Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tjänstemän som aktivister

Ny forskning: Så styr miljöaktivister kommunerna inifrån

Radikala miljöaktivister sitter på ledande positioner i en fjärdedel av Sveriges kommuner, visar ny forskning från Örebro universitet. ”Handläggare utnyttjar sin ställning men beaktar inte de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär”, säger en jurist på LRF.

När professor Jan Olsson och hans forskarkollega Erik Hysing vid Örebros Universitet undersökte hur vanligt det är med kommunala tjänstemän som kan klassas som rena miljöaktivister blev de förvånade över resultatet.

Av de cirka 700 tillfrågade passade 11 procent in under kategorin miljöaktivist och forskningsresultatet visar att de återfinns i 23 procent av Sveriges kommuner.

För att klassas som miljöaktivist ska tjänstemännen uppfylla vissa kategorier.

De ska bland annat vara aktiva i en miljörörelse och sitta på nyckelpositioner i den kommunala administrationen. De fick även ranka påståenden som: En hållbar utveckling kräver att det kapitalistiska systemet förändras i grunden, samt: Miljöproblemen kräver en radikal omställning av samhället.

Här kryssade miljöaktivisterna i mellan 7 och 8 på en 10-gradig skala.

Jan Olsson, professor i Statsvetenskap vid Örebros Universitet

– De var de riktigt radikala kan man ju säga, men flera av de andra tjänstemännen fick höga poäng i enkäten, men kvalade inte riktigt in som aktivister. Jag tror att det är rätt naturligt att engagerade människor söker sig till ställen där man tror sig kunna göra skillnad för sin sak, säger Jan Olsson.

Tjänstemän ska inte bara ha ett spår

Gunnar Wetterberg är tidigare samhällspolitisk chef på Saco och sitter i styrelsen för bland annat Sveriges Radio, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och Lunds Universitet. Han har också skrivit flera böcker – till exempel en biografi över Axel Oxenstierna – som räknas vara grundaren av den svenska statsapparaten och en förebild för den svenska ämbetstjänstemannen.

Han vill inte kommentera de enskilda resultaten i undersökningen, men understryker vikten av att tjänstemän ska kunna skilja på ämbetsmannaskap och privata intressen.

– Den springande punkten är ju inte om en tjänsteman har privata intressen, utan att det är självklart att tjänstemannen väger in alla tänkbara intressen som hen enligt regelverket ska beakta. Det innebär att inte bara miljölagstiftningen ska främjas utan även begränsningar i till exempel grundlagen. Tjänstemän ska inte bara gå på ett spår helt enkelt, säger Gunnar Wetterberg.

Ett färskt exempel på aktivism i den svenska offentliga förvaltningen är till exempel fallet med Sebastian Kirppu. Han arbetade på Länsstyrelsen som naturinformatör men på fritiden inventerade han djur och växtarter i avverkningshotade skogar för att få dem nyckelbiotopsklassade.

Länsstyrelsen förbjöd honom att fortsätta med den fritidssysslan då det medförde ”en stor risk för bristande förtroende inte bara för honom i tjänstemannarollen utan även för övriga tjänstemän på myndigheten", skrev Länsstyrelsen i motiveringen till att han förbjöds att ägna sig åt privat inventering.

Alltid förekommit inflytande

Jan Olsson anser att aktivister inom den offentliga förvaltningen kan innebära demokratiska och beslutstekniska problem men menar också att det är viktigt att ha en realistisk bild över hur det offentliga beslutsfattandet faktiskt går till.

– Det har ju alltid förekommit inflytande av olika slag. Förhållandet mellan politiker och tjänstemän är också en evig debatt inom statskunskapen. Det kan ju vara så att politikerna efterfrågar en viss riktning av tjänstemännen. När regeringen till exempel plockade in Svante Axelsson som ordförande för ett Fossilfritt Sverige visste man ju att han också varit ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen, vilket också kan ses som en tillgång för regeringen. Man har miljörörelsen med sig så att säga.

– Problemet uppstår framförallt om aktivister arbetar i det fördolda och aktivt underminerar den demokratiska processen, fortsätter han.

Gunnar Wetterberg håller med om att det inte är en helt enkel fråga.

Gunnar Wetterberg MAJA SUSLIN / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jag var aktiv i vänstern i slutet av 1960- och början av 1970-talet, och det påverkade vilka ämnen jag läste och att jag sökte mig till den offentliga förvaltningen och UD. Det var ett val som bottnade i mina personliga åsikter. Men när jag kom in i organisationen fick vi en ordentlig duvning i den självklara vikten av att skilja mellan personliga åsikter och ämbetsmannarollen.

Jan Olsson och Erik Hysings forskning visar också att de kommuner i vilka miljöaktivister arbetar levererar en högre poäng i olika index som mäter miljö- och klimatåtgärder.

– Det kan ju vara så att framgångsrika kommuner i dessa frågor attraherar de här gröna aktivisterna, säger Jan Olsson.

Myndighetsutövning utanför rättsordningen

På Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har forskningsrapporten slagit ned som en bomb. Lantbruksföretagares verksamhet kräver ofta en bred myndighetskontakt i frågor som djurhantering och miljöfrågor.

Anna Treschow

– Vi är väldigt bekymrade över att den här formen av myndighetsutövning förekommer och riskerar att drabba våra medlemmar eller andra enskilda och företagare. Att inte alla tjänstemän är djupt rotade i de grundläggande rättsstatsprinciperna och deras betydelse är väldigt oroande. Att tjänstemän dessutom öppet stoltserar med detta är skrämmande, säger Anna Treschow, rättspolitisk sakkunnig på LRF Skogsägarna.

Åsa Hill, jurist på LRF, konstaterar också att det är ett växande problem för LRF: s medlemmar.

– Vi har inte gjort någon undersökning, men även våra medlemmar påtalar i allt större omfattning att en del av myndighetsutövningen sker utanför rättsordningen och att handläggare utnyttjar sin ställning men inte beaktar de skyldigheter som offentlig förvaltning innebär.

– Det är en mycket stor och avgörande skillnad mellan att som enskild aktivist verka gentemot myndigheter och att inifrån en myndighet med den offentliga maktapparaten i ryggen agera mot enskilda och ibland utanför rättsordningen, fortsätter hon.

Martin Berg

Fakta

Det är i forskningsrapporten "Green Inside Activism for Sustainable Development: Political Agency and Institutional Change" som Jan Olsson och Erik Hysing redovisar sina resultat.

Toppnyheter

Partiledardebatten. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Partiledardebatten

”Politiska landskapet en ny terräng för partiledarna”

Svensk politik har fått en ny huvudrollsinnehavare efter kvällens partiledardebatt i SVT:s ”Agenda”: vanligt folk på landet, skriver SvD:s politiske kommentator Göran Eriksson.

Han menar att majoriteten av partiledarna på ett eller annat sätt i samtliga fyra debattämnen lyckades klämma in hur viktigt det är att ta människor på landsbygden i beaktande, skriver han.

Även DN:s politiske kommentator Ewa Stenberg tycker att partiledardebatten speglar det nya politiska läget, med partiledare ”på grönbete” och fria från samarbeten och allianser. Hon korar en ilsken Jonas Sjöstedt (V) till debattens värsting, tack vare att han hamnade i gräl med Löfven (S), Busch Thor (KD) – och för att ha fått Åkesson (SD) att lämna podiet en stund.

Aftonbladets Lena Mellin kallar debatten tråkig och grå – och tycker att det verkar som att de inblandade inte funnit sig till rätta i det nya politiska landskapet. Enligt henne är man fortfarande fast i bilden av ett blått och ett rött lag, när det i själva verket består av en ny terräng med något slags block i mitten man ännu inte orienterat sig i.

2 tim
Stefan Löfven och Per Bolund. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

MP markerade mot Löfven om migrationsfrågan

Under partiledardebatten fick statsminister Stefan Löfven (S) frågor på sin syn om migrationspolitiken, detta en vecka efter att en spricka uppstått mellan S och MP i fråga om hur många som Sverige ska ta emot, skriver DN. Löfven upprepade att EU:s medlemsländer måste enas om en ny politik.

– Och när vi har det på plats, då tycker jag att Sverige ska göra sin del, säger S-ledaren och tillägger att han inte vill se något tak för asylmottagandet.

MP:s språkrör Per Bolund underströk att man kommit överens med S om att ha en ”rättsäker, trygg och human migrationspolitik”.

– Och där måste vi ta sitt ansvar annars kan vi inte kräva att andra andra gör det, säger han.

3 tim
Läs mer om Partiledardebatten
PiS-ledaren Jaroslaw Kaczynsk WOJTEK RADWANSKI / AFP PHOTO
Polens framtid

PiS-ledaren: ”Polen måste förändras ytterligare”

Fyra år av hårt arbete väntar för regeringspartiet, högerkonservativa Lag och rättvisa (PiS)i Polen. Det sa partiledaren Jaroslaw Kaczynski på valkvällen, rapporterar AFP.

– Polen måste förändras ytterligare och det måste förändras till det bättre, sa han.

Analytiker har på förhand varnat för att PiS, som ser ut att få egen majoritet, kan komma att genomdriva reformer som ytterligare underminerar rättssystemets oberoende.

– Vi kan räkna med att PiS fortsätter att begränsa den liberala demokratin, säger statsvetaren Anna Sosnowska-Materska vid Warszawas universitet.

2 tim
Jaroslaw Kaczynski, ledare för PiS. WOJTEK RADWANSKI / AFP PHOTO
undefined

Analyser: Klar seger – men oppositionen överraskade

Trots att Lag och rättvisa (PiS) ser ut att vinna valet i Polen överlägset och lär kunna fortsätta styra i fyra år till verkar oppositionen ha gjort bättre ifrån sig än vad många trodde, skriver DN:s Michael Winiarski i en analys.

Men den riktigt stora överraskningen är att det lilla proryska högerpartiet Konfederationen tog sig in i parlamentet, skriver han.

SVT:s Elin Jönsson skriver i sin analys, som publicerades inför valet, att förklaringen till PiS framgång är ”den alldeles egna blandningen av socialdemokratisk ekonomisk politik och klassisk högernationalism”.

Hon lyfter särskilt den populära reformen 500+, en form av barnbidrag som ger alla barnfamiljer ett tillägg på 500 złoty, motsvarande 1 255 svenska kronor, i månaden.

3 tim
Polska väljare AGENCJA GAZETA / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lag och rättvisa vinnare i Polens parlamentsval

Det högernationalistiska polska regeringspartiet Lag och rättvisa ser ut att ta hem en storseger i det polska parlamentsvalet, skriver AFP. Enligt en första vallokalsundersökning ser partiet ut att få drygt 43 procent av rösterna.

Det skulle troligen ge partiet egen majoritet i parlamentet, med 239 av 460 platser i underhuset.

Näst störst bli centerkoalitionen Medborgarplattformen som landar på drygt 27 procent, vilket motsvarar 130 platser i parlamentet.

Valdeltagandet ser ut att bli högt, vid 15-tiden var deltagandet sju procentenheter högre än vid valet 2015.

5 tim
Läs mer om Polens framtid
Kais Saied firar segern på valkvällen. FETHI BELAID / AFP
Valet i Tunisien

Knepigt politiskt landskap väntar nya presidenten

Kais Saied ser ut att bli Tunisiens nästa president. Vallokalsundersökningar pekar mot att han tar hem en storseger i valets andra omgång. Men det är en besvärlig uppgift som väntar den pensionerade juridikprofessorn, skriver Reuters.

Förra veckans parlamentsval resulterade i ett splittrat parlament och det är mycket oklart hur en regering ska kunna formas.

Alla regeringar i landet på senare tid har dessutom brottats med hög arbetslöshet, besvärlig inflation, stor statsskuld och starka fackföreningar som motsätter sig stora ekonomiska reformer.

Ett litet ljus i mörkret kan vara att valdeltagandet steg något i dagens val, vilket kan vara ett tecken på att förtroendet för de politiska institutionerna är på väg upp, skriver Reuters.

4 tim
Nabil Karoui lägger sin röst.  Hassene Dridi / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: Två outsiders i ett val fullt av överraskningar

Båda kandidaterna i söndagens tunisiska presidentval är outsiders, skriver Le Parisiens korrespondent Laura-Maï Gaveriaux i en analys.

Valet har varit fullt av överraskningar, menar hon, inte minst kandidaterna i sig: juridikprofessorn Kaïs Saïed som aldrig hade röstat innan valets första omgång – och Nabil Karoui som inte direkt kunnat kampanja eftersom han suttit anklagad för skatteflykt. En debatt i fredags visade olikheterna, skriver Gaveriaux, där den ena citerade Frankrikes tidigare president Charles de Gaulle och den andra pratade om cybersäkerhet och Netflix.

France24:s Tunisienkorrespondent är inne på samma spår och kallar kandidaterna för varandras motpoler.

Valet är det tredje i Tunisien på en månad, vilket har skapat en viss oro för att många kommer hålla sig borta från vallokalerna, skriver Gaveriaux.

Idag 11:11
Läs mer om Valet i Tunisien
En kurdisk utpost i norra Syrien. Lefteris Pitarakis / TT NYHETSBYRÅN
Kriget i Syrien

Kurderna uppges få stöd av Syriens regim mot Turkiet

Kurderna har säger sig ha slutit ett avtal om militärt stöd från Syrien, som i sin tur backas upp av Ryssland, i konflikten med Turkiet, rapporterar AFP.

Den kurdiska myndigheten skriver på Facebook att avtalet innebär att syriska regeringstrupper kan sättas in för att bistå de kurdiskledde SDF-styrkorna i norra Syrien, för att ”förhindra och bemöta” de pågående aggressionen.

Kurderna skriver också att samarbetet nu öppnar för att ”befria resten av de syriska städer som ockuperas av Turkiet, såsom Afrin”, en stor kurdisk enklav i nordvästra Syrien.

Reuters rapporterar att parterna har mötts för samtal på en rysk militärbas.

Tidigare har den statliga syriska nyhetsbyrån Sana rapporterat att trupper har skickats norrut utan att närmare specificera omständigheterna.

Samtidigt rapportera Reuters att USA kan dra tillbaka sina trupper från norra Syrien betydligt snabbare än man tidigare indikerat. Redan inom några dagar kan en majoritet av soldaterna ha lämnat.

5 tim
Emmanuel Macron. TT
undefined

Frankrikes Macron varnar för humanitär katastrof

Den franske presidenten Emmanuel Macron är den senaste europeiska ledaren att rikta kritik mot Turkiet efter militäroffensiven i norra Syrien, skriver Reuters.

På en gemensam presskonferens med Tysklands Angela Merkel varnade Macron för att offensiven kan leda till en humanitär katastrof och gynna terrorgruppen IS. De båda ledarna krävde att offensiven genast stoppas.

Även Sveriges statsminister Stefan Löfven fördömer Turkiets agerande.

– Vi är kanske ett av de få länder som säger att det här är ett brott mot folkrätten, säger statsministern på väg in till SVT:s partiledardebatt.

Även utrikesminister Ann Linde skriver på Twitter att Sverige fördömer handlingen.

Turkiets president Erdogan har hittills slagit ifrån sig all internationell kritik. På söndagen bemötte han också uppgifterna om att hundratals IS-sympatisörer kunnat fly från fångläger på grund av offensiven.

Enligt den statliga turkiska nyhetsbyrån Anadolu kallar Erdogan uppgifterna ”desinformation” i syfte att provocera USA och andra västländer.

6 tim
Turkiska styrkor avancerar längre in i Syrien. Lefteris Pitarakis / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vägen till Kobane avskuren – USA-styrkor kan isoleras: ”Risk för en konfrontation”

De turkiska styrkorna har skurit av den viktiga motorvägen M4 i norra Syrien, rapporterar CNN. Vägen leder bland annat till den stora staden Kobane där de amerikanska styrkorna i området är stationerade.

– Amerikanska trupper riskerar att isoleras och risken finns för en konfrontation mellan Turkiets allierade och USA:s styrkor om inte Turkiet genast avbryter sin framfart, säger en amerikansk militärkälla till kanalen.

Tukiet säger sig under dagen också ha tagit kontroll över gränsstäderna Ras al-Ayn och Tal Abyad, något som dock inte har bekräftats av kurderna, skriver TT.

Samtidigt har mängder av människor tvingats på flykt.

– Tusentals familjer har lämnat och området är på gränsen till en humanitär katastrof, säger 26-årige Suwar al-Issa som lämnat Ras al-Ayn till al Jazira.

Idag 16:18
Läs mer om Kriget i Syrien
KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Brexit - förhandlingarna

Chefsförhandlaren: EU bör ge britterna ”sista chans”

Helgens förhandlingar om brexit har inte nått fram till något genombrott och Storbritanniens plan är för tillfället inte bra nog. Det var chefsförhandlare Michel Barniers budskap när han gav en lägesuppdatering till representanter för EU-länderna under söndagskvällen, enligt Bloomberg.

Han uppges även ha sagt att det kommer att bli väldigt svårt att komma överens innan toppmötet på torsdag. Följaktligen bedömer allt fler inom EU det nu som omöjligt för Storbritannien att hinna lämna som planerat 31 oktober, med ett avtal. Det skriver The Guardian.

Barner vill dock ge britterna ”en sista chans” att komma med ett förslag till lösning för den omtvistade gränsfrågan på Irland, enligt tidningen.

4 tim
Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Johnson och Barnier tonar ner brexitförväntningarna

Storbritannien och EU har i helgen suttit i intensiva förhandlingar bakom lyckta dörrar i Bryssel, för att på kort tid lyckas med det som man inte har kunnat åstadkomma på tre år. Under söndagskvällen tonar Boris Johnson ner förväntningarna på att hans försök att komma överens om ett avtal med EU i sista minuten kommer att lyckas, skriver AFP.

Både han och EU:s chefsförhandlare Michel Barnier betonar att mycket arbete alltjämt återstår.

På torsdag inleds ett EU-toppmöte i Bryssel, med exakt två veckor till datumet för brexit. Om parterna till dess kan enas om ett fullständigt förslag kommer de 27 EU-länderna då kunna rösta om det.

Idag 16:47
Angela Merkel och Boris Johnson.  TT.
undefined

Johnson i nya EU-samtal i veckan – har två alternativ

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska under måndagen samtala om brexit med Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, uppger en insatt källa för Sunday Times.

Johnson uppges planera att erbjuda ledarna valet att hjälpa honom att få till ett nytt avtal – eller också att enas om ”en snällare version av en brexit utan avtal”, skriver TT.

Enligt källan är de kommande dagarna avgörande för om man ska kunna nå ett avtal.

Idag 06:18
Läs mer om Brexit - förhandlingarna

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Roald, Berit / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

”Plastpåseskatt inget annat än en fiskal skatt iklädd gröna kläder”

Platspåseskatten motiveras av klimatskäl trots att skatten bland annat kommer bidra till ökade koldioxidutsläpp och en kraftig minskning av plaståtervinningen, skriver Magnus Huss, förbundsdirektör och vice vd på IKEM, på SvD Debatt.

Plastpåseskatten är inget annat än en fiskal skatt iklädd gröna kläder, skriver debattören, och pekar på att skatten kommer leda till ökad produktion av bärkassar i mindre miljövänligt material, och kommer samtidigt inte att minska nedskräpningen.

Dessutom finns det ingen annan plastprodukt än platskassen som innehåller så stor andel återvunnet. En skatt kommer därför leda till minskad återvinning.

”En mycket oönskad effekt när näringslivet arbetar hårt för att få till en mer cirkulär ekonomi för plasten och därigenom minskade koldioxidutsläpp”, skriver Magnus Huss.

4 tim
Björn Larsson Ask/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Svensk Exportkredit öppnar plånboken för fossilfri industri

Som en del i att nå nollutsläpp 2045 öppnar nu statliga Svensk Exportkredit (SEK) för att stötta industrins fossilfria investeringar i Sverige.

– Vi vill bidra till industrins investeringar för omställning, inte minst inom förnybar energi och transporter. SEK har lång erfarenhet av att arbeta med förnybar energi internationellt och vi kommer nu att finansiera även svenska initiativ inom detta område, säger Catrin Fransson, vd på SEK i ett pressmeddelande.

Idag 15:46
Mobil/Elmotor. TT
undefined

Politikernas krav: Återvinn jordartsmetaller

Samtliga riksdagspartier är för lagkrav på återvinning av jordartsmetaller, samt ursprungsmärkning av metaller i elbilar, rapporterar Ekot. Jordartsmetallerna används bland annat i elbilars motorer.

Produktionsvillkoren för många av metallerna beskrivs som ”ohållbara”, både i fråga om miljöpåverkan och för de som arbetar i gruvindustrin.

– En ursprungsmärkning skulle ju också verkligen gynna hållbar produktion av sällsynta jordartsmetaller, säger miljöminister Isabella Lövin, Miljöpartiet.

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna vill dock först att frågan utreds.

Idag 14:16
Läs mer om Klimatomställningen