Utrikesminister Margot Wallström (S) och Linda Westerlund Snecker (V). TT
IS-krigarnas barn

Partier pressar regeringen om svenska barnen i Syrien

Flera riksdagspartier sätter press på S/MP-regeringen att göra mer för att ta hem barnen till IS-svenskarna, visar TT:s enkät. Hittills har beskedet från svenska UD varit att den som behöver konsulär hjälp själv får infinna sig på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker tycker inte att den lösningen imponerar.

– Det är väldigt, väldigt svårt om man är tre år, i svält och apatisk, att ta sig till en svensk beskickning för att få hjälp, säger hon.

Men när det kommer till hur det praktiskt ska gå till att hjälpa barnen är svaren bland partierna mer svävande, konstaterar nyhetsbyrån.

Ska svenska regeringen göra mer för att ta hem barn till svenskar som anslutit sig till IS?

Miljöpartiet

”Ja. Barnen till IS-anhängare lever i en fruktansvärd och mycket utsatt situation som inget barn någonsin bör leva i. MP vill att man noggrant ser över alla rättsliga och säkerhetsmässiga möjligheter för att dessa barn ska kunna komma hem.”

Vänsterpartiet

”Ja. Regeringen måste tydligt visa att hjälp finns att få. Sverige behöver säkerställa att svenska barn, och i förekommande fall deras föräldrar, får det konsulära stöd som krävs för att de utan risk för sina liv ska kunna ta sig till Sverige.”

Kristdemokraterna

”Ja, barn är aldrig ansvariga för sina föräldrars brott och Sverige har självklart ett ansvar för barn som är svenska medborgare. Det är upp till regeringen att ta fram ett rimligt sätt att säkerställa vilka som är svenska medborgare och hur de ska tas om hand i Sverige.”

Liberalerna:

”Vi bör fastställa identiteter, relationer till Sverige och eventuella medborgarskap. Detta bör ske i samverkan inom EU eller FN. På plats eller i närområdet. Regeringen ska medverka till detta sker så snart det kan ske på ett säkert sätt och konsulärt fungerande sätt.”

Centerpartiet

”Regeringen bör givetvis agera så långt det är möjligt /.../ De små barnen kan givetvis inte hållas ansvariga för vad deras föräldrar har gjort, men svenska myndigheter kan och ska inte operera i ett krigsområde, inte minst på grund av säkerhetssituationen.”

Moderaterna

”Frågan är mycket komplex eftersom barn är inblandade och de inte bär ansvar för sina föräldrars handlingar. Det är oklart om det överhuvudtaget är möjligt för svenska myndigheter att verka i området, oss veterligen är det inte analyserat.”

Sverigedemokraterna

”Sverige har även ett ansvar för sina medborgare samtidigt som barn är oskyldiga till deras föräldrars handlingar. Barn innefattar dock alla upp till arton år varav även vissa av dem har gjort sig skyldiga till terrorhandlingar. Det måste således nyanseras vilka som har skyddsbehov och vilka som inte bör tillåtas in i landet på grund av säkerhetsskäl.”

Källa: TT:s enkät

Tidigare

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer