Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Nästa bransch att drabbas av mardrömsskatten

Skatten har redan slagit ut tusentals jobb i elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.

Den första juli 2017 infördes en ny skatt på kemikalier i elektronik, den så kallade ”kemikalieskatten”.  Syftet med den nya skatten var ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter”.

Kemikalieskatten kan i teorin låta effektiv, men har endast fått negativa effekter, menar Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på branschorganisationen Svensk Handel.

– Vi har bland annat kunna konstatera att skatten inte fått de miljömässiga effekter eller levererat den intäkt till statskassan som man önskade, säger han.

I en utvärdering som HUI Research gjorde på uppdrag av Elektronikbranschen, Svensk Handel och EHL undersöktes vilken effekt kemikalieskatten haft ett år efter införandet.

Undersökningen visar bland annat att skatten innebar mellan 600 – 1400 förlorade arbetstillfällen i den svenska elektronikbranschen samt att skatteintäkterna landade på runt 1,3 miljarder kronor under 2017.

– I den utredningen som gjordes på uppdrag av regeringen inför införandet av skatten förväntades kemikalieskatten inbringa 2,4 miljarder i intäkter till statskassan – vilket är betydligt mer än det som faktiskt inkom. Ser man även till skattens följdeffekter på statskassan, såsom uteblivna momsintäkter, är den statsfinansiella effekten marginell och kan i värsta fall vara negativ, säger Magnus Nikkarinen.

”Vi vill framförallt se att lagen tas bort”

Under de senaste åren har e-handelsexplosionen varit ett faktum. 2017 var 94 procent av tillväxten i sällanköpshandeln inom e-handeln.

– I takt med att konsumenterna blir mer och mer digitala ger det också mer utrymme för att handeln sker från internationella företag. En konsument bryr ju sig inte om varifrån varan kommer ifrån utan det är priset som avgör, säger Magnus Nikkarinen.

Klas Elm, vd på Elektronikbranschen menar att den yttersta problematiken med kemikalieskatten är att Sverige, som agerar på den globala marknaden, får ännu svårare att konkurrera.

– Vi vill framförallt se att lagen tas bort. Men om den ska vara kvar så borde den även inkludera privatimport. Att det just nu blir billigare för en konsument att köpa en produkt från till exempel Danmark än Sverige, bara för att vi har den här extra beskattningen, är helt galet.

 Klas Elm, vd på ElektronikBranschen  Gordon Andersson

En del av kritiken mot skatten grundar sig i att den är viktbaserad.

– Det betyder att det inte gör någon skillnad om en produkt är mer eller mindre skadlig. Till exempel är det svårt att generellt uttrycka att en spelkonsol skulle vara mer skadlig än till exempel en laptop – bara för att det är en tyngre produkt, berättar Klas Elm.

En ytterligare aspekt som gör att miljönyttan kan ifrågasättas är att de ämnen som man vill minska spridningen av redan kontrolleras och regleras via olika förordningar, som till exempel EU:s REACH-förordning, som infördes 2007, menar Magnus Nikkarinen.

– Alla seriösa aktörer vill självklart säkerställa att det inte finns farliga kemikalier i sina produkter. Men istället för att öka den administrativa bördan och skattetrycket borde man identifiera de kemikalier som är skadliga och införa ett totalförbud. Det vore mycket mer effektivt, säger han.

 Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på branschorganisationen Svensk Handel.  Svensk Handel

I överenskommelsen mellan Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet framgår att ”skatt på farliga kemikalier i kläder och skor” ska införas.

– Efter att vi utvärderat kemikalieskatten på elektronik och ser att den inte hjälper varken miljön, hälsan eller ens inbringar pengar till statskassan så förstår jag inte hur man skulle vilja utveckla den och införa en liknande beskattning på ytterligare produkter, säger Klas Elm.

Kläder och skor har ännu mer e-handelsköp från utlandet än inom elektronik från privatpersoner. Därför skulle en sådan skatt med största sannolikhet driva på den försäljningen då dessa typer av inköp inte påverkas av någon skatt och på så sätt snedvrider konkurrensen ännu mer, menar Magnus Nikkarinen.

– Vi är en så otroligt liten aktör på den globala marknaden. Det känns väldigt naivt att tro att vårt skattetryck ska kunna påverka andra att följa efter. Speciellt när de svenska kunderna är så globala som de är, säger Magnus Nikkarinen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
undefined