AI-utvecklingen

Ny rapport: Tillitsfrågan är central för AI:s framtid

Det nystartade AI-centret AI Sustainability Center har släppt en rapport som pekar på behovet av ett samlat grepp om ansvarsfrågorna inom det nya teknikfältet. ”Människan behöver styra AI, inte tvärtom” säger Anna Felländer, medgrundare till AI Sustainability Center och tillsammans med bland andra forskaren Stefan Larsson, en av rapportförfattarna till ”Hållbar AI”.

Vilka vill ni nå med rapporten?

– Politiker, lagstiftare men även akademin och organisationer som behöver ta ansvar och arbeta proaktivt för att teknologin inte ska leda till diskriminering, integritetskränkningar samt beslut och rekommendationer baserade på förlegade normer. Människan behöver styra AI, inte tvärtom. Näringslivet och offentlig sektor behöver ta ett ansvar för hur teknologin påverkar samhället. Teknologin skapar enorma värden, dessa riskerar att gå förlorade om vi inte tar en bredare och ansvarsfull ansats.

Vilken roll har institutet, vad särskiljer er från andra organisationer som arbetar med AI-frågor? 

– Vårt syfte är att mäta, identifiera och styra implikationerna av AI i en bredare kontext. Centret inriktar sig både på forskning och insikter och hjälper organisationer att omfamna AI på ett hållbart och ansvarfullt sätt. Regelverket släpar efter och AI:s  uppbyggnad och dess implikationer för samhället kräver en djup förståelse inom olika vetenskapliga discipliner - teknikvetenskap, samhällsvetenskap, juridik, medicin som humaniora. Men kanske ännu viktigare just nu är samarbeten mellan akademi, industri och offentlig sektor. Det är en av centrets huvudsyfte.

Vilket är ert viktigaste medskick till politiker eller någon som arbetar med policy inom området? 

– Tillitsfrågan är central om vi vill uppfylla de löften och värden AI kan medföra.

Hållbarhet är en term som förekommer inom olika domäner och branscher. Vad betyder hållbarhet i AI-sammanhang?

– Ansvar och pro-aktivitet för att undvika kostsamma fallgropar: Att skapa förutsättningar för att att AI integreras i samhället och i organisationer utan att vi förlorar kontroll över våra våra värderingar. Att utifrån både ett tvärvetenskapligt perspektiv och med vårt ramverk reda ut vad till exempel förklarbarhet och transparens betyder i praktiken.

Talar politiken, akademin och industrin samma språk när det gäller denna nya teknologi?

– Tyvärr inte. Mycket står på spel när tilliten till AI utmanas. Regleringsfrågorna är många och det behövs en mer fokuserad ansats. Det gäller både etiska ramverk såväl som tolkning av rådande regleringar. Och, tillsynsmyndigheterna behöver utbildas för att kunna hålla jämna steg med teknik- och metodutvecklingen och hantera AI som marknadstillämpad teknologi. Relationen mellan förklarbarhet/transparens och ansvarsfrågor är nyckelfrågor för tillit.

Ni efterlyser ett kunskapslyft. Hur kan det gå till i praktiken? Behövs någon form av obligatorium, AI för alla, liknande den som kom med internetvågen?  

– Vi behöver kunskap om detta på alla nivåer i samhället. Näringslivet och offentlig sektor behöver ta ett ansvar för hur teknologin påverkar samhället. De har allt att vinna på att agera proaktiv och ansvarsfullt för att undgå oavsikliga negativa etiska fallgropar ochbygga tillitfsulla relationer med sina kunder.  

Toppnyheter

Flygplansdelar lyfts upp på en bärgningsbil dagen efter olyckan Erik Abel/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Dykare och drönare deltar i letande efter vrakdelar

Letandet efter vrakdelar fortsätter i Umeå efter söndagens flygolycka då nio personer dog. Polisen bistår Statens haverikommission med dykare i vattnet och drönare i luften.

Om allmänheten hittar föremål som kan misstänkas vara rester från planet uppmanas man kontakta polisen.

”Det är inte tillåtet att vidröra det som påträffats. Detta gäller även ifall delar påträffas på eller under vattenytan”, skriver polisen i ett meddelande till allmänheten.

4 tim
Montage TT
undefined

Klubben hedrar offren: ”Nu är allt fokus på att sörja”

Vid det kryss i röd plast där fallskärmshopparna ska försöka landa efter att de har hoppat har det ställts ljus och lagts blommor, skriver Dagens Nyheter. Den lilla fallskärmsklubben i Umeå förlorade nästan en tredjedel av sina medlemmar i olyckan i söndags.

Några funderingar kring vad olyckan berodde på har det inte funnits utrymme för än, berättar chefsinstruktören Johan Hellström.

– Just nu är allt fokus på att sörja och ta hand om varandra och anhöriga. Det kommer bli väldigt många begravningar att gå på, säger han till tidningen.

På tisdagen avvecklades det kriscentrum för anhöriga och vittnen som upprättades på söndagen. Avspärrningarna till ön där planet kraschade plockades också bort.

Igår 10:39
Läs mer om Flygplansolyckan i Umeå
Johanna Norin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Rapportfloden

2 000 anställda får gå från Sandvik i nytt sparpaket

Sandvik planerar att göra sig av med 2 000 personer och neddragningarna kommer antagligen också att beröra anställda i Sverige.

– Ja, det kommer det säkert bli, vi har 25 procent av våra anställda i Sverige, säger vd:n Björn Rosengren till TT.

Det nya sparpaketet meddelades i dagens delårsrapport och minskningen med 2 000 anställda sker utöver de 450 som redan fått lämna hittills i år. Totalt sett har Sandvik cirka 42 000 anställda världen över.

Rosengren uppger att han vill ha långsiktigt starka marginaler och pekar på att den tidigare höga efterfrågan nu börjar vika. Sparpaketet väntas kosta 1,2 miljarder kronor.

”Jag förväntar mig totala besparingar på cirka 1,4 miljarder kronor, som borde börja få genomslag redan mot slutet av året”, skriver Rosengren i rapporten.

3 tim
Tor Johnsson / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

SJ: Största satsningen på nya tåg på 160 år

SJ ska öka sin kapacitet för att möta efterfrågan när allt fler vill ta tåget.

– Vi kommer att öka vår kapacitet med 50 procent, säger SJ:s vd Crister Fritzson till TT.

SJ, som har lämnat rapport på morgonen, kommer att satsa 12 miljarder kronor på upprustning och inköp av tåg under de kommande åren.

Kapaciteten för befintliga X2000-tåg ska genom upprustning bli 15 procent större. Dessutom ska totalt cirka 60 nya tåg köpas in.

Enligt Fritzson är satsningen på nya fordon den största i bolagets 160-åriga historia.

Antalet resor per år har ökat från ungefär 25 miljoner till 32 miljoner de senaste 5–6 åren, enligt SJ:s uppgift till TT.

3 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Klimatfrågan ger SJ ökat resande i andra kvartalet

Resandet ökade med 9 procent i årets andra kvartal jämfört med förra året, skriver SJ i bolagets kvartalsrapport. För att möta efterfrågan investerar SJ i att ha 30 nya regionaltåg i trafik 2023.

SJ:s vd Christer Fritzon skriver att bolaget ökar sitt utbud för att möta en efterfrågan hos konsumenter som i allt större utsträckning tänker på sin klimatpåverkan och därför väljer tåget.

Punktligheten för SJ:s medeldistanståg blev 92 procent för kvartalet.

Idag 08:01
Läs mer om Rapportfloden

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer