Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Diskussionen om LAS

Professorns kritik mot regeringens nya LAS-plan - ”Känns lite tunn”

Regeringen har i dag presenterat direktiv till förändringar kring LAS. Redan nu haglar reaktionerna. Professor Sven-Olov Daunfeldt är en av dem som är skeptisk till regeringens åtgärdspaket. ”I värsta fall blir nettoeffekten noll”, säger han.

I enlighet med januariavtalet, överenskommelsen mellan regeringen och Centern och Liberalerna, levererar regeringen en av de första större punkterna – att tillsätta en utredning som ska se över delar av arbetsrätten (se huvudpunkterna nedan).

Vid en första anblick är Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, HFI, skeptisk till regeringens paket med utredningsdirektiv. Han hade hoppats på mer.

– Det känns lite tunt. Till exempel tar de ju inte upp frågan om att behöva säga upp av personliga skäl. Det är ett stort problemområde, gör företagen en felrekrytering kan det bli väldigt jobbigt, säger han.

Även om han är positiv till vissa delar, exempelvis när det gäller utökade undantag från turordningsreglerna, så är det långtifrån tillräckligt, menar han.

– Det som behövs är en översyn av allting. Att bara fokusera på turordningsreglerna, och undantag från dem, är att inte se hela bilden, säger han.

Risken är kostnaderna blir det samma

Han välkomnar lägre kostnader vid uppsägning för mindre företag, även om han befarar att dessa fördelar motverkas i andra delar av direktiven. Han ser inte minst potentiellt stora kostnader för företagen när det gäller formuleringarna kring att stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och de anställdas omställningsförmåga.

– Ok, det blir lättare att säga upp, men samtidigt ökar kraven på kompetenshöjande åtgärder, vilket inte är gratis. Självklart är det viktiga frågor, men poängen är att man måste se hela kostnads- och riskbilden. Annars är risken att man ger med ena handen och tar med den andra, säger han.

Sven-Olov Daunfeldt tolkar direktiven som att det kan bli lättare att säga upp, men att det kan bli förenat med omfattande kostnader och osäkerhet när någon lämnar. Risken är att en kostnad försvinner och att en annan tillkommer.

– I värsta fall blir nettoeffekten noll, framför allt för små företag. Det är svårt att säga utan att ha grävt djupare i vad som faktiskt kommer att drivas igenom, säger han.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt behöver lagstiftarna förstå varför förändringar kring arbetsrätten behövs, och inte bara fokusera på någon utvald del här och där. Han återkommer till att en helhetsbild över hela regelverket, och dess kostnader och risker, är nödvändigt för att nå framgångar.

– Risken för att nyanställa måste minska och flexibiliteten måste öka, så att företagare vågar ta in personal med erfarenheter och kunskaper som kanske inte alltid passar ”mallen” eller de som arbetsgivarna är vana att rekrytera. Bland annat måste det bli enklare att anställa utrikes födda, säger han.

– Jag är lite orolig för att regeringens direktiv på området leder till en verkningslös reform. Det här är stora frågor, som handlar om mer än bara turordningsregler. Risken är att regeringen siktar in sig för smalt och missar helhetsgreppet, säger han.

”Uppdraget är i viktiga delar alltför begränsat”

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) berättar för TT att det har varit väldigt intensiva förhandlingar. Och frågans känslighet understryks från olika håll. Jonas Sjöstedt, V, har gått i taket och hotar med att fälla regeringen om man lägger ett förslag om förändringar i arbetsrätten, rapporterar Aftonbladet. Åsikterna går från högt till lågt.

Från arbetsgivarhåll är en reaktion att utredningen är för smal, och framför allt missar svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl.

– Las var ett stort ingrepp i partsmodellen och måste göras om i grunden. Att Las nu utreds är ett steg i rätt riktning, men utredningens uppdrag är i viktiga delar alltför begränsat. Exempelvis omfattas inte svårigheterna för företag att kunna säga upp på grund av personliga skäl. Dessutom innebär direktivet inte ett tillräckligt förändringstryck på parterna, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

– Den viktigaste invändningen är att det här är inget som lagstiftningen klarar av, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, till TT. Han menar också att arbetsrätten är nog flexibel som den är.

Nu skyndar parterna för att hinna före politikerna, rapporterar TT.

Uppdraget till utredningen innehåller fyra deluppdrag

  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
  • Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
  • Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer