PONTUS LUNDAHL / TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Nya besked om husbilsskatten

Efter de uppmärksammade protesterna mot fordonsskatten på husbilar tillsatte regeringen en utredning för att se hur reglerna kan förbättras.

I grunden handlar det om att Skatteverket ska utreda villkoren (karenstiden) som finns för av-/påställning.

Nu har uppgifterna från utredningen offentliggjorts och enligt branschorganisationen HRF (Husvagnsbranschens Riksförbund) innehåller den både positiva och negativa nyheter.

Positiva eftersom Skatteverket föreslår att karenstiden för fordonsskatt sänks från nuvarande 15 dagar till fyra dagar, men bara för de husbilar som omfattas av bonus-malus.

Negativt eftersom HRF hade förväntat sig ett utredningsförslag som bygger på dygnsdebitering, att skatt endast tas ut när husbilen brukas.

Att karenstiden inte slopas helt beror på systemtekniska skäl hos Transportstyrelsen som administrerar utdebiteringen, enligt Skatteveret.

Men HRF tycker inte att det ska utgöra skäl till varför husbilsägana ska betala mer i skatt.

– Förmodligen delar även finansministern vår inställning till att arbetet måste påskyndas. Vi pratar om en ledtid på ett år för att anpassa ett IT-system, vilket är en evighet för konsument och bransch enligt vår bedömning, säger  Tomas Haglund, ordförande för HRF.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer