Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
5G-nätet

Nu slår Huawei-krisen mot Sverige

Delar av världen förbereder sig nu för att bannlysa Huawei från 5G-näten eller stänga ute företaget från vitala delar av den digitala infrastrukturen. Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften. Den här tekniken har en helt annan kritisk natur”, säger digitaliseringsexperten Patrik Sandgren till fPlus.

En ny generation datanät står för dörren. Med 5G-tekniken blir det möjligt att koppla upp flera saker samtidigt och snabbare. Nya användningsområden inom viktiga samhällsfunktioner, företag och i vardagslivet öppnas upp: allt ifrån distansvård, mobilspel till självkörande fordon.

Då tekniken är så kraftfull innebär det också att säkerhetsriskerna är större. Säkerhetsfrågorna har på senare tid aktualiserats mot bakgrund av USA:s och Kinas allt mer infekterade relation. USA har pekat ut den kinesiska telekomjätten Huawei som ett säkerhetshot med nära band till den kinesiska säkerhetstjänsten och staten och bland annat svartlistat företaget. Huawei har bland annat svarat med en ansökan om att ogiltigförklara handelsförbudet.

Den upptrappade konflikten länderna emellan har nu börjat spilla över också på Europa. Samtidigt närmar sig utrullningen av 5G-tekniken där Kina är en av nyckelspelarna. 2020 är året som många länder satt som mål för att kunna börja nyttja 5G.

Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Vi behöver den här säkerhetshöjningen alldeles oavsett vem som är leverantör eller vilket land de kommer ifrån”, kommenterade digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT.

Förslaget, som hör hemma i en längre utredning, presenteras nära i tid med en annan deadline som EU-kommissionen satt till 30:e juni i år, där EU har efterfrågat medlemsländerna att genomföra en riskanalys för it-säkerheten i 5G-nät och uppdatera sina säkerhetsåtgärder.

fPlus har pratat med experter som beskriver vad som är unikt med 5G och varför så mycket handlar om säkerhet, liksom vad det kan betyda om Huawei utestängs från marknaden.

Huawei har snabbat på utvecklingen

Patrik Sandgren, som är digitaliseringsexpert på Teknikföretagen, tecknar bilden av en europeisk telekomindustri som står stark, men lyfter samtidigt att den kinesiska närvaron gett en prispress som ökat utvecklingstakten.

– Vi har en mycket stark telekomindustri i Europa. Den är starkare än USA:s och matchar konkurrensen mot Kina. Vi har det tekniska kunnandet, långt framtagna standarder och så vidare men där det brister är kring samordningen kring frekvenser. Problem uppstår när olika länder väljer olika frekvenser för 5G, om man kunde ena sig kring detta så skulle det underlätta utbyggnaden av 5G.

– Vi är inte beroende av kinesisk teknologi i Europa men gynnas av innovationskraften som finns i Asien, inte minst i Kina. En av fördelarna med att Huawei funnits med på den europeiska marknaden är att det gett en prispress - vilket gjort att industrin ökat utvecklingstakten och blivit snabbare på att ta fram produkter som kunderna efterfrågar, fortsätter Patrik Sandgren.

Sandgren menar att det inte finns någon bra översikt av hur konsekvenserna blir om Huawei skulle bannlysas från marknaden och lyfter hur de globala handelsflödena gör att frågan är långt ifrån enkel.

– I det korta perspektivet försvinner en konkurrent som står den kinesiska staten nära och därmed har finansiella fördelar, men det kan bli problem på andra områden, till exempel genom att Europa får stor brist på komponenter eller att de globala värdekedjorna bryts upp. En stor del av telekomindustrins utrustning tillverkas utanför Europa och är beroende av globala handelsflöden.  

5G kräver ett annat säkerhetstänk

– 5G har en helt annan inbäddad kraft och påverkan på samhällssystemet. Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften inom telekomindustrin.  Den här tekniken har en helt annan kritisk natur. Det är den insikten och de potentiellt stora konsekvenserna som gör att man redan från början måste tänka säkerhet, menar Sandgren.

Per Ödling, som är professor i telekommunikation och arbetar med 5G-standardiseringar på Ericsson, menar att 5G-näten är ett sannolikt mål för potentiella attacker.

– Ju högre upp i nätet det handlar om desto mer kritiskt blir det, för där passerar all trafik. Om det skulle sluta fungera i de centrala växlarna så skulle hela nätet gå ned ögonblickligen. Till exempel vid en informationsattack.

– Förr skickade man soldater om man ville slå ut ett land, nu hackar man infrastrukturen så den går ner eller befolkningen så den röstar antidemokratiskt. Det är helt enkelt mycket billigare och dessutom anonymare än soldater. 

Bengt Nordström, konsult som arbetar med både telekomleverantörer och bolag, menar att USA under en längre tid försökt övertyga flera västländer att inte använda kinesiska leverantörer.

– USA har bestämt att man inte ska använda kinesiska leverantörer för att bygga 5G och försökt övertyga västländer att göra detsamma under flera år.

– Hittills har Australien, Nya Zeeland och Japan följt rådet. Resten av västvärlden säger i princip ”vi hör vad ni säger, vi ska stötta sätta procedurer på plats men vi avser fortsätta att använda kinesisk teknologi framöver”. En del länder har sagt att man inte kommer använda de mest sårbara corenäten men att man kommer fortsätta att använda radionät.

– Kina börjar nu svara på det här, de har kritiserat USA hårt och verkar införa en blockad av sällsynta jordmetaller mot USA. Det kommer säkert att drabba den amerikanska ICT-industrin.

– Det här är en oroande upptrappning, säger Nordström.

Malin Nerby

Hur kommer Sverige att göra?

– Det är svårt att säga. Det finns två nivåer av det här. Det ena rör de direktiv som myndigheter ställer mot operatörer. Det kan vara på gång i Europa att införa förbud men det är svårt att säga var det landar. Regeringen föreslog i veckan att Säpo och Försvarsmakten ska få utökade möjligheter att påverka beslut som gäller 5G nät och leverantörer.

Det har luftats förslag om att ställa krav på Huawei att införa ”väggar processer och certifiering och skydd som ökar säkerheten. Men Bengt Nordström är tveksam till det.

– Det är ett väldigt ingenjörsmässigt synsätt.  Man får ju fråga sig om det kommer räcka för att göra Trump nöjd. Den amerikanska presidenten har mer geopolitiska perspektiv på hur Kina agerar i handelsdemokratifrågor samt kring vad utländska företag får göra och inte i Kina och tvärt om.

– Mot bakgrunden av det spelar det ingen roll om man skulle få granska Huaweis programvara, menar Nordström.

– Förslaget följer en ingenjörslogik men adresserar inte huvudproblemet.

Kan en sådan lösning bli aktuell för Sverige?

– Ja, det är så Tyskland och Storbritannien hittills resonerat. Storbritannien har sagt att man inte kommer släppa in Huawei för att använda corenäten men för basstationer och man kommer kräva certifieringar av olika slag i systemen. Tyskland har samma upplägg.

Nordström pekar på att telekomindustrin är den mest globalt utvecklade industrin i världen.

– Vi kommer sannolikt hamna på samma spår som resten av västvärlden.

Upp till operatörerna att själva välja

– Nästa nivå är hur operatörerna själva agerar, för även om det inte finns ett förbud så kan man välja bort kinesiska leverantörer. Alla leverantörer operatörer funderar på detta hur man ska gå vidare. Det är en svår fråga.

Huawei är en viktig leverantör och har den största forskningsbudgeten, beskriver Nordström och pekar på att operatörer vill ha konkurrens mellan leverantörerna. Om man gör sig av med en så försämras konkurrensbilden, menar han.

Nordström menar att det kommer att dröja innan man får svart på vitt hur operatörerna beslutat i leverantörsvalen då upphandlingar pågår hela tiden och ännu finns inte så mycket officiella resultat. 

5G ökar klyftan mellan stad och landsbygd

Utvecklandet av 5G ställer mycket av den globala teknikutvecklingen på sin spets och synliggör konkurrens och beroendeförhållanden.

Bredbandstekniksprofessor Per Ödling beskriver hur kostnaderna för teknikutvecklingen idag bärs gemensamt på att annat sätt länder emellan.

– Före globaliseringen byggde varje land sin egen teknik, då fanns ingen världsstandard. Telekomsystem är som bilindustrin, varje nytt system kostar ständigt mer än det förra att utveckla. Standardiseringen av tekniken blev ett sätt att slå ihop sina resurser för att dela på utvecklingskostnaderna.   

Samtidigt önskar Ödling ur ett utvecklingsperspektiv att det strikta urbana fokuset som omgärdar 5G kunde omprövas.

– 5G är huvudsakligen designat som en superurban teknik. Och den kommer att ge fina värdeökningar på platser som Stockholm och London. Steget mellan 4G och 5G är mycket större än det var från 3G till 4G och det innebär att de områden som redan är industrialiserade rycks upp ett hack till i utvecklingen medan gapet gentemot landsbygden, som redan är stort, blir ännu större, säger Per Ödling.

Tekniken borde designas först för att komma ut på landsbygden.

– 5G har egenskaper som gör den till en superb glesbygdsteknik, om man hade velat det, utvecklar han.

– Fördelarna med 5G är annars många, allt ifrån framtidens distansvård till att maskiner kommer att vara uppkopplade och att farliga och tråkiga jobb försvinner, påminner Ödling. 

– 5G är gjort för att koppla upp samhällskritisk infrastruktur. Jag själv tittar på att koppla upp självkörande fordon,  drönare, medicinsk utrustning för glesbygdsmedicin, betalningstjänster och små vattenkraftverk. Andra arbetar med tekniken för fabriker, sensorer för hemmen, gods och annat.

Osäkerheten som följer i kölvattnet av oron för säkerheten och frågetecken kring hur långt man vågar släppa in en aktör som Huawei skapar osäkerhet i en bredare bemärkelse. Patrik Sandgren menar att det knappast gagnar investeringar och utbyggnaden. 

– Det är inte bra att det skapas en massa osäkerhet, det gagnar inte investeringarna och främjar inte utbyggnaden av nya nät i Europa.

Sandgren menar även att frågeställningarna hänger ihop med att polisen och försvarets framtida behov och användning av privata mobilnät utreds.

– Det diskuteras om polisen och försvaret i större utsträckning borde använda privata mobilnät istället för att bygga egna nät -  eftersom det skulle ge effektivare och billigare kommunikationslösningar, i synnerhet då det redan råder brist på spektrum och många andra verksamheter står på tur och kommer vilja ha frekvenser. 

– Polisen och militären behöver garanter för att de kan ställa krav om så skulle behövas.

Med bara månader kvar till en lansering av 5G kan man undra hur det kommer sig att säkerhetsoron inte adresserats tidigare. Bengt Nordström, anser att frågorna hade kunnat lyftas i ett tidigare skede. 

– Väst har varit väldigt angelägna om sin exportaffär med Kina och man har låtit mycket passera för Kina, det är möjligt att man skulle tagit upp diskussionerna tidigare. Det blir lite intressant att det då är just Trump som tar upp frågan. I handelsdiskussioner skulle det kunna diskuterats långt tidigare.

Toppnyheter

Bromma flygplats. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
Flygbranschens framtid

Regeringen öppnar för att lägga ner Bromma flygplats

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att regeringen kan tänka sig tidigare avveckling av Bromma flygplats i Stockholm, så länge som Arlandas kapacitet byggs ut med en ny landningsbana, rapporterar DI.

Bromma flygplats skulle då kunna ge plats för ett nytt och stort bostadsområde.

Hur snabbt en avveckling av Bromma flygplats skulle kunna ske vill Eneroth inte svara på, men utesluter inte att nedläggningen skulle kunna ske tidigare än år 2038 som det nuvarande avtalet löper till.

2 tim
Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fortsatt ras för flyget

Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget är det lägsta på tio år, enligt siffror från Swedavia. Troliga anledningar är flygskatt, ökade priser på flygbränsle, och höjda flygplatsavgifter.

Hittills i år har inrikestrafiken minskat med åtta procent på Swedavias flygplatser.

– Till viss del beror det på något dyrare biljettpriser som drivits upp genom ökade kostnader för flygbolagen – dyrare flygbränslepriser, den svaga svenska kronan och regeringens nya flygskatt, säger BRA:s kommunikationschef Jim Hofverberg till SVT.

Även SAS har känt av utvecklingen.

– Under året har vi sett en viss avmattning i efterfrågan periodvis, men i september ökade det i jämförelse med förra året. Det är svårt att säga vad det beror på, men vi jobbar mycket med hållbarhet och möjligheten att köpa biobränsle, det kan påverka resenärernas val av flyg, säger Freja Annamatz, presschef SAS Sverige, till SVT.

Idag 09:30
Rick Rycroft / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Plan 7879 landade i Sydney – efter 19 timmars flygresa

Plan 7879 från New York till Sydney har landat säkert efter 19 timmar i luften, en sträcka som är tänkt att bli världens längsta kommersiella rutt inom några år. Klockan 07.43 på söndagsmorgonen lokal tid tog flight QF7879 mark på Sydneys internationella flygplats, skriver TT.

Flygbolaget Qantas rapporterar att allt gått bra. Bolagets vd Alan Joyce var med ombord och han är nöjd med upplevelsen.

– Det kändes som om vi var ombord en mycket kortare resa, säger han till nyhetsbyrån Reuters.

Endast 49 personer fanns ombord på flygningen. Passagerarna fick lämna urinprov och såväl motorik som reaktionsförmåga testades före, under och efter flygningen.

Igår 06:16
Läs mer om Flygbranschens framtid
Illustrationsbild. Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska säkerheten

Jurist: Omöjligt att bemöta uppgifter man inte får se

När Säpo ansöker om att utländska medborgare ska utvisas enligt Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU), behöver bevisen inte läggas fram för den utpekade personen. Detta strider mot rättssäkerheten anser Dennis Martinsson, lektor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Det är i princip helt omöjligt att bemöta uppgifter eller snarare påståenden om uppgifter som man aldrig får se eller som konkretiseras, säger han till Ekot.

Men han påpekar också att det ofta handlar om så speciella och allvarliga fall att det kan vara motiverat att tumma på rättssäkerhetskraven.

Ekots granskning visar att Säpos ansökningar om utvisning enligt LSU ökat stort det senaste året.

1 tim
Illustrationsbild. Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Parallella samhällen kan hota svenska demokratin

”Parallella samhällen” styrda av kriminella grupper, klanstrukturer och högerextrema gäng kan utgöra ett hot mot den svenska demokratin. Det varnar Försvarshögskolan för i en ny rapport, skriver SvD.

I rapporten varnas bland annat för hur klansystem kommit att bli ett alternativ till samhällets rättssystem. Samtidigt växer misstron mot polis och rättsväsende vilket får människor att inte våga vittna.

– Det kan på längre sikt bli systemhotande, säger Henrik Häggström, senioranalytiker vid Försvarshögskolan.

Det framgår dock inte hur omfattande problemet med klansamhällen är i dagsläget.

4 tim
Arkivbild.  Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källa: Jag var tvungen att låtsas tycka att det var okej

En uppgiftslämnare med god insyn i Securitas verksamhet säger till Norrbottens Media att tanken med den grupp på Facebook där väktare publicerat kränkande bilder och kommentarer på gripna till en början var god, men att det sedan ”spårade ur”.

– Bilderna i sig är “fine”. Men det är kommentarerna som visar vad de har för människosyn.

Uppgiftslämnaren säger att all uppmärksamhet riktades åt dennes håll när gruppen blev känd och att det enda alternativet till slut var att säga upp sig.

– Jag var tvungen att hålla masken och låtsas tycka att det var okej, när jag i själva verket inte gjorde det.

6 tim
Läs mer om Den svenska säkerheten
John Bercow/Boris Johnson. TT
Brexit - förhandlingarna

Bercow säger nej till ny omröstning om brexitavtal

Brittiska parlamentets talman John Bercow meddelar att det inte blir någon ny omröstning om Boris Johnsons brexitavtal, enligt Sky News. Experter har trott att Bercow skulle ge premiärministern kalla handen, då det finns en regel som säger att man inte får lägga fram samma förslag två gånger.

– Dagens motion är till innehållet densamma som lördagens motion. Dagens omständigheter är desamma som lördagens omständigheter, säger John Bercow.

Omröstningen om avtalet skulle egentligen ha skett i lördags, men sköts upp efter att ett tillägg röstats igenom som tvingade Johnson att be EU om mer tid.

4 tim
Illustrationsbild.  Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Brittiska pundet haltar på osäkerhet inför omröstning

Det brittiska pundet sjönk något på måndagsförmiddagen, efter att tidigare under morgonen ha varit uppe på sin högsta nivå på fem månader gentemot den amerikanska dollarn. Det skriver AFP.

Vid 11-tiden svensk tid kostade ett pund 1,297 dollar, en förstärkning med nästan 0,1 procent sedan midnatt. Pundet handlades samtidigt för 1,16 euro och 12,49 kronor, upp 0,1 procent respektive 0,2 procent.

Under måndagen väntas premiärminister Boris Johnson begära att få hålla ytterligare en omröstning i parlamentet, efter lördagens bakslag. Flera brittiska medier rapporterar att talmannen John Bercow förmodligen inte kommer att bevilja det.

Idag 09:14
Brittiska tidningar/Boris Johnson.  TT.
undefined

”Boris Johnson varken död eller liggande i ett dike”

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är varken död eller liggande i ett dike – fastän han menade att ett sådant scenario vore att föredra framför att be EU om mer tid för ett utträde, skriver BBC:s Glenn Campbell i en analys. Ändå är det just det Johnson gjort, även om han senare skrev ett andra brev där han bad EU att inte godkänna hans begäran.

Rick Noack skriver i Washington Post att brexit återigen har visat sig vara en oförutsägbar process: ”Efter mer än tre år verkar bara en sak vara säker: Vad som än händer kommer inte brexit bara ’klaras av’, som Johnson antyder”.

Johnson försöker under måndagen få till en ny omröstning om sitt brexitavtal, men det råder misstankar om att han bara vill få igenom det i parlamentet för att sedan kunna dra tillbaka sin begäran om mer tid, skriver The Guardians Rowena Mason.

Idag 08:22
Läs mer om Brexit - förhandlingarna
Illustrationsbild. JACK MIKRUT
Krisen i sjukvården

Operationsstoppet hävs i morgon på flera sjukhus

Akademiska sjukhuset i Uppsala och sjukhusen i region Dalarna planerar från och med tisdag att häva sina operationsstopp, rapporterar DN.

Sjukhusen bedömer att det går att återgå till ordinarie verksamhet efter de omfattande problemen med materialbrist.

– Vi ska genomföra så många operationer det är möjligt utan att riskera patientsäkerheten, säger Eva Ohlsson, chefläkare i region Dalarna.

Samtidigt medger företaget Apotekstjänst att man misslyckats med sitt uppdrag att leverera material.

– Det har en mängd olika anledningar och vi beklagar det djupt, säger Eric Aronson, talesperson för företaget till SvD.

3 tim
En operation på Akdemiska i Uppsala. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Brunos canceroperation ställdes in: ”Chockerande”

Piloten Bruno Lucien-Brun, 64, är en av alla som drabbats av materialkaoset i den svenska vården. Han berättar för DN hur han i onsdags reste från Hudiksvall till Uppsala för att opereras för cancer. Men väl på plats fick han beskedet att han fick åka hem igen eftersom all utrustning inte fanns i operationssalen.

– Det är chockerande att det kan gå till så här. Jag litar inte på sjukvården längre, säger han.

Även Brunos fru Yvonne Andersson är arg. Hon säger till Expressen att hon aldrig hade kunnat tänka sig att operationen skulle ställas in utan att sjukhuset först hörde av sig.

– Det är för jävligt! Det är psykiskt påfrestande att vänta på operation, säger hon.

4 tim
Apotekstjänst. Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Oron inför leveranserna: ”Det kommer gå åt helvete”

Redan flera veckor före det att Apotekstjänst tog över leveransen av sjukvårdsmaterial till fem sjukvårdsregioner fanns allvarlig oro för att företaget inte skulle klara av uppdraget. Det avslöjar Ekot.

– Det här kommer att gå åt helvete, sa exempelvis Varuförsörjningsnämndens vice ordförande Tommy Levinsson (S) när saken diskuterades i juni.

Han säger nu i efterhand att det i själva verket blev ”mycket värre” än han då kunde ana.

Med bara två veckor till första leveransen besökte flera politiker företagets lager. På frågan om allt var okej svarade företaget att de ”hade koll på läget”.

3 tim
Läs mer om Krisen i sjukvården

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer