Mostphotos
De krångliga miljötillstånden

Nordkalk: Vi överklagar domen – ”Vi är självklart besvikna”

Mark- och miljööverdomstolen säger nej tillstånden för Nordkalk och SMA Mineral att bedriva täktverksamhet på Gotland.

Orsaken är att regeringen pekade ut området till Natura 2000.

– Vi är självklart besvikna, eftersom vi tidigare fått tillstånd vid två tillfällen, ett tillstånd som nu skulle ha fastslagits om det inte vore för regeringens beslut att utpeka området till Natura 2000. Att regeringen ingriper i en pågående tillståndsprocess och ändrar spelreglerna så radikalt som i detta fall, och till förmån för staten, är inte rättssäkert. Enskilda näringsidkares grundläggande fri- och rättigheter måste tillvaratas och skyddas i ett demokratiskt samhälle, säger Håkan Pihl, chefsgeolog på Nordkalk i ett pressmeddelande.

Nordkalk kommer att överklaga till Högsta Domstolen, men därefter också till Europadomstolen om det skulle behövas, meddelar bolaget.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer