TT
Den svenska konjunkturen

Professorn: Här är nästa bransch som drabbas av coronastoppet

Nu slår coronakrisen stenhårt mot småföretagen, men rädslan och osäkerheten kommer snart att slå ut fler branscher. Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum, pekar ut nästa bransch som kommer att drabbas när företagen väljer att hålla igen. ”Det är osäkerhetens obarmhärtiga logik och nu går det rasande fort utför”, säger han till fPlus.

Coronakrisen har slagit till som en blixt från klar himmel. För bara två veckor sen planerade människor utlandsresor, gick på restaurang och konfererade.

Idag har branscher som bygger sin verksamhet på möten i princip fått näringsförbud på grund av restriktionerna som i sin tur är en följd av den stora osäkerhet som råder kring smittspridningen.

Den osäkerheten sprider sig nu som en löpeld bland företagen och kommer att slå mot bransch efter bransch i det ekosystem som företagen utgör.

Det kommer självklart att leda till att krisen förvärras, säger Johan Eklund vd och professor på Entreprenörskapsforum.

– Just nu ser vi hur de här restaurang och reseföretagen drabbas väldigt hårt. Nästa våg kommer sannolikt att slå mot konsulter, frilansare och giggare av olika slag. Under gånga dagarna har fler mycket oroliga småföretagare och entreprenörer hört av sig till Entreprenörskapsforum och situationen har gått från allvarlig till desperat med blixtrande fart. När företagen sätter sig ned och tittar framåt i den rådande osäkerheten så är risken överhängande att man då väljer att inte förnya kontrakt eller lägga ut nya uppdrag, säger Johan Eklund.

Han menar att den här "ringarna på vattnet" scenariot är den stora faran som kan kommer att slå till i bransch efter bransch om osäkerheten kvarstår. Det går också så snabbt nu att situationen har hunnit ändra sig från att denna intervjun avslutas, uppger Johan Eklund till fPlus när vi talar med honom. Han fortsätter: ”För några dagar sedan hade jag sagt att vi ännu inte har ett allmänt efterfrågebortfall, men där är vi nu”.

– Vi kommer tyvärr se fortsatta spridningseffekter i ekonomin, ta till exempel fastighetsbranschen. Om folk väljer att vänta med att sälja eller köpa bostad nu när börsen rasat med 30 procent så kommer fastighetsmäklarna drabbas. Eller bilhandlarna som säkert har orderböckerna i ordning för de närmsta veckorna men där det finns risk för att folk nu håller i pengarna. Vem köper en ny bli i nästa vecka? Vi sitter faktiskt och försöker att räkna och få en överblick över spridningseffekterna just nu, fortsätter Johan Eklund.

Svårbedömt läge

Det enda botemedlet för att få ekonomin på kurs igen är att skingra den stora osäkerheten. Frågan är hur lång tid det tar? För tidsaspekten gör alla skillnad för företagen.

– Kommer det här ta tre månader, sex månader eller ett år. Det vet vi inte. Det skapas också en löpande osäkerhet eftersom vi har ett stort antal symtomfria personer vilket resulterar i att vi hela tiden får ny information om hur vi bedömer läget.

– Det skapar i sin tur mer osäkerhet och skjuter upp tiden för när vi kan återgå till ett mer normalt liv igen. Ju längre tid det tar innebär också att fler företag kommer att gå under vilket ytterligare fördjupar krisen, fortsätter Johan Eklund.

Hänger också på hur andra länder agerar

Det finns också en global aspekt på hur djup och långtgående krisen blir beroende på vad som händer med handelsflöden och världsekonomin. Men även den präglas av osäkerhet.

– Det beror ju på hur andra länders regeringar agerar i Coronakrisen vilket i sin tur beror på hur de bedömer osäkerheten runt smittspridningen. Det globala perspektivet kan också slå både positivt och negativt mot Sverige. Både USA och Europa sjösätter stora stimulans- och krispaket vilka kommer positivt spilla över till Sverige.

– Det politiken nu måste göra är att försöka minska osäkerheten när helst det är möjligt. De krisåtgärder som regeringen och riksbank har vidtagit är bra, men frågan är om dessa är tillräckliga. Sedan är jag uppriktigt bekymrad över vad som händer om några månader.

– Trots det akuta läget är det nödvändigt att Sverige mycket snabb påbörjar reformer för att vi skall klara strukturomvandling och konkurrenskraft. Jag har länge varit av uppfattningen att Sverige behöver en ”Lindbeck-kommission” som tar fram reformer. Det behovet har inte minskat, tvärt om. Görs inte det finns det risk att Sverige tappar i välståndsligan efter att pandemin är över.

”För mycket krångel”

Dan Olofsson är Styrelseordförande i företaget Sigma AB som han också är grundare till och verkat som vd för. Han menar att den rådande osäkerheten inte bara handlar om Coronavirusets spridning och dess effekt på företagen. De hjälpåtgärder som regeringen presenterade är också en osäkerhetsfaktor eftersom de många gånger är så krångliga och oklara.

– Ta möjligheten till korttidspermitteringar till exempel. Det är bra tänkt men det tycks vara krångligt. Vi har själva försökt förstå hur vi ska kunna gå till väga men inte lyckats. Det måste bara vara enklare regler. Jag tror att det finns en risk för att när det är så krångligt finns det en risk att företagen inte tycker att det är värt det och väljer att säga upp personal istället.

”Obegripligt”

Dan Olofsson anser även att processen för att få anstånd med skatteinbetalningar är för krångliga och att de till viss del misstänkliggör företagen.

– De utbetalningarna måste behandlas och ske automatiskt. Som det ser ut nu ska alla ansökningar handläggas och det riskerar att ta väldigt lång tid eftersom det kommer att komma in 1000-tals ansökningar. Att staten sedan ska ta ut 6,6 procent i ränta är obegripligt. Detta måste de backa ifrån.

Dan Olofsson uppmanar även företag och konsumenter att fortsätta att arbeta och konsumera för att hålla hjulen igång.

– Vi måste både hålla i gång saker och ting samtidigt som vi begränsar smittorisken. Vi kan inte bara dra i bromsen. Hela samhället stannar ju med förödande konsekvenser för alla, menar Dan Olofsson.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer