Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hoten mot äganderätten

Nya angreppet mot skogsägarna – värden för 100 miljarder kan gå upp i rök

Ett nytt allvarligt ingrepp i äganderätten hotar nordvästra Sveriges skogsägare. Över en halv miljon hektar kan nu klassas som nyckelbiotop utan att markägarna får ersättning, enligt Skogsstyrelsens nya sätt att mäta. I hela landet riskerar skogsvärden för 50 till 100 miljarder kronor att gå upp i rök. Nu haglar reaktionerna.

Nyckelbiotopsinventeringar har varit ett gissel för skogsägare i framförallt nordvästra Sverige under en längre tid. Om en skogsägare har skött sin skog så bra att höga naturvärden uppstått så riskerar de att skogen blir klassad som nyckelbiotop.

Egentligen ett fint betyg, men som i praktiken innebär att skogen inte går att sälja till skogsindustrins aktörer som via en miljöcertifiering förbundit sig att inte köpa och avverka skog som klassats som nyckelbiotop.

Staten och Skogsstyrelsen vill inte lösa in skogen och ge ersättning och skogsbolagen får inte köpa och avverka den. Det betyder att den enskilde skogsägaren står med en stor investering som blivit i stort sett värdelös. Ett mardrömsscenario och ett slag mot äganderätten i en landsände där skogen ofta är ett viktigt kapital för att utveckla andra verksamheter.

Skogsstyrelsen fick därför i fjol i uppdrag av regeringen att förbättra metodiken för att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Regeringen menade att det är viktigt att skogsägarna "accepterar arbetssättet samt har förståelse för behovet av och motivation för att bevara nyckelbiotoperna". Men då måste inventeringen vara "rättssäker och effektiv" och ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna, skriver regeringen.

Skogsstyrelsen har misslyckats

Men efter att Skogsstyrelsen i förra veckan presenterade sin nya metod har kritiken från skogsägarrörelsen varit benhård.

Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna, menar att Skogsstyrelsens nya metod inte förändrar någonting. Han påpekar att syftet med den nya metoden var att höja gränsen för nyckelbiotop, och på så sätt få mindre arealer men det har Skogsstyrelsen inte gjort.

Idag är redan drygt 120 000 hektar i nordvästra Sverige registrerade som nyckelbiotop utanför de formella avsättningarna, och enligt Skogsstyrelsens egna beräkningar kommer den nya metoden att resultera i att drygt en halv miljon hektar kan klassas som nyckelbiotop med den nya metoden. En ökning från 3–4 procent till 12 procent.

–Det här kommer slå mycket hårt mot hela norra Sverige. Ungefär var fjärde avverkning på en fjärdedel av Sveriges skogsareal riskerar att stoppas. Det rör sig om skogsmark till ett värde av uppskattningsvis 30 miljarder kronor. Det påverkar självklart skogsägarnas lönsamhet och investeringsförmåga väldigt negativt, säger Sven Erik Hammar.

– Man nöjer sig med att konstatera att det inte råder något förbud för att avverka skog som klassas som nyckelbiotop, trots att Skogsstyrelsen är fullt medveten om att effekten blir att den enskilda skogsägarens skog blir värdelös. Därmed har man inte beaktat kravet på att hanteringen ska vara rättssäker för den enskilde skogsägaren, fortsätter han.

En konsekvens som aldrig var meningen

Även Linda Eriksson, skogsdirektör på branschorganisationen Skogsindustrierna, är kritisk till det nya förslaget.

– Den nya metoden för nyckelbiotopsinventering är mer objektiv och transparent jämfört med tidigare vilket är positivt, men arealmässigt är skillnaden mot den gamla metoden minimal. Inventeringarna visar att en stor andel av den avverkningsmogna skogen i nordvästra Sverige håller nyckelbiotopskvalitet. Det kommer att få mycket negativa konsekvenser för möjligheterna att bedriva skogsbruk och för sysselsättningen i den delen av Sverige.

Linda Eriksson Skogsindustrierna

– Politikens vilja var en högre ribba för nordvästra Sverige eftersom stora arealer redan är skyddade i området men det har Skogsstyrelsen inte levererat.

Men är det inte de självpåtagna certifieringarna som är problemet?

– Nyckelbiotopsdefinitionen tillsammans med det faktum att det är myndigheten som gör bedömningen innebär att nyckelbiotoper mycket tydligt pekas ut som skyddsvärda. Det gör att industrin avstår från att köpa virke från en nyckelbiotop, oavsett om markägaren är certifierad eller inte.

– I praktiken innebär det att nyckelbiotoper blivit en skyddsform, men utan ersättning till markägaren. Nyckelbiotoperna har därmed fått en konsekvens som det aldrig var tänkt att de skulle få. Den ursprungliga avsikten med begreppet och inventeringen var att utgöra ett planerings- och prioriteringsunderlag.

Anmärkningsvärt att ge Skogsstyrelsen skulden

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist slår ifrån sig kritiken och menar att skogsägarna och industrin inte ser sin del av ansvaret.

– Att ett område klassas som nyckelbiotop är inte ett förbud mot avverkning. Det är skogssektorns självpåtagna certifiering som gör att ingen större aktör vill befatta sig med den skogen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man på det här sättet försöker ge Skogsstyrelsen skulden och inte låtsas om sitt eget ansvar genom certifieringen, säger Herman Sundqvist.

Han anser att Skogsstyrelsen har fullgjort det uppdrag man fick från regeringen och tagit fram en ny mer rättssäker metod för hur nyckelbiotoper i nordvästra Sverige ska identifieras.

– Vi har utvecklat en metodik som innebär att om ett område kvalificeras som nyckelbiotop är det betydligt mer transparent, objektivt och förutsägbart än tidigare. Dessutom skärper vi kraven för att ett område ska bli nyckelbiotop i nordvästra Sverige, och då särskilt i Norrbotten.

Gustav Tibblin Södra

Ur askan i elden

Skogsföretaget Södras medlemschef Gustav Tibblin påpekar att det i samband med budgetbeslutet december 2018 beslöts att Skogsstyrelsen rikstäckande skulle upphöra med den breda nationella inventeringen av nyckelbiotoper, men att man fortsätter med den registrering som görs i samband med avverkning.

– Det betyder att skogsägaren på sätt och vis hamnat ur askan i elden eftersom en nyckelbiotopsregistrering direkt slår mot skogsägarens planerade intäkt det närmaste året. Tidigare kunde intäktsbortfallet ligga ett par år fram i tiden.

– Det som en gång var en hanterbar fråga och handlade om 40 000 mindre och avgränsade nyckelbiotoper har blivit något helt annat. För Sverige som helhet handlar det kanske om en eller två miljoner hektar skogsmark och ett markvärde på 50 – 100 miljarder kronor. Det förklarar varför reaktionerna från skogsägarhåll har blivit så starka, fortsätter Gustav Tibblin.

Toppnyheter

Arkivbild: WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus tillsammans med sina kollegor Michael Ryan och Maria van Kerkhove Martial Trezzini / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

WHO: Pandemin accelererar – har inte nått toppen

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att coronaviruspandemin inte visar några tecken på att bromsa. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Under helgen har över 400 000 nya fall av sjukdomen rapporterats. Som jämförelse säger WHO att det i utbrottets inledning tog tolv veckor innan antalet fall nådde 400 000.

– Utbrottet accelererar fortfarande och det är tydligt att vi inte nått toppen av pandemin ännu, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus på en presskonferens.

25 min
Jair Bolsonaro. Ueslei Marcelino / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Brasiliens president Bolsonaro har fått covid-19

Brasiliens president Jair Bolsonaro har testat positivt för coronaviruset, rapporterar flera medier. Han gav själv beskedet i en intervju.

Bolsonaro har flera gånger tonat ner risken med covid-19, och bland annat jämfört det med en ”liten influensa”, rapporterar BBC. Han har också varit i konflikt med flera guvernörer i landet, som velat införa mer långtgående åtgärder än presidenten.

Totalt har 65 000 dödsfall i covid-19 rapporterats i Brasilien.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Arkivbild.  FABIAN BIMMER / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Den globala konjunkturen

Studie visar att konsumenter redan ändrat sina beteenden

Coronapandemin verkar kunna ge upphov till en bestående förändring av europeiska konsumenters beteenden, till förmån för mer e-handel. Det visar en studie som konsultfirman Alvarez & Marsal gjort med konsumenter i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Schweiz, rapporterar Direkt med hänvisning till Handelsblatt.

Drygt en av tre tillfrågade tyskar och mer än hälften av de spanjorer och italienare som tillfrågats uppger att de nu köpt varor online som de i vanliga fall hade köpt i butik.

Konsultfirmans chef Bob Rajan bedömer att trenden mot färre och mindre butiker kommer att förstärkas.

– Butiker förvandlas än mer från försäljningsyta till utställningslokaler, säger han till den tyska tidningen.

42 min
Valdis Dombrovskis.  Francois Lenoir / TT NYHETSBYRÅN
undefined

EU skruvar ner sin tillväxtprognos rejält

EU sänker sin ekonomiska prognos för både 2020 och 2021, skriver CNBC. Det efter att coronaviruset fortsätter att påverka de 27 medlemmarnas ekonomier.

För året tror nu kommissionen att regionen kommer att minska sin BNP med 8,3 procent reviderat från prognosen i maj på 7,4 procent. Nästa år spår de en något lägre tillväxt än tidigare på 5,8 procent.

– Den ekonomiska påverkan från restriktionerna är allvarligare än vi först förväntade oss. Vi fortsätter att navigera osäker mark och står inför flera risker, säger vice presidenten i den Europeiska kommissionen Valdis Dombrovskis i ett uttalande enligt CNBC.

Idag 09:55
Arkivbild.  Michael Probst / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tysk konkursvåg befaras – ett av fem bolag i fara

21 procent av alla tyska bolag uppgav i juni att de hotas av konkurs på grund av coronapandemin, skriver Direkt med hänvisning till statistik från tyska IFO.

IFO-analytikern Stefan Sauer uppger att det kan komma en ”våg av konkurser de kommande månaderna”.

Bland tjänsteföretagen uppger 27 procent att de hotas av konkurs. Inom handeln och industrin är 18 respektive 17 procent hotade medan industrin bara uppger att 2 procent av företagen känner ett konkurshot.

Störst oro finns bland resebyråer, hotell och restauranger skriver nyhetsbyrån.

Igår 07:31
Läs mer om Den globala konjunkturen
Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard och partiledare partiledare Ulf Kristersson (M)  Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

Moderata ledarsidan: Vi kan inte följa Ulf Kristersson

Den obundet moderata ledarsidan på Borås Tidning riktar skarp kritik mot Moderaternas migrationspolitik. Det är den politiske redaktören Mikael Hermansson som skriver att beskedet från M att inte delta i en bred överenskommelse om migrationspolitiken är beklagligt men väntat.

Han skriver att Moderaterna har gått in på en ”väg som leder vilse” när de väljer samma riktning som Sverigedemokraterna.

”Att ta det steget står naturligtvis partiet fritt. Men dit Ulf Kristersson går, kan vi inte följa honom”, skriver Hermansson.

1 tim
Jan Ericson, moderat riksdagsledamot.  Wikimedia Commons
undefined

”BT:s ledarsida är inte ett dugg moderat längre”

Riksdagsledamoten Jan Ericson (M) från Mark är mycket kritisk till att Borås Tidnings moderata ledarsida sågade Moderaternas migrationspolitik i dag.

– Jag kan bara konstatera att BT:s ledarsida är inte ett dugg moderat längre utan har gått ganska långt åt vänster, säger han till P4 Sjuhärad.

Ericson säger att han tycker att det är ”sorgligt att ledarredaktören i Borås Tidning sprider rena osanningar om vad vi moderater egentligen föreslår.”

Den politiske redaktören Mikael Hermansson skriver i texten att en bred överenskommelse om migrationen vore bra och säger till P4 Sjuhärad att han inte tycker om att partiet lämnar förhandlingarna:

– Jag tycker att Moderaterna i sin roll som statsbärande parti ska klara av att göra kompromisser.

1 tim
Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson, statsminister Stefan Löfven och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.  TT
undefined

Partier kan inte komma överens om migrationen – det blir inget helhetsförslag

Migrationskommittén kommer inte att kunna presentera något helhetsförslag för en ny migrationspolitik, uppger flera ledamöter i kommittén för TT. Anledningen är att meningarna om migrationen skiljer sig alltför mycket åt inom kommittén.

I stället kommer migrationskommittén lägga fram enskilda lagförslag som det finns majoritet för och de kommer ha ”hoppande majoriteter”. Expempelvis handlar det om förslag om tillfälliga uppehållstillstånd, längden på uppehållstillstånden, regler för anhöriginvandring och försörjningskrav och för dessa kommer det at finnas olika majoriteter.

Till exempel stöds en ny humanitär skyddsgrund av Januaripartierna och Vänsterpartiet men inte av Moderaterna. Samtidigt är M och S i stort sett överens om tillfälliga uppehållstillstånd.

4 tim
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige
 Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Lena Hallengren (S), socialminister, på dagens pressträff.  Ali Lorestani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Ivo pekade ut Habo för dödsfall – menade Håbo

Habo i Jönköpings län pekades ut som en av kommunerna som haft dödlighet i covid-19 på äldreboenden i dag när Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, presenterade sin granskning över dödlighet på äldreboenden. Det trots att kommunen inte har haft ett enda coronadödsfall på sitt äldreboende, rapporterar P4 Jönköping.

Ivo hade blandat ihop Habo med Håbo som ligger i Uppsala län utanför Stockholm.

– Det är väldigt allvarligt och väldigt olyckligt att det går ut fel information, säger Sandra Viktorin, vård- och omsorgschef i Habo kommun.

2 tim
Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen, Johan Carlsson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten och Stefan Anering, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid dagens myndighetsgemensamma pressträff med anledning av Covid-19 Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Larm om trängsel på semesterorter: ”Res ansvarsfullt”

Folkhälsomyndigheten har fått signaler om att den sociala distanseringen fungerar mindre väl på vissa semesterorter. Det säger generealdirektören Johan Carlson på tisdagens pressträff, rapporterar TT.

– Det är oerhört viktigt att alla håller i detta. Budskapet är: Res ansvarsfullt, undvik platser med mycket trängsel, stanna hemma om du är sjuk och undvik kontakter med människor du inte umgås med normalt.

Ett exempel är Öland, där Länsstyrelsen i Kalmar larmat om trängsel. Stefan Anering, enhetschef på MSB, uppmanar alla som rör sig utomhus i Sverige att hålla avstånd till alla.

– Var hjälpsam och säg vänligt till om någon kommer för nära.

3 tim
Bild från tisdagens pressträff. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ytterligare 14 döda i covid-19 i Sverige: Situationen mer positiv nu

14 nya dödsfall registrerade senaste dygnet, visar Folkhälsomyndighetens statistik. Totalt har 5 447 personer med covid-19 dött i Sverige.

Vad gäller smittspridningen ser man nu tydligt positiva signaler, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en pressträff.

– Den svenska läget är mer positivt just nu. Vi har mycket lågt antal allvarliga fall, säger Johan Carlsson. Det rullande medelvärdet sjunker och är nere på mycket lägre tal, trots att vi ökat antalet tester, säger Carlson på pressträffen tillsammans med Socialstyrelsen och MSB.

– Med de här positiva signalerna vill jag ändå säga att det här är effekten av att den sociala distanseringen, det fysiska avståndet upprätthålls och måste upprätthållas.

4 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Kai Pfaffenbach / TT NYHETSBYRÅN
Epstein-fallet

Deutsche Bank får böta för Epsteinkopplingar

Den tyska storbanken Deutsche Bank har gått med på att böta 150 miljoner dollar, motsvarande 1,4 miljarder kronor, för bristande tillsyn i samarbetet med sexbrottsanklagade Jeffrey Epstein. Det rapporterar internationella medier.

Banken ska ha uppsökt Epstein och hjälpt honom att betala ut miljoner dollar i förlikningar. De ska även tagit ut 800 000 dollar i kontanter för resor, dricks och utgifter, enligt den finansiella tillsynsmyndigheten i New York.

De skriver att bankens misslyckats med att ”övervaka kontoaktiviteter som utförts av den dömda sexualförbrytaren, trots att tillräcklig information om Epsteins tidigare brott var allmänt kända”.

Epstein tog sitt liv i häktet i augusti förra året och sedan dess har kopplingar mellan honom och flera väl ansedda finansmän hamnat i strålkastarljuset.

3 tim
John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Advokat: Fler kvinnor har trätt fram mot Epstein

Fler kvinnor har trätt fram de senaste dagarna och anklagar finansmannen Jeffrey Epstein för sexövergrepp. Det säger advokaten Gloria Allred som representerar 16 av offren som anklagat Epstein.

I förra veckan greps Jeffrey Epsteins utpekade medhjälpare och flickvän Ghislaine Maxwell och sedan dess säger Allred att flera kvinnor hört av sig.

– Nu har jag fler offer som hör av sig och som aldrig har sagt detta till någon annan än mig eller kanske en enda släkting vad som har hänt dem, säger hon till BBC Radio 4:s program Today.

Igår 21:06
Läs mer om Epstein-fallet