S ren Andersson / S ren Andersson
Avtalsrörelsen

Näringslivstoppen: Fackens krav kan leda till uppsägningar

Det kan bli nödvändigt för arbetsgivare att säga upp medarbetare om fackens krav blir verklighet i årets avtalsrörelse. Det menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. Han varnar för att särskilt två branscher skulle drabbas.

– Det är omöjligt för mig att veta hur de tänkte, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Han syftar på facken inom industrin och deras krav i årets avtalsförhandlingar. I en intervju med Arbetsmarknadsnytt i slutet av förra året sa IF Metalls ordförande Marie Nilsson att deras övertygelse är att de bidrar till en stabilitet på arbetsmarknaden genom att höja sina krav jämfört med förra avtalsrörelsen. Mattias Dahl instämmer i att facken inom industrin bidrar till stabilitet när de väljer att hålla fast vid industriavtalet som skapar stabiltet, men menar att frågan om högre, eller för den delen lägre, krav inte  handlar om stabilitet utan om konkurrenskraft och arbetstillfällen.

– Vi tecknar avtal för framtiden. Vi kan inte bygga Sverige på dåtid, utan måste bygga det på framtid. Och då är det de ekonomiska förutsättningarna som gäller idag och den verklighet som våra företag har framför sig som är det enda vi kan gå på, säger han.

Fyraprocentiga krav

Avtalsrörelsen är igång. Även om den just nu mest pågår bakom stängda dörrar och kommer att fortsätta så ett bra tag till, så är det nu den viktiga lönenormeringen på svensk arbetsmarknad förhandlas. Lönenormeringen som kommer att påverka oss alla.

Från facken inom industrin kom alltså tydliga krav på såväl höjda löner, med tre procent, som pensionsavsättningar. Totalt skulle kraven, om de blev verklighet, innebära en kostnadsökning med närmare fyra procent. Det ska jämföras med de senaste tre årens avtalade snittökning med knappt 2,2 procent. Men arbetsgivarsidans krav, eller yrkanden, som de också kallas, handlade inte alls om siffror.

Varför vill inte arbetsgivarsidan sätta någon procentsats?
– Från Svenskt Näringslivs sida lägger vi inga bud, utan det är arbetsgivarna inom industrin som ställer kraven i industriförhandlingarna.

– Det är klart att vi har diskussioner, men det är de som skriver avtal och det är de som bestämmer, säger Mattias Dahl.

Tidigare pensionsavsättningar

Vid sidan om lönekraven innebär LO-samordningen liksom kraven från facken inom industrin, där ju även Unionen och Sveriges Ingenjörer ingår, förändrade pensionsavsättningar. Förenklat görs idag pensionsavsättningar från 25 års ålder, men kraven går ut på att de ska göras från dag ett, alltså från första arbetsdagen. Det här är krav som arbetsgivarsidan menar innebär kraftigt ökade kostnader för företagen.

– Den samlade bördan bli hög för alla, men särskilt för vissa arbetsgivare, som har många anställda som är under 25.

Han hänvisar framför allt till besöksnäringen och handeln, som är viktiga branscher för dem som vill få en första fot in på arbetsmarknaden.

– Där kommer kostnadsökningen, om fackens krav skulle bli verklighet, att vara dramatiska. Det är på en nivå som helt enkelt inte fungerar.

– Jag har svårt att se företagen skulle kunna behålla den personal som de har, säger Mattias Dahl.

Menar du att det kommer drabba medarbetarna?
– Om löne- och pensionskostnaderna skulle öka så som facken vill kommer företagen behöva se över de totala kostnaderna. Tyvärr finns stor risk för att många då tvingas säga upp personal, säger han och understryker att ett troligt scenario är att arbetsgivarna väljer att anställa människor som är äldre och mer erfarna om kostnaderna är ungefär desamma som för yngre och oerfarna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer