Frihandelns framtid

Parlamentariker: Kina spelar ”fulspel” på världsmarknaden

De första månaderna som ny parlamentariker har bjudit på ”väldigt långa dagar” och nya lärdomar, snart väntar nästa fas när det blir dags att leverera på politiken som utlovats. fPlus har pratat med Jörgen Warborn (M) som är vice ordförande för EPP:s handelsutskott om den första tiden i Bryssel och vad som står på spel på världshandelsområdet. Han anser bland annat att Sveriges handelsminister är ”svag och osynlig” i debatten.

Är arbetet i parlamentet vad du hade förväntat dig?  

– Jag var helt inställd på att uppdraget skulle innebära väldigt mycket arbete och i det avseendet har mina förväntningar besannats med råge. Det är väldigt långa dagar och full fart hela tiden, men på helgerna får man tid att landa hos familjen hemma i Varberg.

Efter de första månaderna i Bryssel är Warborn framförallt nöjd över den egna insatsen att ha skapat plattformar att driva företagarfrågorna vidare på.

– Nu ser jag fram emot att lagstiftningsarbetet ska komma igång på riktigt, så att jag kan leverera på mina löften att förenkla regler och förbättra företagsklimatet.

Förutsättningarna är, enligt den moderate parlamentarikern, goda:

– Många i parlamentet är mottagliga för de förslag jag lägger.

– Det finns nog en tilltagande förståelse för vikten av att stärka företagsklimatet. Det tycker jag känns lovande.

Uppdraget i EU beskrivs som ganska väsensskilt från det tidigare riksdagsarbetet. Det är mycket som skiljer sig vad gäller processer och kultur:

– Det är lite som att spela schack i 3D, man måste väga in både partifärger, nationella intressen, kulturskillnader och personliga band på ett helt annat sätt än i riksdagen.

Bland EPP:s prioriterade frågor fanns inför valet i maj bland annat ambitioner att skapa en större roll för EU globalt och skydda demokratin och europeiska värderingar. Hur går ni vidare med dessa frågor nu? 

– EU borde bli en mer aktiv och kraftfull aktör på den globala arenan. Det kräver en mer samordnad utrikespolitik och att medlemsländerna drar åt samma håll. EU måste snabbare kunna komma överens om sanktioner mot länder som begår överträdelser.

– Vi kan också använda handels- och biståndspolitiken som verktyg globalt. Här hemma handlar det om att tydligt slå fast att gemensamt beslutade regler gäller alla 28 (snart 27) och att det ska kännas ekonomiskt om man inte lever upp till dem, säger Warborn

När det kommer till handelsfrågorna lyfter Warborn den bekymmersamma situationen där konfliktnivån är hög på världshandelsområdet. 

– Trump vägrar godkänna nya domare till domstolen i världshandelsorganisationen. 11 december slutade den fungera och världshandeln blir vilda västern. Här tror jag att EU måste agera som en dämpande kraft.

Han vill att EU tar ”ledartröjan” och styr mot en fri, rättvis och regelbaserad handel. Digitalisering och internet-handel nämns som andra ”revolutionerande krafter” som politiken måste hålla jämna steg med.

– När världen blir alltmer sammankopplad ökar också behovet av global och gemensam problemlösning, säger Warborn. 

Warborn pekar på att handelsavtalen som nästan är färdiga, avtal med Vietnam och Mercosur-länderna i Sydamerika, behöver ros i hamn.

– Det vore en stor framgång för både oss och dem, om vi kunde skriva under avtalen i närtid. Tyvärr drar de svenska regeringspartierna åt olika håll. S verkar vilja en sak och MP en annan. Jag är ganska orolig över hur regeringen ska agera i denna avgörande fråga, fortsätter han.

Du är suppleant i Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina. Hur ser du på Europas och Sveriges relation med Kina?

– Jag tycker att man under för lång tid har underskattat Kinas maktambitioner. Inte minst använder de handel, investeringar och lån som medel för att tillskansa sig makt, säger Warborn och utvecklar:

– De spelar fulspel på världsmarknaden genom att dopa sina statsägda företag. De tvingar till sig europeisk teknologi och förnekar europeiska företag marknadstillträde. Europa behöver en tydligare strategi gentemot Kina och också våga sätta ned foten när Kina går för långt.

Påverkas våra handelsmöjligheter med Kina av Hongkong-protesterna och det nya diplomatiska tonläget, där Kina bland annat haft synpunkter på svensk media och nyligen avrått svenska ministrar från deltagande vid sammankomster i Sverige?

– Från min horisont är det solklart att varken Sverige eller EU ska finna sig i att Kina har synpunkter på våra inre angelägenheter, eller för den delen försöka begränsa det fria ordet här. Mot alla sådana försök måste EU markera. Ett uppskruvat tonläge generellt gör att spänningarna ökar och det riskerar påverka även handeln.

Den kinesiska ambassadören i Sverige har sagt att handelsrelationen med Sverige kommer att påverkas och att landet planerar att ”begränsa utbytet och samarbetet inom ekonomi och handel”. Vad är din kommentar till det?

– Jag förstår att svenska företagare är oroliga. De behöver ju förutsägbarhet för att kunna göra affärer. Det är helt oacceptabelt att Kina försöker använda handelspolitiken för att kväsa det fria ordet i andra länder.

Svenska företagare riskerar att hamna i kläm om Kina skulle göra verklighet av sina hot, menar Warborn.

– Regeringen måste nu agera för att få EU att sätta ned foten mot Kina. Tyvärr är den svenska handelsministern alldeles för svag och osynlig i debatten.

Warborn menar att man måste sträva efter att ta ned konfliktnivån i världspolitiken.

– Handelspolitiken tror jag egentligen är en bra arena för detta, eftersom att alla parter förlorar på när handeln inte fungerar. Det finns ett kraftigt ekonomiskt incitament i att värna fri och regelbaserad handel. Det hoppas jag ska vara drivkraft nog för att lyckas samla USA, EU och Kina vid förhandlingsbordet.

När det gäller Kina menar Warborn att det är angeläget att EU:s medlemsländer hittar en samsyn.  

– Om EU ska vara en stark global aktör, då måste vi kunna enas om en vettig strategi för hur vi ska hantera Kinas allt större anspråk i världen.

Vilka förberedelser gör EU för brexit? 

– EU är nog så väl förberett som vi kan vara. Sedan ska man komma ihåg att det är första gången någonsin som ett EU-land lämnar, så många oväntade och oönskade situationer kommer säkert att uppstå.

– Jag hade önskat att britterna hade röstat annorlunda i folkomröstningen, men givet läget är ett ordnat utträdesavtal den bästa vägen framåt. Jag kommer lägga min kraft, i handelsutskottet, på att se till att vi kan återskapa riktigt bra handelsrelationer med Storbritannien efter skilsmässan.

Warborn beskriver att de i transportutskottet har gjort de förberedelser som behövs för att säkra välfungerande transporter mellan EU och Storbritannien under tiden efter Brexit och tillägger:

– Men nästan allt vad gäller vår långsiktiga relation återstår fortfarande att hantera. Det är en komplicerad, men spännande tid som ligger framför oss.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer