, till DI.

Igår 10:51
Läs mer om De svenska krispaketen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Justitieminister Morgan Johansson (S).  Magnus Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Justitieministern: De som vet något måste träda fram

Alla som vet någonting om dödsskjutningen i Bortkyrka måste träda fram och hjälpa polisen med information. Det säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Studio Ett.

– Ingen kan väl vara så rutten att man vill skydda en gärningsman som har dödat en 12-årig flicka? säger han.

Johansson säger vidare att poliserna är fler än någonsin och har fler verktyg än någonsin till sitt förfogande. Det gör att polisen har större möjligheter att gripa de kriminella – men det är också viktigt att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen.

Igår 15:09
Minnesplats i botkyrka/Johan Forssell TT
undefined

Forssell: Ord kommer inte att stoppa kriminella gäng

Efter mordet på en 12-årig flicka i Botkyrka är det dags att regeringen börjar agera efter allt tomt prat om kraftfulla åtgärder mot gängkriminaliteten, skriver Moderaternas Johan Forssell på Aftonbladet Debatt.

Att skjutningarna ökar trots polisens omtalade Operation Rimfrost tyder på att gängkriminaliteten nått en punkt där tillfälliga satsningar inte löser något, enligt Forssell. Han kräver nu tre åtgärder: Mer resurser till polisen att utreda komplicerad brottslighet, högre straff för gängkriminella samt gängens möjligheter till nyrekrytering måste slås ut.

”Det är inte ord som kommer att stoppa de kriminella gängens framfart eller förhindra nya skjutningar”, skriver Johan Forssell.

Igår 07:37
Läs mer om Mordet i Botkyrka