Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Tiptapp vs Stockholms stad

Nu rasar kommunkriget om Tiptapp – ”Kan bli katastrof”

Stockholms stad ger sig inte och hävdar fortfarande att avfallsappen Tiptapp bryter mot lagen. Skitsnack, menar andra kommuner. ”Det handlar om att möjliggöra för nya lösningar eller inte”, säger Oscar Fredriksson, ordförande för Tillväxt & Tillsyn, till fPlus.

Hösten 2018 beslutade miljönämnden i Stockholm stad att förbjuda den del av Tiptapps verksamhet där användarna får hjälp med hämtning av grovavfall – ett beslut som aldrig verkställdes. Nu när frågan är på väg att prövas i länsstyrelsen så väljer kommunen att gå på samma linje som i höstas och bestrida Tiptapps överklagan. Detta samtidigt som företaget får backning av kommunerna Rättvik och Gislaved, som själva vill möjliggöra för appar som Tiptapp genom att se över sina egna regler och föreskrifter.

”Snöat in på paragraferna”

Då Stockholms stad har hållit fast vid att det är lagen som sätter stopp för Tiptapp ger kommunerna Rättvik och Gislaved nu en annan bild av situationen.

– Som jag ser det finns det bara fördelar med appar som Tiptapp. Stockholm stads har tolkat regelverket väldigt fyrkantigt, och man kan fundera över vad som sker när man drar det till sin spets. Jag undrar om kommunen tänker hämta grovsoporna hemma hos folk eller har de bara snöat in på paragraferna, säger Susanne Norberg, bygg- och miljöchef i Gislaveds kommun.

Rättviks och Gislaveds kommuner vill främja hållbara lösningar. Föreskrifterna ska stämma överens med verkligheten, menar de.

”Katastrof om goda idéer går förlorade”

– Vi har bestämt att vi snarast ska se över de lokala renhållningsföreskrifterna så att de inte missgynnar initiativ som Tiptapp. Det ska inte finnas några hinder för en hållbar utveckling, säger Susanne Norberg.

– Det kan bli katastrof om goda idéer går förlorade för att de inte passar in i offentliga verksamheters fyrkantiga strukturer, säger Markus Svensson, hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun.

Tiptapps medgrundare David Höök gläds åt att kommunerna ställer sig bakom deras affärsidé.

– Att andra kommuner nu ser åt vårt håll och är villiga att revidera sina egna föreskrifter är ett starkt bevis på att lagen i sig inte utgör något hinder utan att kommunerna själva kan reglera denna fråga i sina egna föreskrifter, säger David Höök.

Orolig för avskräckande effekter

Men han oroas även över hur Stockholms stads agerande kan påverka andra entreprenörer i Stockholmsområdet.

– Jag tror att när man till exempel läser om de processer som vi är med om just nu och motståndet vi möter kan det ha en avskräckande effekt på privatpersoner eller företag som vill ta initiativ till positiv förändring, säger han.

Nu väntar Tiptapp på Länsstyrelsens yttrande om kommunens bestridande och är beredda att ta sitt fall vidare till högre instanser om utfallet blir negativt. Men helst av allt vill företaget kunna få till en dialog med kommunen och tillsammans utveckla avfallstjänsten.

– Vår tjänst används av medborgare för att den nuvarande infrastrukturen i kommunen har ett antal svagheter. Stockholms stad står inför utmaningen att engagera människor att återvinna och återbruka på ett sätt som vår app har lyckats med och vi hade hellre sett att de hade velat sätta sig ner med oss och komma fram till en lösning, säger David Höök.

”Behöver inte vara så komplicerat”

Föreningen Tillväxt och Tillsyn, som arbetar med att göra kontakterna mellan kommuner och företag smidigare, är kritiska till den tolkning av lagen som Stockholms stad har gjort och ställer sig bakom kommunerna som vill se över sina regelverk.

– Det är tydligt att Stockholms stad har regelverk som inte är anpassade till dagens samhälleliga behov. Men jag tycker att det är konstigt att man vänder sig mot appen, istället för att förändra sitt regelverk och ta vara på samhällsnyttig innovation, säger Oscar Fredriksson, ordförande för Tillväxt & Tillsyn.

– Det behöver inte vara så komplicerat. Det handlar mer om attityd och förhållningssätt, om man vill möjliggöra för nya lösningar eller inte, fortsätter Oscar Fredriksson.

”Vi måste se till att lagen efterföljs”

Stockholm stads miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) understryker att processen som kommunen för mot företagen inte betyder att de tycker att Tiptapp har en dålig verksamhet.

Malin Hoelstad/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Den fyller en funktion och många använder appen, men vi måste se till att lagen efterföljs. I nuläget har stadens jurister gjort en tolkning av lagen som gör att vi vill pröva Tiptapps verksamhet och det är först efter att vi har fått ett domslut som vi kan bestämma hur vi går vidare, säger hon.

Katarina Luhr är positiv till en dialog med Tiptapp, men det får vänta tills rättsprocessen är avslutad.

– Efter prövningen, särskilt om deras verksamhet bedöms vara olaglig, finns det möjlighet att inleda en sådan dialog med Tiptapp. Vi jobbar hela tiden med att förbättra avfallshanteringen och det finns delar av appen som kan hjälpa oss med det, säger hon.

Vilket budskap tror du processen mot Tiptapp sänder till andra företagare och entreprenörer i kommunen?

– De prövningar som pågår just nu gällande avfallshantering är en viktig del i en process där vi benar ut oklarheter i avfallslagstiftningen. Signalen till alla entreprenörer är att det är viktigt att lagstiftningen efterföljs och anpassas till nya moderna metoder, och jag hoppas att den inte tolkas som att vi är emot nya innovationer, Katarina Luhr.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer