TT NYHETSBYRÅN
Företagens miljöarbete

Nu fördjupas gruvkrisen – pressen ökar på regeringen

Krisen i gruvnäringen blir allt värre. Nu ställer gruvchefer, industritoppar och hela branscher näringsminister Ibrahim Baylan (S) mot väggen. ”Jag vill veta vad vi behöver göra konkret för att komma vidare”, säger den förtvivlade gruvägaren som trots en sexårig kamp inte får besked.

Behovet av att utvinna material som kan användas i grön teknik har lett till en dramatisk mineral- och metalljakt i Sverige de senaste tre åren. I dagsläget har bolag och aktörer beviljats tillstånd att undersöka drygt 600 platser. Förra året investerades hela 782 miljoner kronor på prospekteringar. Bara en gång tidigare har så mycket pengar investerats – det var inför den förra gruvboomen, rapporterar SVT.

Men många planer riskerar att krossas på grund av de långsamma tillståndsprocesserna. Faktum är att inte en enda så kallad ”green-field” gruva (en gruva på ett område där det inte finns någon befintlig gruva) har kunnat öppna i Sverige de senaste 12 åren, säger Maria Sunér Fleming, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter.

– I praktiken är det nästan omöjligt för ett gruvföretag att komma vidare nuförtiden. Först måste det ges tillstånd för bearbetningskoncession vilket bara ger företag rätten att exploatera mineral. Därefter krävs ett miljötillstånd, säger hon.

Allt blir ännu snårigare när flera aktörer är inblandade. Om inte länsstyrelsen, Bergsstaten, markägaren och mark- och miljödomstolen kan komma överens i tillståndsfrågorna riskerar gruvbolaget att hamna i ett totalt dödläge.

Projektet har bestått av dödtid

Det har brittiska gruvbolaget Beowulf blivit ett typexempel på. För sex år sedan ansökte bolaget om bearbetningskoncession för att få bryta järnmalm i Kallak utanför Jokkmokk. Men efter oenighet mellan länsstyrelsen och Bergsstaten har beslutet nu överlåtits till regeringen. Där har det legat sedan sommaren 2017.

Pressbild Beowulfs vd Kurt Budge

– Under mina fem år som vd har Kallak-projektet bestått av dödtid. Myndigheterna kräver hela tiden att vi reviderar våra planer med hänsyn till Jokkmokks kulturarv, renskötsel och urfolks intressen. Och det har vi gjort, för det är viktigt med en konstruktiv dialog med lokalbefolkningen. Men oavsett hur mycket vi kompletterar vårt planeringsunderlag, dyker det alltid upp nya problemområden, säger Kurt Budge, vd för Beowulf och fortsätter:

– På företag jobbar vi med fakta. I det här fallet borde vara rätt enkelt. Om vi gör vårt jobb, följer alla juridiska krav och dessutom får stöd från Jokkmokks kommun och näringsliv, borde vi godkännas bearbetningskoncession.

Därmed inte sagt att regeringen inte har uppmärksammat problemet. I en intervju med fPlus pekar näringsminister Ibrahim Baylan (S) just ut gruvbranschen som ett särfall när det kommer till regelkrångel.

– I gruv- och mineralbranschen vittnar företag om en alltmer oförutsägbar process. Det handlar inte i första hand om miljökrav och sådant utan det är snarare förutsägbarheten i processen när företaget vill vidta åtgärder eller påbörja arbeten. Det området tittar vi närmare på i dag, säger han.

Nekades möte med Baylan

Det är otillräckligt anser Beowulfs vd Kurt Budge, som nyligen nekades ett möte med Baylan för att diskutera Kallak-processen. För honom förblir många frågor obesvarade.

– Jag vill veta vad vi behöver göra konkret för att komma vidare. Vid det här laget kan man tycka att vi åtminstone borde ha fått mer transparens och en tydligare tidsplan, säger han.

Medan gruvnäringen stampar vatten har Sverige tappat sitt anseende på internationell nivå. Mellan 2016 och 2018 föll Sverige från plats 8 till 21 i kanadensiska tankesmedjan Fraser Institutes årliga ranking av gruvnationer.

– Sverige blir ett allt mindre attraktivt land för gruvinvesteringar. Det är inte bara allvarligt för branschen utan för hela Sverige eftersom metaller och mineral är starten på långa växande värdekedjor i landet, säger Svemins vd Maria Sunér Fleming.

Situationen blir inte bättre av att tjänstemän och politiker som är medlemmar i det regeringsbärande partier sätter sig på tvären, menar hon.

– Det finns en växande myndighetskultur att titta på miljöpolitiska frågor. Det är också olyckligt att Amanda Palmstierna, MP:s mineralpolitiska talesperson, nyligen var ute och kritiserade Beowulfs ansökan, säger hon.

Det har länge varit en uppmärksammad fråga att de metaller som används till våra mobilbatterier, kylskåp och datorer mestadels utvinns i underutvecklade länder där människor arbetar under extremt svåra arbetsförhållanden. Om Sverige vill spela en roll i att deskalera denna utveckling måste politikerna börja öppna dörrarna för gruvnäringen, menar Maria Sunér Fleming. 

– Vi står inför en jättestor energiomställning från fossil energi till förnybar el. Den ökade elektrifieringen av fordons- och transportsektorn kommer att förändra vårt behov av metaller och mineral och då måste dessa utvinnas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Inte av diktaturer som bedriver barnarbete, säger hon.

En ökad nationell självförsörjning av mineral och metaller är också viktigt ur en säkerhetspolitisk synpunkt.

– Det är strategiskt viktigt att Sverige och hela EU minskar sitt mineralberoende eftersom det kan användas som geopolitiskt maktmedel av andra länder som Kina. Sverige är ett väldigt resursrikt land och det finns otroliga möjligheter i hela Skandinavien att bryta mineral som särskilda jordartsmetaller och kobolt. Det här är en fråga som EU har börjat ta på allvar. Nu är det dags att svenska politiker också gör det.

Under onsdagen den 27 november hade Svemin sitt årliga höstmöte där Ibrahim Baylan närvarade. Det var första gången som ministern fick träffa gruvnäringen efter att ha blivit ställd mot väggen av branschföreträdare i ett krismöte i oktober. Nyligen krävde även LKAB och Boliden i DI större ansvar från politikerna. Även ABB, Epiroc och Sandvik är oroade för det svenska gruvklustrets framtid.

– Jag är orolig för att våra svenska kunder, som vi har ett nära samarbete och teknikutveckling tillsammans med, kommer tvingas dra ner på den långsiktiga investeringstakten, säger Per Lindberg, vd för Epiroc, till Di.

Även politiker uttrycker ett missnöje. I NSD:s debattsida skriver riksdagsledamot Linda Ylivainio (C) att de långa gruvprocesserna har lagt en död hand över hela gruvnäringen.

Nu är det dags för action

Det stigande trycket varslar om att Baylan kommer att få det svettigt när branschföreträdare återigen ställer honom mot väggen. Och här vill Kurt Budge höra till en av dem.

– Sverige har alla förutsättningar för att återhämta sin position som en av världens ledande gruvnationer. Det finns en stark infrastruktur, bra energiutbud, högutbildad arbetskraft och en stor expertis. Jag är också övertygad om att vårt projekt kommer att gagna hela Jokkmokk. Men då kan inte miljöpolitiken komma emellan.

Han får medhåll av Maria Sunér Fleming.

– Jag vet att Baylan har en ambition att skapa ett positivt klimat för gruvnäringen. Men det har han haft ett tag nu. Nu är det dags för action, säger hon.

Fakta: Krävs tillstånd för gruvdrift

■ Att beviljas bearbetningskoncession är en del i den hårt reglerade processen för att få inleda gruvdrift i Sverige.
■ Om länsstyrelsen
och bergmästaren inte är överens hamnar beslutet om bearbetningskoncession hos regeringen.
■ Efter det måste bolaget få miljötillstånd av mark- och miljödomstolen innan de kan börja utvinna mineraler

Källa: TT

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer