Brexit - reaktionerna

Oatlychef: Hård brexit kommer att påverka alla negativt

Det svenska företaget Oatly expanderar i Storbritannien trots turbulensen kring brexit. Men situationen oroar företaget. ”Om det blir en hård brexit kommer detta att påverka alla i negativ bemärkelse”, säger Johan Girdo, General Manager i EMEA, i en intervju med Fplus.

Hur ser er expansion ut i Storbritannien?

– Den går väldigt bra och över förväntan faktiskt. Vi växer just nu med 100 procent mot föregående år och det är vi som driver tillväxten i kategorin. Vi har ökat upp närvaron med organisation på plats och de senaste åren kört ett par nationella kampanjer med fokus på våra värderingar – hållbarhet och hälsa. Våra värdering ligger helt i tiden och vårt uttryck verkar tilltala britterna, vilket har genererat en kraftig ökning i efterfrågan den senaste tiden.

Hur ser ni på den brittiska marknaden just nu i och med brexit?

– Vi ser att UK fortsatt har en stor potential och det verkar som det har skett en förändring i fokus från personlig hälsa till planetens hälsa. Det är svårt att säga hur brexit kommer påverka oss, men om det blir en hård brexit kommer detta påverka alla i negativ bemärkelse. Inklusive oss och då får vi anpassa oss till det.

Finns det någon oro? Har ni gjort något extra för att förbereda er inför de olika alternativen – till exempel om det blir en avtalslös brexit?

– Självklart finns det en oro och vi följer vi diskussionerna noga. Vi gör vad vi kan för att få all dokumentation och logistik på plats om det eventuellt skulle bli en hård brexit, men det går inte att helgardera sig. Vi kommer känna av det om det skulle ske. Vi har haft en projektgrupp som har arbetat med detta under en lång tid och de känner att de har gjort allt det kan, och nu gäller det bara att sitta lugn i båten och vänta på beslutet för att sedan kunna agera snabbt och flexibelt.

Ni expanderar även i andra delar av världen – var?

– Idag exporterar vi till drygt 30 marknader och har precis lanserat i Australien. Vi har även kontor i USA, Hongkong och Kina. Vi har idag egen produktion i Landskrona, men under 2019 öppnar vi även produktionsanläggningar i USA och Nederländerna.

– Självklart har vi en ambition att utöka distributionen till fler marknader runt om i världen, men har fram till i höst inte haft kapacitet att expandera. Tillväxten har varit extremt hög de sista åren och vi har först och främst fokuserat på att ta hand om våra befintliga marknader. Det förändrar sig när de nya fabrikerna står klara och då kan vi även ta oss an nya marknader runt om i världen. 

Hur förbereder ni er inför att gå in på nya marknader?

– Det beror helt på hur den marknaden ser ut. Komplexiteten i våra affärer varierar beroende på vilken marknad det gäller. Hur kultur och matvanor ser ut, men så klart också kopplat till hur långt de har kommit i sin utveckling och hur mogen den är. Vi gör alltid en gedigen research för att lära känna marknaden och att förstå dess drivkrafter innan vi beslutar att gå in. Parallellt med det handlar det om att bygga upp ett nätverk och bra relationer med olika aktörer. Man får alltid räkna med oförutsedda utmaningar i uppstarts fasen. Men för oss är det så viktigt för man får bara en chans och vi har inte råd att misslyckas i vårt uppdrag att få fler människor att ändra sina matvanor, och äta mer växtbaserat. Både för hälsans och planetens skull. Genom att få ut våra produkter på fler marknader gör vi det lättare att ställa om till en växtbaserad kost som har oerhört mycket lägre klimatpåverkan än animaliebaserade produkter.

Finns det några orosmoment i omvärlden som ni ser i dagsläget?

– Det är klart att det finns, men vi ser det inte på det sättet. Det är möjligheter och sedan finns det en del hinder på vägen. Men det är också det som är det roliga när man jobbar med export. Det händer saker hela tiden, i det stora och det lilla. Jag anser att det viktigaste är att ha en bra organisation och känna de marknaderna som man är verksam på. Är man dessutom snabbfotad och flexibel så kommer man en bra bit på det. 

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer