Brexit - förhandlingarna

Ökat intresse för tysk marknad - och språk

Brexit kan innebära att Tyskland, som redan idag är Sveriges största handelspartner, kan bli ännu viktigare för Sverige framöver.

Eftersom språket är en nyckelfaktor för framtida utbyte tas nu initiativ för att förnya intresset för tyskan i Sverige.

Jämfört med andra nordiska länder har Sverige nämligen inte någon stor tysktalande grupp att tala om i framtiden. Medan 81 procent av de danska grundskoleleverna idag lär sig tyska är det endast 17 procent av svenska elever som gör detsamma. I gymnasiet läser 54 procent av de danska eleverna tyska, i Sverige tre procent.

Mot bakgrund av detta har Tysk-Svenska Handelskammaren tillsammans med tyska ambassaden nyligen utlyst ett språkstipendium som riktar sig till svenska skolor och som kan användas för att satsa på sådant som utveckling av lärares kunskaper eller för inköp av studiematerial och/eller studieresor till Tyskland.

Verena Adamheit, senior projektledare i företagsetablering och affärsutveckling vid Tysk-Svenska handelskammaren, berättar i samband med organisationens exportdag om hur det tysk-svenska utbytet ser ut idag.

Är det lättare för svenskar att göra affärer i Tyskland eller för tyskar att göra affärer i Sverige?

– Det är bra för båda parter, båda marknaderna är öppna för varandra.

– Sedan beror det förstås på vilken bransch det gäller. Det behövs mycket förberedelse för att ge sig på en väldigt stark marknad i ett annat land, men om man som svenskt företag har en nischad produkt och är verksamt inom områden i Tyskland där svenska kunskaper efterfrågas är det förstås lite lättare, säger Verena Adamheit och lyfter e-hälsa som ett exempel på en bransch där input från svenska företag är mycket välkommet. 

Hur stort är intresset hos svenska företag idag för Tyskland?

– Ganska stort skulle jag säga, och ökande i samband med brexit. Vi får många förfrågningar från svenska företag som vill ha hjälp med att hitta rätt väg in på den tyska marknaden. Framförallt från branscher inom energiområdet, de smarta hightechbolagen och e-mobilitet tillhör de som är allra mest intresserade. Och sedan är e-hälsa ett affärsområde som kommer mer och mer. Detaljhandeln är stark tack vare den höga konsumtionen i Tyskland.

Vilken betydelse har Brexit för de tysk-svenska relationerna?

– För Sverige kan det bli så att Tyskland växer fram som en ännu större handelspartner, valet har när det gäller internationaliseringen utanför Norden ofta stått mellan Storbritannien och Tyskland. Ur ett tyskt perspektiv är ett problem med Sverige att man saknar euron och utgör en mindre marknad. Men som helhet tar Tyskland ofta nordiska grepp och där är den svenska marknaden den största. För Tyskland betyder Brexit bland annat att Frankrike blir en allt viktigare handelspartner.

Många svenska företag som har Storbritannien på kartan väntar med expansionen just nu och blickar mot den tyska marknaden, berättar Verena och utvecklar:

– Språk är viktigast när man säljer tjänster. Och vi har sett ett ökat intresse för det tyska språket som en direkt reaktion på Brexit.

Det tyska språket beskrivs som särskilt viktigt att behärska om man planerar att ta sig in i mer konservativa branscher och organisationer, liksom e-handeln och kundtjänster av olika slag. ”Då måste du ha tyskan”, slår Verena fast.

Om man som tysk ska köpa något av ett företag eller göra affärer med ett annat företag så ska den som säljer kunna tyska, medan det omvända gäller i Sverige, det räcker att kunden eller samarbetspartnern kan engelska för att affären ska bli av här, avslutar Verena Adamheit.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer