©Hans Alm
Kritiken mot upphandlingarna

”Överprövningar kostar samhället miljarder”

1 200 upphandlingsärenden överprövades under 2017. En fjärdedel av dem handlade om bygg- och anläggningsentreprenader. Samhällets kostnader för överprövningar av den typen av upphandlingar uppgår till 1,8 miljarder kronor, enligt en beräkning av SKL, skriver SKL:s vd Vesna Jovic och Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus, på SvD Debatt.

SKL har granskat några upphandlingar som har blivit överprövade. Ett fall, som handlade om serviceresor i Region Örebro och omfattade 25 miljoner kronor, drog ut på tiden med 13 månader på grund av överprövning. I ett annat fall, ett vägavsnitt i Tyresö kommun, försenades arbetet med fem månader på grund av ett formaliafel och samhällets kostnader ökade med en kvarts miljon.

Debattörerna efterlyser bland annat ökade resurser, öronmärkta för domstolarnas handläggning av upphandlingsmål. Det menar de skulle minska samhällets kostnader med flera miljarder.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer