Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
5G-nätet

Nu slår Huawei-krisen mot Sverige

Delar av världen förbereder sig nu för att bannlysa Huawei från 5G-näten eller stänga ute företaget från vitala delar av den digitala infrastrukturen. Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften. Den här tekniken har en helt annan kritisk natur”, säger digitaliseringsexperten Patrik Sandgren till fPlus.

En ny generation datanät står för dörren. Med 5G-tekniken blir det möjligt att koppla upp flera saker samtidigt och snabbare. Nya användningsområden inom viktiga samhällsfunktioner, företag och i vardagslivet öppnas upp: allt ifrån distansvård, mobilspel till självkörande fordon.

Då tekniken är så kraftfull innebär det också att säkerhetsriskerna är större. Säkerhetsfrågorna har på senare tid aktualiserats mot bakgrund av USA:s och Kinas allt mer infekterade relation. USA har pekat ut den kinesiska telekomjätten Huawei som ett säkerhetshot med nära band till den kinesiska säkerhetstjänsten och staten och bland annat svartlistat företaget. Huawei har bland annat svarat med en ansökan om att ogiltigförklara handelsförbudet.

Den upptrappade konflikten länderna emellan har nu börjat spilla över också på Europa. Samtidigt närmar sig utrullningen av 5G-tekniken där Kina är en av nyckelspelarna. 2020 är året som många länder satt som mål för att kunna börja nyttja 5G.

Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Vi behöver den här säkerhetshöjningen alldeles oavsett vem som är leverantör eller vilket land de kommer ifrån”, kommenterade digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT.

Förslaget, som hör hemma i en längre utredning, presenteras nära i tid med en annan deadline som EU-kommissionen satt till 30:e juni i år, där EU har efterfrågat medlemsländerna att genomföra en riskanalys för it-säkerheten i 5G-nät och uppdatera sina säkerhetsåtgärder.

fPlus har pratat med experter som beskriver vad som är unikt med 5G och varför så mycket handlar om säkerhet, liksom vad det kan betyda om Huawei utestängs från marknaden.

Huawei har snabbat på utvecklingen

Patrik Sandgren, som är digitaliseringsexpert på Teknikföretagen, tecknar bilden av en europeisk telekomindustri som står stark, men lyfter samtidigt att den kinesiska närvaron gett en prispress som ökat utvecklingstakten.

– Vi har en mycket stark telekomindustri i Europa. Den är starkare än USA:s och matchar konkurrensen mot Kina. Vi har det tekniska kunnandet, långt framtagna standarder och så vidare men där det brister är kring samordningen kring frekvenser. Problem uppstår när olika länder väljer olika frekvenser för 5G, om man kunde ena sig kring detta så skulle det underlätta utbyggnaden av 5G.

– Vi är inte beroende av kinesisk teknologi i Europa men gynnas av innovationskraften som finns i Asien, inte minst i Kina. En av fördelarna med att Huawei funnits med på den europeiska marknaden är att det gett en prispress - vilket gjort att industrin ökat utvecklingstakten och blivit snabbare på att ta fram produkter som kunderna efterfrågar, fortsätter Patrik Sandgren.

Sandgren menar att det inte finns någon bra översikt av hur konsekvenserna blir om Huawei skulle bannlysas från marknaden och lyfter hur de globala handelsflödena gör att frågan är långt ifrån enkel.

– I det korta perspektivet försvinner en konkurrent som står den kinesiska staten nära och därmed har finansiella fördelar, men det kan bli problem på andra områden, till exempel genom att Europa får stor brist på komponenter eller att de globala värdekedjorna bryts upp. En stor del av telekomindustrins utrustning tillverkas utanför Europa och är beroende av globala handelsflöden.  

5G kräver ett annat säkerhetstänk

– 5G har en helt annan inbäddad kraft och påverkan på samhällssystemet. Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften inom telekomindustrin.  Den här tekniken har en helt annan kritisk natur. Det är den insikten och de potentiellt stora konsekvenserna som gör att man redan från början måste tänka säkerhet, menar Sandgren.

Per Ödling, som är professor i telekommunikation och arbetar med 5G-standardiseringar på Ericsson, menar att 5G-näten är ett sannolikt mål för potentiella attacker.

– Ju högre upp i nätet det handlar om desto mer kritiskt blir det, för där passerar all trafik. Om det skulle sluta fungera i de centrala växlarna så skulle hela nätet gå ned ögonblickligen. Till exempel vid en informationsattack.

– Förr skickade man soldater om man ville slå ut ett land, nu hackar man infrastrukturen så den går ner eller befolkningen så den röstar antidemokratiskt. Det är helt enkelt mycket billigare och dessutom anonymare än soldater. 

Bengt Nordström, konsult som arbetar med både telekomleverantörer och bolag, menar att USA under en längre tid försökt övertyga flera västländer att inte använda kinesiska leverantörer.

– USA har bestämt att man inte ska använda kinesiska leverantörer för att bygga 5G och försökt övertyga västländer att göra detsamma under flera år.

– Hittills har Australien, Nya Zeeland och Japan följt rådet. Resten av västvärlden säger i princip ”vi hör vad ni säger, vi ska stötta sätta procedurer på plats men vi avser fortsätta att använda kinesisk teknologi framöver”. En del länder har sagt att man inte kommer använda de mest sårbara corenäten men att man kommer fortsätta att använda radionät.

– Kina börjar nu svara på det här, de har kritiserat USA hårt och verkar införa en blockad av sällsynta jordmetaller mot USA. Det kommer säkert att drabba den amerikanska ICT-industrin.

– Det här är en oroande upptrappning, säger Nordström.

Malin Nerby

Hur kommer Sverige att göra?

– Det är svårt att säga. Det finns två nivåer av det här. Det ena rör de direktiv som myndigheter ställer mot operatörer. Det kan vara på gång i Europa att införa förbud men det är svårt att säga var det landar. Regeringen föreslog i veckan att Säpo och Försvarsmakten ska få utökade möjligheter att påverka beslut som gäller 5G nät och leverantörer.

Det har luftats förslag om att ställa krav på Huawei att införa ”väggar processer och certifiering och skydd som ökar säkerheten. Men Bengt Nordström är tveksam till det.

– Det är ett väldigt ingenjörsmässigt synsätt.  Man får ju fråga sig om det kommer räcka för att göra Trump nöjd. Den amerikanska presidenten har mer geopolitiska perspektiv på hur Kina agerar i handelsdemokratifrågor samt kring vad utländska företag får göra och inte i Kina och tvärt om.

– Mot bakgrunden av det spelar det ingen roll om man skulle få granska Huaweis programvara, menar Nordström.

– Förslaget följer en ingenjörslogik men adresserar inte huvudproblemet.

Kan en sådan lösning bli aktuell för Sverige?

– Ja, det är så Tyskland och Storbritannien hittills resonerat. Storbritannien har sagt att man inte kommer släppa in Huawei för att använda corenäten men för basstationer och man kommer kräva certifieringar av olika slag i systemen. Tyskland har samma upplägg.

Nordström pekar på att telekomindustrin är den mest globalt utvecklade industrin i världen.

– Vi kommer sannolikt hamna på samma spår som resten av västvärlden.

Upp till operatörerna att själva välja

– Nästa nivå är hur operatörerna själva agerar, för även om det inte finns ett förbud så kan man välja bort kinesiska leverantörer. Alla leverantörer operatörer funderar på detta hur man ska gå vidare. Det är en svår fråga.

Huawei är en viktig leverantör och har den största forskningsbudgeten, beskriver Nordström och pekar på att operatörer vill ha konkurrens mellan leverantörerna. Om man gör sig av med en så försämras konkurrensbilden, menar han.

Nordström menar att det kommer att dröja innan man får svart på vitt hur operatörerna beslutat i leverantörsvalen då upphandlingar pågår hela tiden och ännu finns inte så mycket officiella resultat. 

5G ökar klyftan mellan stad och landsbygd

Utvecklandet av 5G ställer mycket av den globala teknikutvecklingen på sin spets och synliggör konkurrens och beroendeförhållanden.

Bredbandstekniksprofessor Per Ödling beskriver hur kostnaderna för teknikutvecklingen idag bärs gemensamt på att annat sätt länder emellan.

– Före globaliseringen byggde varje land sin egen teknik, då fanns ingen världsstandard. Telekomsystem är som bilindustrin, varje nytt system kostar ständigt mer än det förra att utveckla. Standardiseringen av tekniken blev ett sätt att slå ihop sina resurser för att dela på utvecklingskostnaderna.   

Samtidigt önskar Ödling ur ett utvecklingsperspektiv att det strikta urbana fokuset som omgärdar 5G kunde omprövas.

– 5G är huvudsakligen designat som en superurban teknik. Och den kommer att ge fina värdeökningar på platser som Stockholm och London. Steget mellan 4G och 5G är mycket större än det var från 3G till 4G och det innebär att de områden som redan är industrialiserade rycks upp ett hack till i utvecklingen medan gapet gentemot landsbygden, som redan är stort, blir ännu större, säger Per Ödling.

Tekniken borde designas först för att komma ut på landsbygden.

– 5G har egenskaper som gör den till en superb glesbygdsteknik, om man hade velat det, utvecklar han.

– Fördelarna med 5G är annars många, allt ifrån framtidens distansvård till att maskiner kommer att vara uppkopplade och att farliga och tråkiga jobb försvinner, påminner Ödling. 

– 5G är gjort för att koppla upp samhällskritisk infrastruktur. Jag själv tittar på att koppla upp självkörande fordon,  drönare, medicinsk utrustning för glesbygdsmedicin, betalningstjänster och små vattenkraftverk. Andra arbetar med tekniken för fabriker, sensorer för hemmen, gods och annat.

Osäkerheten som följer i kölvattnet av oron för säkerheten och frågetecken kring hur långt man vågar släppa in en aktör som Huawei skapar osäkerhet i en bredare bemärkelse. Patrik Sandgren menar att det knappast gagnar investeringar och utbyggnaden. 

– Det är inte bra att det skapas en massa osäkerhet, det gagnar inte investeringarna och främjar inte utbyggnaden av nya nät i Europa.

Sandgren menar även att frågeställningarna hänger ihop med att polisen och försvarets framtida behov och användning av privata mobilnät utreds.

– Det diskuteras om polisen och försvaret i större utsträckning borde använda privata mobilnät istället för att bygga egna nät -  eftersom det skulle ge effektivare och billigare kommunikationslösningar, i synnerhet då det redan råder brist på spektrum och många andra verksamheter står på tur och kommer vilja ha frekvenser. 

– Polisen och militären behöver garanter för att de kan ställa krav om så skulle behövas.

Med bara månader kvar till en lansering av 5G kan man undra hur det kommer sig att säkerhetsoron inte adresserats tidigare. Bengt Nordström, anser att frågorna hade kunnat lyftas i ett tidigare skede. 

– Väst har varit väldigt angelägna om sin exportaffär med Kina och man har låtit mycket passera för Kina, det är möjligt att man skulle tagit upp diskussionerna tidigare. Det blir lite intressant att det då är just Trump som tar upp frågan. I handelsdiskussioner skulle det kunna diskuterats långt tidigare.

Toppnyheter

Donald Trump i Tulsa.  Stephen Pingry / TT NYHETSBYRÅN
Trumps Amerika

Analys: Vi kommer inte se deklarationerna före valet

Torsdagens beslut från den amerikanska högsta domstolen om president Donald Trumps deklarationer är juridiskt dåligt för presidenten – men politiskt riktigt bra, skriver CNN:s Chris Cillizza i en analys.

”Besluten gör att Trump undviker ett domedagsscenario: Allmänheten får inte en detaljerad inblick i hans finansiella historia innan han är tvungen att möta väljarna igen”, skriver Cillizza.

Domstolen kom fram till att New Yorks åklagarmyndighet ska få begära ut presidentens deklarationer och i ett annat domslut att kongressen inte ska få det.

Flera politiska kommentatorer och experter enas om att det kommer att ta tid innan allmänheten får se uppgifterna men DN:s Martin Gelin menar att det ändå är ett ”rejält bakslag” för Trump.

”Frågan om skattedeklarationer kommer nu att hänga över honom under hela valkampanjen”, skriver han.

39 min
Aktivist utanför högsta domstolen i dag.  Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Högsta domstolen: Trump måste lämna ut deklaration

USA:s president Donald Trump måste lämna ut sin deklaration till åklagarmyndigheten i New York enligt ett beslut i högsta domstolen, uppger amerikanska medier. Kongressen får däremot inte ut uppgifterna.

Manhattans distriktsåklagare Cyrus R Vance Jr undersöker bland annat om Trumps organisation har försökt att dölja pengatransaktioner för att tysta två kvinnor, varav den ena är porrstjärnan Stephanie Clifford också känd som Stormy Daniels.

Trumps politiska motståndare har efterfrågat uppgifterna i flera år men Trump har vägrat lämna ut dem vilket har lett till spekulationer om att det där skulle finnas eventuella ekonomiska oegentligheter.

4 tim
Läs mer om Trumps Amerika
Gränsen på gamla Svinesundsbron, Strömstad. Vidar Ruud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Norge kan välkomna svenskar från tre regioner

Tre svenska regioner kan komma att godkännas för resor till och från Norge, rapporterar VG. Enligt tidningens genomgång av smittan i Sverige uppfyller Blekinge, Kronoberg och Skåne norska Folkhälsoinstitutets krav på smittspridning och testresultat.

I morgon vid lunchtid kommer myndigheten att komma med nya reseråd om resor till och från Norge inom EU och Schengen-området. Myndigheten uppger för VG att man kommer att uppdatera restriktionerna för de nordiska länderna.

6 tim
Protester under tisdagen.  Marko Drobnjakovic / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Efter protesterna – ingen nedstängning i Belgrad

Efter de stora protesterna i den serbiska huvudstaden Belgrad de senaste dagarna skrotar nu regeringen planerna på en ny nedstängning under helgen. Det säger premiärminister Ana Brnabic enligt Reuters.

Demonstranter försökte storma parlamentet på tisdagskvällen och under onsdagen fortsatte våldsamma protester mot att regeringen ville införa nedstängning i staden för att hindra coronasmittan.

Men i stället införs nu ett förbud om sammankomster med fler än tio personer och kaféer och restauranger får stängningstid klockan 21.00.

4 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Provtagning för coronasmitta. Mikael Fritzon/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Krisdrabbade kommuner ska träffa regeringen i höst

Regeringen har bjudit in 14 kommuner och fem regioner som varit extra hårt drabbade av coronapandemin till ett möte, skriver TT. Syftet är att tillsammans dra lärdomar och diskutera möjliga åtgärder.

Mötet kommer att hållas först den 2 september eftersom det då bli lättare att se hur exempelvis begränsat resande och minskad turism har drabbat regioner och kommuner.

De fem regionerna är Kronoberg, Uppsala, Stockholm, Norrbotten och Jämtland.

Kommunerna är Sigtuna, Borgholm, Gotland, Åre, Värmdö, Strömstad, Simrishamn, Orust, Eskilstuna, Ockelbo, Östra Göinge, Ronneby, Gällivare samt Borlänge.

1 tim
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson / Folkliv på uteservering.  TT
undefined

Kängan till de yngre som inte följer råden: ”Vi måste skydda varandra”

Trots att de svenska siffrorna går i positiv riktning är det inte läge att slappna av än, framhåller Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Han säger att han får många mejl om att yngre inte respekterar råden och poängterar att socialdistansering och att stanna hemma vid symtom gäller alla, inte bara de i riskgrupper.

– Vi har en spridning som till stor del finns bland yngre människor, icke riskgrupper. Det är en orimlig situation att man ska kunna leva som vanligt om man inte är i en riskgrupp medan andra ska hålla sig borta. Det åligger var och en av oss att skydda varandra, säger Carlson.

6 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Rapport: 124 000 jobb hotade på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos att antalet sysselsatta minskar med mellan 40 000 och 124 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det konstaterar myndigheten i en ny rapport där effekterna av elbristen studerats.

De studerade regionerna är Östra Mellansverige (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län), Skåne län samt Västra Götalands län.

–Näringslivets investeringar är nödvändiga för klimatomställning och samhällsutveckling. Tilltron till elsystemet är avgörande. För mig är det självklart att Sveriges regering, i en tid av pandemikris med behov av ökade investeringar och ökad sysselsättning, inte kan ignorera de varningssignaler som elsystemet skickar ut. Vi ska självklart inte förlora jobb på grund av elsystemet. Ett stabilt, fossilfritt och konkurrenskraftigt elsystem ska istället bidra till att det skapas många fler jobb, säger Lina Håkansdotter, chef avdelningen hållbarhet infrastruktur på Svenskt Näringsliv till fPlus.

I Skåne är bedömningen att antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 - 19 000.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att en framtida elkris skulle kunna slå mot ”den samlade kedjan inom den exportintensiva skogs- och träindustrin” i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Här visar rapporten på att mellan 5 000 och 1 700 arbeten inte skulle skapas i skogs- och träindustrin år 2040 som en följd av elbristen.

Idag 11:31
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen”

Regeringens nonchalanta attityd till landets elförsörjningsproblem är inte försvarbar – nu krävs krafttag för att undvika kollaps i elnätet, skriver Lina Håkansdotter i en debattartikel på Altinget.

Med dagens förutsättningar minskar incitamenten för företag att investera sig in i ökat elberoende, och långsiktigt får detta konsekvenser för klimatmålen. Länge har energipolitiken subventionerat in vindkraft som inte efterfrågats och nu befinner vi oss i en kris som är svår att lösa, menar debattören.

”Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga den elförsörjning vi redan har på plats och ge Svenska kraftnät möjlighet att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna inom landet”, skriver Lina Håkansdotter.

Idag 08:20
Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tusentals jobb i södra Sverige hotas på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos för Skåne antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 till 19 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det skriver Sydsvenska Handelskammaren som analyserat rapporten.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt. Vi vill betona vikten av en ordentlig upprustning och expandering av elnäten, men också belysa vikten av regional elproduktion. Det är centralt för vår förmåga att generera välstånd, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Igår 18:04
Läs mer om Den akuta elkrisen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer