Christian Ekström, Skattebetalarna, Helena Bouveng (M), riksdagsledamot och Michael Vinell, Finnhamns Arkipelag AB. Skattebetalarna, TT, privat
Det svenska skattetrycket

Nu startar nya bensinupproret – ilska mot nya skatterna

Nu reagerar Skattebetalarna, riksdagspolitiker, företagare och glesbygdsbor mot att den automatiska årliga höjningen av bränsleskatten införs igen. ”Skatten slår extra hårt mot företagare och mot folk i landsorten”, säger företagaren Michael Vinell till fPlus.

Miljöministern Isabella Lövin uppgav under ett framträdande i SVT:s Agenda tidigare i februari att den automatiska höjningen av skatten på bensin och diesel återinförs. Höjningen innebär att bränslepriserna varje år höjs med 2 procent - utöver den allmänna prisutvecklingen, konsumentprisindex. Utspelet har fått Skattebetalarna att gå i taket.

– Det är ett piskrapp mot landsbygden. Vi är på väg mot ett bensinpris på 20 kronor litern. Detta drabbar också företagen hårt, vilket försämrar Sveriges konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygden, säger vd:n Christian Ekström till fPlus.

”Handlar om att ständigt höja priset”

Den moderata riksdagsledamoten Helena Bouveng, som sitter i skatteutskottet, är kritisk mot överindexeringen av bränsleskatten. I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna jobbade fram innan regeringsbildningen hade den automatiska höjningen plockats bort.

– Tyvärr är frågan aktuell igen. Det är en sak att priserna stiger på en marknad men det här handlar om att ständigt höja priset på bensin och diesel oavsett om priserna stiger eller inte. Med all rätt kommer det många klagomål mot överindexeringen, säger Helena Bouveng.

Det är ett piskrapp mot landsbygden

Moderaterna menar att regeringens motivering att skatteintäkterna ska satsas på förbättrad kollektivtrafik inte håller.

– I Vetlanda där jag kommer ifrån finns ingen kollektivtrafik att tala om, ibland går det kanske en buss. Det här är en skattehöjning som slår direkt mot företags och privatpersoners ekonomier, framför allt på landsorten. Regeringen tar från landsbygden och ger till storstäderna, säger Helena Bouveng.

Slår extra hårt mot företagare i landsorten

Michael Vinell, som driver Finnhamns Arkipelag AB, har följt turerna kring bränsleskatten och blev mycket besviken över den nya regeringens besked. Han berättar för fPlus att han som skärgårdsföretagare är helt beroende av båttransporter.

– Vi gör av med 15-20 kubikmeter bränsle i månaden så i längden blir också mindre prishöjningar kännbara för oss. Den här skatten slår extra hårt mot oss företagare och mot folk i landsorten som är beroende av bilen, säger Michael Vinell.

Annica Kronsell, miljö och rättviseforskare vid Göteborgs universitet, förstår att företagare och landsortsbor reagerar. Hon menar att rättvisefrågor och social hållbarhet är frånvarande i svensk klimatpolitik.

– Det är viktigt att ta in rättviseperspektivet tidigt i beslutsfattandet. Det kan handla om att ta hänsyn till faktorer som social klass och status, kön och ålder och också skillnaderna mellan stad och landsort. Det går ju till exempel inte att lägga på en extra skatt och sedan dra ner på kollektivtrafiken i glesbygden. Man måste titta på hur politiska beslut drabbar olika grupper i samhället, säger Annica Kronsell.

Höjd bensinskatt bakom oroligheter i Frankrike

I Frankrike har sociala oroligheter uppstått sedan de så kallade Gula västarna började sina protester mot just höjd bensinskatt.

– Visst finns det risk för missnöjesyttringar när grupper ställs mot varandra. Det har funnits en blindhet hos svenska myndigheter för sociala skillnader när man hanterat miljöfrågor. Om man inte tar tag i det här kan det leda till att välfärdsstaten ställs mot miljöarbetet, säger Annica Kronsell.

Skattebetalarna hoppas att regeringen tänker om efter kritiken.

– Vi har redan bland de högsta bensinskatterna i världen. Vi tjänar inget ur miljösynpunkt på att höja bensinskatten. Det finns andra effektivare sätt att förbättra miljön. Att höja bensinskatten är helt enkelt inte rätt väg att gå, säger Christian Ekström.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer