GeorgeScintilla
I flödet

Ny bok omprövar kapitalismens ursprung

Forskaren och samhällsdebattören Nima Sanandaji är aktuell med en ny bok “The Birthplace of Capitalism – The Middle East” som spår kapitalismens anor tillbaka till mellanösterns tidiga samhällen. Hans efterforskningar ifrågasätter att marknadsekonomi är något som först uppstod på västerländsk mark.

Vad betyder dina fynd för förståelsen för kapitalismen i stort? Och för de länder som idag saknar fungerande ekonomiska system? 

– Idag ser vi på fri företagsamhet som ett västerländskt system och framförallt som ett nytt system. I själva verket uppstod de första företagen, de första tidiga bankerna och de första marknadsekonomierna i antika Babylon och Assyrien för 4 000 år sen. Det var fri företagsamhet som gjorde att dessa gamla civilisationer var så avancerade. 

– Under Islams gyllene tidsålder, för ungefär 1 000 år sen, skedde en renässans för marknadsekonomin i Mellanöstern. Det var en tidig industriell utveckling, med fabriker drivna av vindkraft och vattenkraft. Idag hoppas jag på en ny renässans för ekonomisk frihet i Mellanöstern.

Vilka faktorer har varit avgörande för att marknadsekonomin utvecklats framgångsrikt i Europa?

– Den moderna europeiska marknadsekonomin växte fram genom en direkt vidareutveckling av Mellanösterns marknadstradition. Modern bokföring kommer till exempel från de italienska renässans städerna, och vi vet att den till en början skrevs med arabiska bokstäver.

– På många sätt så är den europeiska formen av marknadsekonomi mer avancerad än den marknadsekonomiska tradition som formades i öst. Ett exempel är att den österländska traditionen baserades på familjeföretag. I Europa uppstod med tiden moderna företag, som är enskilda juridiska enheter. Ett annat är att det i Italien uppstod immaterialskydd, alltså äganderätt också för idéer och uppfinningar. Det var ett viktigt framsteg, som banade väg för den moderna världens innovationer.

Och vad har varit hinder för det samma i de länder som du beskriver som varit ”först ut” med marknadsekonomi?

– Ett stort hinder har varit krig, förödande invasioner och kolonialism. Ett exempel är att Baghdad länge var en oerhört rik stad med en djup marknadsekonomisk tradition. Efter mongolernas invasion ödelades staden närmast helt. När den byggdes upp kom en andra invasion där förödelsen blev total. Kolonialismen underminerade också marknadstraditionen.

– I modern tid har oljan varit det stora problemet. Det har fört med sig krig och utländsk inblandning av supermakterna. Oljan är också en form av förbannelse, eftersom det är en värdefull resurs som staten enkelt kan styra. Länder som har oljerikedom tenderar därför att gå mot statlig styrning av ekonomin. 

Du nämner i boken att skillnader i arvsrätt mellan östliga och västliga kulturer har haft betydelse för hur olika utfallen varit när det kommer till företagens överlevnad och därmed underlaget för entreprenörskapets utveckling i stort.

– Enligt islamsk lag har alla barn rätt till arv, så också kvinnor som har halv arvsrätt. När en muslim byggde upp ett framgångsrikt företag delades det därför upp mellan många barn. I samtida Europa tillät kyrkan att företagare testamenterade bort hela företaget till ett barn.  Europeiska framgångsföretag kunde därför klara generationsskiftet bättre. Till det kommer också att européer uppfann moderna företag som är skilda juridiska enheter. 

– Det är lite av en paradox att den mest framgångsrika formen av kapitalism har uppstått i Europa, en kontinent som i flera tusen år har haft en kulturell aversion mot företagande och det välstånd som det för med sig. På det kulturella planet är västerländsk kultur fortfarande marknadsfientligt. Ett bra samtida exempel på det är den skeptiska inställningen till vinst i välfärden.

Dela

Öppna i ny flik

Relaterade ämnen

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer