Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tjänstemän som aktivister

Ny forskning: Så styr miljöaktivister kommunerna inifrån

Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet. ”Handläggare utnyttjar sin ställning men beaktar inte de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär”, säger en jurist på LRF.

När professor Jan Olsson och hans forskarkollega Erik Hysing vid Örebros Universitet undersökte hur vanligt det är med kommunala tjänstemän som kan klassas som rena miljöaktivister blev de förvånade över resultatet.

Av de cirka 700 tillfrågade passade 11 procent in under kategorin miljöaktivist och forskningsresultatet visar att de återfinns i 23 procent av Sveriges kommuner.

För att klassas som miljöaktivist ska tjänstemännen uppfylla vissa kategorier.

De ska bland annat vara aktiva i en miljörörelse och sitta på nyckelpositioner i den kommunala administrationen. De fick även ranka påståenden som: En hållbar utveckling kräver att det kapitalistiska systemet förändras i grunden, samt: Miljöproblemen kräver en radikal omställning av samhället.

Här kryssade miljöaktivisterna i mellan 7 och 8 på en 10-gradig skala.

Jan Olsson, professor i Statsvetenskap vid Örebros Universitet

– De var de riktigt radikala kan man ju säga, men flera av de andra tjänstemännen fick höga poäng i enkäten, men kvalade inte riktigt in som aktivister. Jag tror att det är rätt naturligt att engagerade människor söker sig till ställen där man tror sig kunna göra skillnad för sin sak, säger Jan Olsson.

Tjänstemän ska inte bara ha ett spår

Gunnar Wetterberg är tidigare samhällspolitisk chef på Saco och sitter i styrelsen för bland annat Sveriges Radio, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och Lunds Universitet. Han har också skrivit flera böcker – till exempel en biografi över Axel Oxenstierna – som räknas vara grundaren av den svenska statsapparaten och en förebild för den svenska ämbetstjänstemannen.

Han vill inte kommentera de enskilda resultaten i undersökningen, men understryker vikten av att tjänstemän ska kunna skilja på ämbetsmannaskap och privata intressen.

– Den springande punkten är ju inte om en tjänsteman har privata intressen, utan att det är självklart att tjänstemannen väger in alla tänkbara intressen som hen enligt regelverket ska beakta. Det innebär att inte bara miljölagstiftningen ska främjas utan även begränsningar i till exempel grundlagen. Tjänstemän ska inte bara gå på ett spår helt enkelt, säger Gunnar Wetterberg.

Ett färskt exempel på aktivism i den svenska offentliga förvaltningen är till exempel fallet med Sebastian Kirppu. Han arbetade på Länsstyrelsen som naturinformatör men på fritiden inventerade han djur och växtarter i avverkningshotade skogar för att få dem nyckelbiotopsklassade.

Länsstyrelsen förbjöd honom att fortsätta med den fritidssysslan då det medförde ”en stor risk för bristande förtroende inte bara för honom i tjänstemannarollen utan även för övriga tjänstemän på myndigheten", skrev Länsstyrelsen i motiveringen till att han förbjöds att ägna sig åt privat inventering.

Alltid förekommit inflytande

Jan Olsson anser att aktivister inom den offentliga förvaltningen kan innebära demokratiska och beslutstekniska problem men menar också att det är viktigt att ha en realistisk bild över hur det offentliga beslutsfattandet faktiskt går till.

– Det har ju alltid förekommit inflytande av olika slag. Förhållandet mellan politiker och tjänstemän är också en evig debatt inom statskunskapen. Det kan ju vara så att politikerna efterfrågar en viss riktning av tjänstemännen. När regeringen till exempel plockade in Svante Axelsson som ordförande för ett Fossilfritt Sverige visste man ju att han också varit ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen, vilket också kan ses som en tillgång för regeringen. Man har miljörörelsen med sig så att säga.

– Problemet uppstår framförallt om aktivister arbetar i det fördolda och aktivt underminerar den demokratiska processen, fortsätter han.

Gunnar Wetterberg håller med om att det inte är en helt enkel fråga.

Gunnar Wetterberg MAJA SUSLIN / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jag var aktiv i vänstern i slutet av 1960- och början av 1970-talet, och det påverkade vilka ämnen jag läste och att jag sökte mig till den offentliga förvaltningen och UD. Det var ett val som bottnade i mina personliga åsikter. Men när jag kom in i organisationen fick vi en ordentlig duvning i den självklara vikten av att skilja mellan personliga åsikter och ämbetsmannarollen.

Jan Olsson och Erik Hysings forskning visar också att de kommuner i vilka miljöaktivister arbetar levererar en högre poäng i olika index som mäter miljö- och klimatåtgärder.

– Det kan ju vara så att framgångsrika kommuner i dessa frågor attraherar de här gröna aktivisterna, säger Jan Olsson.

Myndighetsutövning utanför rättsordningen

På Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har forskningsrapporten slagit ned som en bomb. Lantbruksföretagares verksamhet kräver ofta en bred myndighetskontakt i frågor som djurhantering och miljöfrågor.

Anna Treschow

– Vi är väldigt bekymrade över att den här formen av myndighetsutövning förekommer och riskerar att drabba våra medlemmar eller andra enskilda och företagare. Att inte alla tjänstemän är djupt rotade i de grundläggande rättsstatsprinciperna och deras betydelse är väldigt oroande. Att tjänstemän dessutom öppet stoltserar med detta är skrämmande, säger Anna Treschow, rättspolitisk sakkunnig på LRF Skogsägarna.

Åsa Hill, jurist på LRF, konstaterar också att det är ett växande problem för LRF: s medlemmar.

– Vi har inte gjort någon undersökning, men även våra medlemmar påtalar i allt större omfattning att en del av myndighetsutövningen sker utanför rättsordningen och att handläggare utnyttjar sin ställning men inte beaktar de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär.

– Det är en mycket stor och avgörande skillnad mellan att som enskild aktivist verka gentemot myndigheter och att inifrån en myndighet med den offentliga maktapparaten i ryggen agera mot enskilda och ibland utanför rättsordningen, fortsätter hon.

Martin Berg

Fakta

Det är i forskningsrapporten "Green Inside Activism for Sustainable Development: Political Agency and Institutional Change" som Jan Olsson och Erik Hysing redovisar sina resultat.

Toppnyheter

Aktivist utanför högsta domstolen i dag.  Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN
Trumps Amerika

Högsta domstolen: Trump måste lämna ut deklaration

USA:s president Donald Trump måste lämna ut sin deklaration till åklagarmyndigheten i New York enligt ett beslut i högsta domstolen, uppger amerikanska medier. Kongressen får däremot inte ut uppgifterna.

Manhattans distriktsåklagare Cyrus R Vance Jr undersöker bland annat om Trumps organisation har försökt att dölja pengatransaktioner för att tysta två kvinnor, varav den ena är porrstjärnan Stephanie Clifford också känd som Stormy Daniels.

Trumps politiska motståndare har efterfrågat uppgifterna i flera år men Trump har vägrat lämna ut dem vilket har lett till spekulationer om att det där skulle finnas eventuella ekonomiska oegentligheter.

1 tim
Läs mer om Trumps Amerika
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Rapport: 124 000 jobb hotade på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos att antalet sysselsatta minskar med mellan 40 000 och 124 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det konstaterar myndigheten i en ny rapport där effekterna av elbristen studerats.

De studerade regionerna är Östra Mellansverige (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län), Skåne län samt Västra Götalands län.

–Näringslivets investeringar är nödvändiga för klimatomställning och samhällsutveckling. Tilltron till elsystemet är avgörande. För mig är det självklart att Sveriges regering, i en tid av pandemikris med behov av ökade investeringar och ökad sysselsättning, inte kan ignorera de varningssignaler som elsystemet skickar ut. Vi ska självklart inte förlora jobb på grund av elsystemet. Ett stabilt, fossilfritt och konkurrenskraftigt elsystem ska istället bidra till att det skapas många fler jobb, säger Lina Håkansdotter, chef avdelningen hållbarhet infrastruktur på Svenskt Näringsliv till fPlus.

I Skåne är bedömningen att antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 - 19 000.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att en framtida elkris skulle kunna slå mot ”den samlade kedjan inom den exportintensiva skogs- och träindustrin” i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Här visar rapporten på att mellan 5 000 och 1 700 arbeten inte skulle skapas i skogs- och träindustrin år 2040 som en följd av elbristen.

4 tim
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen”

Regeringens nonchalanta attityd till landets elförsörjningsproblem är inte försvarbar – nu krävs krafttag för att undvika kollaps i elnätet, skriver Lina Håkansdotter i en debattartikel på Altinget.

Med dagens förutsättningar minskar incitamenten för företag att investera sig in i ökat elberoende, och långsiktigt får detta konsekvenser för klimatmålen. Länge har energipolitiken subventionerat in vindkraft som inte efterfrågats och nu befinner vi oss i en kris som är svår att lösa, menar debattören.

”Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga den elförsörjning vi redan har på plats och ge Svenska kraftnät möjlighet att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna inom landet”, skriver Lina Håkansdotter.

Idag 08:20
Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tusentals jobb i södra Sverige hotas på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos för Skåne antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 till 19 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det skriver Sydsvenska Handelskammaren som analyserat rapporten.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt. Vi vill betona vikten av en ordentlig upprustning och expandering av elnäten, men också belysa vikten av regional elproduktion. Det är centralt för vår förmåga att generera välstånd, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Igår 18:04
Läs mer om Den akuta elkrisen
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson / Folkliv på uteservering.  TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Kängan till de yngre som inte följer råden: ”Vi måste skydda varandra”

Trots att de svenska siffrorna går i positiv riktning är det inte läge att slappna av än, framhåller Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Han säger att han får många mejl om att yngre inte respekterar råden och poängterar att socialdistansering och att stanna hemma vid symtom gäller alla, inte bara de i riskgrupper.

– Vi har en spridning som till stor del finns bland yngre människor, icke riskgrupper. Det är en orimlig situation att man ska kunna leva som vanligt om man inte är i en riskgrupp medan andra ska hålla sig borta. Det åligger var och en av oss att skydda varandra, säger Carlson.

3 tim
ERIK G SVENSSON / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Långtidssjuka i covid-19 ska undersökas i ny studie

Socialstyrelsen ska nu rikta särkskilt fokus på de coronapatienter som är sjuka under mycket lång tid, flera veckor eller månader, rapporterar SVT Nyheter. Tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska Socialstyrelsen sammanställa den forskning som finns kring de långtidssjuka patienterna för att ta reda på hur de bäst ska behandlas.

– Vi vet inte hur många patienter det rör sig om eller om det finns bakomliggande hälsoproblem som ger den här typen av besvär, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

En första delrapport ska presenteras i augusti.

30 min
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Gränsen på gamla Svinesundsbron, Strömstad. Vidar Ruud / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Norge kan välkomna svenskar från tre regioner

Tre svenska regioner kan komma att godkännas för resor till och från Norge, rapporterar VG. Enligt tidningens genomgång av smittan i Sverige uppfyller Blekinge, Kronoberg och Skåne norska Folkhälsoinstitutets krav på smittspridning och testresultat.

I morgon vid lunchtid kommer myndigheten att komma med nya reseråd om resor till och från Norge inom EU och Schengen-området. Myndigheten uppger för VG att man kommer att uppdatera restriktionerna för de nordiska länderna.

3 tim
Protester under tisdagen.  Marko Drobnjakovic / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Efter protesterna – ingen nedstängning i Belgrad

Efter de stora protesterna i den serbiska huvudstaden Belgrad de senaste dagarna skrotar nu regeringen planerna på en ny nedstängning under helgen. Det säger premiärminister Ana Brnabic enligt Reuters.

Demonstranter försökte storma parlamentet på tisdagskvällen och under onsdagen fortsatte våldsamma protester mot att regeringen ville införa nedstängning i staden för att hindra coronasmittan.

Men i stället införs nu ett förbud om sammankomster med fler än tio personer och kaféer och restauranger får stängningstid klockan 21.00.

2 tim
Illustrationsbild. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ogifta par kämpar mot förbud – vill återförenas

Med budskap som ”Kärlek är inte turism” försöker ogifta par driva frågan om att även de som inte är gifta ska få undantag från inreseförbudet till EU och kunna återförenas med sina respektive, skriver New York Times.

EU-kommissionen har uppmanat medlemstater att göra undantag även för ogifta men än så länge är det bara Danmark och Sverige som delvis tillämpar rekommendationen.

Ylva Johansson, som är EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, har gjort uttalanden där hon stöttar kampanjen men säger samtidigt att det är upp till medlemsländerna att avgöra.

4 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer