Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
5G-nätet

Nu slår Huawei-krisen mot Sverige

Delar av världen förbereder sig nu för att bannlysa Huawei från 5G-näten eller stänga ute företaget från vitala delar av den digitala infrastrukturen. Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften. Den här tekniken har en helt annan kritisk natur”, säger digitaliseringsexperten Patrik Sandgren till fPlus.

En ny generation datanät står för dörren. Med 5G-tekniken blir det möjligt att koppla upp flera saker samtidigt och snabbare. Nya användningsområden inom viktiga samhällsfunktioner, företag och i vardagslivet öppnas upp: allt ifrån distansvård, mobilspel till självkörande fordon.

Då tekniken är så kraftfull innebär det också att säkerhetsriskerna är större. Säkerhetsfrågorna har på senare tid aktualiserats mot bakgrund av USA:s och Kinas allt mer infekterade relation. USA har pekat ut den kinesiska telekomjätten Huawei som ett säkerhetshot med nära band till den kinesiska säkerhetstjänsten och staten och bland annat svartlistat företaget. Huawei har bland annat svarat med en ansökan om att ogiltigförklara handelsförbudet.

Den upptrappade konflikten länderna emellan har nu börjat spilla över också på Europa. Samtidigt närmar sig utrullningen av 5G-tekniken där Kina är en av nyckelspelarna. 2020 är året som många länder satt som mål för att kunna börja nyttja 5G.

Regeringen har i dagarna lagt ett förslag som ger Säpo och Försvarsmakten direkt makt över villkoren för utbyggnad och drift av Sveriges nya 5G-nät. ”Vi behöver den här säkerhetshöjningen alldeles oavsett vem som är leverantör eller vilket land de kommer ifrån”, kommenterade digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT.

Förslaget, som hör hemma i en längre utredning, presenteras nära i tid med en annan deadline som EU-kommissionen satt till 30:e juni i år, där EU har efterfrågat medlemsländerna att genomföra en riskanalys för it-säkerheten i 5G-nät och uppdatera sina säkerhetsåtgärder.

fPlus har pratat med experter som beskriver vad som är unikt med 5G och varför så mycket handlar om säkerhet, liksom vad det kan betyda om Huawei utestängs från marknaden.

Huawei har snabbat på utvecklingen

Patrik Sandgren, som är digitaliseringsexpert på Teknikföretagen, tecknar bilden av en europeisk telekomindustri som står stark, men lyfter samtidigt att den kinesiska närvaron gett en prispress som ökat utvecklingstakten.

– Vi har en mycket stark telekomindustri i Europa. Den är starkare än USA:s och matchar konkurrensen mot Kina. Vi har det tekniska kunnandet, långt framtagna standarder och så vidare men där det brister är kring samordningen kring frekvenser. Problem uppstår när olika länder väljer olika frekvenser för 5G, om man kunde ena sig kring detta så skulle det underlätta utbyggnaden av 5G.

– Vi är inte beroende av kinesisk teknologi i Europa men gynnas av innovationskraften som finns i Asien, inte minst i Kina. En av fördelarna med att Huawei funnits med på den europeiska marknaden är att det gett en prispress - vilket gjort att industrin ökat utvecklingstakten och blivit snabbare på att ta fram produkter som kunderna efterfrågar, fortsätter Patrik Sandgren.

Sandgren menar att det inte finns någon bra översikt av hur konsekvenserna blir om Huawei skulle bannlysas från marknaden och lyfter hur de globala handelsflödena gör att frågan är långt ifrån enkel.

– I det korta perspektivet försvinner en konkurrent som står den kinesiska staten nära och därmed har finansiella fördelar, men det kan bli problem på andra områden, till exempel genom att Europa får stor brist på komponenter eller att de globala värdekedjorna bryts upp. En stor del av telekomindustrins utrustning tillverkas utanför Europa och är beroende av globala handelsflöden.  

5G kräver ett annat säkerhetstänk

– 5G har en helt annan inbäddad kraft och påverkan på samhällssystemet. Det vi står inför nu är inte som vid tidigare teknikskiften inom telekomindustrin.  Den här tekniken har en helt annan kritisk natur. Det är den insikten och de potentiellt stora konsekvenserna som gör att man redan från början måste tänka säkerhet, menar Sandgren.

Per Ödling, som är professor i telekommunikation och arbetar med 5G-standardiseringar på Ericsson, menar att 5G-näten är ett sannolikt mål för potentiella attacker.

– Ju högre upp i nätet det handlar om desto mer kritiskt blir det, för där passerar all trafik. Om det skulle sluta fungera i de centrala växlarna så skulle hela nätet gå ned ögonblickligen. Till exempel vid en informationsattack.

– Förr skickade man soldater om man ville slå ut ett land, nu hackar man infrastrukturen så den går ner eller befolkningen så den röstar antidemokratiskt. Det är helt enkelt mycket billigare och dessutom anonymare än soldater. 

Bengt Nordström, konsult som arbetar med både telekomleverantörer och bolag, menar att USA under en längre tid försökt övertyga flera västländer att inte använda kinesiska leverantörer.

– USA har bestämt att man inte ska använda kinesiska leverantörer för att bygga 5G och försökt övertyga västländer att göra detsamma under flera år.

– Hittills har Australien, Nya Zeeland och Japan följt rådet. Resten av västvärlden säger i princip ”vi hör vad ni säger, vi ska stötta sätta procedurer på plats men vi avser fortsätta att använda kinesisk teknologi framöver”. En del länder har sagt att man inte kommer använda de mest sårbara corenäten men att man kommer fortsätta att använda radionät.

– Kina börjar nu svara på det här, de har kritiserat USA hårt och verkar införa en blockad av sällsynta jordmetaller mot USA. Det kommer säkert att drabba den amerikanska ICT-industrin.

– Det här är en oroande upptrappning, säger Nordström.

Malin Nerby

Hur kommer Sverige att göra?

– Det är svårt att säga. Det finns två nivåer av det här. Det ena rör de direktiv som myndigheter ställer mot operatörer. Det kan vara på gång i Europa att införa förbud men det är svårt att säga var det landar. Regeringen föreslog i veckan att Säpo och Försvarsmakten ska få utökade möjligheter att påverka beslut som gäller 5G nät och leverantörer.

Det har luftats förslag om att ställa krav på Huawei att införa ”väggar processer och certifiering och skydd som ökar säkerheten. Men Bengt Nordström är tveksam till det.

– Det är ett väldigt ingenjörsmässigt synsätt.  Man får ju fråga sig om det kommer räcka för att göra Trump nöjd. Den amerikanska presidenten har mer geopolitiska perspektiv på hur Kina agerar i handelsdemokratifrågor samt kring vad utländska företag får göra och inte i Kina och tvärt om.

– Mot bakgrunden av det spelar det ingen roll om man skulle få granska Huaweis programvara, menar Nordström.

– Förslaget följer en ingenjörslogik men adresserar inte huvudproblemet.

Kan en sådan lösning bli aktuell för Sverige?

– Ja, det är så Tyskland och Storbritannien hittills resonerat. Storbritannien har sagt att man inte kommer släppa in Huawei för att använda corenäten men för basstationer och man kommer kräva certifieringar av olika slag i systemen. Tyskland har samma upplägg.

Nordström pekar på att telekomindustrin är den mest globalt utvecklade industrin i världen.

– Vi kommer sannolikt hamna på samma spår som resten av västvärlden.

Upp till operatörerna att själva välja

– Nästa nivå är hur operatörerna själva agerar, för även om det inte finns ett förbud så kan man välja bort kinesiska leverantörer. Alla leverantörer operatörer funderar på detta hur man ska gå vidare. Det är en svår fråga.

Huawei är en viktig leverantör och har den största forskningsbudgeten, beskriver Nordström och pekar på att operatörer vill ha konkurrens mellan leverantörerna. Om man gör sig av med en så försämras konkurrensbilden, menar han.

Nordström menar att det kommer att dröja innan man får svart på vitt hur operatörerna beslutat i leverantörsvalen då upphandlingar pågår hela tiden och ännu finns inte så mycket officiella resultat. 

5G ökar klyftan mellan stad och landsbygd

Utvecklandet av 5G ställer mycket av den globala teknikutvecklingen på sin spets och synliggör konkurrens och beroendeförhållanden.

Bredbandstekniksprofessor Per Ödling beskriver hur kostnaderna för teknikutvecklingen idag bärs gemensamt på att annat sätt länder emellan.

– Före globaliseringen byggde varje land sin egen teknik, då fanns ingen världsstandard. Telekomsystem är som bilindustrin, varje nytt system kostar ständigt mer än det förra att utveckla. Standardiseringen av tekniken blev ett sätt att slå ihop sina resurser för att dela på utvecklingskostnaderna.   

Samtidigt önskar Ödling ur ett utvecklingsperspektiv att det strikta urbana fokuset som omgärdar 5G kunde omprövas.

– 5G är huvudsakligen designat som en superurban teknik. Och den kommer att ge fina värdeökningar på platser som Stockholm och London. Steget mellan 4G och 5G är mycket större än det var från 3G till 4G och det innebär att de områden som redan är industrialiserade rycks upp ett hack till i utvecklingen medan gapet gentemot landsbygden, som redan är stort, blir ännu större, säger Per Ödling.

Tekniken borde designas först för att komma ut på landsbygden.

– 5G har egenskaper som gör den till en superb glesbygdsteknik, om man hade velat det, utvecklar han.

– Fördelarna med 5G är annars många, allt ifrån framtidens distansvård till att maskiner kommer att vara uppkopplade och att farliga och tråkiga jobb försvinner, påminner Ödling. 

– 5G är gjort för att koppla upp samhällskritisk infrastruktur. Jag själv tittar på att koppla upp självkörande fordon,  drönare, medicinsk utrustning för glesbygdsmedicin, betalningstjänster och små vattenkraftverk. Andra arbetar med tekniken för fabriker, sensorer för hemmen, gods och annat.

Osäkerheten som följer i kölvattnet av oron för säkerheten och frågetecken kring hur långt man vågar släppa in en aktör som Huawei skapar osäkerhet i en bredare bemärkelse. Patrik Sandgren menar att det knappast gagnar investeringar och utbyggnaden. 

– Det är inte bra att det skapas en massa osäkerhet, det gagnar inte investeringarna och främjar inte utbyggnaden av nya nät i Europa.

Sandgren menar även att frågeställningarna hänger ihop med att polisen och försvarets framtida behov och användning av privata mobilnät utreds.

– Det diskuteras om polisen och försvaret i större utsträckning borde använda privata mobilnät istället för att bygga egna nät -  eftersom det skulle ge effektivare och billigare kommunikationslösningar, i synnerhet då det redan råder brist på spektrum och många andra verksamheter står på tur och kommer vilja ha frekvenser. 

– Polisen och militären behöver garanter för att de kan ställa krav om så skulle behövas.

Med bara månader kvar till en lansering av 5G kan man undra hur det kommer sig att säkerhetsoron inte adresserats tidigare. Bengt Nordström, anser att frågorna hade kunnat lyftas i ett tidigare skede. 

– Väst har varit väldigt angelägna om sin exportaffär med Kina och man har låtit mycket passera för Kina, det är möjligt att man skulle tagit upp diskussionerna tidigare. Det blir lite intressant att det då är just Trump som tar upp frågan. I handelsdiskussioner skulle det kunna diskuterats långt tidigare.

Toppnyheter

 Malin Hallin, chef för hållbar utveckling på Preem. Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Preem: Vi får se hur det påverkar processen framåt

Mark- och miljööverdomstolen kommer att ta upp överklagan mot Preems utbyggnad till prövning. Till SVT Nyheter säger Preem att man inte vill uttala sig om prövningstillståndet ännu.

– Vi tar god tid på oss att läsa igenom det här och sen får vi se hur det påverkar processen framåt, säger Ludwig Kollberg, tillförordnad presschef på Preem till SVT.

I november gav Mark- och miljödomstolen i Vänersborg byggnationen grönt ljus men detta överklagades av runt 100 privatpersoner och miljöorganisationer.

2 tim
Thomas Johansson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Domstol tar upp Preems utbyggnadsplaner

Mark- och miljööverdomstolen tar upp överklagan mot Preems utbyggnad i Lysekil, meddelar domstolen i ett pressmeddelande. Prövningen kan ta lång tid då domstolen bland annat kan vilja begära ytterligare dokument och hålla ytterligare förhandlingar. Det rapporterar SVT.

Domstolen planerar att avgöra fallet i början av 2020.

Beskedet följer på att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav byggnationen grönt ljus i november månad, vilket sedan överklagades av runt 100 privatpersoner och miljöorganisationer.

Enligt Preem skulle utbyggnaden fördubbla företagets utsläpp och Naturskyddsföreningen har varnat för att raffinaderiet skulle kunna bli Sveriges enskilt största utsläppskälla.

Mark- och miljööverdomstolen är inte sista instans och domstolens beslut är möjligt att överklaga till Högsta domstolen.

2 tim
Valentina Petrova / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
undefined

Klimatmålen: Fördubbling av diesel- och bensinpriset krävs

De beslut och styrmedel som idag ligger och som har målsättningen att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn (exklusive flyg) med 70 procent mellan åren 2010 och 2030 kommer inte att räcka.

Det skriver Per Kågeson, fil dr i energi- och miljösystemanalys, i rapporten Klimatmål på villovägar?, som ges ut av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

För att nå målet måste betydligt mer drastiska åtgärder till. Bland annat så krävs det mer än en fördubbling av priset på diesel och bensin, eller att man sätter ett bindande tak för utsläppen som stegvis sänks till motsvarande 30 procent av 2010 års nivå, skriver Kågeson.

Bara för att komma ned på en minskning med 45 procent av utsläppen krävs det radikala åtgärder som en fortsatt höjning av drivmedelskatterna på 2 procent per år, samt en skärpt beskattning av förmånsbilar och förmånsparkering.

Riksdagen behöver också besluta om premier till ellastbilar och staten måste genom lagstiftning se till att alla berörda parter tar ansvar för laddinfrastrukturens utbyggnad och att elnäten förstärks.

Staten bör också finansiera elektrifieringen av delar av motorvägnätet så att de kan tas i drift senast 2025.

2 tim
Läs mer om Klimatomställningen
Nyamko Sabuni Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
Liberalernas framtid

Sabunis seger klar – om ombud följer medlemmar

De länsförbund som har ställt sig bakom Nyamko Sabuni kommer att ha 110 ombud på plats när den nya L-ledaren utses i slutet av månaden, visar Dagens Nyheters genomgång. Om de röstar som medlemmarna ser Sabuni ut att ta hem segern då det bara krävs stöd från 92 ombud.

Men ombuden är fria att rösta som de själva vill, därför är det än så länge ovisst vem som utses till partiets nya ledare.

– De är i princip fria att rösta som de vill men samtidigt förutsätts de följa förbunden, sa valberedningens ordförande Olle Schmidt till tidningen förra veckan.

1 tim
Nyamko Sabuni t.v Erik Ullenhag t.h. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ullenhag vann omröstning men Dalarna backar Sabuni

Med en marginal på bara 1,5 procentenheter segrade Erik Ullenhag över Nyamko Sabuni när L-medlemmarna i Dalarna höll sin rådgivande omröstning om vem som ska ta över ledarskapet i L, rapporterar lokala medier. Men trots det väljer länsförbundet att nominera Nyamko Sabuni. Anledningen är att förbundsstyrelsen föredrar henne före Ullenhag.

I helgen och slutet av förra veckan vann Nyamko Sabuni i ett flertal rådgivande medlemsomröstningar, bland annat i de tungt vägande distrikten Skåne och Västsverige som har beslutat att nominera henne.

5 tim
Nyamko Sabuni. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sabuni tar hem ytterligare tre distrikt – och tackar

Liberalernas partiledarkandidat Nyamko Sabuni får stöd av ytterligare tre länsförbund: Gotland, Västerbotten och Jönköping. Detta efter att de tunga distrikten Västsverige och Skåne gett henne sitt stöd.

Nu kommenterar hon själv dagens besked i ett Facebookinlägg.

”Tillsammans som ett lag skapar vi ett starkare parti med många profiler. Stort tack”, skriver hon enligt Expressen.

Samtidigt säger hennes motståndare Erik Ullenhag till tidningen att han är tacksam för det stöd han hittills fått.

Igår 18:56
Läs mer om Liberalernas framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Ebba Busch Thor (KD). Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Migrationspolitiken i Sverige

”Strama åt migrationen till våra grannländers nivå”

Sverige bör strama åt migrationen till våra grannländers nivå, skriver KD-ledaren Ebba Busch Thor och KD:s migrationspolitiska talesperson Hans Eklind på SvD Debatt. Det skulle enligt dem innebära att söktrycket av asylansökningar minskar med omkring 70 procent jämfört med i dag.

KD är kritiskt till att Sverige ännu en gång står inför en situation där en tillfällig lag ska ersätta den redan tillfälliga lagen och vill i stället se en långsiktig och hållbar migrationspolitik.

”Därför upprepar vi återigen kravet till Stefan Löfven: Låt den parlamentariska utredningen få uppdraget att se över alla delar av utlänningslagen som har bäring på migrationspolitiken så att Sverige kan få en hållbar, human migrationspolitik som är i harmoni med vår närmaste omvärld.”

Igår 15:17
Ebba Busch Thor (KD) och Stefan Löfven (S) t.v. Martin Hallander (KDU) t.h. TT/KDU
undefined

KDU besviket på egna partiet: ”Rösta nej”

KDU är kritiska till att moderpartiet kommer att ställa sig bakom ett regeringsförslag om ökad anhöriginvandring som riksdagen beslutar om på tisdag. Partiets riksdagsledamöter uppmanas därför att rösta nej till förslaget i en debattartikel av KDU-ordföranden Martin Hallander i Aftonbladet.

Att L och C stödjer förslaget är inte förvånande, menar han. ”Däremot är vi besvikna över att vårt eget parti väljer att stödja det med tanke på vilka risker det innebär för Sverige”, skriver Hallander.

Han skriver att ungdomsförbundet inte anser familjeåterföreningar vara principiellt fel, men menar att Sverige först måste ha en mer kontrollerad och hållbar migration än i dag.

2 tim
Johansson. Arkiv. Susanna Pettersson Öste/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Johansson: Kommitté ska utreda ny migrationspolitik

Justitieminister Morgan Johansson (S) tillsätter en utredning om den framtida migrationspolitiken. Det meddelade han på en pressträff under fredagen.

– Utgångspunkten är att migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv, säger han.

I januariavtalet kom regeringspartierna överens med C och L om att den parlamentariska kommittén skulle tillsättas.

Kommittén ska bland annat ta ställning till om skyddsbehövande ska få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd och hur långa de tillfälliga tillstånden i så fall ska vara. Syftet är att ta fram den nya lag som ska börja gälla i juli 2021, då den nuvarande tillfälliga lagen är tänkt att upphöra.

14 jun
Läs mer om Migrationspolitiken i Sverige