Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

Naturvårdsverket: ”En risk företagare kan ställas inför”

Naturvårdsverkets felbeslut kostade företagaren Evald Hellgren 700 000 kronor, och nu ifrågasätts myndighetens agerande från olika håll. Malin Hollberg Malm, jurist på Naturvårdsverket, svarar på kritiken.

Hur ser ni på Evald Hellgrens kritik om att Naturvårdsverket inte tar ansvar för sina misstag, trots att de har fattat ett felaktigt beslut?

– Naturvårdsverkets beslut om återkallande baserades på bedömningen av att fångstredskapet medförde fara för att vildsvin utsattes för onödigt lidande av sådan grad att det fanns skäl att återkalla beslutet. Kammarrätten gjorde senare en annan bedömning, säger Malin Hollberg Malm, jurist på Naturvårdsverket.

– Vad gäller möjligheten att få skadestånd har detta prövats av tingsrätten som har bedömt att Naturvårdsverket inte är skadeståndsskyldig, fortsätter hon.

Kan ni förstå att företagare som Evald Hellgren känner sig maktlösa gentemot myndigheter när de vinner en process men ändå får stå för den finansiella risken?

– Naturvårdsverket har förståelse för hur den uppkomna situationen kan upplevas. Utifrån gällande regler är det en risk som en företagare kan komma att ställas inför när ett ärende behöver hanteras av domstol. Naturvårdsverkets roll var i detta fall att beakta att djur inte utsattes för onödigt lidande, säger hon.

Rent allmänt, håller ni med om att företagare ska kunna lita på myndigheternas besked. Det vill säga gynnande beslut inte får ändras?

– Det är viktigt att enskilda ska kunna lita på myndigheters beslut. Men i vissa fall får en myndighet ändå ändra ett beslut. Vid tidpunkten för Naturvårdsverkets beslut om återkallande kunde myndigheten ändra beslutet med stöd av domstolspraxis. Numera framgår denna möjlighet av förvaltningslagen (2017:900). I det här fallet var det möjligt att ändra beslutet om det fanns tvingande säkerhetsskäl, vilket Naturvårdsverket bedömde att det gjorde. Kammarrätten gjorde en annan bedömning, säger hon.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer