TT NYHETSBYRÅN
Nya energislag

Omställningen hotas: Stenhård konkurrens om återvunnet trä

Mälarenergi håller som bäst på att trimma in sin nya kraftvärmepanna – block 7. Den kan ta emot och elda 100 procent återvunnet träd. Ett viktigt steg för den cirkulära ekonomin men konkurrensen om det återvunna träet hårdnar. ”Det kan bli ett branschproblem”, säger Lina Enskog Broman på Energiföretagen.

Det unika med Block 7 är enligt Mälarenergis energistrateg Joacim Sundqvist att den nya pannan byggs för att klara att ta emot och elda upp 100 procent återvunnet trä. Många andra anläggningar i Sverige klarar endast att blanda in en vissa andel.

– Vi vill fasa ut de gamla anläggningarna och komma bort från fossila bränslen som kol och olja. Den nya pannan gör det möjligt för oss att energiåtervinna trämaterial som till exempel en gammal billy-bokhylla från IKEA, eller annat rivningsvirke, som annars inte skulle ha någon avsättning. På det här sättet kan vi sluta kedjan och bli mer hållbara, säger Joacim Sundqvist

Tuffare konkurrens om träet

Men det finns ett hinder för utvecklingen. Eftersom det pågår en stor omställning i samhället betyder det att många energibolag nu jagar efter samma återvunna material vilket betyder att det kan bli tufft att få tag i de återvunna träet.

– Det är ett material som många vill elda med eftersom priset på återvunnet trä är lägre än priset på biobränsle såsom skogsflis. Därför kan det vara svårt att få tag i det här materialet, säger Joacim Sundqvist.

– Vi ska försöka använda så mycket inhemskt material vi kan till pannan, men vi kommer att behöva importera också, fortsätter han.

Lina Enskog Broman är ansvarig för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen. Hon håller med om att tillgången på brännbart material som kan användas i kraftvärmeverken kan bli ett branschproblem framöver.

– Vi ser att konkurrensen om biobränslen ökar. Det beror på att hela samhället håller på att ställa om och det ska antingen ske via elektrifiering eller genom att öka användningen av olika typer av biomassa. Och det är självklart så att om efterfrågan ökar och utbudet inte hänger med i samma takt så kommer priserna på det materialet att stiga och det kan bli ett problem för våra medlemsföretag.

Inte fokusera på skorstenarna

Kraftvärmeverken kritiseras ofta på grund av sina koldioxidutsläpp. Men Joacim Sundqvist tycker inte att man ska fokusera på de lokala utsläppen från skorstenen.

– Koldioxid är ett globalt problem och inte ett lokalt problem. Det är såklart omöjligt att inte släppa ut någon koldioxid om man bränner något. När det gäller avfall i synnerhet så jag tycker att det är viktigt att framhäva att vi tillhandahåller en tjänst där vi tar emot material och utvinner energi som annars skulle gå till spillo eller läggas på deponi. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv så gör vi mer nytta, och bidrar till mindre utsläpp av koldioxid genom att ta emot det här materialet och elda upp det.

Lina Enskog Broman  Jon Alexandersson

Lina Enskog Broman pekar på det arbete som Kraftvärmeverken faktiskt redan gjort för att bli miljövänligare.

– Kraftvärmeverken har redan genomgått en stor omställning från fossila bränslen och använder idag nästan bara förnybara bränslen och återvunnen energi. Den största delen, drygt 40 procent, av den tillförda energin till fjärr- och kraftvärmeproduktion kommer från biobränslen, och drygt 20 procent från avfall. Det är bara cirka 5 procent fossilt kvar i bränslemixen och då rör det sig främst om spetslastpannor som man kör när det är riktigt kallt ute, men även detta ska fasas ut.

”Avfallsskatten handlar om att regeringen behöver pengar”

När den nya regeringen tillträdde fanns ett förslag om en avfallsförbränningsskatt med i januariavtalet. Här drabbas kraftvärmeverken hårt eftersom skatten ska betalas av de företag som tar emot och bränner avfallet.

-Nästan samtliga remissinstanser är eniga i att en avfallsförbränningsskatt slår helt fel, för att öka materialåtervinningen behöver styrmedel sättas in i tidigare led. Det handlar helt enkelt om att regeringen behöver pengar till den s.k. gröna skatteväxlingen. Det absurda är också att skatten faktiskt kan motverka sitt eget syfte då det blir billigare att elda plast än biogent material i avfallet då plast väger mindre, säger Lina Enskog Broman

– Energibranschen hävdar, med all rätt, att utformandet av denna skatt inte ger någon styrande effekt, och slår därmed hårt mot de som förbränner avfall. Insatser måste sättas in högre upp i avfallstrappan och verka mot att mindre material går till förbränning överhuvudtaget. Ansvaret måste ligga hos producenten, kraven måste också komma från konsumenten, menar Joacim Sundqvist.

Under hösten har block 7 testkörts. Det är meningen att den nya pannan ska tas i full drift under nästa år.

Kraftvärmen står idag för ca 10 procent av den totala elproduktionen i Sverige och fjärrvärmen bidrar med 50 TWh till energisystemet. Sveriges totala elproduktion ligger på ca 160 TWh.

Toppnyheter

Simon Rehnström/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Braunerhjelm: Dags att avveckla krisstöden

KTH-professorn Pontus Braunerhjelm är orolig för att de nuvarande stöden till företagen ska dämpa förmågan till förnyelse inom marknadsekonomin. Det säger han till Svenska Dagbladet. Konkurrensen bör återställas och incitamentsstrukturer stärkas, menar han.

– Vi är på det stora hela redan nu förbi det mest akuta läget i krisen. Det var rätt att inledningsvis rädda företagen. Nu vill jag se åtgärder som ger oss långsiktigt positiva effekter och konkurrensfördelar på sikt, säger han till tidningen.

Fortsatta stöd bör vara villkorade med att företagen till exempel satsar på kompetensutveckling.

1 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Regeringens stödpengar till företag går inte åt

Coronastödet efterfrågas inte i den utsträckning som regeringen hade trott, rapporterar SVT. I flera av stöden har företagen hittills bara fått en bråkdel av pengarna. Totalt avsattes 39 miljarder kronor till företag som förlorat minst 30 procent av omsättningen under mars och april men endast 621 miljoner har beviljats.

Regeringen gjorde också bedömningen att 180 000 företagare skulle kunna få ta del av stödet men endast drygt 11 000 har ansökt.

– Antingen väntar man med att söka, eller också är behovet mindre än vi trodde därför att de svenska företagen går bättre än vi befarade, säger Magdalena Andersson (S) till SVT.

Tiden för att ansöka om stöden går ut 31 augusti.

2 aug
Läs mer om De svenska krispaketen
Genrebild Mostphotos
Kompetensutvisningarna

Familjen tvingas lämna Sverige – tjänade 928 kronor för lite

Trots att Migrationsverket ska se till helheten ifall en arbetsgivare har gjort fel utvisas Nasrin Ghanbari och maken Hosein Mohagheghin Khalaghi. Skälet till det är att Nasrin tjänade mindre än 13 000 kronor under en månad. Migrationsverket menar att när det gäller just inkomstkravet så omfattas det inte av de nya reglerna om att myndigheten ska göra en helhetsbedömning.

När det uppdagades att Nasrin tjänade 928 kronor för lite en månad så korrigerade arbetsgivaren sig snabbt. Det var ett misstag, menade arbetsgivaren, skriver GP. Ändå ändrar sig inte Migrationsverket.

Familjen har idag två fasta inkomster, lägenhet, ordnat liv och en dotter som ska börja förskoleklass.

– Jag har tappat allt hopp. Anledningen till att jag ställer upp på den här intervjun är att det är viktigt att vår berättelse får synas, att svenskar får läsa att alla inte kommer hit för att ta deras skattepengar och begå brott. Det finns också människor som vi, som i över fyra år verkligen har försökt göra rätt för oss, säger Nasrin Ghanbari till GP.

1 tim
ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Hård kritik mot kompetensutvisningarna – ”Det är respektlöst”

Ellen Gustafsson skriver i en DI-ledare att kompetensutvisningarna måste stoppas. Utländsk arbetskraft behövs för att säkerställa att de svenska bolagen har den bästa kompetensen.

”Sveriges framtida konkurrenskraft behöver säkras. I stället pågår ett febrilt arbete med att skjuta ifrån sig den kompetens som redan finns här, och avskräcka andra från att komma hit”, skriver hon.

Hon anser att regeringen är saktfärdig.

”I det här fallet skapar det förluster för alla inblandade. Det är respektlöst gentemot de som valt att ta sin kompetens till Sverige och som investerat tid och byggt upp en tillvaro här. Men det är ännu värre för Sverige. Vi har större behov av dem, än vad de har av oss, skriver hon.

10 jun
Läs mer om Kompetensutvisningarna
Illustrationsbild. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

T-cellsimmunitet påverkar inte svenska siffror

T-cellsimmuniteten påverkar inte beräkningarna av den svenska smittspridning, rapporterar Vetenskapsradion. Statsepidemiolog Anders Tegnell tror inte att man har överskattat smittspridningen i Sverige.

– Nej det tror jag inte, för vi har egentligen aldrig räknat med t-cellsimmuniteten som en del i de studier vi har gjort.

Tidigare i veckan kom rapporter om att så många som en tredjedel redan kan ha t-cellsimmunitet via exempelvis tidigare förkylningar, men det är oklart varifrån t-cellerna kommer.

1 tim
Illustrationsbild. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Studie: Knappt hälften med antikroppar symtomfria

Av den vårdpersonal på äldreboenden som testat positivt för antikroppar i Stockholm uppgav 46,5 procent att de inte hade upplevt några sjukdomssymtom, rapporterar SvD.

– Sedan kan man föreställa sig att det finns några som av ekonomiska eller anställningsmässiga skäl har mörkat symtom, säger Åke Lundkvist som är professor i virologi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien.

Studien har publicerats i vetenskapstidskriften Infection Ecology and Epidemiology och är en av de första i sitt slag. Forskarna har tagit del av sekundärdata av tester som har genomförts av läkare på personal på boendena.

22 min
Illustrationsbilder. TT
undefined

Provsvar i Göteborg kan behöva omvärderas

Flera provsvar från masstestningen för coronaviruset i Göteborg kan komma att behöva omvärderas, rapporterar GP. Detta efter misstankar om att en del positiva provsvar i själva verket ska tolkas som negativa.

Det handlar om de masstester för aktiv infektion som gjordes i Göteborg under vecka 27, där 6 000 provsvar analyserades. Analysen visade att 3,1 procent var positiva – en siffra som nu alltså ifrågasätts.

Magnus Lindh, sektionschef för klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska, säger att för många ”svaga resultat” har räknats som positiva när de egentligen borde vara negativa.

– Jag tror inte det kommer att landa i tre procent, utan lägre siffra, säger han.

30 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Kvinna i labb/WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus. TT
Jakten på ett coronavaccin

WHO varnar rika länder: Vill inte se ”vaccinnationalism”

Världshälsoorganisationen, WHO, avråder från ”vaccinnationalism”, skriver The Guardian.

– För att världen ska återhämta sig snabbare, måste den återhämta sig enad, säger generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han menar att rika länder inte kommer att gynnas genom att hålla eventuella vacciner för sig själva, om smittan samtidigt tillåts fortsätta i fattigare länder.

1 tim
Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Astra Zeneca nära Japan-avtal om 100 miljoner doser

Astra Zeneca är nära att teckna ett avtal med Japan om att leverera 100 miljoner doser av det coronavaccin som bolaget utvecklar, rapporterar Kyodo News.

Läkemedelsjätten har tidigare meddelat att man kommer leverera sitt covid-19-vaccin utomlands i september och förväntas inleda kliniska prövningar i Japan senare denna månad.

Astra Zeneca har fört diskussioner med bland annat Japan, Ryssland och Brasilien om att leverera sitt potentiella vaccin, som går under namnet AZD1222, skriver Finwire.

4 tim
Arkivbild. Donald Trump och frun Melania.  Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump: Vaccin kan vara klart innan valet i november

President Donald Trump säger att det är möjligt att USA kommer att ha ett vaccin mot coronaviruset klart innan presidentvalet den 3 november. Det rapporterar Reuters och hänvisar till en intervju presidenten gjort med en amerikansk radiokanal.

Prognosen är mer optimistisk än den som getts av USA:s smittskyddschef Anthony Fauci. Han har tidigare sagt i en intervju med Reuters att han tror att det kan komma indikationer på huruvida ett vaccin är säkert eller inte mot slutet av året.

Igår 17:33
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin
Arkivbild.  Dado Ruvic / TT NYHETSBYRÅN
Kritiken mot Tiktok

Kinas svar: Anklagar USA för ”politisk manipulation”

Det kinesiska utrikesdepartement anklagar nu USA för ”politisk manipulation” efter att Donald Trump utfärdat en exekutiv order som förbjuder amerikaner från att göra affärer med Tencent och Tiktok-ägaren Bytedance. Det rapporterar AFP.

Enligt Reuters motsätter sig Kina presidentens order och säger i ett uttalande att de kommer att ”försvara kinesiska företags rättigheter och intressen”.

2 tim
Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analytiker: Början på ett it-krig – Apple kan drabbas

Kina skulle kunna svara på Trumps attack mot Tiktok och Wechat genom att blockera Apple eller Microsoft. Det säger Nana Otsuki, chefsanalytiker på Monex Securities, till Reuters.

– It-sektorn ser allt mer splittrad ut i två läger. Det vi ser är kanske bara början på ett informationsteknologiskt krig, säger hon.

Konsultbolaget Eurasia Groups teknikchef Paul Triolo beskriver Trumps agerande som en ny vattendelare i supermakternas ”kalla teknologikrig”, enligt Bloomberg.

3 tim
Donald Trump. TT
undefined

Donald Trump utfärdar order – bannlyser Tiktok

Donald Trump har utfärdat en exekutiv order som förbjuder alla amerikanska transaktioner med de kinesiska teknikjättarna Tencent och Bytedance, rapporterar flera medier.

Tencent äger den populära meddelandetjänsten Wechat medan Bytedance är ägare till den omtvistade videoappen Tiktok. Presidentens order kommer att träda i kraft om 45 dagar och betyder i praktiken att apparna blir bannlysta i USA, skriver CNBC.

Trump hävdar att Wechat automatiskt samlar in stora mängder information från sina amerikanska användare som skulle kunna komma i händerna på det kinesiska kommunistpartiet. Han varnar samtidigt för att Tiktok kan användas till desinformationskampanjer som gynnar kommunistpartiet.

”USA måste vidta aggressiva åtgärder mot ägarna av TikTok för att skydda vår nationella säkerhet”, skriver Trump i ordern.

Idag 03:26
Läs mer om Kritiken mot Tiktok
Larsson, Billström. Arkivbilder. TT
Migrationspolitiken i Sverige

Migrationskommitténs sista möte: ”Misslyckande”

Under fredagen samlades Riksdagens migrationskommitté för sitt sista sammanträde.

Kommittén kommer inte presentera något helhetsförslag med majoritet bakom sig utan i stället lägga fram en rad enskilda förslag som det finns hoppande majoriteter bakom. Det enda parti som står bakom samtliga förslag är Socialdemokraterna.

– Det här är en kommitté som kommer att gå till historien som ett mycket stort misslyckande, säger Tobias Billström (M) till TT.

1 tim
Arborelis, Jackelén TT
undefined

Kyrkoledare: ”Måste ge värdigt bemötande”

Det som läckt ut från Riksdagens migrationspolitiska kommitté tyder på att de kommande förslagen kommer att gå emot grundläggande humanistiska värderingar. Det skriver tolv kyrkoledare, bland andra ärkebiskop Antje Jackelén och kardinalen i katolska kyrkan Anders Arborelius, på DN Debatt.

”Vi kan inte acceptera att medmänniskor på flykt avhumaniseras och reduceras till ett hot. Vi behöver ge människor på flykt ett värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt”, skriver debattörerna som uppmanar politikerna att utgå från ”medmänsklighet och humanistiska värderingar” vid utformningen av förslagen.

22 min
Annika Hirvonen-Falk (MP), Isabella Lövin (MP) och Per Bolund (MP).
undefined

MP: Flera migrationsförslag försämrar integrationen

Flera förslag inom flyktingpolitiken försämrar möjligheten till effektiv integration, skriver MP:s språkrör Isabella Lövin och Per Bolund tillsammans med partiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen-Falk, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Debattörerna skriver att de är bekymrade över argument som ”vi måste klara integrationen först”.

”Detta argument faller platt när de samtidigt driver reformer som kraftigt försvårar integrationen som korta uppehållstillstånd och försämrad familjeåterförening”, skriver de.

Debattörerna hävdar också att Moderaternas migrations- och integrationspolitik är farlig då de menar att den inte är grundad på vad som är bäst för samhället, utan ”på vad partistrateger tror är bäst för Moderaterna”.

Igår 19:41
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
Kvinna med munskydd i Oslo.  Berit Roald / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Norska experter kräver munskyddstvång – kan förhindra ny nedstängning

Efter ökad smittspridning av coronaviruset i Norge krävs ett munskyddstvång. Det menar experter som norska Dagbladet pratat med.

– Rekommendationerna är för mjuka, säger professor Jörn Klein till tidningen.

Han menar att utvecklingen är ”väldigt bekymrande” och att ett krav på munskydd kan förhindra ytterligare en nedstängning.

Samtidigt säger hälsominister Bent Høie enligt NTB att ett tvång inte är aktuellt. Däremot kan nya rekommendationer om munskydd komma att presenteras.

4 tim
Gata i Oslo.  Lise Åserud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Norska lättnader skjuts upp: ”Vi är bekymrade”

Norge skjuter upp planerna på att inom kort kunna lätta på restriktioner, säger statsminister Erna Solberg till Dagbladet. Mer detaljer väntas på en presskonferens under fredagen. Inte heller kommer reglerna om inresa till Norge för personer utanför EU att lättas upp i nuläget.

– Vi är bekymrade. Det är fortsatt låga tal men har en ökande trend. Uppluckringen av reglerna kommer inte att fortsätta förrän i början av september, säger hon.

Vid en presskonferens under fredagen väntas regeringen också meddela nya regler om munskydd.

I Norge har R-talet, som visar hur många en coronasmittad för viruset vidare till, stigit till över 2, enligt en rapport från norska Folkhälsoinstitutet, skriver Expressen.

Under det senaste dygnet registrerades 59 nya fall i Norge. Det totala antalet är 9 468, enligt NTB.

6 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
TT
Dagens börs

SSAB och Astra Zeneca åt olika håll på svag börs

Stockholmsbörsen handlas strax under nollan på fredagsförmiddagen i likhet med de ledande Europaindexen. Vid 10.50-tiden är utvecklingen som följer:
• OMXSPI: -0,2 %
• OMXS30: -0,2 %
Asienbörserna har pressats under morgonen efter att Donald Trump bannlyst de kinesiska apparna Wechat och Tiktok. Bedömare varnar nu för att Kina kommer att hämnas och att konflikten eskalerar ytterligare.

På hemmaplan meddelar SAS att en principöverenskommelse har nåtts med flera större ägare av obligationer avseende bolagets rekapitaliseringsplan. Aktien backar 2 procent.

Modulhusbolaget Adapteo, där EQT är största ägare, rapporterar en tillväxt på 7 procent i det andra kvartalet. Adapteo lyfter 8 procent.

Gårdagens kursrusare Nolato har fått en höjd riktkurs från Nordea samtidigt som Affärsvärlden ställer sig neutral till aktien. Nolato forsätter upp 1 procent.

Bettingbolaget Global Gaming rusar över 10 procent för tredje dagen i rad, i spåren av onsdagens rapport.

Probiotikabolaget Probi är också upp tvåsiffrigt, utan några kända nyheter.

Den finska jätten Outokumpu varnar i sin färsk delårsrapport för att coronapandemin kommer att pressa ståldindustrin genom hela 2020. Stålkollegan SSAB backar knappt 2 procent och placerar sig i botten av OMXS30 tillsammans med Nordea och SEB.

I motsatt ände av indexet syns defensiva bolag som Astra Zeneca, Getinge och Tele2 med uppgångar på 0,6–1,2 procent.

Texten uppdateras.

3 tim
Sverigechefen Katarina Ageborg. Astra Zeneca
undefined

”Hoppas ha ett vaccin på marknaden redan i år”

Om allting går som Astra Zeneca hoppas och tror ska bolaget kunna ha ett coronavaccin på marknaden redan i år. Det säger Sverigechefen Katarina Ageborg till TT.

– Vår ambition är dessutom att säkerställa en bred och rättvis tillgång till vaccinet världen över, säger hon och tillägger att bolaget inte kommer att göra någon vinst på vaccinet under pandemin.

I delårsrapporten uppger bolaget att kapacitet har byggts upp för att leverera två miljarder doser av vaccinkandidaten, vars slutgiltiga studie är i startgroparna.

30 jul
Nicole Pereira / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Storbankens dom: Så går börsen i höst

Börskraschen i våras blev mindre än många spådde, men nu väntar en tuff återhämtning. Det spår Deutsche Bank i en ny prognos, skriver Dagens Industri.

Ett vaccin kan förbättra utsikterna framöver, men återhämtningen på USA-börser blir motig på kort sikt, enligt banken.

”Nästa fas, från mitten av 2020 till mitten av 2021 då ett vaccin antas vara tillgängligt, väntas bli betydligt trögare, och trögare än vad vi räknade med i vår tidigare prognos”, skriver Deutsche Bank.

Mycket hänger på om kongressen kan enas kring ett nytt stort stimulanspaket.

”Just nu är det ett av de största osäkerhetsmomenten, som kan påverka vår bedömning av återhämtningskurvan om utfallet blir markant annorlunda än vad vi antagit”, skriver banken, rapporterar Dagens Industri.

Igår 19:14
Läs mer om Dagens börs
Henrik Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

McDonalds: Sverige har gått bäst under pandemin

Att Sverige valde strategin att hålla ett mer öppet samhälle jämfört med många andra länder under coronapandemin gynnade de svenska hamburgerkedjorna, skriver TT.

– Från och med andra halvan av april har vi successivt återhämtat oss, och totalt sett är vi nu i princip på fjolårets siffror, säger Max vd Richard Bergfors.

McDonalds säger att Sverige är en av de marknader i världen som gått bäst under pandemin.

– Sverige har valt att hålla igång samhället och tillåta verksamheter att hålla öppet, så länge vi tar ansvar och anpassar verksamheten, vilket vi är glada för, säger McDonalds Sverige-vd, Joachim Knudsen.

5 tim
Nordby shoppingcenter i Svinesund. Vidar Ruud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Bohuslän oroat för handeln efter Norges gränsbesked

Norges beslut att inte tillåta resor till hela Sverige innebär bekymmer för gränshandeln i Bohuslän. Det säger Strömstads kommunalråd Kent Hansson (S) till SR Ekot.

Sverige som helhet uppfyller Norges krav på låga smittotal men den norska regeringen kommer fortsatt att bedöma region för region, enligt gårdagens besked. Och Västra Götalandsregionen kommer fortsatt att vara rödlistad.

– Bara i Nordby och Svinesund är det 1 500 till 2 000 jobb som bygger helt på gränshandeln. Just nu är de permitterade. Vi får väl se hur det blir framöver, säger Kent Hansson till Ekot.

5 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

OECD: Svenskar blev rikare – trots det historiska raset

De disponibla inkomsterna för hushållen i västvärlden steg 0,1 procent per capita under första kvartalet. Detta trots att BNP per capita samtidigt föll med 2 procent i coronakrisen, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Stödpaket i många länder förklarar skillnaden.

Gapet mellan tillväxten för hushållsinkomster och fallande BNP på 2,1 procentenheter är enligt OECD det största sedan fjärde kvartalet 2008, då finanskrisen slog till med full kraft mot västvärldens ledande ekonomier.

Att hushållsinkomsterna inte sjönk lika mycket som BNP under årets första kvartal hänger enligt en OECD-rapport ihop med att många regeringar lanserade stödpaket under kvartalet.

I Sverige steg hushållsinkomsterna per capita med 1,3 procent under första kvartalet, enligt OECD. Det var en av de högsta tillväxtnivåerna bland OECD-länderna.

Bland de sju största OECD-länderna var det bara USA som hade en positiv utveckling för hushållsinkomsterna under kvartalet, vilket återspeglar att covid-19-pandemin då ännu inte hade slagit till med full kraft där.

I Italien och Tyskland föll hushållsinkomsterna per capita med 1,8 respektive 1,2 procent under första kvartalet. I Storbritannien och Frankrike var nedgången något mindre, minus 0,7 respektive minus 0,3 procent.

Igår 13:34
Läs mer om Den svenska konjunkturen