Det svenska skattetrycket

Nya skatteregler sätter idrottande barn på gatan

Tip Muay Thai IF är en populär kampsportsklubb som har varit verksam sedan 2010. Men snart kan det vara över. Klubben slängs ut ur sina lokaler på grund av nya skatteregler som slår blint mot föreningssverige. ”Jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ”, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben, till fPlus.

– Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan.

Det säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Problemet handlar inte om bristen på ideella ledare, på omöjliga träningstider eller elit kontra bredd. Istället handlar det om att sedan 2016 har Skatteverket en ny syn på hur ”korttidsupplåtelse av idrottslokal” ska definieras skattemässigt. Bakom den kryptiska formuleringen döljer sig krångliga momsregler som riskerar att jaga ut idrottande barn på gatan.

Uthyrning av lokaler är undantagen moms men en fastighetsägare kan välja att frivilligt registrera fastigheten och lokalerna för moms. Det ger direkta fördelar i möjligheten att då dra av den ingående momsen för investeringar, reparationer, underhåll och andra insatser. Men, när momsregistreringen är gjord får lokalerna i princip bara hyras ut till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet.

– Och en idrottsförening som använder lokalerna till, säg handbollsträning, bedriver inte momspliktig verksamhet, fortsätter Björn Eriksson.

”Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Om handbollslaget som tränar där fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig för moms, kan Skatteverket hävda att lokalen har fått en förändrad användning. Det kan i sin tur innebära att hyresvärden riskerar att bli återbetalningsskyldig för all moms som dragits av tio år tillbaka i tiden.

Idrottsföreningar får svårare att hitta lokaler

Ett antal fastighetsägare har hamnat i den situationen. Skatteverket har underkänt hyresverksamheten i ett 40-tal fall och krävt återbetalning av moms för sammanlagt 27 miljoner kronor. Det är krav som oftast faller tillbaka på föreningarna som måste betala, pengar som de ideellt drivna klubbarna inte har.

Resultatet har inte låtit vänta på sig, idrottsföreningar och klubbar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler sedan fastighetsägarna fokuserar på hyresgäster med momspliktig verksamhet. En av dem är kampsportklubben Tip Muay Thai IF som hyr lokaler på söder i Stockholm.

– Vårt hyreskontrakt går ut och vi får inte förlänga det eftersom värden vill ha en momsad verksamhet, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben.

Idrottsföreningar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler. Kampsportklubben Tip Muay Thai IF är inget undantag. Sören Andersson

Ett intensivt letande efter en alternativ lokal har hittills varit fruktlöst, i alla fall om förutsättningen är att slippa momsen.

– Alla vill de ha verksamheter som inte äventyrar fastighetens momsregistrering.

”Känns som att jag säljer min själ”

Det mesta pekar på att klubben nu tvingas ta steget till att själva bli ett momsregistrerat bolag och på så sätt lättare hitta en ny hyresvärd och lokal.

– Nu har vi en lokal på gång och eftersom vi också bedriver utbildning och coaching så kan det fungera. Men jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ, säger Pernilla Johansson med eftertryck.

Att bolagisera den egna klubbverksamheten är en väg att gå, men inte heller det är en hundraprocentig lösning. Ansvarsfrågan förflyttas nu från fastighetsägaren till den bolagiserade och momsade klubben som i sin tur upplåter lokalerna till föreningen – som fortfarande inte ”stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet” eftersom träning av unga i olika sporter alltså inte är momspliktigt. Hela upplägget faller och ansvaret hamnar återigen hos fastighetsägaren, än en gång kan avdragsrätten för moms ifrågasättas med åtföljande återbetalningskrav.

Antingen kraftigt höjda avgifter eller konkurs

En bolagiserad klubbverksamhet ger också konsekvenser från annat håll. Det kan leda till att de inte längre betraktas som en allmännyttig ideell förening och därmed riskerar att uteslutas ur Riksidrottsförbundet. Johan Karlsson är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet och har utrett hur momsen påverkar idrottsrörelsen:

– Då får de inte heller ta del av statliga och kommunala bidrag och annat som gynnar allmännyttiga ideella föreningar. Det blir alltså ett hårt slag mot föreningens ekonomi, antingen måste medlemsavgifterna höjas kraftigt eller så väntar konkurs.

– En annan lika viktig fråga är hur det här påverkar den folkrörelse som idrotten är, kan man arbeta ideellt i ett bolag? Vill vi verkligen sätta alla unga idrottande i bolag?

Det är en enorm känsla av vanmakt.

Riksidrottsförbundet har gjort en analys av vad det tilltagande momsbekymret kan få för konsekvenser för idrotten och kommit fram till tre bistra slutsatser:

  • Idrottsföreningarna tvingas upphöra att vara ideella
  • Föreningar riskerar att gå i konkurs
  • Föreningarna tvingas att drastiskt höja medlemsavgifterna.

– Det är en enorm känsla av vanmakt, säger Björn Eriksson som dock understryker att Skatteverket inte är boven, de gör bara sin plikt.

Frågan måste upp på politisk nivå

– Vi måste få upp det här på politisk nivå. När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas den ideella folkrörelsen, fortsätter han.

Riksidrottsförbundet föreslår att det införs en generell moms på 6 procent för lokaler som hyrs ut till idrottsföreningar.

– Det strider antagligen mot EU:s mervärdesskattedirektiv. Men då får vi ta den kampen med EU, säger Björn Eriksson.

”När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas hela den ideella folkrörelsen”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Ett annat alternativ är att regeln om att ”stadigvarande momspliktig verksamhet” i lokalerna helt enkelt tas bort.

Vi vill ju inte lägga ner klubben…

Tip Muay Thai IF har nu börjat de första tveksamma stegen mot att inrätta ett kommersiellt bolag. Men det innebär inte att den ideella verksamheten ska försvinna. Istället vill Pernilla Johansson och styrelsen hitta ett sätt att hålla båda verksamheterna igång, trots att det kräver mer jobb:

– Administrationen blir mer komplicerad. Ekonomi och juridik kräver insatta personer i en tid när vi redan har svårt att hitta människor som vill sitta i styrelsen. Men vi vill ju inte lägga ner klubben…

Det är inte bara idrottsklubbar som drabbas av momsproblematiken kring lokaluthyrning. Samma regler gäller för alla som bedriver momsfri verksamhet, bland annat fristående skolor, förskolor och vård och omsorgsföretag.

Toppnyheter

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven (S) och partisekreterare Lena Rådström Baastad (S). Filip Erlind/TT / TT NYHETSBYRÅN
Socialdemokraternas framtid

S-källor: Rådström Baastad kritiseras internt – Stefan Löfven uppges sitta säkert

Trots kritik mot Stefan Löfven från andra partier är förtroendet för S-ledaren starkt i de egna leden. Det uppger källor för SvD som istället pekar ut partisekreteraren Lena Rådström Baastad som den som flera socialdemokrater nu ifrågasätter.

– Det finns ett uppdämt behov av att göra något, men det handlar inte om partiordföranden utan i så fall partisekreteraren. Hon lyckas inte nå ut med vilken politik som är vår och vilken som är regeringens, säger en källa till tidningen.

Förra veckan visade Aftonbladet/Demoskop att SD skulle vara större än S om det var val i dag. Samtidigt har S-ledaren fått kritik för att svara undflyende om gängbrottsligheten och migrationen i söndagens Agenda och allt fler pekar på en kris för socialdemokratin.

Igår 19:59
Statsminister Stefan Löfven (S) besöker kommunpoliserna i Klippan på onsdagen Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: Svart vecka och svårt sjätte år för Löfven

Det är hård press på statsminister Stefan Löfven och hans regering just nu och S-ledaren förväntas analysera läget och peka ut en riktning. Han misslyckades dock med båda de uppgifterna i söndagens Agenda, skriver SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutsson i en analys över ”Statsministerns svarta vecka”.

”Aldrig tidigare har en statsminister fått utstå så förödande kritik efter ett enskilt tv-framträdande”, skriver han.

Kvartals Viktor Barth-Kron drar paralleller till M-ledaren Fredrik Reinfeldts sjätte år som statsminister som han kallar förödande och skriver att framtiden för regeringen vilar på om väljarna uppfattar Löfvens samhällsbygge som något som ger resultat.

”Den här regeringens öde i nästa val vilar inte på något fiffigt bildsättande, något särskilt uselt eftermäle från regeringen Bildt, eller ens på en vinst i den allt mer semantiska debatten om vad som egentligen är hönan och ägget av integrationsproblem och social utsatthet”, skriver Barth-Kron.

Igår 18:47
Läs mer om Socialdemokraternas framtid
Tv-apparater i New York under Sondlands vittnesmål. SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Anklagelserna mot Trump

Analyser: Sondland sköt en torped i Vita husets båt

EU-ambassadören Gordon Sondlands vittnesmål är en vändpunkt i riksrättsutredningen, skriver BBC:s USA-korrespondent Anthony Zurcher i en analys.

Sondland berättade det som Vita huset hela tiden har förnekat: Att man höll tillbaka det militära biståndet till Ukraina med syftet att få landet att inleda en utredning mot Bidenfamiljen. Donald Trump lär hävda att Sondland hittar på, även om EU-ambassadören sägs ha lämnat in dokument som stödjer hans påståenden.

”Gordon Sondland sköt en torped i Vita husets försvar. Vattnet forsar in, och nu är frågan om de republikanska senatorerna kastar en livboj åt Trump”, skriver han.

Zach Beauchamp skriver i en analys på sajten Vox att Sondlands vittnesmål är ofullständigt och utelämnar en del av hans samtal med Trump. Beauchamp tillägger dock:

”Sondlands vittnesmål har sammanfattat skandalen: Det klargör att USA:s president var hjärnan bakom ett försök att använda amerikansk utrikespolitik som ett verktyg för att stärka sitt eget grepp om makten”.

Igår 18:32
Trump och lappen. TT
undefined

Trumps handskrivna lapp fångades av kamerorna

”Jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ha någonting”. Så löd anteckningarna som Donald Trump läste högt ur när han bemötte EU-ambassadören Gordon Sondlands vittnesmål i dag.

Sondland sa att han ställt en rak fråga till Trump om vad han ville ha från Ukraina.

– Jag fick till svar: ’Jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ha någonting. Jag vill inte ha någonting i utbyte. Jag vill att Zelenskyj gör det som är rätt’, sa Sondland i förhöret men tillade att han senare förstod att Vita huset försökte få till en utredning mot Joe Bidens son genom att frysa det militära biståndet.

Trump valde att ta fasta på Sondlands återgivning av deras ordväxling när han mötte pressen.

– Det var vad jag sa: ’Jag vill inte ha någonting’. Jag sa det två gånger, löd Trumps försvar.

Igår 20:30
Donald Trump vid Vita huset i dag. Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump om Sondland: ”Han verkar vara en trevlig kille”

President Donald Trump distanserar sig från EU-ambassadör Gordon Sondland, som vittnar i riksrättsutredningen mot honom.

I dagens vittnesmål sa Sondland att det var på Trumps inrådan som det militära biståndet till Ukraina villkorades. Presidenten ska på så sätt ha försökt pressa landet att inleda en utredning mot Bidenfamiljen, enligt Sondland. Detta förnekade presidenten när han mötte reportrar utanför Vita huset under vittnesmålet.

– Jag känner honom inte så bra och har inte pratat med honom så mycket. Det här är inte en man som jag känner väl. Han verkar vara en trevlig kille dock, sa Trump, enligt New York Times-reportern Maggie Haberman.

Igår 17:05
Läs mer om Anklagelserna mot Trump

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Inrikesminister Mikael Damberg (S). Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den organiserade brottsligheten

Damberg om gängvåldet: Det är en mycket större fråga än migrationen

Nu bemöter inrikesminister Mikael Damberg (S) kritiken mot Stefan Löfven efter söndagens framträdande i Agenda. Till DN säger ministern att han förstår människors frustration över gängvåldet och att ilskan riktas mot det politiska systemet. På frågan om han gör koppling mellan migrationen och ökat gängvåld eller inte svarar han:

– Det är klart att det kan finnas unga människor som kommit till Sverige och som har dragits in i gängkriminalitet. Men frågan är mycket större än så.

Han utvecklar sitt resonemang med att parallella strukturer och narkotikaförsäljning fanns ”i de här bostadsområdena” långt innan migrationsvågen 2015.

Igår 16:14
Stefan Löfven.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven: Naturligt att ilskan riktas mot regeringen

Statsminister Stefan Löfven kopplar ihop den senaste tidens gängvåld med att Socialdemokraterna nu tappar i opinionen.

– Det är naturligt att ilskan och missnöjet riktas mot dem som innehar regeringsmakten, säger han till Aftonbladet.

Han menar att många väljare svarar genom att markera sitt missnöje och då ger Sverigedemokraterna sitt stöd i opinionsmätningar.

För att vända utvecklingen framhåller statsministern att Socialdemokraterna både vill utveckla sin politik för minskade klyftor och ökad jämlikhet samt tydligare lyfta fram partiets vinster i januariavtalet.

Igår 14:22
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Löfven låter mer som Trump än en svensk statsminister”

Att Stefan Löfven inte ”såg detta komma” är förbluffande, skriver Paulina Neuding, Europaredaktör på tidskriften Quillette, i Dagens Samhälle efter statsministerns uppmärksammade intervjuer i SVT:s Agenda och Dagens Nyheter.

Redan under Löfvens första mandatperiod tilltog bombningarna och han har känt till relevant fakta. Men istället har regeringen förringat utvecklingen och beskyllt meningsmotståndare för att svartmåla landet, anser Neuding.

I Dagens Nyheter menade Löfven att ”[a]lternativet hade varit ett högerkonservativt block beroende av Sverigedemokraterna, och jag vill stå upp för ett demokratiskt öppet samhälle med fria, oberoende medier och fria oberoende domstolar och så vidare.”

Paulina Neuding ifrågasätter uttalandet:
”Stefan Löfven påstår alltså att den svenska oppositionen hotar själva demokratin i landet. Det är sådant man förväntar sig att höra från Donald Trump, inte en svensk statsminister”, skriver hon i Dagens Samhälle.

Igår 11:28
Läs mer om Den organiserade brottsligheten