Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Nytt förslag om kilometerskatt dråpslag mot elbilar

Forskning som finansieras av Energimyndigheten presenterar en kilometerskatt som blir ett dråpslag mot elbilarna. Förslaget får dessutom skarp kritik för att göra ingrepp i den personliga integriteten hos bilförarna, eftersom färdvägen ska registreras i minsta detalj av myndigheterna. ”Den frågan berörs inte tillräckligt mycket”, säger en expert till fPlus.

Forskningsprojektet, som finansieras av Energimyndigheten, har kommit fram till att det borde införas en kilometerskatt på bilkörande. Anledningen är att skatteintäkterna som staten just nu får i form av höga skatter på bensin och diesel, kommer att minska allteftersom allt fler går över till elfordon.

För att kompensera för skattebortfallen menar forskarna att staten behöver hitta andra sätt att beskatta bilkörandet. Detta eftersom kostnaderna för vägnätet och andra relaterade kostnader, som vägolyckor, ska kunna täckas även i framtiden.

– Dagens drivmedelsbeskattning är dålig på att ta hand om skillnader på kostnaderna mellan stad och landsbygd om vad biltrafiken orsakar. I städer är kostnaderna högre för vägslitage, trängsel, olyckor, föroreningar med mera, säger Anders Roth, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och en av rapportförfattarna.

Bilister kan övervakas

I rapporten föreslås ett övervakningssystem via GPS som innebär att skatteuttaget blir högt för kilometrar som körs i storstäder, och ju längre ut på landsbygden man kör så minskar skatteuttaget.

Dessutom menar rapportförfattarna att kilometerskatten bara ska gälla elbilar och laddhybrider under en övergångsperiod då bensin- och dieselbilar successivt fasas ut, då drivmedlet till dessa bilar redan är högt beskattat i dag. På sikt finns även en plan att införa kilometerskatten även på dem.  

– Vi tycker att trafiken ska täcka sina kostnader. Även elbilen är ett fordon som orsakar vägslitage och andra externa kostnader, men de betalar inte den höga skatt som fossilbilar ger upphov till, säger Anders Roth.

Men skatteintäkterna från fossila bränslen är i dag inte öronmärkta för vägunderhåll och de kostnader som trafiken orsakar. Kommer den nya skatten att öronmärkas för just vägunderhåll?

– Det är få skatter som är öronmärkta i dag. Men man räknar ju ändå med vissa kostnader för infrastrukturen och när de trafikrelaterade skatteintäkterna minskar måste man kompensera det på något sätt.

Men kilometerskatten kommer också att införas av miljöskäl, då det är tänkt att skatten ska minska den allmänna biltrafiken och därmed energianvändningen. Men samtidigt innebär en extra hög beskattning på just elfordon att det kan minska benägenheten att köpa just elfordon.

Riskerar att hämma elbilarna

Runar Brännlund är professor i nationalekonomi och forskar om miljö- och naturresursfrågor. Han säger till fPlus att motiven med att alla fordon ska dela kostnaderna för trafiken kan vara bra, men att just detta förslag riskerar att hämma elbilsutvecklingen, som i sig är av godo för klimatet.

– Om man motiverar de höga skatterna på bensin och diesel med att bekosta de externa kostnaderna på vägnätet för olyckor, underhåll och sådant så är det ju rimligt att även elfordon ska vara med och bära dessa kostnader. Men naturligtvis skulle det ju hämma elbilsförsäljningen om skatten blir extra hög på just elfordon, säger Runar Brännlund.

Anders Roth är också medveten om den effekten – att incitamenten att köpa elfordon minskas om det införs extra mycket skatt på just dem.

– Jo, och det är en invändning vi tar på allvar. Vi vill lösa just den aspekten genom att det alltid ska vara billigare att köra elbil än fossilbil. Man ska också vara medveten om långsiktigheten här. Det kan dröja 7 till 10 år innan skatten är på plats. Det kommer fortfarande att vara skattebefriat att köra elfordon under lång tid, säger Anders Roth.

Expert: Ytterligare en fiskal skatt för att fylla statskassan

Mårten Bergman är ansvarig för infrastrukturfrågor på Svenskt Näringsliv och arbetar med frågor kring planering, investering och finansiering av transportinfrastruktur. Han har noterat hur frågan om kilometerskatt oftast marknadsförs som en miljöåtgärd, men i själva verket är en rädsla för förlorade skatteintäkter. Detta är inte ett undantag.

– Det framförs ofta förslag på skatter som ska främja klimatet – men handlar egentligen om något annat. Kilometerskatt handlar inte om klimatet. Det handlar om att man återtar de skatteintäkter man tappar när högbeskattat diesel och bensin försvinner. En fiskal skatt alltså. Denna utredning pekar i samma riktning, säger Mårten Bergman.

Dessutom menar han att forskningen inte täcker in en tillräckligt stor del av transportsektorn, utan endast fokuserar på personbilar.

Varnar för integritetsintrång

Men den allvarligaste invändningen handlar om integritetsfrågan, anser han. Enligt förslaget ska bilarna följas genom GPS för att kunna registrera var bilen körs, och dess data kommer att lagras hos myndigheterna, som underlag till skatten.

– Det är kanske den viktigaste frågan, och den berörs inte tillräckligt mycket, för den är för svår. Integritetsfrågan kommer att bli oerhört viktig och svårlöst, säger Mårten Bergman.

Anders Roth är medveten om problematiken rörande både integritetsfrågan och frågan om att elbilsförsäljningen kommer att hämmas.

Borde man inte i stället belöna och uppmuntra utvecklingen av teknik som kan spara miljön genom att låta skatterna bli låga på just det området?

– Jo, men då kommer vi ju behöva ta kostnaderna för vägunderhåll och olyckor någon annanstans ifrån. Vi tycker att trafiken ska täcka sina egna kostnader så långt det går. Då ska även elbilar vara med och dela på notan, säger Anders Roth.  

Att staten övervakar och håller koll på var medborgarna befinner sig och hur de rör sig, kan inte det innebära ett ingrepp i den personliga integriteten?

– Detta är också ett problem vi tar på allvar. Det finns också redan system som medger att registrera skatteuttaget anonymt. I Singapore används en teknik med att man sätter in pengar på ett konto, varifrån skatten sedan dras, utan att det registreras var man kör. Men denna fråga hoppas vi att tekniken kan komma att lösa framöver. 

Ska detta arbete ligga till grund för regeringens planer på att införa avståndsbaserad vägskatt?

– Nej, vårt arbete på IVL Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut. Vi hoppas dock att det kan inspirera till diskussion och debatt.

Men det är finansierat av Energimyndigheten som är en statlig myndighet.

– Vi har sökt pengar till vårt forskningsprojekt och Energimyndigheten har godkänt det, men forskningen är helt oberoende och det är inte resultatet av ett beställningsjobb, säger Anders Roth.

Toppnyheter

Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Calmfors: ”Nu måste finansministern våga mer”

Kraftfulla och snabba åtgärder kan verka kostsamma, men alternativet kan bli ännu dyrare, skriver Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN, i en ledare i DN.

För att förhindra konkurser och långsiktiga återverkningar på produktion och sysselsättning bör stödet till näringslivet öka kraftigt, anser han och förslår följande åtgärder:

  • Bidragen vid korttidsarbete är otillräckliga. Det räcker inte att staten tar halva lönekostnaden. Vid permitteringar på heltid borde subventionen vara 80–90 procent.
  • Nedsättningen av sociala avgifter bör omfatta också pensionsavgifter.
  • Småföretagsstödet till hyreskostnader – upp till 25 procent – måste utökas och bli administrativt enklare.
  • Det bör inrättas någon form av krisakut som kan ge selektiva stöd (motsvarande Nils Åslings industriakut på 1970-talet).
  • Konkursreglerna kan tillfälligt behöva mildras.

I avvägningen mellan att vara uthållig under en lång tid och att tillta kraftiga åtgärder idag, förespråkar Calmfors det senare.

”Striktare restriktioner mot smittspridningen ställer kortsiktigt ännu högre krav på statliga stödinsatser. Men kostnaderna kan på sikt mycket väl bli mindre”, skriver Lars Calmfors.

20 min
FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Svenska startupföretag oroade för sin överlevnad

En majoritet av de svenska startupföretagen menar att deras överlevnad hotas av den rådande coronakrisen. Det visar en ny undersökning som sajten Startup Sweden har genomfört.

52 procent av de 667 tillfrågade säger att de redan upplever förändringar som drabbar deras verksamhet och drygt 20 procent förväntar sig att de kommer att drabbas framöver.

”Det faktum att 44 procent anger att de har planer på att minska sitt team under 2020 tyder på att många personer i Sveriges startupekosystem kommer att påverkas”, säger Tatjana Choudhary på Startup Sweden.

De största hoten som företagens pekar ut är förlorad inkomst till följd av minskad försäljning och problem med extern finansiering, säger Tatjana Choudhary till Startup Sweden.

3 tim
Foto: Mostphotos
undefined

”De första som synade bluffen var sömmerskorna”

Efterfrågan på produktion gör arbetet bättre, skriver Mattias Svensson i en krönika i Arbetsmarknadsnytt. Han vänder sig emot de som, i samband med coronakrisen, menar att arbete är värt att utföra utan att det finns en marknad.

”Vem vill vara en kock som lagar mat som ingen kommer och äter?” frågar sig Mattias Svensson och menar att verksamheters mening ofta kanaliseras genom dess efterfrågan.

Ekonomihistoriken Lena Andersson-Skog lyfter i sin bok Otyg en regionalpolitisk satsning på sömmerskejobb i Västerbotten på 1970-talet. Det egentliga syftet var dock att det ledande textilföretaget Algots skulle kunna plocka ut statligt stöd för att utbilda sömmerskorna.

Men utbildningen var bristfällig och maskinerna gammalmodiga. Det resulterade i en betydligt lägre produktion jämfört med andra fabriker i landet. De som först synade bluffen var sömmerskorna, återberättar Mattias Svensson.

”Företagsledningar, myndighetsansvariga och politiker kan vägledas av måldokument och visioner, medan de som utför arbetet snabbare märker att något är fel när efterfrågan och affärsmässigheten saknas”, skriver Mattias Svensson i Arbetsmarknadsnytt.

4 tim
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Illustrationsbild. JONATHAN NACKSTRAND / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Chartrat plan med kinesisk testutrustning landar på Arlanda i kväll

Ett specialchartrat SAS-plan med testutrustning från Kina för coronavården kommer att landa på Arlanda i kväll, erfar DI. Planet befinner sig vid 19-tiden över Ryssland och innehåller bland annat pipetteringsrobotar som kan fylla pipetter automatiskt, samt analyskit.

– Det kommer att fördubbla nuvarande testkapacitet, säger smittskyddsprofessorn Lars Engstrand vid Karolinska institutet till DI.

Utrustningen kommer att levereras till Biomedicum i Solna under torsdag förmiddag. Chartringen av planet finansieras av K.A. Wallenbergstiftelserna.

– Det är de här testkiten som hela världen har velat ha, säger Engstrand.

1 tim
Stefan Löfven.  Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven om coronakrisen: Tänk månader, inte veckor

Coronakrisen kommer att pågå längre tid än vad många vill. Det säger statsminister Stefan Löfven i en intervju med SVT:s Aktuellt.

– Vi ska inte tänka veckor, tänk månader bort i tiden.

Exakt hur lång tid det kommer att ta kan inte ens experterna svara på, säger han. När det gäller uppmaningarna om att inte resa bort i påsk och att hålla social distans går inte heller det att ge någon tidsram för, enligt statsministern.

– Alla måste göra sitt nu.

3 min
Stockholm under onsdagen. JONATHAN NACKSTRAND / TT NYHETSBYRÅN
undefined

SVT/Sifo: Var tredje vill sätta Stockholm i karantän

Mer än var tredje tycker att Stockholm bör sättas i karantän för att minska smittspridningen. Det framgår av en undersökning som Sifo gjort för SVT:s program Sverige möts: Direkt.

Totalt har drygt 1 100 personer runt om i landet svarat på frågan. 36 procent av de tillfrågade ansåg att huvudstaden ska placeras i karantän. Bland de som bor i Stockholm är det däremot endast 18 procent som är av den uppfattningen. Av svarande utanför Stockholm vill hela 41 procent se huvudstaden i karantän

44 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Coronasjukhus i Wuhan, i Hubeiprovinsen i Kina. CHINA DAILY / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Amerikansk rapport: Kina mörkade utbrottets storlek

Kina kan ha hållit hemligt hur pass stort coronautbrottet var genom att inte rapportera det korrekta antalet sjuka och döda. Det misstänker amerikansk underrättelsetjänst som i förra veckan överlämnade en rapport till Vita huset, rapporterar Bloomberg.

Hittills har Kina rapporterat omkring 82 000 fall av virussmitta och 3 300 döda, vilket flera andra länder nu överstigit. En anledning till att man fattade misstanke om att statistiken var falsk var antalet urnor utanför krematorierna i Hubei-provinsen, smittans epicentrum.

Vita huset har inte kommenterat rapporten specifikt men vicepresident Mike Pence sa till CNN under onsdagen att det är tydligt att utbrottet i Kina började tidigare än vad landet officiellt kommunicerat.

– Sanningen är att vi hade varit i ett bättre läge om Kina hade varit mer tillmötesgående, sa Pence.

26 min
Jérôme Salomon, generaldirektör för Frankrikes hälsomyndighet. GEOFFROY VAN DER HASSELT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ny högstasiffra i Frankrike – 509 döda på ett dygn

Frankrike rapporterar högsta antalet döda i covid-19 på ett och samma dygn – 509 personer har dött under de senaste 24 timmarna, skriver AFP.

Över 52 000 personer har bekräftats smittade av coronaviruset och över 6 000 personer behöver intensivvård, rapporterar Le Parisien.

– Det är mer än Frankrikes grundläggande kapacitet för intensivvård, vilket är 5 000 platser, säger Jérôme Salomon, generaldirektör för Frankrikes hälsomyndighet.

Dödssiffran som presenterades under onsdagen består av de som dött på sjukhus. Salomon säger att man hoppas på att de personer som dör på äldreboenden och andra vårdinrättningar ska inkluderas i statistiken från och med imorgon, skriver Le Parisien.

13 min
 Hangarfartyget USS Theodore Roosevelt. Nguyen Huy Kham / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kapten på virusdrabbade fartyget vädjar om hjälp

På det amerikanska hangarfartyget USS Theodore Roosevelt står sjömännen inför en mardrömssituation. Virusspridningen som började förra veckan sker nu i allt högre takt, rapporterar flera medier. Mellan 150 och 200 personer ombord på marinfartyget, som ligger för ankar vid det amerikanska territoriet Guam, uppges nu ha smittats, skriver amerikanska medier.

Nu vädjar kaptenen ombord, Brett Crozier, till Pentagon om att besättningen ska tas i land i omgångar och sättas i karantän. Vården i Guam som samtidigt tampas med egna sjuka invånare, har dock inte kapacitet att ta emot dem.

”Om vi inte agerar nu misslyckas vi med att ta hand om vår mest värdefulla tillgång – våra sjömän”, skriver Crozier i brevet till Pentagon, rapporterar TT.

Ombord på USS Theodore Roosevelt finns två kärnreaktorer som måste hållas under kontroll.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Illustrationsbild.  Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Småföretags regler utreds: ”Solnedgångsklausul”

Regeringen kommer i morgon att fatta beslut om ännu en utredning för att underlätta för småföretag, rapporterar DI. Utredningen är en del av januariavtalet och kommer fokusera på den börda olika regler kan utgöra för mindre företag.

– Storbritannien har till exempel en solnedgångsklausul där regler har en tidsbegränsning. Och om en ny regel kommer in ska två gamla ut, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet till DI.

Den första utredningen om de två överenskomna i januariavtalet startades i december förra året.

5 tim
undefined

Vart tredje företag upplever handläggning som rättsosäker

Var tredje företagare upplever att länsstyrelsens handläggning inte är rättssäker. Det visar en färsk företagsenkät från Svenskt Näringsliv.

Vidare upplever 38 procent av företagen att de inte får de råd och den vägledning som de önskar medan 34 procent svarar att handläggaren inte har förståelse för företagets ärende.

Det är allvarligt, menar Daniel Andersson, projektledare som nu efterfrågar att länssytrelserna blir mer serviceintriktade.

- Länsstyrelsen måste bli bättre på att lyssna, kommunicera råd och vägledningar så att företagen förstår dem, då ökar legitimiteten, säger Andersson.

11 feb
Läs mer om Regelkrånglet
MANDEL NGAN / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Tunga fall på Wall Street efter Trumps varning

New York-börserna backar onsdagen efter dystra uttalanden från president Donald Trump. Vid 20.20-tiden står de ledande indexen som följer:
• S&P 500: –3,9 procent
• Nasdaq: –3,7 procent
• Dow Jones: –3,7 procent


Trump sa i går kväll att USA måste förbereda sig på ”två väldigt, väldigt smärtsamma” veckor till följd av virusspridningen. Vita huset spår att mellan 100 000 och 240 000 amerikaner kan dö i pandemin.

I går avslutade New York-börserna sitt sämsta kvartal sedan finanskrisen 2008. S&P 500 har backat 20 procent under årets första tre månader.

Doubleline Capitals vd Jeffrey Gundlac tror att börsen kommer att nå nya bottennivåer under april efter att ha studsat upp de senaste två veckorna.

– Marknaden har verkligen tagit sig tillbaka till en motståndszon. Men om vi faller under mars lägstanivå så kommer vi att få en mer utdragen nedgångsperiod, säger han till CNBC.

På bolagsfronten backar Xerox och HP 6 respektive 10 procent. Flera medier rapporterade i går att Xerox drar tillbaka sitt fientliga bud på HP till följd av coronakrisen.

Varuhusjätten Macy’s tappar 6 procent. Bolagets marknadsvärde har rasat med 70 procent på bara en månad till följd av butiksstängningar i spåren av coronaviruset. På grund av det låga börsvärdet kommer aktien nästa vecka att plockas bort från S&P 500-indexet.

5 tim
Arkivbild. Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stockholm rekylerade ner – telekom mot strömmen

Stockholmsbörsen vände ner efter gårdagens uppgångar. Vid stängning hade tappet tilltagit rejält:
• OMXS30: −3,4 procent
• OMXSPI: −3,8 procent
Medan nästan alla storbolag handlades upp i går lyste OMXS30 rött på onsdagen, med undantag för defensiva aktierna Tele2 och Telia, som steg runt 1 procent.

Verkstadsjättarna dominerade botten, med ras på nära 7 procent för Atlas Copco, 6,7 procent för Sandvik och 6,1 procent för SKF. Volvo och Autoliv tappade båda runt 5,5 procent.

Nordea som under gårdagskvällen tvärvände och pausade beslut om utdelning gick något bättre än index och tappade 2,9 procent.

Ilija Batljans SBB rasade 11,2 procent efter att den planerade fastighetsaffären värd 8 miljarder med Nyfosa sprack på tisdagskvällen.

Mekonomen rasade 17,7 procent efter att ha flaggat för ”väsentligt negativ påverkan” av coronaviruset och dessutom dataintrång.

Skistar tappade inledningsvis 6 procent efter att i går kväll ha meddelat att alla svenska anläggningar stängs. Men vid stängning var aktien ner 1,8 procent.

Illavarslande tecken för svensk ekonomi dominerade nyhetsflödet under morgonen.

Swedbank/Silfs inköpschefsindex över industrin föll brant i mars och noterade den största nedgången någonsin. Konjunkturinstitutet räknade i en ny men osäker prognos med att Sveriges BNP rasar 6 procent i andra kvartalet.

Idag 06:35
Illustrationsbild.  Vincent Yu / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Blandat på Asiens börser – Kina lyfter på ny data

Ledande Asienbörser avslutade onsdagens handel under nollstrecket:
• Nikkei: −4,5%
• Shanghai: −0,6%
• Shenzhen: −0,1%
• Hang Seng: −2,2%
• Kospi: −3,9%

De kinesiska indexen lyftes till en början av ett oväntat starkt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin från Caixin/Markit, som visade ett värde på 50,1 – strax över gränsen för expansion. Analytikerna hade enligt Reuters väntat sig ett PMI på 45,5. Motsvarande siffra för februari, i spåren av coronakrisen, var 40,3.

Desto dystrare var utfallet i Bank of Japans industriindex för mars, som kom in på −8. Det var den lägsta nivån sedan mars 2013, enligt Reuters. Utfallet var däremot bättre än de −10 som analytikerna hade väntat sig.

I går stängde Wall Street sitt sämsta kvartal sedan finanskrisen i slutet av 2000-talet. Dow Jones la samtidigt sitt värsta Q1 någonsin till handlingarna.

Idag 03:39
Läs mer om Dagens börs

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer