Klimatomställningen

Professorn: Oron för klimatet är exceptionell

Meteorologiprofessor Lennart Bengtsson är skarpt kritisk mot undergångstonerna i den svenska klimatdebatten. ”Ingen kan med säkerhet säga hur klimatet blir i framtiden”, säger han samtidigt som han betonar allvaret i situationen. Han har flera konkreta förslag på hur svenska politiker borde agera.

Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och har tidigare varit bland annat chef för European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Max Planck Institute for Meteo­rology och International Space Science Insti­tute. När Bengtsson nu har skrivit sin första populärvetenskapliga bok om klimatet. ”Vad händer med klimatet?” är det i ett försök att ”utbilda folk”, som han själv säger.

– Klimat är inget annat än ett statistiskt sätt att beskriva vädret över tid, börjar Bengtsson som framhäver att klimatforskningen är en ung vetenskap och mycket komplex. Den fick sin moderna form från 1950-talet som möjliggjordes av rymdobservationer och datorberäkningar.

”Stora brister i modellerna”

Lennart Bengtsson, som har skrivit mer än 200 vetenskapliga papers inom meteorologi och klimatologi, menar att det är mycket som ännu är okänt kring mekanismerna som påverkar klimatet. 

– Trots stora framsteg har klimatmodellerna fortfarande stora brister. Klimatet ändrar sig inte dag för dag utan man kan bestämma det först i efterhand. Under de senaste årtiondena har framsteg gjorts  för att rekonstruera jordens tidigare klimat men en detaljerad kunskap har vi endast för de senaste århundradena.  Men ingen kan med säkerhet säga hur klimatet blir i framtiden, säger Bengtsson.

Det är som att säga att man klarat ut cancerproblemet, det gör man bara inte. Vi behöver verkligen mera grundforskning för att göra forskningen mer tillförlitlig.

Bristerna i de matematiska modellerna hänger inte minst ihop med svårigheterna att hantera moln i beräkningarna.

– Molnen är en av de stora jokrarna i klimatsystemet. Molnen både absorberar värmestrålning och reflekterar solljuset. Den dubbla rollen är man inte ännu helt på det klara med hur den fungerar. Och modellerna har inte någon tillfredsställande sätt att behandla molnen. Modellberäkningarna är därmed grova, det är svårt att få med alla detaljer.

Meteorologiprofessorn vänder sig mot undergångstonerna som brer ut sig när det gäller klimatfrågan, liksom mot dem som argumenterar som om det finns en quick-fix mot klimatförändringar.

– Det är som att säga att man klarat ut cancerproblemet, det gör man bara inte. Vi behöver verkligen mer grundforskning för att göra forskningen mer tillförlitlig.

Samtidigt har framgångar inom väderområdet betytt mycket, påpekar Bengtsson.

– De stora framgångarna inom meteorologi och klimatologi har resulterat i förbättrade väderprognoser. Idag kan vi förutse orkaner dagar i förväg vilket gör att liv kan räddas.

Bengtsson har skrivit att det trots forskningen hittills inte är möjligt att ”tillfredsställande reda ut hur omfattande en klimatförändring kan bli”.

Vad kan vi då här och nu med säkerhet veta om klimatförändringarna?

– Rent allmänt kan man säga att uppvärmningen skett mycket långsamt. Det finns omfattande naturliga variationer i temperatur och klimat. Det som vi kallar de slumpartade växlingarna, kan man inte prognostisera, på grund av osäkerheten i utgångsläget.

– Vi vet också att jordens temperatur är bestämd av växthusgaserna, det har varit känt sedan 1800-talet. Det är den naturliga växthuseffekten och utan den skulle det vara 30 grader kallare.

Den del av växtgasutsläppen som är orsakade av människan är fortfarande mindre och har endast ökat med 2 procent, förklarar Bengtsson. Men eftersom klimatsystemet är känsligt även för mindre ändringar måste man ta även små ändringar på stort allvar.

Mer nederbörd väntar

Bengtsson menar att vi kommer att se en fortsatt uppvärmning och med det kommer vissa slag av extremväder, som till exempel kraftigt ökad nederbörd.

– Luftföroreningar från vulkanutbrott och industrier påverkar också temperaturerna. Industriutsläppen på 60-70-talet i Europa påverkade i viss mån temperaturen då, även väldiga utsläpp i Kina och Indien idag påverkar temperaturen.

Bengtsson skriver i sin bok att klimatmodellerna aldrig kan bli exakta utan alltid kommer att ha fundamentala begränsningar.

Givet att osäkerheten ännu är stor, vad bör politikerna göra när det kommer till att planera för framtiden och klimatet?

– Politikerna borde i högre grad stimulera grundforskningen inom meteorologi och klimatologi. Hur man ska hantera moln i modellerna och även mer forskning kring energiutbytet mellan atmosfären och haven.

Meteorologiprofessorn anser att svenska myndigheter har varit relativt snåla med medel för meteorologisk grundforskning.

– Samtidigt finns den en mängd människor som sysslar med klimatinformation. Man har satsat mer på klimatinformation än forskning.

”Människan får anpassa sig”

Sverige skulle också kunna bidra till att utveckla ännu bättre energisystem som är ”transporterbara”, menar han.

– Det är ju egentligen ganska tokigt om Sverige lägger ned kärnkraften, snarare kan vi bygga ut kärnkraft och till exempel exportera till Polen som idag huvudsakligen använder kol.

Bengtsson menar att det skulle vara ”förnuftigt” att satsa mer på att få fram en effektiv form av kärnkraft och beskriver tankeförbudet som infördes när man stoppade forskningen som fanns kring ny kärnkraft som ett exempel på felaktig politik.

– Det är också viktigt att ta långsiktiga beslut i sådana frågor där man har god översikt. Man har tidigare hoppat på saker som ljusrörslampor, etanol och annat som visat sig vara misslyckade.

Ett återkommande påstående i klimatdebatten, från aktivister till politiker är ”forskningen är enig, vi måste agera nu annars…” Hur enig är forskningen?

– De är naturligtvis eniga om att växthusgaserna gör jorden varmare. Det är mycket väl etablerad forskning. Sedan är frågan hur mycket det skulle bli i praktiken. Blir det en grad varmare som hittills så är det ingen katastrof även om en del energiska skribenter redan här utmålar det som jordens undergång. Men om det skulle bli 4-5 grader varmare så blir det mer problem förstås.

– Frågan är vad ska man göra åt saken. Man kan naturligtvis inte lösa det hela med ett möte politiker emellan i Paris och se till att temperaturen inte stiger, det är ungefär lika realistiskt som att säga nu ska vi få slut på vulkanutbrott och jordbävningar. De är så fundamentala processer involverade, de finns där och vi får leva med det.

Det är viktigt att man bemöter konsekvenserna av klimatförändringarna på ett realistiskt sätt och inte utifrån önsketänkande.

Beredskapen handlar snarast om att skydda sig mot de negativa effekterna av besvärligt väder. I Nederländerna och Tyskland, som Bengtsson använder som exempel, har man förstärkt sina vallar mot havet för att förhindra översvämningar som kommer av havsstigningen.

– Människan får anpassa sig till detta. När det inte räcker med vallar får man flytta städerna inåt landet. 

Finns det någon skillnad i hur man pratar om klimathotet i Sverige jämfört med andra länder? 

– Det finns flera likheter mellan grupper i Nordeuropa och USA, där man diskuterar klimatfrågan på ett likartat sätt som i Sverige. Men den svenska passionerade oron för klimatet är exceptionell. Och jag förstår inte orsaken till detta. En uppvärmning i Sverige är ju inte någon nackdel. Då behöver folk inte åka till Thailand för att bada.

Bengtsson beskriver det som att debatten ”tagits över” av energiska personer som ser klimatfrågan som ett globalt problem som är Sveriges moraliska skyldighet att lösa.

– Det är ju positivt förstås att människor vill ta ansvar men man måste kunna kombinera detta ansvar med relevant kunskap.  

– De här antropogena gaserna (av människan orsakade) som unga aktivister vill fixa på tio år, det är totalt omöjligt. Det skulle med stor sannolikhet innebära ett socialt och ekonomiskt sammanbrott på global skala. Tyvärr är debatten nästan alltid kvalitativ och inte kvantitativ.

”Sveriges bidrag helt försumbart”

Utsläppen i världen ökar för att befolkningen ökar och människor vill få det bättre, förklarar Bengtsson och pekar på att det sker framförallt i utvecklingsländerna, medan OECD-länderna står för endast en tredjedel.

– Sveriges bidrag här är helt försumbart. Det gör man inte klart i debatten. På något sätt är bilden fortfarande att det är industriländerna som är de stora syndarna.

Sverige borde snarare borde vara stolt över vad man gjort inom energiområdet säger Bengtsson och pekar på både kakelugnar och värmepumpar som för sina tider smarta sätt att använda energi. 

– Internationellt sett borde man borde beundra Sverige. Det här med att folk inte ska resa med flyg på semester eller äta vissa livsmedel för klimatets skull, det är fullständigt absurt och ett utslag av fanatism.

Sverige har samtidigt bättre möjligheter än andra att testa och satsa på alternativa energikällor. 

– Det görs idag omfattande insatser och investeringar i många länder för att bygga samman olika energisystem, som kommer runt problemet att man inte kan lagra energi tillräckligt.

Det är inte realistiskt att räkna med snabba förändringar när det kommer till klimatet eller människans påverkan av densamma, menar Bengtsson. 

– Man får räkna med att använda en god del av det här århundrandet för att lägga om. Man måste hinna få erfarenheter av hur de nya energisätten fungerar över tid.

Han menar samtidigt att det inte finns skäl att måla en så negativ bild kring klimatet, utan att man bör se positivt på utvecklingen som sker.

– Det är viktigt att man bemöter konsekvenserna av klimatförändringarna på ett realistiskt sätt och inte utifrån önsketänkande.

Toppnyheter

Ingvar Karmhed / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jultidningsföretag kan få betala arbetsgivaravgifter

Sveriges ​jultidningsföretag kan få en rejäl skattesmäll då Skatteverket vill att de ska betala arbetsgivaravgifter för många av sina försäljare, rapporterar SVT Nyheter.

Skatteverket har granskat branschen och menar att företagen ska betala arbetsgivaravgifter för alla som tjänar mer än 1 000 kronor per år. Ett klargörande väntas då en tvist mellan ett jultidningsföretag och Skatteverket nu ska avgöras i förvaltningsrätten.

Flera företag försvarar sig med att Arbetsmiljöverket definierat försäljningen som en hobby när de tittat på arbetsmiljön.

– Vi anser, precis som Arbetsmiljöverket, att detta ska betraktas som en hobby och därför ska vi inte behöva betala arbetsgivaravgifter, säger Kristofer Svaninger, vice vd på Jultidningsförlaget, till SVT.

Men det köper inte Skatteverket.

– Även en hobby som ger inkomster ska man bli beskattad för, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till SVT.

Idag 07:44
Läs mer om Företagsklimatet i Sverige
Nyamko Sabuni.  Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sabuni vill fundera över flera delar i januariavtalet

L-ledaren Nyamko Sabuni menar att man borde fundera ett varv till på flera av punkterna som ligger till grund för januariavtalet eftersom det innehåller mycket ”ogenomtänkt politik”.

– Jag kommer inte att dra mig för att kritisera när jag ser att det håller på att gå snett, säger hon i en intervju med DN.

Sabuni betonar dock att partiet kommer att vara lojal med januariavtalet som paket.

Som exempel på punkter som hon tycker borde förhandlas om lyfter hon reformen av Arbetsförmedlingen och öppnar där för att se över tidsplanen.

13 nov
Karl-Petter Thorwaldsson.  Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

LO-basen kritisk – vill förhandla om januariavtalet

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vill se en omförhandling av januariavtalet mellan regeringen, C och L, skriver Expressen.

Han menar att det pressade ekonomiska läget i landets kommuner inte ger något utrymme till att avskaffa värnskatten eller genomföra det socialdemokratiska vallöftet med en familjevecka.

– Det vore väldigt konstigt om regeringen och dess samarbetspartier C och L inte gjorde satsningar på kommunerna med det ekonomiska läge de har, säger han till tidningen.

6 sep
Läs mer om Januariavtalet
Socialdemokraternas partisekreteraren Lena Rådström Baastad. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Socialdemokraternas framtid

S har antagit ny plan: ”Vi behöver inse tuffa läget”

S-ledningens möte på högkvarteret på Sveavägen 68 i Stockholm har avslutats. Stefan Löfven lämnade enligt Expressen mötet bakvägen och gav inga kommentarer till journalister. Under mötet antogs en ny ”mellanvalsstrategi” för att vända opinionen.

Partisekreteraren Lena Rådström Baastad, som i veckan pekats ut som syndabock av S-källor som SvD intervjuat, säger att partiet måste bli tydligare och inse att man är i ett ”oerhört tufft läge”.

– Jag kan också konstatera att vi som parti kanske varit lite för snälla i det här nya samarbetet. Nu behöver alla våra statsråd, riksdagsledamöter och duktiga företrädare kliva fram betydligt mer, säger hon till Aftonbladet.

2 tim
Finansminister Magdalena Andersson på väg in till mötet Karin Wesslen/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

S-toppar på väg in till möte: ”Ett allvarligt läge”

Partistyrelsen i Socialdemokraterna har i dag samlats för att diskutera krisen som partiet befinner sig. På väg in till mötet gav flera tunga socialdemokrater sin syn på situationen.

– Det är klart att det är ett allvarligt läge, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till TT.

Finansminister Magdalena Andersson kopplar det vikande stödet för Socialdemokraterna till den senaste tidens våldsdåd.

– När det skjuts och sprängs på gator och torg så är det naturligt att det är de som sitter vid regeringsmakten som märker av det i opinionen, säger hon till Expressen.

Energiminister Anders Ygeman menar att Socialdemokraterna nu måste visa hur man vill föra landet framåt. Han anser att man nu behöver prata om hur landet kan enas och välfärden förbättras.

5 tim
Stefan Löfven, arkivbild. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Statsvetare om S-skalvet: ”Paniken större om S inte hade haft regeringsmakt”

Stefan Löfven (S) sitter än så länge säkert, menar den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. Det trots vikande stöd i opinionen och den omdiskuterade intervjun i Agenda om gängkriminaliteten i söndags.

– Paniken hade varit större om de inte hade regeringsmakten, säger Ljunggren.

Enligt Aftonbladets källor växer missnöjet mot Löfven inom partiet, men Expressens politikreporter Torbjörn Nilsson menar att Löfven redan skulle ha avgått om en misslyckad intervju skulle fälla avgörandet. Han menar dock att Löfven ”är färdig”, men att det snarare beror på att statsministern har nått sitt mål, ett mittensamarbete.

6 tim
Läs mer om Socialdemokraternas framtid
Henrik Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Här är de hetaste skattefrågorna inför 2020

Slopad värnskatt, 3:12 reglerna och informationsplikt hör till de hetaste skattefrågorna inför 2020. Det säger två skatteexperter till Tidningen Balans.

Vad gäller informationsplikten bör den landa i att myndigheterna tänker till och ställer rimliga och hanterbara krav gentemot företagen, anser Mikael Knutsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Vidare menar han att det är positivt att det än så länge inte har aviserats något nytt om 3:12-reglerna då lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet.

– 3:12-reglerna är alltid lika aktuella för våra entreprenörer. Läget just nu är ”no news is good news”. Avsaknad av förändring av 3:12 lyfts ibland fram som ett problem, men jag ser det som positivt att det står still, det gör våra råd mera robusta vilket adderar trygghet till kunderna. Lägre förändringstakt ger ökad förutsebarhet och ökad rättssäkerhet, säger Mikael Knutsson.

Jörgen Graner, skattexpert på KPMG pekar på slopandet av värnskatten nästa år som en het potatis och tror att många kommer fundera på möjligheterna att senarelägga inkomster.

En spaning som båda delar är beskattningen av den digitala ekonomin. En fråga som kommer att bli allt viktigare i takt med att de digitala jättarna får ökad betydelse.

4 nov
Henrik Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så stor blir skattesänkningen på ISK

Nästa år ska skatten på ISK sänkas. Di har nu granskat nivån på skattesänkningen.

Skatten på investeringsparkonto, som baseras på kapitalunderlaget, ska till nästa år sänkas från 0, 453 procent till 0,375 procent. Nivån hänger ihop med statslåneräntan, men har ett golv som gör att skatten inte kan sjunka under 0,375 procent, skriver Di.

Trots att räntan ska justeras den 30 november, är det därför osannolikt att den nuvarande minusräntan stiger så mycket att skatten hamnar över golvet.

”Konkret innebär det att den som har 500.000 kronor på sitt konto i början av nästa år och sedan sätter in 2.000 kronor i månaden hela året får en skatt på cirka 1.930 kronor, om avkastningen har varit noll. Det är 400 kronor mindre än för 2019”, skriver Di.

I en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet höjdes ISK-skatten förra året, något som Liberalerna och Centerpartiet motsatte sig.

”Vi var kritiska och är fortfarande kritiska till höjningen. Men jag tror att ISK-beskattningen kommer att vara en av de saker man tittar på inom ramen för den bredare skatteöversyn som ska ske under mandatperioden, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, till Di”.

4 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Köprusch hos bilhandlarna innan nya skatten

Det är Volvo och Volkswagen i topp. Bilförsäljningen rusar just nu och slår tidigare prognoser. Orsaken verkar vara den nya fordonsskatten som träder i kraft på andra sidan årsskiftet. I oktober såldes 28 procent fler bilar än samma månad förra året. Det rapporterar sajten Mestmotor.

Trots att den nya testmodellen WLTP inför i bonus-malus-systemet är det fortsatt hög efterfrågan på både bensin- och dieselbilar. Men även elbilar och laddhybrider är eftertraktade.

Populäraste nybilarna i oktober

1. Volvo S/V60 (18.032)
2. Volkswagen Golf (12.003)
3. Volvo S/V90 (11.081)
4. Volvo XC60 (9.529)
5. Volkswagen Tiguan (8.339)
6. Kia Niro (6.855)
7. Volkswagen Passat (5.816)
8. Kia Ceed (5.158)
9. Volvo XC40 (5.097)
10. Skoda Octavia (4.728)

5 nov
Läs mer om Det svenska skattetrycket

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
V:s gruppledare i riksdagen, Mia Sydow Mölleby. Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Arbetskraftsinvandringen

V säger nej till SD-samtal om arbetskraftinvandring

V säger nej till SD:s inbjudan att samarbeta kring att begränsa arbetskraftsinvandringen, rapporterar TT.

Partiets gruppledare i riksdagen, Mia Sydow Mölleby, uppger att V inte vill samtala med Sverigedemokraterna och tacka ja till Henrik Vinges invit. Däremot säger de inte nej till om SD väljer att stötta förslag som V driver.

– Vill SD ansluta sig till dem är de välkomna att göra det, säger Sydow Mölleby.

3 tim
Avgående gruppledaren Mattias Karlsson (SD) och tillträdande riksdagsgruppledare Henrik Vinge (SD). Pavel Koubek/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vill prata med KD, M och V om arbetskraftsinvandring – och köra över regeringen

SD:s nytillträdde gruppledare Henrik Vinge vill ta kontakt med gruppledarna för KD, M, och V för att stoppa regeringens politik för arbetskraftsinvandring.

– Vi har västvärldens mest generösa arbetskraftsinvandring när det gäller helt vanliga jobb, sa Vinge i ett tal på SD:s landsdagar i Örebro.

I stället för spetskompetens lockar Sverige till sig arbetskraftsinvandring för jobb som svenska arbetslösa och unga skulle kunna ta, menar Vinge som vill undersöka förutsättningarna för att köra över regeringen med hjälp av de tre andra partierna.

– Om vi skulle lyckas med det skulle vi i ett bräde kunna minska både arbetslösheten och invandringen.

Idag 09:20
undefined

”Arbetskraftsinvandrarna är inte kriminella, Morgan”

Morgan Johansson har fel när han påstår att reglerna för arbetskraftsinvandring inbjuder till kriminalitet. Det skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Självfallet ska missbruk av regelverket bekämpas, menar Lindfelt men pekar på att det är viktigt att skilja på legal arbetskraftsinvandring och illegal arbetskraft:

”Morgan Johansson försöker ge ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring skulden för problem med illegal arbetskraft och kriminella som utnyttjar välfärdssystemen”.

Lindfelt skriver vidare att arbetskraftsinvandrarna är viktiga för företagen och den svenska ekonomin, med ett bidrag till BNP om ungefär 30 miljarder och 12 miljarder kronor i skatteintäkter.

Idén om att vem som helst kan göra ett bra jobb inom bristyrken är också felaktig, enligt Lindfelt som beskriver den kompetens som krävs för att göra ett bra jobb som ”fysiska förutsättningar, servicekänsla, arbetsmotivation och praktisk yrkeserfarenhet”.

Att begränsa arbetskraftsinvandringen och ge staten mer inflytande över den är en dålig idé, menar Lindfelt.

9 nov
Läs mer om Arbetskraftsinvandringen
Vy över Manhattan.  Løvland, Marianne / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Blandat på Wall Street – Tesla rasar över 6 procent

Wall Street öppnade på plus på fredagen efter tre raka nedgångsdagar. Två timmar in i handeln ser utvecklingen mer blandad ut:
• Dow Jones +0,2%
• Nasdaq -0,1%
• S&P500 +/-0,0%
Det är främst handelsoro som lagt sordin på börsen de senaste dagarna. På fredagen sa Kinas president Xi Jinping att Peking vill samarbeta för att få till stånd ett handelsavtal, men heller inte är rädda för att slå tillbaka. USA:s president Donald Trump sa senare till Fox News att ett handelsavtal med Kina är ”mycket nära”.

Enligt CNBC kommer investerarna på fredagen även med intresse följa vad chefen för Feds New York-kontor John Williams kommer att säga i sitt anförande.

Bland företagen som rapporterat innan börsöppning märks Foot Locker, JM Smucker och Nordstrom. Nordstroms aktie rusar omkring 10 procent efter att ha slagit analytikernas förväntningar med råge. Vinsten per aktie blev 81 cent i stället för de 64 cent som analytikerna förutspådde enligt Refinitivs enkät. Foot Locker sjunker medan GAP stiger på sina respektive rapporter.

På fredagsmorgonen visade Tesla upp en ny eldriven pickup. Modellens spektakulära design togs emot med blandade känslor av pressuppbådet. Marknadens sammanvägda signal är dock entydig: Aktien backar 6 procent.

3 tim
undefined

Nyhet om massavhopp tyngde Intrum – men börsen steg

Efter en stillsam öppning vände Stockholmsbörsen till plus och uppgångarna höll i sig fram till stängning. När handeln avslutats stod de ledande indexen som följer:
• OMXSPI: +0,2%
• OMXS30: +0,2%
I dagens nyhetsskörd fanns bland annat DI:s avslöjande om att stora delar av kredithanteringsbolaget Intrums ledningsgrupp slutat på kort tid. Aktien sjönk nästan 2 procent på uppgifterna.

Ferronordic ökade över 6 procent. Bolaget som säljer anläggningsmaskiner rapporterade höjt resultat i tredje kvartalet och en fortsatt stabilisering av marknaden med potential för ökad tillväxt.

I går köpte Odd Mollys ordförande aktier för miljonbelopp och aktien rusade över 10 procent. I dag handlades aktien åt andra hållet efter att det stod klart att bolaget New Moon Förvaltning sålt aktier för cirka 1,1 miljoner kronor i bolaget under perioden 19–21 november. Klädbolagets aktie föll över 7 procent.

Transaktionerna är enligt DI kopplade till en ”juridiskt närstående person” till Odd Mollys vd Jennie Högstedt Björk. Enligt tidningen är Högstedt Björk alltså inte involverad i affären, vilket uppgifterna inledningsvis tydde på.

Engelska Skolan har fått sänkt riktkurs av ABG Sundal Collier och aktien pressades ner 1,7 procent. Handelsbanken fick höjd riktkurs av RBC och steg 0,7 procent.

Idag 08:13
Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Uppåt på Asienbörserna – Kina mot strömmen

De ledande Asienbörserna noteras överlag högre strax efter klockan 5 på fredagsmorgonen. Kinas fastlandsbörser går mot strömmen och backar.
• Nikkei: +0,4 %
• Shanghai: –0,6 %
• Shenzhen: –1,3 %
• Hongkong: +0,3 %
• Kospi: +0,2 %
Stabiliseringen efter tre dagars nedgångar kan ha ett samband med handelssamtalen mellan Kina och USA. Enligt en källa till South China Morning Post kommer USA sannolikt att skjuta upp den planerade tullhöjningen i december även om inget avtal är på plats.

Idag 04:29
Läs mer om Dagens börs