Opinion & debatt

Åkesson/Kristersson/Löfven/Sjöstedt.  TT
Valet - analyser

Ledare: Borgerligheten hycklar om SD:s inflytande

Hyllningarna av Jonas Sjöstedts nej till Stefan Löfven från delar av borgerligheten avslöjar deras hyckleri i regeringsfrågan, skriver DN:s biträdande politiska redaktör Amanda Sokolnicki.

Hon menar att de trots sitt höga tonläge kring Vänsterpartiets inflytande inte verkar vilja se att en Ulf Kristersson-regering skulle ha samma typ av inflytande från Sverigedemokraterna. ”Ett sådant regeringsalternativ kräver samarbete med SD. Annars faller det. Annars finns det inte”, skriver Sokolnicki.

Sydsvenskan skriver i en ledare att det politiska landskapet i Sverige håller på att ritas om – och därför är det inte konstigt att anklagelser om svek följer på uppgörelsen mellan S, MP, C och L. ”Ibland måste vissa löften svikas för att andra löften ska kunna hållas. Det är politikens villkor”, skriver ledarredaktionen.

3 tim
JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - analyser

Debatt: ”Jag älskar frihet mer än jag hatar sossarna”

”När jag bläddrade igenom sida efter sida av skattesänkningar och liberaliseringar växte känslan att det är Stefan Löfven som blir stödhjul till Annie Lööf, inte tvärtom. Om någon ska äta skor är det han”, skriver debattören Johan Norberg i Aftonbladet.

Johan Norberg menar att innehållet är viktigare än avsändaren, och förklarar varför så många borgerliga gick i taket över överenskommelsen mellan S och C + L, innan de ens hunnit läsa igenom den.

”Visst finns även en hel del skräp i överenskommelsen. Det är en klassisk svensk kompromiss – ingen är glad. Men om punkterna blir verklighet innebär det ändå mer marknadsliberalism än Moderaterna tidigare har orkat med”, skriver Norberg.

”Det finns en risk att S obstruerar sönder de liberala reformerna. Att lagändringar måste utredas är självklart, men skapar ändå möjligheter att förhala och råka lägga något längst ned i pappershögen. Det borde emellertid bli ett kortlivat svek. C och L måste vara beredda att när som helst fälla Löfvenregeringen.”

6 tim
Rossanna Dinamarca. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - analyser

”Björklund och Lööf vet att V måste få inflytande”

Det viktigaste för Vänsterpartiet nu är att förhandla om själva innehållet i den politiska överenskommelsen, skriver den tidigare V-toppen Rossanna Dinamarca på Aftonbladets debattsida.

Hon menar att eftersom överenskommelsen kräver stöd av fem partier så måste också fem partier ha inflytande över den.

”Detta vet Annie Lööf och Jan Björklund, även om de låtsas som motsatsen. Det kallas politiskt spel”, skriver Dinamarca.

Idag 09:02
Läs mer om Valet - analyser
Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - regeringsbildningen

Debatt: C och L spelar högt med S om Sveriges ekonomi

Centerpartiet och Liberalerna spelar ett högt spel när de allierar sig med Socialdemokraterna, skriver Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarna på Svenska Dagbladets debattsida.

De menar att flera av de liberala förslag som finns med i uppgörelsen mellan partierna är inlåsta i utredningar vilket betyder att det är oklart om de kommer att genomföras.

De pekar också att på att det finns flera faktiska förslag som kommer att bli verklighet och som är mycket kostsamma.

”Införandet av en familjevecka, byggandet av höghastighetståg och Norrbotniabanan, ökat bistånd, stärkt LSS, familjeåterförening och justeringen i försörjningskravet är några förslag som ”oavsett vad man anser om innehållet, alla oerhört kostsamma förslag”.

Det finns alltså en risk för att dessa reformer kommer att fastna i olika utredningar samtidigt som statens utgifter drar iväg.

Idag 15:10
Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. SvD:s politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.  TT
Valet - regeringsbildningen

Ledare: Klart att Vänsterpartiet är till salu

Jonas Sjöstedts nej visar att man inte kan stänga ute ytterkantspartier som är tillräckligt stora för att ”matematiskt spela roll”, skriver PM Nilsson på DI:s ledarsida. Men om han får igenom sina krav hos S åker C och L på en principiell blåsning, enligt Nilsson som spår att det kommer fler sådana.

Ulrika Lindahl på ETC:s ledarsida skriver att Stefan Löfven nu i förhandlingarna måste våga stå upp för vänsterpolitiken och inte sälja ut socialdemokratin. Enligt henne har han ett bra läge eftersom C och L har mycket att förlora på att släppa fram en M- och KD-regering och ännu mer på ett nyval.

Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet är några altruister utan strävar efter att maximera sitt partis inflytande, skriver SvD:s politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Hon sätter en peng på att Löfven på 48 timmar lyckas med att ro förhandlingarna i land inför en statsministeromröstning på fredag:

”’Inte till salu’ har Vänsterpartiet haft som sin slogan. Det är klart att det är till salu. Frågan är bara vad priset är”, skriver Lifvendahl.

Idag 05:47
Läs mer om Valet - regeringsbildningen
Torun Nilsson. CHRISTINE OLSSON / TT
Äganderätten

Torun Nilsson, DI:”Företagande är inte en ideologisk fråga”

Bristen på okunnighet om företagande har präglat Socialdemokraterna i snart 100 år, och om de inte gör upp med den blir samarbeten över blockgränsen hopplösa projekt, hävdar DI:s ledarskribent Torun Nilsson.

Skatten på företagsvinster har hållits nere, medan företagsvinster har motarbetats. ”Gärna företag, men inte kapitalister, blev partiets paroll”, fortsätter Torun Nilsson.

Idag präglas det svenska näringslivet av globalisering och entreprenörskap och det finns inte längre något utrymme för socialistiska ägarexperiment, vilket vissa socialdemokrater inser.

”Men samtidigt visar den förra mandatperiodens hets mot vinst i välfärden att det fortfarande är alldeles för få socialdemokrater som förstått att ägande inte främst är en ideologisk fråga utan organisatorisk.”, skriver Nilsson.

Igår 20:59
Naturskyddsföreningen
Äganderätten

”Nyckelbiotoper är inte rättssäkra för skogsägare”

Inventeringen av nyckelbiotoper är inte rättssäker. Det skriver Mats Nordberg (SD) och Runar Filper (SD) i en replik till Naturskyddsföreningens ordföranden Johanna Sandahl på SvD debatt.

Sandahl menar att det är fel att hävda att hanteringen av nyckelbiotoper inte är rättssäker eftersom de utgör en så pass liten del av den totala skogsarealen. Hon argumenterar också för att de är avgörande för skogens hotande arter.

Nordberg och Filper anser dock att så är fallet eftersom skogsägarna inte får ersättning för områden som klassas som nyckelbiotop.

Skogsbolagen avverkar eller köper inte heller nyckelbiotopklassad skog vilket gör att den i princip blir värdelös för skogsägarna, menar Nordberg och Filper.

De skriver också att den breda definitionen av nyckelbiotoper gör att tjänstemän har en stor frihet att definiera ett område som nyckelbiotop Samtidigt som skogsägarna inte har mycket att sätta emot ett fattat beslut.

Statistik från Skogsstyrelsen visar också att andelen mark som klassas som nyckelbiotop har vuxit kraftigt de senaste åren.

Igår 08:54
Läs mer om Äganderätten
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Chefsekonom: ”Det krävs bättre analys av finansiella åtgärder”

”Sverige behöver bättre kunna bedöma effekterna av de samlade åtgärder som vidtas inom penning- och finanspolitiken samt makrotillsynen inom ramen för det delvis nya makroramverk som införts efter finanskrisen”, skriver Robert Bojje, chefsekonom på SBAB, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Efter finanskrisen gjordes flera åtgärder för att stabilisera det finansiella systemet. Enligt Robert Bojje får penningpolitiska-, finanspolitiska-, samt makrotillsynsåtgärder effekter på bostads- och kreditmarknadens funktionssätt. Åtgärder som kräver bättre analys för att vi ska kunna upptäcka och stävja de negativa effekterna.

”Användning av makrotillsynsåtgärder, som till exempel amorteringskravet, har ofta negativa bieffekter. Det handlar då om att väga de fördelar åtgärden har mot nackdelarna. Den forskningslitteratur som finns om makrotillsyn pekar också på att åtgärderna inte sällan tenderar att kringgås”, skriver Bojje i debattartikeln.

Bojje pekar vikten av att bedöma bieffekter av olika åtgärder och fortsätter: ”En central aspekt i en analys av vad som är en väl avvägd policymix bör således vara att bedöma bieffekter av olika åtgärder men också om vidtagna eller föreslagna åtgärder av olika myndigheter utifrån sina respektive mål och mandat tenderar att motverka varandra.”

”Det finns sammanfattningsvis ett behov av bättre analyser av potentiella effekter inklusive bieffekter av de åtgärder som vidtas inom penning- och finanspolitiken samt makrotillsynen. Till viss del gör ansvariga myndigheter redan det inom ramen för sina respektive beslutsunderlag. Vi måste också acceptera vissa bieffekter givet de olika mål myndigheterna har. Men jag menar att det finns ett stort behov av att bedöma de totala bieffekterna av den samlade policymixen, hur olika åtgärder samverkar med varandra och av om en annan policymix i vissa fall skulle kunna vara att föredra sett utifrån ett helhetsperspektiv. Det gäller kanske i synnerhet fördelningen mellan makrotillsyns- och finanspolitiska åtgärder”, avslutar Bojje.

13 jan