Sveriges entreprenörer

Nytt svenskt rederi kastar loss

Sverige har fått ett nytt rederi. Wallenius SOL smygstartade så sent som 12 april men har redan beställt fem nya fartyg. Dessutom finns ett flerårigt avtal om virkestransporter på plats. Det rapporterar Sjöfartstidningen.

De två svenska rederierna Wallenius och SOL, Svenska Orient Linjen, delar på ägarskapet av det nya rederiet som ska segla under svensk flagg.

– Extra roligt är också att vi kommer att ha svensk flagg på vår flotta och är därmed med och bryter den mångåriga trenden med utflaggningar av svensk sjöfart”, säger Ragnar Johansson, som är vd för Wallenius SOL och nu leder verksamheten från huvudkontoret i Göteborg.

Affärsidén är fokuserad på i första hand skogsprodukter med sammanslagna transporter för bland andra Stora Enso och Metsä. Geografiskt ska rederiet verka driva linjetrafik från Bottniska viken och Östersjön till kontinenten och Storbritannien.

De fem fartygen som ska tillföras flottan under 2021 är samtliga gasdrivna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer