Det svenska skattetrycket

Nya skatteregler sätter idrottande barn på gatan

Tip Muay Thai IF är en populär kampsportsklubb som har varit verksam sedan 2010. Men snart kan det vara över. Klubben slängs ut ur sina lokaler på grund av nya skatteregler som slår blint mot föreningssverige. ”Jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ”, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben, till fPlus.

– Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan.

Det säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Problemet handlar inte om bristen på ideella ledare, på omöjliga träningstider eller elit kontra bredd. Istället handlar det om att sedan 2016 har Skatteverket en ny syn på hur ”korttidsupplåtelse av idrottslokal” ska definieras skattemässigt. Bakom den kryptiska formuleringen döljer sig krångliga momsregler som riskerar att jaga ut idrottande barn på gatan.

Uthyrning av lokaler är undantagen moms men en fastighetsägare kan välja att frivilligt registrera fastigheten och lokalerna för moms. Det ger direkta fördelar i möjligheten att då dra av den ingående momsen för investeringar, reparationer, underhåll och andra insatser. Men, när momsregistreringen är gjord får lokalerna i princip bara hyras ut till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet.

– Och en idrottsförening som använder lokalerna till, säg handbollsträning, bedriver inte momspliktig verksamhet, fortsätter Björn Eriksson.

”Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Om handbollslaget som tränar där fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig för moms, kan Skatteverket hävda att lokalen har fått en förändrad användning. Det kan i sin tur innebära att hyresvärden riskerar att bli återbetalningsskyldig för all moms som dragits av tio år tillbaka i tiden.

Idrottsföreningar får svårare att hitta lokaler

Ett antal fastighetsägare har hamnat i den situationen. Skatteverket har underkänt hyresverksamheten i ett 40-tal fall och krävt återbetalning av moms för sammanlagt 27 miljoner kronor. Det är krav som oftast faller tillbaka på föreningarna som måste betala, pengar som de ideellt drivna klubbarna inte har.

Resultatet har inte låtit vänta på sig, idrottsföreningar och klubbar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler sedan fastighetsägarna fokuserar på hyresgäster med momspliktig verksamhet. En av dem är kampsportklubben Tip Muay Thai IF som hyr lokaler på söder i Stockholm.

– Vårt hyreskontrakt går ut och vi får inte förlänga det eftersom värden vill ha en momsad verksamhet, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben.

Idrottsföreningar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler. Kampsportklubben Tip Muay Thai IF är inget undantag. Sören Andersson

Ett intensivt letande efter en alternativ lokal har hittills varit fruktlöst, i alla fall om förutsättningen är att slippa momsen.

– Alla vill de ha verksamheter som inte äventyrar fastighetens momsregistrering.

”Känns som att jag säljer min själ”

Det mesta pekar på att klubben nu tvingas ta steget till att själva bli ett momsregistrerat bolag och på så sätt lättare hitta en ny hyresvärd och lokal.

– Nu har vi en lokal på gång och eftersom vi också bedriver utbildning och coaching så kan det fungera. Men jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ, säger Pernilla Johansson med eftertryck.

Att bolagisera den egna klubbverksamheten är en väg att gå, men inte heller det är en hundraprocentig lösning. Ansvarsfrågan förflyttas nu från fastighetsägaren till den bolagiserade och momsade klubben som i sin tur upplåter lokalerna till föreningen – som fortfarande inte ”stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet” eftersom träning av unga i olika sporter alltså inte är momspliktigt. Hela upplägget faller och ansvaret hamnar återigen hos fastighetsägaren, än en gång kan avdragsrätten för moms ifrågasättas med åtföljande återbetalningskrav.

Antingen kraftigt höjda avgifter eller konkurs

En bolagiserad klubbverksamhet ger också konsekvenser från annat håll. Det kan leda till att de inte längre betraktas som en allmännyttig ideell förening och därmed riskerar att uteslutas ur Riksidrottsförbundet. Johan Karlsson är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet och har utrett hur momsen påverkar idrottsrörelsen:

– Då får de inte heller ta del av statliga och kommunala bidrag och annat som gynnar allmännyttiga ideella föreningar. Det blir alltså ett hårt slag mot föreningens ekonomi, antingen måste medlemsavgifterna höjas kraftigt eller så väntar konkurs.

– En annan lika viktig fråga är hur det här påverkar den folkrörelse som idrotten är, kan man arbeta ideellt i ett bolag? Vill vi verkligen sätta alla unga idrottande i bolag?

Det är en enorm känsla av vanmakt.

Riksidrottsförbundet har gjort en analys av vad det tilltagande momsbekymret kan få för konsekvenser för idrotten och kommit fram till tre bistra slutsatser:

  • Idrottsföreningarna tvingas upphöra att vara ideella
  • Föreningar riskerar att gå i konkurs
  • Föreningarna tvingas att drastiskt höja medlemsavgifterna.

– Det är en enorm känsla av vanmakt, säger Björn Eriksson som dock understryker att Skatteverket inte är boven, de gör bara sin plikt.

Frågan måste upp på politisk nivå

– Vi måste få upp det här på politisk nivå. När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas den ideella folkrörelsen, fortsätter han.

Riksidrottsförbundet föreslår att det införs en generell moms på 6 procent för lokaler som hyrs ut till idrottsföreningar.

– Det strider antagligen mot EU:s mervärdesskattedirektiv. Men då får vi ta den kampen med EU, säger Björn Eriksson.

”När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas hela den ideella folkrörelsen”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Ett annat alternativ är att regeln om att ”stadigvarande momspliktig verksamhet” i lokalerna helt enkelt tas bort.

Vi vill ju inte lägga ner klubben…

Tip Muay Thai IF har nu börjat de första tveksamma stegen mot att inrätta ett kommersiellt bolag. Men det innebär inte att den ideella verksamheten ska försvinna. Istället vill Pernilla Johansson och styrelsen hitta ett sätt att hålla båda verksamheterna igång, trots att det kräver mer jobb:

– Administrationen blir mer komplicerad. Ekonomi och juridik kräver insatta personer i en tid när vi redan har svårt att hitta människor som vill sitta i styrelsen. Men vi vill ju inte lägga ner klubben…

Det är inte bara idrottsklubbar som drabbas av momsproblematiken kring lokaluthyrning. Samma regler gäller för alla som bedriver momsfri verksamhet, bland annat fristående skolor, förskolor och vård och omsorgsföretag.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer