FREDRIK PERSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Striden om upphovsrätten

”Orimligt att straffa alla som köper en mobil”

Piratkopiering ska straffas. Det menade regeringen som 2012 införde en avgift för tillverkare och nätföretag. Men trots att det knappt är en av tio som idag piratkopierar, finns avgiften kvar och har breddats. Helt fel, menar Douglas Ahlberg, MUF i en debattartikel i Ny Teknik.

– Det är orimligt att både säljare och köpare ska drabbas av en sådan summa, särskilt då det endast är uppemot 5 procent av konsumenterna som utför olaglig kopieringen.

– Avgiften är en bestraffning som grundar sig i att du potentiellt kommer begå brott. Detta går emot rättsprincipen om att man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Privatkopieringsersättningen är ett förlegat sätt att upprätta rättvisa för upphovsrättsägare och kulturskapare.

Istället för att straffa alla som äger en platta eller mobiltelefon, borde lagstiftningen kring upphovsrätt förbättras, avslutar Douglas Ahlberg.

Toppnyheter

Magdalena Andersson på budgetpromenad. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Höstbudgeten

Finansministern om sin egen budget: Den är extrem

Det var inte en slopad värnskatt som drev Magdalena Andersson (S) in i politiken. Det säger finansministern till SvD efter att höstbudgeten presenterats i dag.

– Det är klart att den här budgeten är extrem eftersom vi avskaffar värnskatten. Den fördelningsprofilen är sämre än... ja den är svår att åstadkomma på något annat sätt, säger hon till tidningen.

Andersson säger att klyftorna ska utjämnas i en skattereform. Inför förhandlingarna om den säger hon att alla frågor kan komma upp på bordet, inklusive en återinförd fastighetsskatt.

1 tim
undefined

11 reformer som påverkar dig som småföretagare

Kostnaden för att starta aktiebolag sänks med hälften och den som anställer arbetslösa får sänkt skatt. Det är några av nyheterna i höstbudgeten, skriver Di och listar 11 reformer som påverkar småföretagaren.

Här är reformerna som rör den som driver eget:

1. Lägre aktiekapital
Det kommer att kosta 25 000 kronor för att starta AB istället för 50 000.

2. Grön skatteväxling ger skattesänkningar
Kraftigt höjda miljöskatter ska gå till sänkt skatt för både arbetstagare och företag.

3. Friåret återkommer
Anställda får rätt, med ersättning från Försäkringskassan, att utbilda sig inom ett bristyrke eller starta eget.

4. Skatt på plastkassar
Plastkassar i handeln beskattas med 3 kronor påsen.

5. Sänkt skatt på forskning och utveckling
Arbetsgivare som satsar på tjänster inom forskning och utveckling får sänkta arbetsgivaravgifter.

6. Avdrag för att anställa långtidsarbetslösa
Ingångsavdraget innebär att två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna tas bort.

7. Nya krav vid rut- och rotarbeten
För att stävja fusk införs krav på att betalningar görs elektroniskt med kontokort, BankID eller Swish.

8. Skogsnäringen får mer pengar
30 miljoner årligen satsas på att bekämpa skogsskador och 50 miljoner på att stärka äganderätten.

9. Högre klimatanslag till industrin
Stödet för att industrin ska ställa om till fossilfritt fördubblas till 600 miljoner årligen.

10. Kompensation för vårdmomsen
Effekterna av kritiserade vårdmomsen mildras genom ett statsbidrag.

11. Fortsatt stöd till butiker i glesbygden
Små dagligvarubutiker på glesbygden får fortsatt driftsstöd på 70 miljoner årligen.

2 tim
Bettina Kashefi. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Svenskt Näringsliv ställer krav på snabba reformer

Sverige är på väg mot avmattning med stigande arbetslöshet, vilket får till följd att de som redan står långt från arbetsmarknaden nu riskerar att bli permanent utestängda, utrikes födda och lågutbildade. Det menar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv som nu efterlyser snabba strukturreformer i Sverige med Tyskland och Storbritannien som förebilder.

– Man bör också avstå från alla åtgärder som kan leda till färre arbetade timmar i ekonomin. Viktiga åtgärder som borde prioriteras är bättre genomströmning och högre kvalitet i utbildningssystemet. Det behövs även reformer som gör det lönsamt att gå från bidrag till jobb, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till höstbudgeten.

Regeringen har fått skarp kritik av ekonomer för att underskatta arbetslösheten i sin budgetprognos. Enligt de senaste mätningarna gjorda av SCB ligger arbetslösheten redan över sju procent, vilket kan jämföras med regeringens prognos på 6,4 procent, skriver TT.

3 tim
Läs mer om Höstbudgeten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer