Den akuta elkrisen

Nej till ny ledning slår hårt mot elförsörjningen

Nu hotas elförsörjningen i södra Sverige efter att en ny planerad luftburen ledning har stoppats av Energimarknadsinspektion, kan fPlus avslöja. Ledningen är tänkt att mata in stora mängder svensk vindkraft i systemen. ”Det är ju definitivt inte bra om vi måste säga nej till en stor mängd förnybar energi som behövs i systemet för att vi ska klara våra energipolitiska mål”, säger Per Eckemark, Svenska Kraftnät.

Det svenska elnätet räcker inte till för framtidens energibehov. Allt fler aktörer pekar också på att det är elektrifieringen som är den viktigaste spelaren i klimatfrågan. Och den kommer att slå igenom i alla branscher från transport till tung tillverkningsindustrin och sjöfart.

Alla är också överens om att det är bråttom. Redan idag blir investeringar inte av eller så måste stora frågetecken sättas upp framför etableringsplaner. Nu senast varnade Gävle Energis vd Håkan Jönsson för att mjukvarujätten Microsoft kan behöva vänta flera år innan det finns tillräckligt med el på plats för att bolagets datahall utanför Sandviken kan tas i bruk. Orsaken är att elnäten inte har tillräckligt med kapacitet för att klara av de gigantiska mängder el som krävs.

Det råder också enighet kring att det är de långa tillståndsprocesserna som är akilleshälen. Idag kan det ta mer än 10 år från beslutet att bygga en ny ledning till att den ligger på plats.

Och nu hissar den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät varningsflagg. Dom har nyligen fått avslag från Energimarknadsinspektion (Ei) på en tillståndsansökan för att bygga en 20 mil luftburen kraftledningen mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö i sydöstra Sverige.

Det rör sig om sammanlagt två koncessioner som började planeras för sex år sedan och som Ei känt till sedan 2015.

Per Eckemark är en av Svenska Kraftnäts tre divisionschefer och han är inte nöjd. Han understryker att den här ledningen är av yttersta vikt för elförsörjningen i sydöstra Sverige. Bland annat ligger det förfrågningar om att få ansluta 4 000 MW förnybar vindkraft längs just den här ledningen och väntar.

– Det är ju definitivt inte bra om vi måste säga nej till en stor mängd förnybar energi som behövs i systemet för att vi ska klara våra energipolitiska mål. Men det här är också en väldigt viktig ledning för att kunna förstärka överföringskapaciteten till Södra Sverige Den här ledningen skulle förstärka överföringskapaciteten med ungefär 500 MW i södra Sverige och skulle kunna ge lägre priser i SE4 där priser är högre på grund av att det är trångt.

Men avslaget på den här koncessionen har större implikationer. Den påverkar elförsörjningen till den nya el-förbindelsen med Baltikum, NordBalt, som togs i drift i februari 2016. Den sträcker sig mellan Nybro i Småland och hamnstaden Klaipeda i Litauen.

Svenska Kraftnät skriver att förbindelsen har stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjöområdet.

– Den förbindelsen förbättrar de baltiska ländernas försörjningssäkerhet och möjliggör import till Sverige under tider med elunderskott. Att koppla samman elmarknader på det här viset är också en viktig fråga för den europeiska unionen eftersom NordBalt innebär att Baltikum kan bli mindre beroende av fossila energikällor som gas och kol, eftersom den nya förbindelsen kan transportera förnyelsebar energi, säger Per Eckemark, säger Per Eckemark.

Hur mycket kan dem här ledningen försenas?
– Det beror på vad regeringen väljer att göra. Men en försening på mellan ett och två år är nog tyvärr att vänta.

Det är två förlorade år för utbyggnaden av just denna ledningens roll i det viktiga svenska stamnätet. Men Svenska Kraftnäts oro slutar inte där.

– Det finns andra koncessioner som är under behandling av Ei och som har dragit ut på tiden. De är viktiga anslutningar för elsystemet i södra Sverige samt för det nordiska elsystemet. Vi kommer också att behöva söka flera koncessioner längs västkusten framöver och det är väldigt viktigt att vi kan förnya dem. Det är klart att vi ser en risk med detta. Vi har ju fått avslag på de här två koncessionerna och måste vända oss till regeringen.

Per Eckemark, divisionschef, Svenska Kraftnät Johan Alp

Svenska Kraftnät konstaterar också att det inte verka hjälpa hur bra myndigheten än förbereder sig inför en koncession. Det blir stopp i alla fall.

– Vi har gjort en omfattande koncessionsansökan när det kommer till Ekhyddan-Nybro-Hemsjö koncessionerna. Vi har haft 18 stycken samråd och kompletterat ansökan tre gånger. Totalt har det tagit tre år. Vi blev därför bekymrade när vi fick avslag, men nu får vi se vad regeringen säger i den här frågan, säger Per Eckemark

Han är dock övertygad om att regeringen till slut kommer att ge klartecken för den nya ledningen.

– Vi är inte helt överens med Ei om ledningens sträckning och påverkan på närmiljön. Men Ei är helt på det klara med att detta är en viktig ledning och att den behövs i systemet.

Ännu en nödlösning från Ygeman?

Frågan är vad regeringen gör för att lösa frågan om tillståndsprocesserna? Energiminister Anders Ygeman slog på stora trumman för några veckor sedan när han meddelade att elkrisen i Stockholm och Malmö var löst. Men det visade sig att han hade varit tvungen att ta pengar från den svenska beredskapskassan för att få loss medel för att starta upp ett antal lokala kraftvärmeverk. En lösning som de lokala nätaktörerna är nöjda med men som man konstaterar är en tillfällig lösning.

Knäckfrågan, hur de långa tillståndsprocesserna ska kunna kortas ned, är långtifrån att hitta sin lösning. Regeringen gjorde ett försök och tillsatte förra året en nätkoncessions utredning. Men när utredningen i somras presenterade sina förslag var experterna eniga. De kommer inte att räcka för att korta ned tillståndsprocesserna tillräckligt.

En kritik som Svenska Kraftnät nu ställer sig bakom i det remissvar som myndigheten lämnade för några veckor sedan.

– Den allmänna åsikten i branschen är att de här processerna är för långa. Regeringen har nyligen färdigställt en utredning, nätkoncessionsutredningen, om hur de långa ledtiderna kan kapas. Vi tycker att det finns viss förbättringspotential, men också vissa saker som snarare kan förlänga ledtiderna. Därför anser vi att det är oklart om det blir några förbättringar över huvud taget, konstaterar Per Eckemark.

– Jag tror att det behövs ett förtydligande i lagstiftningen som säkerställer att de bedömningar som görs enligt miljöbalken och övrig relevant lagstiftning också tar hänsyn till särskilt viktiga allmänna intressen som stamnätet. Miljöbalken är självklart väldigt viktig och en del i den demokratiska processen, men det är av yttersta vikt att vi kan leverera ett framtidssäkrat kraftsystem som klarar av den stora energiomställning vi står inför. Det är också avgörande för en fortsatt god ekonomisk utveckling i samhället, fortsätter han.

Det är framförallt ett förslag i utredningen som Svenska Kraftnät och de andra remissinstanserna reagerat på. Nämligen förslaget om att Ei ska bedöma varje lednings lämplighet utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– Vi ser en risk med att de bedömningarna kan bli omfattande och dra ut på tiden. Vi anser att man ska ta mer hänsyn till en lednings inverkan på hela kraftsystemet. Till exempel värdet i att ha ett driftsäkert system, konstaterar Per Eckemark.

Toppnyheter

Donald Trump Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
Trumps Amerika

Högsta domstolen: Trump måste lämna ut deklaration

USA:s president Donald Trump måste lämna ut sin deklaration till en åklagare i New York enligt ett beslut i högsta domstolen, uppger amerikanska medier.

Manhattans distriktsåklagare Cyrus R Vance Jr undersöker bland annat om Trumps organisation har försökt att dölja pengatransaktioner för att tysta två kvinnor, varav den ena är porrstjärnan Stephanie Clifford också känd som Stormy Daniels.

Trump har tidigare vägrat att lämna ut uppgifterna som efterfrågats av hans politiska motståndare under flera år. Hans motvilja mot att lämna ut uppgifterna har lett till spekulationer om att det där skulle finnas eventuella ekonomiska oegentligheter.

22 min
Bilder från Central Park. Christian Cooper/TT
undefined

Hotade fågelskådaren vill inte medverka i utredning

Fågelskådaren Christian Cooper som blev hotad med polisanmälan av en kvinna när han bad henne koppla sin hund vill inte medverka i rättegången mot henne, rapporterar New York Times.

– Hon har redan betalat ett högt pris, säger Christian Cooper till CNN.

Händelsen inträffade tidigare i maj i Central Park och på filmen Christian Cooper filmat hörs hur kvinnan ringer ett telefonsamtal och säger ”en afroamerikansk man hotar mig och min hund” i luren. Hon kommer att åtalas tidigare i veckan för falsk angivelse.

3 tim
Läs mer om Trumps Amerika
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Rapport: 124 000 jobb hotade på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos att antalet sysselsatta minskar med mellan 40 000 och 124 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det konstaterar myndigheten i en ny rapport där effekterna av elbristen studerats.

De studerade regionerna är Östra Mellansverige (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län), Skåne län samt Västra Götalands län.

–Näringslivets investeringar är nödvändiga för klimatomställning och samhällsutveckling. Tilltron till elsystemet är avgörande. För mig är det självklart att Sveriges regering, i en tid av pandemikris med behov av ökade investeringar och ökad sysselsättning, inte kan ignorera de varningssignaler som elsystemet skickar ut. Vi ska självklart inte förlora jobb på grund av elsystemet. Ett stabilt, fossilfritt och konkurrenskraftigt elsystem ska istället bidra till att det skapas många fler jobb, säger Lina Håkansdotter, chef avdelningen hållbarhet infrastruktur på Svenskt Näringsliv till fPlus.

I Skåne är bedömningen att antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 - 19 000.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar även att en framtida elkris skulle kunna slå mot ”den samlade kedjan inom den exportintensiva skogs- och träindustrin” i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Här visar rapporten på att mellan 5 000 och 1 700 arbeten inte skulle skapas i skogs- och träindustrin år 2040 som en följd av elbristen.

3 tim
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen”

Regeringens nonchalanta attityd till landets elförsörjningsproblem är inte försvarbar – nu krävs krafttag för att undvika kollaps i elnätet, skriver Lina Håkansdotter i en debattartikel på Altinget.

Med dagens förutsättningar minskar incitamenten för företag att investera sig in i ökat elberoende, och långsiktigt får detta konsekvenser för klimatmålen. Länge har energipolitiken subventionerat in vindkraft som inte efterfrågats och nu befinner vi oss i en kris som är svår att lösa, menar debattören.

”Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga den elförsörjning vi redan har på plats och ge Svenska kraftnät möjlighet att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna inom landet”, skriver Lina Håkansdotter.

Idag 08:20
Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tusentals jobb i södra Sverige hotas på grund av elbristen

Tillväxtverket bedömer i en framtidsprognos för Skåne antalet sysselsatta minskar med mellan 6 000 till 19 000 till år 2040 på grund av att elbehovet inte möts, beroende på låg- eller högriskscenario.

Det skriver Sydsvenska Handelskammaren som analyserat rapporten.

– Prognoserna bekräftar det vi påtalat länge. Den bristande elförsörjningen är oerhört allvarlig, både gällande nyetableringar och för det befintliga näringslivets tillväxt. Vi vill betona vikten av en ordentlig upprustning och expandering av elnäten, men också belysa vikten av regional elproduktion. Det är centralt för vår förmåga att generera välstånd, säger Sara Åhlén Björk, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, i ett pressmeddelande.

Igår 18:04
Läs mer om Den akuta elkrisen
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson / Folkliv på uteservering.  TT
Coronavirusets spridning – Sverige

Kängan till de yngre som inte följer råden: ”Vi måste skydda varandra”

Trots att de svenska siffrorna går i positiv riktning är det inte läge att slappna av än, framhåller Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Han säger att han får många mejl om att yngre inte respekterar råden och poängterar att socialdistansering och att stanna hemma vid symtom gäller alla, inte bara de i riskgrupper.

– Vi har en spridning som till stor del finns bland yngre människor, icke riskgrupper. Det är en orimlig situation att man ska kunna leva som vanligt om man inte är i en riskgrupp medan andra ska hålla sig borta. Det åligger var och en av oss att skydda varandra, säger Carlson.

2 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Gränsen på gamla Svinesundsbron, Strömstad. Vidar Ruud / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Norge kan välkomna svenskar från tre regioner

Tre svenska regioner kan komma att godkännas för resor till och från Norge, rapporterar VG. Enligt tidningens genomgång av smittan i Sverige uppfyller Blekinge, Kronoberg och Skåne norska Folkhälsoinstitutets krav på smittspridning och testresultat.

I morgon vid lunchtid kommer myndigheten att komma med nya reseråd om resor till och från Norge inom EU och Schengen-området. Myndigheten uppger för VG att man kommer att uppdatera restriktionerna för de nordiska länderna.

2 tim
Protester under tisdagen.  Marko Drobnjakovic / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Efter protesterna – ingen nedstängning i Belgrad

Efter de stora protesterna i den serbiska huvudstaden Belgrad de senaste dagarna skrotar nu regeringen planerna på en ny nedstängning under helgen. Det säger premiärminister Ana Brnabic enligt Reuters.

Demonstranter försökte storma parlamentet på tisdagskvällen och under onsdagen fortsatte våldsamma protester mot att regeringen ville införa nedstängning i staden för att hindra coronasmittan.

Men i stället införs nu ett förbud om sammankomster med fler än tio personer och kaféer och restauranger får stängningstid klockan 21.00.

1 tim
Illustrationsbild. Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ogifta par kämpar mot förbud – vill återförenas

Med budskap som ”Kärlek är inte turism” försöker ogifta par driva frågan om att även de som inte är gifta ska få undantag från inreseförbudet till EU och kunna återförenas med sina respektive, skriver New York Times.

EU-kommissionen har uppmanat medlemstater att göra undantag även för ogifta men än så länge är det bara Danmark och Sverige som delvis tillämpar rekommendationen.

Ylva Johansson, som är EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor, har gjort uttalanden där hon stöttar kampanjen men säger samtidigt att det är upp till medlemsländerna att avgöra.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer