Utrikesminister Margot Wallström (S) och Linda Westerlund Snecker (V). TT
IS-krigarnas barn

Partier pressar regeringen om svenska barnen i Syrien

Flera riksdagspartier sätter press på S/MP-regeringen att göra mer för att ta hem barnen till IS-svenskarna, visar TT:s enkät. Hittills har beskedet från svenska UD varit att den som behöver konsulär hjälp själv får infinna sig på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker tycker inte att den lösningen imponerar.

– Det är väldigt, väldigt svårt om man är tre år, i svält och apatisk, att ta sig till en svensk beskickning för att få hjälp, säger hon.

Men när det kommer till hur det praktiskt ska gå till att hjälpa barnen är svaren bland partierna mer svävande, konstaterar nyhetsbyrån.

Ska svenska regeringen göra mer för att ta hem barn till svenskar som anslutit sig till IS?

Miljöpartiet

”Ja. Barnen till IS-anhängare lever i en fruktansvärd och mycket utsatt situation som inget barn någonsin bör leva i. MP vill att man noggrant ser över alla rättsliga och säkerhetsmässiga möjligheter för att dessa barn ska kunna komma hem.”

Vänsterpartiet

”Ja. Regeringen måste tydligt visa att hjälp finns att få. Sverige behöver säkerställa att svenska barn, och i förekommande fall deras föräldrar, får det konsulära stöd som krävs för att de utan risk för sina liv ska kunna ta sig till Sverige.”

Kristdemokraterna

”Ja, barn är aldrig ansvariga för sina föräldrars brott och Sverige har självklart ett ansvar för barn som är svenska medborgare. Det är upp till regeringen att ta fram ett rimligt sätt att säkerställa vilka som är svenska medborgare och hur de ska tas om hand i Sverige.”

Liberalerna:

”Vi bör fastställa identiteter, relationer till Sverige och eventuella medborgarskap. Detta bör ske i samverkan inom EU eller FN. På plats eller i närområdet. Regeringen ska medverka till detta sker så snart det kan ske på ett säkert sätt och konsulärt fungerande sätt.”

Centerpartiet

”Regeringen bör givetvis agera så långt det är möjligt /.../ De små barnen kan givetvis inte hållas ansvariga för vad deras föräldrar har gjort, men svenska myndigheter kan och ska inte operera i ett krigsområde, inte minst på grund av säkerhetssituationen.”

Moderaterna

”Frågan är mycket komplex eftersom barn är inblandade och de inte bär ansvar för sina föräldrars handlingar. Det är oklart om det överhuvudtaget är möjligt för svenska myndigheter att verka i området, oss veterligen är det inte analyserat.”

Sverigedemokraterna

”Sverige har även ett ansvar för sina medborgare samtidigt som barn är oskyldiga till deras föräldrars handlingar. Barn innefattar dock alla upp till arton år varav även vissa av dem har gjort sig skyldiga till terrorhandlingar. Det måste således nyanseras vilka som har skyddsbehov och vilka som inte bör tillåtas in i landet på grund av säkerhetsskäl.”

Källa: TT:s enkät

Tidigare

Toppnyheter

TT
Den svenska kriminalpolitiken

Ledare: Politikerförakt att vänta om inte kriminalitet tas på allvar

Veckans partiledardebatt i riksdagen väckte frågor om gängkriminaliteten, inte minst med anledning av de senaste dygnen i Malmö. ”Sveriges tredje största stad ligger för långt från riksdagen” skriver Sydsvenskans huvudledare som menar att statsministern borde lägga ett större fokus på frågan. ”Om regeringen inte tar gängkriminaliteten på större allvar riskerar de politikerföraktet och känslan av avstånd till de folkvalda i huvudstaden att växa ytterligare” skriver Sydsvenskan.

Petter Birgersson på Blekinge Läns Tidnings ledarsida önskar också att frågan om kriminalitet hade fått ett större utrymme i debatten. Där med anledning av veckans flera explosioner, något som har skapat en rädsla hos många invånare i närområdena. ”Den som ser bilderna efter sprängningen vid hyreshuset förstår att oron inte är obefogad” skriver Birgersson och menar att den svenska grundtryggheten är skadad. Han får medhåll från Mathias Persson på Smålands-Postens ledarsida. ”När sprängningarna läggs ihop med skjutningarna och den höga frekvensen av andra våldsbrott framträder en bild av ett samhälle i snabbt förfall” skriver Persson, som menar att frågan om kriminaliteten är ett riksintresse som kräver blocköverskridande samarbeten.

Löfven framförde i riksdagsdebatten att han är stolt över det socialdemokratiska arvet men ”Vem kan ha ställt till det så här med det gamla folkhemmet?” frågar sig Birgersson på Blekinge Läns tidnings ledarsida.

Igår 21:55

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer