Det svenska skattetrycket

Nya skatteregler sätter idrottande barn på gatan

Tip Muay Thai IF är en populär kampsportsklubb som har varit verksam sedan 2010. Men snart kan det vara över. Klubben slängs ut ur sina lokaler på grund av nya skatteregler som slår blint mot föreningssverige. ”Jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ”, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben, till fPlus.

– Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan.

Det säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Problemet handlar inte om bristen på ideella ledare, på omöjliga träningstider eller elit kontra bredd. Istället handlar det om att sedan 2016 har Skatteverket en ny syn på hur ”korttidsupplåtelse av idrottslokal” ska definieras skattemässigt. Bakom den kryptiska formuleringen döljer sig krångliga momsregler som riskerar att jaga ut idrottande barn på gatan.

Uthyrning av lokaler är undantagen moms men en fastighetsägare kan välja att frivilligt registrera fastigheten och lokalerna för moms. Det ger direkta fördelar i möjligheten att då dra av den ingående momsen för investeringar, reparationer, underhåll och andra insatser. Men, när momsregistreringen är gjord får lokalerna i princip bara hyras ut till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen i momspliktig verksamhet.

– Och en idrottsförening som använder lokalerna till, säg handbollsträning, bedriver inte momspliktig verksamhet, fortsätter Björn Eriksson.

”Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Om handbollslaget som tränar där fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig för moms, kan Skatteverket hävda att lokalen har fått en förändrad användning. Det kan i sin tur innebära att hyresvärden riskerar att bli återbetalningsskyldig för all moms som dragits av tio år tillbaka i tiden.

Idrottsföreningar får svårare att hitta lokaler

Ett antal fastighetsägare har hamnat i den situationen. Skatteverket har underkänt hyresverksamheten i ett 40-tal fall och krävt återbetalning av moms för sammanlagt 27 miljoner kronor. Det är krav som oftast faller tillbaka på föreningarna som måste betala, pengar som de ideellt drivna klubbarna inte har.

Resultatet har inte låtit vänta på sig, idrottsföreningar och klubbar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler sedan fastighetsägarna fokuserar på hyresgäster med momspliktig verksamhet. En av dem är kampsportklubben Tip Muay Thai IF som hyr lokaler på söder i Stockholm.

– Vårt hyreskontrakt går ut och vi får inte förlänga det eftersom värden vill ha en momsad verksamhet, säger Pernilla Johansson, ordförande i klubben.

Idrottsföreningar runt om i landet får allt svårare att hitta lokaler. Kampsportklubben Tip Muay Thai IF är inget undantag. Sören Andersson

Ett intensivt letande efter en alternativ lokal har hittills varit fruktlöst, i alla fall om förutsättningen är att slippa momsen.

– Alla vill de ha verksamheter som inte äventyrar fastighetens momsregistrering.

”Känns som att jag säljer min själ”

Det mesta pekar på att klubben nu tvingas ta steget till att själva bli ett momsregistrerat bolag och på så sätt lättare hitta en ny hyresvärd och lokal.

– Nu har vi en lokal på gång och eftersom vi också bedriver utbildning och coaching så kan det fungera. Men jag är en föreningsmänniska, det här känns som att jag säljer min själ, säger Pernilla Johansson med eftertryck.

Att bolagisera den egna klubbverksamheten är en väg att gå, men inte heller det är en hundraprocentig lösning. Ansvarsfrågan förflyttas nu från fastighetsägaren till den bolagiserade och momsade klubben som i sin tur upplåter lokalerna till föreningen – som fortfarande inte ”stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet” eftersom träning av unga i olika sporter alltså inte är momspliktigt. Hela upplägget faller och ansvaret hamnar återigen hos fastighetsägaren, än en gång kan avdragsrätten för moms ifrågasättas med åtföljande återbetalningskrav.

Antingen kraftigt höjda avgifter eller konkurs

En bolagiserad klubbverksamhet ger också konsekvenser från annat håll. Det kan leda till att de inte längre betraktas som en allmännyttig ideell förening och därmed riskerar att uteslutas ur Riksidrottsförbundet. Johan Karlsson är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet och har utrett hur momsen påverkar idrottsrörelsen:

– Då får de inte heller ta del av statliga och kommunala bidrag och annat som gynnar allmännyttiga ideella föreningar. Det blir alltså ett hårt slag mot föreningens ekonomi, antingen måste medlemsavgifterna höjas kraftigt eller så väntar konkurs.

– En annan lika viktig fråga är hur det här påverkar den folkrörelse som idrotten är, kan man arbeta ideellt i ett bolag? Vill vi verkligen sätta alla unga idrottande i bolag?

Det är en enorm känsla av vanmakt.

Riksidrottsförbundet har gjort en analys av vad det tilltagande momsbekymret kan få för konsekvenser för idrotten och kommit fram till tre bistra slutsatser:

  • Idrottsföreningarna tvingas upphöra att vara ideella
  • Föreningar riskerar att gå i konkurs
  • Föreningarna tvingas att drastiskt höja medlemsavgifterna.

– Det är en enorm känsla av vanmakt, säger Björn Eriksson som dock understryker att Skatteverket inte är boven, de gör bara sin plikt.

Frågan måste upp på politisk nivå

– Vi måste få upp det här på politisk nivå. När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas den ideella folkrörelsen, fortsätter han.

Riksidrottsförbundet föreslår att det införs en generell moms på 6 procent för lokaler som hyrs ut till idrottsföreningar.

– Det strider antagligen mot EU:s mervärdesskattedirektiv. Men då får vi ta den kampen med EU, säger Björn Eriksson.

”När vi uppvaktar regeringen säger de att ”vi tittar på det”. Det måste bli mer än så annars hotas hela den ideella folkrörelsen”, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet. Sören Andersson

Ett annat alternativ är att regeln om att ”stadigvarande momspliktig verksamhet” i lokalerna helt enkelt tas bort.

Vi vill ju inte lägga ner klubben…

Tip Muay Thai IF har nu börjat de första tveksamma stegen mot att inrätta ett kommersiellt bolag. Men det innebär inte att den ideella verksamheten ska försvinna. Istället vill Pernilla Johansson och styrelsen hitta ett sätt att hålla båda verksamheterna igång, trots att det kräver mer jobb:

– Administrationen blir mer komplicerad. Ekonomi och juridik kräver insatta personer i en tid när vi redan har svårt att hitta människor som vill sitta i styrelsen. Men vi vill ju inte lägga ner klubben…

Det är inte bara idrottsklubbar som drabbas av momsproblematiken kring lokaluthyrning. Samma regler gäller för alla som bedriver momsfri verksamhet, bland annat fristående skolor, förskolor och vård och omsorgsföretag.

Toppnyheter

Arkivbild.  Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kampen mot terrorn

Imamernas advokater: ”Är ingen rättssäker process”

Sex män med starka kopplingar till svenska muslimska samfund pekas av Säpo ut som hot mot rikets säkerhet och har placerats i förvar. Fyra av de sex männens advokater är starkt kritiska till hur processen gått till och menar att den inte är rättssäker, skriver TT.

Problemet är enligt advokaterna att klienterna ställs inför vissa påståenden utan att få ta del av bevisning – vilket gör det svårt att bemöta anklagelserna.

– Det finns en bevisning som Säpo inte visar oss. Vi har sett en generell sammanställning där anklagelserna är väldigt allmänt hållna och väldigt luddiga, säger Joakim Johansson som företräder en imam från Västerås.

Igår 20:50
Dennis Töllborg. Bild från 2005. Anders Wejrot / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Rättsexpert: ”Avviker från minimikrav på en rättsstat”

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, är mycket kritisk till Säpos hantering av fallen med de sex män med starka kopplingar till svenska muslimska samfund som satts i förvar, skriver TT.

– Det avviker från minimikraven på en rättsstat. Att du och jag inte får reda på det här – fair enough, det kan finnas anledningar att hålla det hemligt. Men ingen får dömas ohörd och då måste man få ta del av det material som ligger till grund för ett myndighetsbeslut, säger han.

Fyra av de sex männens advokater kritiserar processen för att inte vara rättssäker och menar att de inte fått ta del av bevis som finns mot deras klienter.

Men Säkerhetspolisens pressekreterare Gabriel Wenstedt håller inte med om kritiken. Han menar att Migrationsverket såväl som regeringen och Migrationsdomstolen har tillgång till de uppgifter som ligger till grund för en ansökan om utvisning.

– I vissa fall kan det finnas uppgifter där sekretessen är såpass omfattande att de måste hållas hemliga även för personen själv, säger han och tillägger att det handlar om uppgifter som kan röja källor eller avslöja hur Säpo arbetar.

Igår 20:52
Läs mer om Kampen mot terrorn
Illustrationsbild/Kerstin Heinemann 2004 och Linnéa Darell 2002. TT
Liberalernas framtid

L-politikerna lämnar efter avhoppet: Allvarlig delning

Partiveteranen och den tidigare riksdagsledamoten Linnéa Darell, 73, lämnar L:s partistyrelse efter Erik Ullenhags besked att han drar sig ur partiledarkampen, skriver TT.

Hon har tidigare tagit tydlig ställning för Ullenhags socialliberala linje. Darell hade inga planer på att kandidera till omval vid landsmötet, men väljer att kliva av nu eftersom hon anser att det finns andra som kan ”lirka ihop viljor” bättre.

73-åringen kan inte minnas att splittringen varit större än vad den är nu.

– Nej, inte sedan jag blev aktiv i partiet, sedan jag gick med som medlem 1983 och fick mina första uppdrag, säger hon till TT och fortsätter:

– Det som har funnits, vilket jag också sett på nära håll i vinter och nu än mer, är en väldigt allvarlig delning i politiska åsikter.

Även den tidigare riksdagsledamoten Kersin Heinemann och Anna Maria Hellström Narti, liberal från Stockholm, lämnar partiet, skriver Aftonbladet.

Igår 17:37
Nyamko Sabuni. Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mätning: Sabuni har var femte väljares förtroende

Drygt var femte väljare, 22 procent, har ganska eller mycket högt förtroende för Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni, visar en ny opinionsmätning av Novus på uppdrag av SVT.

Samtidigt uppger tio procent att de har ganska eller mycket högt förtroende för Erik Ullenhag.

– Jämför vi med Jan Björklund låg hans förtroende på 15 procent i den senaste mätningen, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SVT.

Igår 16:23
Annie Lööf/Ulf Kristersson/Nyamko Sabuni. TT
undefined

Lööf: Jag ser fram emot konstruktivt samarbete

C-ledaren Annie Lööf gratulerar Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni efter att hennes sista motståndare, Erik Ullenhag, meddelat att han drar sig ur.

”Ser fram emot ett konstruktivt samarbete för liberala värderingar och frihetliga reformer som Sverige behöver!” twittrar hon.

M-ledaren Ulf Kristersson säger till Expressen att han inte vill lägga sig i andra partiers partiledarval.

– Nu konstaterar jag att det är Nyamko Sabuni kvar och jag tror att det kan bli väldigt bra, säger han.

Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) skriver på Twitter att Ullenhag var för snäll när han formulerade sina politiska ambitioner. ”Snällhet vinner inga segrar i dagens politiska klimat.”

Igår 15:11
Läs mer om Liberalernas framtid
Saki Kumagai gråter efter matchen- LUCY NICHOLSON / BILDBYRÅN
Fotbolls-VM damer 2019

”Det är tragiskt – vi kan inte spela som pingviner”

Japan var förkrossade efter VM-uttåget mot Nederländerna. Trots stor dominans i andra halvlek blev det förlust, sedan Nederländerna fått straff med en minut kvar.

Straffsituationen blev omdiskuterad. Viviande Miedemas skott tog klart på Saki Kumagais hand. Bilderna visade dock att Kumagai försökte dra bort handen men att hon på grund av det korta avståndet inte hann. Enligt de nya reglerna ska det vara straff, oavsett om man tar med handen frivilligt eller inte.

– Vi kan inte spela fotboll som pingviner med händerna bakom ryggen, säger experten Malin Swedberg i TV4:s studio.

Östersundsspelaren Tom Pettersson reagerar också starkt på straffen.

”Handsregeln förstör vår sport. Orkar inte”, skriver han på Twitter.

Igår 21:23
undefined

”Läget ger hopp om att slå mardrömsmotståndaren”

På pappret är Tyskland en mardrömsmotståndare för Sverige när lagen möts i kvartsfinal på lördag. Tyskland har besegrat Sverige 19 gånger på 27 försök.

Men SVT:s kommentator Frida Östberg säger att det nu är ett bra läge att möta Tyskland.

– De har en ny förbundskapten och har inte hunnit spela ihop sig. Det har man också sett under turneringen där de har varit ojämna i sina matcher. Jag tror att Sverige har goda chanser att gå vidare, säger hon.

Även DN:s Johan Esk skriver att han känner ”små spår av hopp och tro”, av två skäl. Ett är att ”årets Tyskland inte har varit som det Tyskland vi varit vana vid att se. Mycket på grund av superstjärnan Dzsenifer Marozsans tåskada”. Det andra skälet till Esks optimism är att ”vi i matchen mot Kanada fick se det Sverige vi väntat på. Till slut”.

Igår 08:34
Läs mer om Fotbolls-VM damer 2019
Grøtt, Vegard Wivestad / TT NYHETSBYRÅN
Företagande i praktiken

10 sätt att sänka bilutgifterna – kan spara tusenlappar

Upplever du att dina bilkostnader har skenat i väg på sistone? Misströsta inte. Det är förbluffande enkelt att få ordning på kalklylerna igen, skriver Mestmotor.se. I bästa fall kan du spara flera tusen om året.

Här sammanställer vi sajtens 10 viktigaste tips för att sänka bilutgifterna:

1. Se över ditt bilbehov

Först av allt är det viktigt att fråga sig hur stor användning du har av din nuvarande bil och dess utrymme alla 365 dagar på året. Det kan det vara ett alternativ att skala ner på bilens storlek, spara på bränsle- och driftkostnader och istället hyra större bilar från fall till fall.

2.Ska du äga eller leasa? Kanske bilpool?

Att privatleasa kanske passar en person medan bilpool är mer förmånlig för den andra. Titta igenom villkoren och jämför de olika alternativen så finns det förmodligen pengar att spara.

3. Köpa ny bil eller begagnad?

Båda alternativen har sina för- och nackdelar. Den nya bilen är visserligen fräsch och fin men löper stor risk för att tappa mycket i värde på kort tid. Den äldre kan bli ett fynd men i slutändan kosta mer i oberäkneliga service- och reparationsutgifter. Gör därför research för att bespara dig onödiga utgifter i framtiden.

4. Välj rätt finansiering

Att köpa bilen via lån eller privatleasing kan kosta mer än det smakar. Därför är det bra att jämföra med andra alternativ, som till exempel privatlån.

5. Håll koll på värdefallet – den största boven

Ingen vill se sin bil tappa hälften av sitt värde på 3-4 år. Därför måste den här dolda kostnaden vara inräknad i ekonomikalkylen vid allra första början när du letar bil. Bättre att se sanningen i vitögat direkt än att få en chock efteråt.

6. Jämför försäkringar

Inför ett bilköp kan man också redan från början jämföra vad försäkringen kostar mellan olika bilmodeller. Det tar inte mer än några minuter och ger samtidigt jättemycket tillbaka.

7. Sänk bränsleförbrukningen

Här besitter du själv makten att minska på förbrukningen genom så kallad eco-driving. Det är också viktigt att hålla koll på däcktrycket, vilket minskar risken för slitage, bilens prestanda och allt vad det innebär för ekonomin.

8. Vårda din bil

På så sätt undviker du onödiga värdetapp när det är dags att sälja. Ta dig tiden att hålla bilen ren och fri både in- och utvändigt. Håll också koll på all dokumentation kring bilen och se till att serva den efter de intervall som anges.

9. Sälj din bil på mest förmånliga vis

Vill du byta in din bil mot en nyare modell bör du inte ge bilhandlaren ensamrätt att sälja din bil. Det kan vara mer förmånligt att försöka sälja den privat. För den som ser det som svårt och omständigt finns det även företag som kan bistå i detta.

10. Välj rätt förmånsbil

Sist men verkligen inte minst, se över möjligheten att skaffa tjänstebil ellerv förmånsbil och då gärna en laddhybrid eftersom nuvarande regelverk gör det mer förmånligt. Försök övertala företags ekonomichef om de ekonomiska vinsterna, skriver Mestmotor.se och hänvisar till de stora skillnaderna i månadsutgifter mellan en bensindriven bil och en laddhybrid.

24 jun
Mostphotos
undefined

Larmet: 9 av 10 chefer jobbar på semestern – så varvar du ned

En ny studie från Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) visar att chefer allt oftare jobbar över och har svårt att koppla av på sin lediga tid, skriver DI.

Branschorganisationen, som har kartlagt attityderna hos drygt 1 700 ledare, kan bland annat visa att hela nio av tio jobbar någon gång på semestern.

Samtidigt känner sig bara 27 procent helt lediga efter arbetstid.

Den bakomliggande orsaken är stressen av att ständigt vara uppkopplad på mejl och sociala medier. Även samhällets krav på att chefen ska vara motsvarigheten till företagets 112-tjänst, pekas ut som en orsak, enligt LPT:s ordförande Lorri Mortensen Mates.

Nu larmar hälsoforskaren Magdalena Stadin, som forskar om digital stress i arbetslivet, för att de som inte kan dra gränsen mellan arbetsliv och fritid på sikt kan drabbas av utmattningssymptom som exempelvis sömn- och koncentrationssvårigheter, skriver tidningen.

I tidningen Chef tipsar Johan Mellnäs, projektledare hos Prevent, om hur du bäst förbereder dig inför semestern. Det handlar bland annat om att prioritera, inte läsa mejl och att ta höjd inför oförutsedda händelser.

Igår 17:33
Läs mer om Företagande i praktiken
Arkivbild. Roald, Berit / TT NYHETSBYRÅN
Sommarvädret

SMHI larmar om kraftigt regn: ”En kollision i luften”

SMHI utfärdar riskmeddelanden för stora regnmängder i Västra Götalands, Östergötland, Sörmlands och Örebro län, skriver Aftonbladet.

”Risk för stora regnmängder finns utfärdat där vi bedömer att det finns en viss sannolikhet för skyfall”, skriver SMHI. Ett skyfall innebär att det kan falla minst 50 millimeter regn under en timme eller minst 1 millimeter på en minut.

Skyfallet beror på att ett norskt lågtryck kommer att krocka med den europeiska supervärmen på onsdag morgon och förmiddag.

– Det blir som en kollision mellan olika luftmassor, och det triggar igång regnet lite extra, säger Stina Karlsson, meteorolog på Foreca, till Aftonbladet.

Igår 13:45
Turister i Paris svalkar sig. ALBERTO PIZZOLI / AFP
undefined

Nya värmerekord väntas i Europa – kan bli 45 grader

Värmeböljan över Europa väntas driva upp temperaturerna på nya rekordnivåer, skriver The Guardian. Meteorologer tror att länder som Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna och Schweiz kan komma att få se nya junirekord den här veckan.

I Frankrike kan temperaturerna på en del håll nå 45 grader, enligt väderinstitutet Météo-France. Den högsta junitemperaturen som hittills uppmätts i landet är 41,5 grader 2003.

Även i Tyskland väntas rekord.

”På vår station i Potsdam, som varit i drift sedan 1893, ser vi ut att slå junirekordet med ungefär 2 grader”, skriver Stefan Rahmstorf vid Potsdams institut för klimatforskning på Twitter.

Igår 15:39
Bilder från värmeböljans Paris.  TT
undefined

”Kylrum” öppnar upp i Paris när extremhettan slår till

De närmaste dagarna väntas temperaturer på uppemot 40 grader på flera håll i Europa. I Paris öppnas flera ”kylrum” i kommunbyggnader för att folk ska kunna svalka sig, rapporterar DN.

Staden kommer även att öppna tillfälliga utomhusbassänger, installera 1 200 små fontäner och hålla badhus öppna även på kvällstid under den extrema hettan.

Värmeböljan väntas drabba länder från Spanien bort till Schweiz och myndigheter varnar barn och äldre för att vara utomhus under veckan.

Igår 07:43
Läs mer om Sommarvädret

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Bilkö på Essingeleden i Stockholm. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

”Reseavdraget bör göras om – kan drabba 200 000”

Avskaffa dagens reseavdrag och ersätt det med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor, skriver Reseavdragskommittén, som utrett frågan åt regeringen, på DN Debatt.

Kommittén menar att dagens system gynnar höginkomsttagare och föreslår en skattereduktion på 60 öre per kilometer, med en lägre gräns på 30 kilometer enkel resa och en högre gräns på 80 kilometer. Som högst kan skattereduktionen bli 12 600 kronor.

Skattelättnad kan beviljas med en övre gräns på 150 kilometer om kollektivtrafiken är dålig, exempelvis i glesbygd eller på natten.

”Vi bedömer att 150 000–200 000 färre än i dag kommer att få skattelättnad”, skriver de.

Igår 19:43
Roald, Berit / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: "Plastskatt, nej tack"

Att regeringen vill införa en skatt på plastbärkassar, trots att detaljhandeln för några år sedan höjde priserna för att förebygga plastanvändningen, visar på symbolpolitik som värderas högre än resultat.
Det skriver Ellen Gustafsson på DI:s ledarsida.

Därmed inte sagt att nedskräpningen av plast är ett globalt problem som måste motarbetas. Men det är viktigt att politikerna då införa regler som är rimliga och kan tas på allvar, menar hon.

Vidare menar hon att beskatta plasten i affärerna ändå inte träffar målet eftersom avfallspåsar fortfarande är undantagna skatten.

Dessutom visar en dansk studie att den uppmanade tygkassen har samma miljöavtryck som 20 000 plastpåsar, hävdar Gustafsson och avslutar:

"Snarare än att öka miljöskatterna med otaliga miljarder för sakens skull som regeringen vill göra i sin gröna skatteväxling, borde man eftersträva en utformning av miljöskatter utifrån principen att förorenaren betalar".

Igår 18:16
Läs mer om Det svenska skattetrycket