Illustrationsbild. Johan Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Integrationens utmaningar

Nyanländas hyreskontrakt i Göteborg sägs upp

Hyreskontrakt för 2 700 nyanlända i Göteborg sägs upp, rapporterar GP. Det handlar om personer som anvisades till Göteborg 2016 genom bosättningslagen. Göteborg har tolkat lagen på ett sådant sätt att kontrakten som skrevs på fyra år inte behöver förlängas.

Dock kommer barnfamiljer att få ett års förlängning.

Samtliga partier utom MP och V röstade för förslaget under fastighetsnämndens sammanträde.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer