Debatten om osund konkurrens

Ostkriget: Konkurrensverket stoppar ostaffär

Präst, Grevé och Herrgård är tre klassiska svenska ostar. Nu har Konkurrensverket stoppat en tänkt affär där tre svenska mejeriföretag skulle fått monopol på tillverkningen av de tre ostarna. Det hade drabbat konsumenterna, motiverar Konkurrensverket sitt beslut.

De tre ostarna är också starka varumärken och hanteras av branschorganisationen Svensk Mjölk som ägs av Norrmejerier, Arla, Falköpings Mejeri och Skånemejerier.

Affären var upplagd så att endast de tre företagen Arla Foods, Falköpings mejeri och Norrmejerier i framtiden gemensamt skulle kontrollera Svensk Mjölk AB, och därmed de tre aktuella varumärkena. Koncentrationen skulle innefatta en samverkan mellan tre av fyra producenter av Präst, Herrgård och Grevé kring licensvillkoren för dessa varumärken och därmed prissättning, försäljningsvillkor och produktutformning. Koncentrationen skulle ge de tre tänkta ägarföretagen ökade möjligheter och incitament att försämra konkurrenters villkor för tillgång till den nödvändiga licensen, men även minska konkurrensen inbördes mellan dem. Detta kan leda till prishöjningar och konkurrenssnedvridningar på redan koncentrerade marknader med höga inträdeshinder.

– Det är viktigt att slå vakt om konkurrensen i livsmedelskedjan. Om konkurrensen försämras är det alltid ytterst konsumenterna som drabbas. Det kan leda till högre priser och ett minskat utbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer