Det svenska skattetrycket

Nya skatteregler sätter idrottande barn på gatan

Tip Muay Thai IF är en populär kampsportsklubb som har varit verksam sedan 2010. Men snart kan det vara över. Klubben slängs ut ur sina lokaler på grund av nya skatteregler som slår blint mot föreningssverige. ”Jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ”, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben, till fPlus.

– Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan.

Det säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Problemet handlar inte om bristen på ideella ledare, på omöjliga träningstider eller elit kontra bredd. Istället handlar det om att sedan 2016 har Skatteverket en ny syn på hur ”korttidsupplåtelse av idrottslokal” ska definieras skattemässigt. Bakom den kryptiska formuleringen döljer sig krångliga momsregler som riskerar att jaga ut idrottande barn på gatan.

Uthyrning av lokaler är undantagen moms men en fastighetsägare kan välja att frivilligt registrera fastigheten och lokalerna för moms. Det ger direkta fördelar i möjligheten att då dra av den ingående momsen för investeringar, reparationer, underhåll och andra insatser. Men, när momsregistreringen är gjord får lokalerna i princip bara hyras ut till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet.

– Och en idrottsförening som använder lokalerna till, säg handbollsträning, bedriver inte momspliktig verksamhet, fortsätter Björn Eriksson.

”Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Om handbollslaget som tränar där fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig för moms, kan Skatteverket hävda att lokalen har fått en förändrad användning. Det kan i sin tur innebära att hyresvärden riskerar att bli återbetalningsskyldig för all moms som dragits av tio år tillbaka i tiden.

Idrottsföreningar får svårare att hitta lokaler

Ett antal fastighetsägare har hamnat i den situationen. Skatteverket har underkänt hyresverksamheten i ett 40-tal fall och krävt återbetalning av moms för sammanlagt 27 miljoner kronor. Det är krav som oftast faller tillbaka på föreningarna som måste betala, pengar som de ideellt drivna klubbarna inte har.

Resultatet har inte låtit vänta på sig, idrottsföreningar och klubbar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler sedan fastighetsägarna fokuserar på hyresgäster med momspliktig verksamhet. En av dem är kampsportklubben Tip Muay Thai IF som hyr lokaler på söder i Stockholm.

– Vårt hyreskontrakt går ut och vi får inte förlänga det eftersom värden vill ha en momsad verksamhet, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben.

Idrottsföreningar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler. Kampsportklubben Tip Muay Thai IF är inget undantag. Sören Andersson

Ett intensivt letande efter en alternativ lokal har hittills varit fruktlöst, i alla fall om förutsättningen är att slippa momsen.

– Alla vill de ha verksamheter som inte äventyrar fastighetens momsregistrering.

”Känns som att jag säljer min själ”

Det mesta pekar på att klubben nu tvingas ta steget till att själva bli ett momsregistrerat bolag och på så sätt lättare hitta en ny hyresvärd och lokal.

– Nu har vi en lokal på gång och eftersom vi också bedriver utbildning och coaching så kan det fungera. Men jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ, säger Pernilla Johansson med eftertryck.

Att bolagisera den egna klubbverksamheten är en väg att gå, men inte heller det är en hundraprocentig lösning. Ansvarsfrågan förflyttas nu från fastighetsägaren till den bolagiserade och momsade klubben som i sin tur upplåter lokalerna till föreningen – som fortfarande inte ”stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet” eftersom träning av unga i olika sporter alltså inte är momspliktigt. Hela upplägget faller och ansvaret hamnar återigen hos fastighetsägaren, än en gång kan avdragsrätten för moms ifrågasättas med åtföljande återbetalningskrav.

Antingen kraftigt höjda avgifter eller konkurs

En bolagiserad klubbverksamhet ger också konsekvenser från annat håll. Det kan leda till att de inte längre betraktas som en allmännyttig ideell förening och därmed riskerar att uteslutas ur Riksidrottsförbundet. Johan Karlsson är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet och har utrett hur momsen påverkar idrottsrörelsen:

– Då får de inte heller ta del av statliga och kommunala bidrag och annat som gynnar allmännyttiga ideella föreningar. Det blir alltså ett hårt slag mot föreningens ekonomi, antingen måste medlemsavgifterna höjas kraftigt eller så väntar konkurs.

– En annan lika viktig fråga är hur det här påverkar den folkrörelse som idrotten är, kan man arbeta ideellt i ett bolag? Vill vi verkligen sätta alla unga idrottande i bolag?

Det är en enorm känsla av vanmakt.

Riksidrottsförbundet har gjort en analys av vad det tilltagande momsbekymret kan få för konsekvenser för idrotten och kommit fram till tre bistra slutsatser:

  • Idrottsföreningarna tvingas upphöra att vara ideella
  • Föreningar riskerar att gå i konkurs
  • Föreningarna tvingas att drastiskt höja medlemsavgifterna.

– Det är en enorm känsla av vanmakt, säger Björn Eriksson som dock understryker att Skatteverket inte är boven, de gör bara sin plikt.

Frågan måste upp på politisk nivå

– Vi måste få upp det här på politisk nivå. När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas den ideella folkrörelsen, fortsätter han.

Riksidrottsförbundet föreslår att det införs en generell moms på 6 procent för lokaler som hyrs ut till idrottsföreningar.

– Det strider antagligen mot EU:s mervärdesskattedirektiv. Men då får vi ta den kampen med EU, säger Björn Eriksson.

”När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas hela den ideella folkrörelsen”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Ett annat alternativ är att regeln om att ”stadigvarande momspliktig verksamhet” i lokalerna helt enkelt tas bort.

Vi vill ju inte lägga ner klubben…

Tip Muay Thai IF har nu börjat de första tveksamma stegen mot att inrätta ett kommersiellt bolag. Men det innebär inte att den ideella verksamheten ska försvinna. Istället vill Pernilla Johansson och styrelsen hitta ett sätt att hålla båda verksamheterna igång, trots att det kräver mer jobb:

– Administrationen blir mer komplicerad. Ekonomi och juridik kräver insatta personer i en tid när vi redan har svårt att hitta människor som vill sitta i styrelsen. Men vi vill ju inte lägga ner klubben…

Det är inte bara idrottsklubbar som drabbas av momsproblematiken kring lokaluthyrning. Samma regler gäller för alla som bedriver momsfri verksamhet, bland annat fristående skolor, förskolor och vård och omsorgsföretag.

Toppnyheter

Stefan Löfven. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Socialdemokraternas framtid

Löfven: Alternativet till januariavtalet en katastrof

Stefan Löfven säger sig känna ett starkt stöd inom Socialdemokraterna, trots att flera röster på senare tid höjts om att han bör lämna som partiledare före nästa val. Det säger han i en intervju med Expressen, där han också försvarar januariavtalet med C och L.

Avtalet har bland annat fått kritik för att det innehåller förändringar i arbetsrätten. Men enligt Löfven hade alternativet, en borgerlig regering som fått genomföra sin politik, varit ännu sämre.

– Vi får alltid göra kompromisser i avtal men alternativet hade varit en katastrof för svenska löntagare, säger han.

16 min
Stefan Löfven/Göran Greider TT
undefined

Greider: ”Löfven bör avgå i god tid före nästa val”

Statsminister Stefan Löfven gör klokt i att ställa sin plats till förfogande och låta någon annan ta över i samband med Socialdemokraternas partikongress nästa år, anser Dala-Demokratens chefredaktör Göran Greider.

– Han bör inte leda S i nästa valrörelse. Han är alltför märkt av januariavtalet och får svårt att mobilisera de egna väljarna, säger han till Expressen.

Tidningen har talat med flera profilerade S-debattörer som bitvis har olika syn på stödet för Löfven och januariavtalet.

Idag 07:11
Stefan Löfven Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

S-toppar i Skåne vill ha bort Stefan Löfven före nästa val

Stödet för statsminister Stefan Löfven vacklar inom Socialdemokraterna. Det skriver Aftonbladet som talat med flera S-företrädare i Skåne – ett tungt distrikt för partiet. Flera av dem vill ha bort Löfven före nästa val.

Cecilia Magnusson-Svärd som är oppositionsråd i Ystad tycker visserligen att Löfven gjort ett bra jobb, men vill ändå se en förändring inför valet 2022.

– Allt har sin tid och nu är det dags att ta ett kliv vidare, säger hon till tidningen.

S-ordföranden i Höör, Maria Boström Lambrén, tror precis som kommunalrådet Anders Rubin från Malmö att Löfven kommer att avgå före 2022. Fatmir Azemi som är oppositionsråd i Landskrona tycker även han att det är dags för ett byte på posten, däremot först efter valet.

17 feb
Läs mer om Socialdemokraternas framtid
Annika Wallenskog. Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
De krisande kommunerna

SKR: Pengarna är välkomna – men inte avgörande

De 2,5 miljarder extra som kommuner och regioner får via dagens beslut i riksdagen spelar i de flesta fall ingen avgörande roll för deras ekonomi. Det säger Annika Wallenskog, chefekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Alla pengar som fyller på är av nytta, men de 2,5 miljarderna är inte avgörande, säger Wallenskog till TT.

Hon menar att bara en handfull av Sveriges kommuner har så akuta problem att de kan få bekymmer med sin likviditeten utan ett extra ekonomiskt tillskott.

1 tim
Riksdagen Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Riksdagen har klubbat kommunernas extrapengar

Riksdagen har nu slutligen sagt ja till oppositionens förslag om att skjuta till 2,5 miljarder kronor extra till kommuner och regioner, skriver TT.

Tillsammans med de fem miljarder som regeringen och samarbetspartierna utlovat kommer kommuner och regioner få 7,5 miljarder kronor extra i ändringsbudgeten som presenteras senare i år.

För att finansiera oppositionens extrapengar stryks reformen utvecklingstid, en ny variant av friåret som MP drev igenom under januariförhandlingarna, samt C:s förslag om ingångsavdrag planerad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för småföretag som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden.

1 tim
Annika Andersson, Vilhelminas kommunalråd. Vilhelmina kommun/TT
undefined

Kommunen tvingas låna miljoner för att betala löner

Vilhelminas ekonomi är i botten och nu vill kommunstyrelsen låna cirka 60 miljoner för att klara årets löpande utgifter, som till exempel att betala ut anställdas löner, skriver Dagens Samhälle.

Det är en mycket stor summa i en liten kommun med endast 6 700 invånare.

– Det är fruktansvärt. Jag trodde aldrig att vi någonsin skulle hamna i en sådan situation, säger kommunalrådet Annika Andersson (C) till Dagens Samhälle.

Efter flera goda år, bland annat tack vare bidrag från staten för flyktingmottagning, rasade kommunens ekonomi 2018. Några av Vilhelminas stora kostnader finns inom utbildningsnämnden och inför nästa kommunfullmäktige föreslås att flera skolor läggas ner.

Idag 09:56
Läs mer om De krisande kommunerna
Stefan Löfven.  Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Palmeutredningen

Löfven hoppas på svar: Vi behöver inte mer gissningar

Statsminister Stefan Löfven (S) välkomnar uppgifterna om att ett slutgiltigt svar kring Palmemordet kan vara på gång.

– Jag hoppas att det är så, vi behöver inte mer teorier eller gissningar. Alla vill ha ett svar, säger Löfven till TT om uppgifterna att åklagaren i fallet troligtvis fattar beslut i åtalsfrågan under första halvåret i år.

Han vill själv inte spekulera kring vilka nya uppgifter utredningen kan komma att presentera och säger att han själv inte har fått någon förhandsinformation.

2 tim
Olof Palmes grav. NORA LOREK / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analyser: ”Efter 34 år blir det något slags avslut”

Chefsåklagare Krister Petersson var ett intressant val av ny Palmeåklagare för tre år sedan och med honom som styrman för utredningen har risken för nya irrfärder varit minimal. Det skriver Fredrik Sjöshult på Expressen.

Enligt honom pekar allt mot att förundersökningen läggs ned med motiveringen ”misstänkt avliden” – annars skulle personen varit gripen, anhållen och häktad, menar Sjöshult.

Han tror inte att en kedja av indicier skulle vara tillräckligt för åklagarens beslut, utan menar att det måste röra sig om nya starka bevis. Har vapnet hittats? Eller har nya DNA-tester med ny teknik lyckats hitta spår som missats förut?

Lena Mellin på Aftonbladet vet inte vad som händer efter chefsåklagare Krister Peterssons ”sensationella uttalande”, mer än att det till slut kommer att bli ett slags avslut.

”Efter 34 år kommer vi få åklagarens, väl styrkta får vi hoppas, berättelse om vad som hände. Det känns mycket bra”, skriver hon.

Igår 22:48
Läs mer om Palmeutredningen
Statsminister Stefan Löfven (S) intervjuas efter EU-nämndens sammanträde om EU-budget på onsdagen Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU:s framtid

EU-källa: Sverige kan bara driva ett eller två krav

Sverige måste prioritera ett eller två krav i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. Det säger en EU-källa till Direkt.

– Annars får de inget.

En av de stora striderna väntas stå mellan nettobetalare och nettomottagare. Storbetalaren Storbritannien har ju lämnat unionen och Sverige har, tillsammans med Tyskland, Danmark, Nederländerna och Österrike krävt att få fortsatta rabatter på EU-avgifterna.

2 tim
Neil Hall / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sverige får betala mer till EU efter brexit

Det blir ett stort hål i EU:s budget när Storbritannien lämnar unionen. Det innebär att Sveriges medlemsavgift riskerar att höjas kraftigt, säger Ekots korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden i SR.

Sveriges regeringen har redan varnat för att vår avgift kan öka väldigt mycket och jobbar därför för att hålla nivån på budgeten nere.

– Sverige hör till en mindre grupp länder som vill hålla nere nivån på budgeten. Dit hör också Danmark, Nederländerna och Österrike, säger Andreas Liljeheden.

Hur stor Sveriges medlemsavgift i slutändan blir hänger på rabatterna. Det finns förslag om att man successivt ska fasa ut Sveriges och andra länders rabatt.

– Gör man det så tror regeringen att Sveriges avgift kan öka med 14-15 miljarder kronor per år. Det skulle bli en årlig avgift på ungefär 55 miljarder kronor istället för dagens 40 miljarder, säger Andreas Liljeheden.

Idag 09:49
Läs mer om EU:s framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Elon Musk, vd på Tesla. Aly Song / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

S&P 500 uppe på nya rekordnivåer på Wall Street

De ledande indexen på Wall Street öppnade uppåt på onsdagen. S&P 500 handlas på nya rekordnivåer och på väg att utmana 3 400-nivån. Vid 16.15-tiden stod indexen som följer:
• S&P 500: +0,4%
• Nasdaq: +0,8%
• Dow Jones: +0,3%

Piper Sandler har höjt sin riktkurs för elbilsaktien Tesla som är upp drygt 8 procent och handlas över 930 dollar en timme in på onsdagens handel.

Boeing, som ska ha hittat vad som beskrivs som främmande föremål i bränsletankarna i flera av de 737 Max-plan som står parkerade i väntan på leverans, handlas ner cirka 0,5 procent.

2 tim
Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Banker drog på rekordbörs – Garo rusade på nytt avtal

Stockholmsbörsen handlades upp över 1 procent och nådde nya rekordnivåer på onsdagen. Storbolagsindexet OMXS30 var för första gången upp över 1 900 punkter. De ledande indexen stängde som följer:
• OMXS30: +1,1 %
• OMXSPI: +1,2 %

Tre av de fyra storbankerna, SEB, Swedbank och Handelsbanken, var tillsammans med SCA draglok på OMXS30-listan efter att KPIF-inflationen i januari kom in på 1,2 procent – klart lägre än väntat.

SEB gick bäst och handlades upp över 3 procent. Sämre gick det för verkstadsbolagen där Alfa Laval och Volvo stängde på minus. Sämst av storbolagen gick Electrolux som gick ner 1,2 procent.

Mid cap-bolaget Garo har tecknat ett ramavtal gällande leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden. Aktien rusade på nyheten och stängde upp 10 procent.

Spelbolaget Stillfront har rapporterat ökad omsättning och vinst i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Detsamma gäller för sektorkollegan Embracer, som också meddelat ett miljardförvärv av ett amerikanskt bolag. Embracer rusade cirka 20 procent och Stillfront vände till plus 4,5 procent efter att aktien fallit inledningsvis.

Förvärvsmaskinen SBB lyfter hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i det fjärde kvartalet, enligt färska rapporten. Fastighetsbolaget ska presentera nya tillväxtmål i maj. B-aktien stängde upp närmare 6 procent.

Hövding ökar omsättningen i kvartalet och antalet sålda Hövdingar ökade med 50 procent. Förre Trelleborg-vd:n Fredrik Asp föreslås ta över ordförandeklubban. Aktien lyfte över 10 procent.

Idag 08:01
Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Breda uppgångar i Asien: ”Hoppas på centralbankerna”

Det var mestadels muntra tongångar på Asiens börser under onsdagsmorgonen. Vid stängning låg indexen som följer:
• Nikkei: +0,9 %
• Shanghai: –0,3 %
• Shenzhen: +0,6 %
• Hang Seng: +0,5 %
• Kospi: +0,1 %
Investerare kommer att följa utvecklingen när allt fler företag startar upp verksamheten i Kina igen, efter coronavirusets utbrott, skriver CNBC.

Det finns hopp om mer stimulanser i Kina för att stötta ekonomin i virusets fotspår, enligt Reuters.

– Investerares oro för hur viruset kommer att slå mot den globala efterfrågan kommer att kompenseras av förväntningar om att globala centralbanker ska komma till undsättning, säger CMC Markets chefsstrateg Michael McCarthy.

Det har också släppts färska makrosiffror i Japan som visar att exporten i januari föll med 2,6 procent jämfört med samma månad förra året.

Idag 04:30
Läs mer om Dagens börs