Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Näringslivstoppen: Därför har Jan Guillou helt fel om välfärden

Näringslivsprofilen Dan Olofsson anser att regeringen har ”kapitulerat” med att leda landet men vågar ändå se hyggligt ljust på framtiden. Det personliga engagemanget för entreprenörskap och samhällets utveckling tar sig många uttryck, inte sällan i form av debatter. Nu går han till svaromål mot Jan Guillou som, han menar, sprider ”myter” om den privata välfärden.

Entreprenören och företagsledaren Dan Olofsson är samhällsengagerad på många plan. Sedan Olofsson examinerades som ingenjör i slutet av 70-talet har han varit aktiv i många olika roller i det svenska näringslivet. Han har bland annat byggt upp det egna IT-bolaget Sigma Ab som idag har 5000 anställda. Han har varit en stark röst i välfärdsdebatten och är engagerad i projekt som handlar om att öka utrikes föddas närvaro på arbetsmarknaden.

När coronakrisen först slog till var Olofsson ordentligt oroad över framtiden inte minst för det svenska näringslivet. Idag vågar företagsledaren vara lite mer hoppfull.

– Det var mer drastiskt för ett par månader sedan när allt föll neråt, nu har det ändå stabiliserat sig för många, säger han och fyller i:

– Men man vet inte, det kan ju bli en andra våg.

De här krispaketen har varit otroligt viktiga, de har väsentlig minskat såväl uppsägningar som antalet konkurser.

Olofsson pekar på att olika branscher drabbas olika under krisen, där flygindustrin, hotell och besöksnäring har drabbats allra hårdast.

Det egna konsultbolaget Sigma Group har hittills hanterat situationen utan större uppsägningar.

– Det är klart att vi har drabbats i förhållande till våra kunder inom fordonsindustrin, samtidigt så har vi tagit till rätt kraftfulla åtgärder så det har varit hanterbart. Sammantaget så har stöden som staten kommit med varit bra.

Olofsson menar att särskilt Liberalerna och Centern spelat en viktig roll i att driva på finansdepartementet. Hade inte dessa partier haft en samsyn med M och KD hade stöden blivit avsevärt mindre.

– De här krispaketen har varit otroligt viktiga, de har väsentlig minskat såväl uppsägningar som antalet konkurser.  

Politiken saknar erfarenhet av företagande

När det gäller regelverket så är det dock olyckligt, menar han, att tjänstemännen på departementet och myndigheterna inte själva har erfarenhet av företagande. 

– Inga på departementet har själva varit företagare så reglerna blir rätt otydliga. 

En del regelverk har man hanterat ”sjabbligt” anser Olofsson och exemplifierar med hur Tillväxtverket vände tvärt angående stöd under semestern.

– Det kunde ha gjorts bättre. Det hade varit bra att ta in företagare som rådgivare när man utformar detaljerna i förslagen.

Olofsson spår att de flesta företag kommer klara sig hyggligt under sommaren, men varnar för att det kan se annorlunda ut när hösten kommer om inte ekonomin kommer igång.

– I början av hösten är pengarna och reserverna förbrukade och man har inte hunnit jobba upp en ny orderstock. Det kommer vara väldigt viktigt att ha koll på hur orderingången ser ut i augusti och september.

Att företagen kommer på fötter är viktigt inte bara för de enskilda verksamheterna och deras anställda men för hela samhället i stort, säger han:

– Det är samhällsekonomiskt lönsamt att se till att företag som var sunda före krisen överlever.

”Grannländerna har agerat bättre än Sverige”

Olofsson är än mer kritisk mot det större ledarskapet under coronakrisen, eller rättare sagt avsaknaden av detsamma.

– Regeringen har kapitulerat och avstått från att leda landet. Man säger att Tegnell och Folkhälsomyndigheten får styra det hela, men de styr ju det utifrån folkhälsa och tillgängliga resurser på sjukhus.

Vi har inte någon plan egentligen, utan säger Tegnell något så gör vi så.

– Om man ser till siffrorna i Europa så har Sverige sjabblat till det med höga dödstal. Vi har aldrig slagit i taket när det gäller iva-platserna. Hur det här ska hanteras kräver ett mycket större perspektiv än det som FHM har, fortsätter han.

– Där tycker jag att våra grannländers regeringar har agerat bättre. Olofsson nämner Tyskland, Danmark och Norge.

Den svenska strategin har ifrågasatts brett på sistone. Även Olofsson ställer sig frågande till besluten som fattats.

– Vi har inte någon plan egentligen, utan säger Tegnell något så gör vi så, utvecklar Olofsson som är kritisk mot senfärdigheten kring anti-kroppstestningen.

– Nu ska Sverige plötsligt dra igång en större testning, men det sa ju WHO redan i februari var mycket viktigt.  

Men Olofsson vill samtidigt lyfta fram värdet av krispaketen som satts in för att stötta företagen under krisen.

– Företagen är ju i stort intakta genom de här stödpaketen, så kan regeringen bara vidta någorlunda rimliga åtgärder framöver så kan det bli bra.

Skamfläcken i krisen - svenska äldreboenden

Välfärden har varit en central fråga under coronakrisen. Smittspridningen som skedde framförallt på äldreboenden ger skäl till självrannsakan hos många.

– Det har inte skötts bra. Ur ett samhällsperspektiv är det tragiskt att vi ska ha tio gånger fler döda än grannländerna, säger Olofsson.

– Jag hoppas att regeringen nu tar åt sig av kritiken och agerar, men min misstänksamhet är att politiker är skickliga på att prata.

Han menar att det är stor skillnad på att verka i politiken respektive näringsliv:

– Vi näringslivet har inte pratat så mycket men vi gör grejer.

Den här handlingskraften får man nog säga att Olofsson är ett tydligt exempel på själv. Han har svårt att sitta på händerna när saker går emot vad han tror på.

Vill ge Guillou svar på tal

Olofsson är sedan länge en tydlig förespråkare och försvarare av valfrihet i välfärden och menar att privata utförare bidragit till kvalitetsutveckling inom skola, äldrevård och omsorg. Han är kritisk till hur den större debatten kring välfärden sett och ser ut. Återkommande så dyker ”myter”, som Olofsson kallar det, upp. Senast studsade han på det i en krönika av Jan Guillou i Aftonbladet, där Guillou hävdade att svenska folket är emot vinstuttag i välfärden och att det var vetenskapligt belagt.

Olofsson kunde inte låta det passera utan att saken reddes ut ordentligt, därför tog han en kontakt med undersökningsföretaget Sifo och bad dem göra en opinionsundersökning på området. 

– Jag bad Sifo ställa frågan annorlunda, nämligen: ”Vad stämmer bäst in på din åsikt? Behåll möjligheterna till valfrihet genom att tillåta vinstuttag eller ta bort möjligheten till valfrihet genom förbud mot vinstuttag. 

– Här svarar flest, 46 procent att man vill behålla valfriheten med vinstuttag, medan 35 procent svarar att man vill ta bort valfriheten genom förbud mot vinstuttag.

– Det här går tvärtemot Jan Guillous och andras tvärsäkra uttalanden. Dessutom hävdar Jan Guillou att en majoritet av borgerliga väljare är emot vinstuttag, medan Sifos undersökning visar att 72 procent av de borgerliga väljarna vill behålla valfrihet genom att tillåta vinstuttag.

Samhällsproblemen växer till sig under krisen 

Olofsson pekar vidare på att redan befintliga samhällsproblem tenderar att växa sig större under krisen. Han menar att politiken behöver samla sig för att göra mer.

Alla vill ha fackens röster och facket vill inte ha några förändringar. Det kommer förstärkas ytterligare nu tyvärr.

– Sverige tillhör de sämsta i världen när det gäller att få invandrare i jobb. Det är ett av Sveriges mest långsiktiga problem och det förvärras under coronakrisen. Den grupp som redan är mest utsatt drabbas hårdast nu. Vi behöver ta till substantiella åtgärder för att möta den här utvecklingen.

Han beskriver politikerna som ”handlingsförlamade” när det kommer till att ta itu med denna fråga.

– Alla vill ha fackens röster och facket vill inte ha några förändringar. Det kommer förstärkas ytterligare nu tyvärr.

Olofsson som själv har tänkt mycket på den här frågan vill att det ska vara skattebefriat att arbeta de första åren.

– En lön upp till 12-15 000 i månaden ska innebära att man får ta vilka uppdrag som man vill och inte behöva betala skatt. Det här ska kombineras med ett krav om att man lär sig svenska.

Positivt för Sverige när andra länder öppnar upp

Trots kritiken mot regeringen kring pandemin så är Olofsson mer positiv idag när han blickar framåt.

– Jag är mer optimistisk och positiv nu än för ett par månader sedan.

När många andra länder kommer igång så gör Sverige som exportland det också, resonerar han.

– Vad gäller smittan så tror jag även att människor fortsatt är försiktiga nu. Även om man släpper på en del restriktioner så kommer många vara vaksamma och begränsa sig, förhoppningsvis till dess att det kommer ett vaccin.

Toppnyheter

Besökare på Disneyworld.  Joe Burbank / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

66 000 nya smittade i USA – sjukvården varnar

Antalet inrapporterade fall av covid-19 har nått en ny högsta siffra i USA, samtidigt som allt fler delstater lättar på restriktionerna, rapporterar Sveriges Radio.

Det senaste dygnet har 66 000 fall rapporterats in och värst är spridningen i Florida där flera sjukhus varnar för att de inte kan ta emot fler patienter för intensivvård. Andra delstater där smittan har en snabb spridning är Kalifornien, Arizona och Texas.

Fler än 134  000 personer har dött i smittan och de konstaterade fallen är uppe i 3,2 miljoner sedan pandemins början.

2 tim
Kvinnor spelar kort i Katalonien.  Emilio Morenatti / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Utegångsförbud i delar av Katalonien – smittan ökar

Delar av Katalonien återinför utegångsförbudet efter att över 800 nya fall har konstaterats under söndagen, rapporterar El País. Det är ett område i nordöstra Spanien som sätts i karantän.

Man får varken resa in eller ut ur området med start vid midnatt ikväll. Katalanerna får däremot gå till sitt arbete och besöka banken eller uppsöka sjukvården, samt handla i mataffären.

Ett av sjukhusen i Kataloniens huvudstad Barcelona har rapporterat att man under förra veckan gick från 31 till 107 fall, skriver AFP. Staden är dock inte satt i karantän.

1 tim
Fartyg i Oslo hamn. Geir Olsen / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Norge skärper reglerna för resor från övriga Norden

Norge skärper nu sina krav för inresor från de övriga nordiska länderna, rapporterar VG. Folkehelseinstuttet har beslutat att ställa samma krav på de nordiska länderna som på länder inom EES och Schengenområdet.

Tidigare gällde att regioner i de nordiska länderna skulle uppvisa färre än 20 smittotillfällen per 100 000 invånaren i snitt per vecka de senaste två veckorna för att människor skulle få resa in i Norge utan att sättas i karantän. Men nu gäller färre än 20 smittotillfällen totalt per 100 000 invånare under de sista två veckorna.

Skåne och Blekinge undantas från de ändrade reglerna, bland annat eftersom smittan där är på väg ner, skriver Expressen.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Person som röstar. Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Polen

Småbarnsföräldrar hoppas på Duda i polska valet

I den polska staden Pultusk hoppas många på den sittande nationalkonservative presidenten Andrzej Duda i söndagens val, rapporterar Sveriges Radio.

Ett stort skäl till att många på landsbygden vill ha kvar presidenten och hans parti Lag och Rättvisa är de sociala reformer som regeringen har genomfört.

– Nu finns det mer pengar i familjekassan, säger en av de boende Sveriges Radio har talat med.

Den liberala mittenkandidaten Rafal Trzachkowski har sagt att de extra bidragen till småbarnsföräldrar som regeringen infört kommer att vara kvar.

Den stora skiljelinjen i valet står mellan ett återupprättande av rättsstaten, eller nationalkonservatism som slår mot exempelvis homosexuellas rättigheter, menar experter.

2 tim
Väljare i Rybnik, Polen. Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jämnt resultat väntar när Polen går till presidentval

Vallokalerna i Polen öppnade klockan 07.00 på morgonen och stänger klockan 21.00. Då väntas också en vallokalsundersökning i det förmodat mycket jämna presidentvalet.

Valet står mellan den sittande konservative presidenten Andrzej Duda och Warszawas liberale borgmästare Rafal Trzaskowski.

Även om rollen som president till största delen är ceremoniell ses valet som ett riktningsval: Ska Polen vara fortsatt inriktad på nationalkonservatism i linje med styrande partiet Lag och Rättvisas politik, eller gå i riktning mot EU och liberala värden?

Idag 12:07
Läs mer om Valet i Polen
Almegas vd Thomas Erséus.
Den svenska konjunkturen

Arbetsgivarorganisationer har fullt upp under krisen

Trycket är högt på flera arbetsgivarorganisationer till följd av coronakrisen, rapporterar DN.

– Vi får många frågor om uppsägningar och statliga stöd, säger Thomas Erséus, vd för Almega som samlar företag inom tjänstesektorn.

Trots att nära hundra medlemsföretag gick i konkurs eller lades ner under juni nådde Almega rekordhögt medlemsantal under månaden.

Även bland andra Svensk Handel har haft mycket att göra. Under vissa dagar har samtalen varit fem gånger fler än normalt enligt Katarina Kempe, kommunikationschef.

2 tim
Magdalena Andersson (S). Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Sveriges plånbok är inte bottenlös

Staten har haft goda skäl att öppna plånboken under coronakrisen – men finansminister Magdalena Andersson (S) sitter självklart inte på hur mycket pengar som helst, skriver Sydsvenskans ledarsida.

Det kan behöva påpekas att hennes ”ymnighetshorn har en botten” och att devisen ”allt till alla” inte kan gälla nu, skriver man.

Aftonbladets Fanny Nilsson tror dock att coronakrisen kan bli vändpunkten för en segdragen debatt om välfärdens finansiering. ”Pengar i lador kan inte rädda liv, men människor kan”, skriver hon och frågar sig vad ett välfärdsland utan personal i välfärden egentligen är?

DN:s ledarsida vänder blicken mot EU och konstaterar att debatten om krispaket riskerar att skymma unionens viktigaste funktion – långsiktigt samarbete.

Idag 07:02
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Illustrationsbild. ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Rekordmånga samtal till krisnumret under pandemin

Samtalen till SOS Alarms informationsnummer 113 13 har ökat rejält under coronakrisen, rapporterar Ekot. Hittills i år har numret använts över 400 000 gånger, jämfört med 10 000 gånger under hela förra året.

En undersökning visar också att 46 procent av svenskarna nu känner till numret, jämfört med 35 procent förra året.

Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på 112 och krisberedskap på SOS Alarm, är nöjd med att fler känner till numret, eftersom det avlastar 112 och 1177.

– Vi ser det redan i dag, säger han.

2 tim
Statsepidemiolog Anders Tegnell/Kvinna med munskydd.  TT
undefined

23 forskare: Livsfarligt om FHM hymlar om strategin

Vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? Det frågar sig 23 forskare, bland dem Lena Einhorn, Björn Olsen och Fredrik Elgh i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

De ifrågasätter att myndigheten inte förändrat sina rekommendationer om till exempel munskydd, trots att Sverige är ett av de länder som har flest rapporterade dödsfall per capita.

Forskarna ser två alternativ: antingen är Folkhälsomyndigheten ovillig att medge misstag, eller så tillämpar man i det tysta en outtalad strategi om flockimmunitet – något myndigheten förnekat.

Om så är fallet ”är våra smittskyddsansvariga livsfarliga”, skriver forskarna.

Idag 10:21
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Jessica Rosencrantz (M) miljö- och klimatpolitisk talesperson Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

M: Sverige bör driva på för minimipris på utsläpp

FN:s kommande klimatmöte har skjutits upp på grund av coronapandemin. Den extra tiden bör Sverige använda för att initiativ till förhandlingar om ett globalt minimipris för koldioxidutsläpp, skriver Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz på SvD:s debattsida.

Hon skriver att det är orimligt att bara ett 30-tal länder i dag har infört någon form av beskattning på koldioxidutsläpp. Ett globalt minimipris vore ett steg på vägen mot principen om att den som orsakar skador ska betala för dem, och skulle också förhindra att utsläpp flyttas mellan länder, enligt Rosencrantz.

3 tim
Illustrationsbilder, till höger en elefant som dött av torka i Zimbabwe. TT
undefined

Femårsprognosen: Värre torka och kraftigare regn

Att bromsa värmeökningen blir en svår uppgift för världens politiker. Det framgår av FN-organet Meteorologiska världsorganisationens femårsprognos, skriver TT.

Enligt prognosen är det sannolikt att årsmedeltemperaturen för vart och ett av de kommande fem åren ligger minst en grad högre än medelvärdet i förindustriell tid. Det är också 20 procents sannolikhet att medeltemperaturen för något enskilt av dessa år blir minst 1,5 grader högre, en sannolikhet som ökar över tid, enligt nyhetsbyrån.

I Västeuropa kommer det att bli fler stormar. I Australien, södra Afrika och norra och östra Sydamerika blir det torrare, medan områden närmare polerna får mer regn än tidigare.

5 tim
Läs mer om Klimatomställningen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Fredag den 17 juli blir intensiv: Då rapporterar Volvo, Telia, Saab och Ericsson – bland många andra.  TT
Den svenska ekonomin

Stort vinsttapp väntas: ”Aldrig sett liknande fall”

De svenska börsbolagen väntas rapportera ett 59-procentigt vinsttapp i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Det visar en sammanställning av analytikerprognoser som Infront gjort inför stundande rapportsäsong, skriver TT.

Det kan jämföras med finanskrisen då vinstfallet var 33 procent i fjärde kvartalet 2008 och 39 procent i det första kvartalet 2009.

Peter Malmqvist, oberoende aktieanalytiker, säger till nyhetsbyrån att kommande rapportflod blir ett av de sämre kvartalen han upplevt:

– Jämför man med finanskrisen så gick det sex kvartal innan det bottnade och det här är en typ av fall jag aldrig sett tidigare med en otroligt kraftig resultatnedgång.

Idag 11:31
Magdalena Andersson (S).  Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Krisen har satt blixtbelysning på svagheterna i samhället”

Finansminister Magdalena Andersson (S) vill beskatta bankerna hårdare och höja skatten på kapital för att återuppbygga samhället efter coronakrisen. Det säger hon i en stor intervju med DI där hon bland annat berättar om tiden under den mest intensiva coronakrisen.

Enligt Andersson har krisen ”satt blixtbelysning” på samhällets svaga punkter och säger att hon hör många människor som vill att samhället och välfärden förstärks.

– En hög kvalitet på äldreomsorg, förskola, skola och sjukvård för alla, oavsett inkomst, där ligger den stora omfördelningen i samhället, säger hon till tidningen.

Igår 07:42
Mat delas ut till fattiga i Sydsudan. Kate Holt / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: ”Globalisering är viktigare än biståndsnivån”

De svenska ledarsidorna domineras fortsatt av coronapandemin och dess effekter på samhället.

DN skriver i en osignerad ledare att Sverige så snart som möjligt måste ta tag i många av de problem som följer i krisens spår. Alternativet är ett gigantiskt skuldberg orsakat av till exempel högre skolfrånvaro, inställda operationer och en ökad frekvens av sociala problem, hävdar tidningen.

Sydsvenskans ledarsida skriver att globalisering har varit långt mycket viktigare än bistånd för fattiga länders framsteg. Detta apropå nyheten om att det svenska biståndet till följd av coronakrisen väntas krympa nästa år. Tidningen skriver att det är viktigt att verka för fortsatt öppenhet och handel – ”nu när trenden går mot stängda gränser och nationalism”.

Expressens Anna Dahlberg tar upp Operation Rimfrost och uppmanar inrikesminister Mikael Damberg att erkänna att projektet varit ett misslyckande. Dahlberg skriver att det generellt inom svensk polis ”är för många projekt – Operation X och Operation Y – som dras i gång med trumvirvel och sedan läggs ned i tysthet”.

17 maj
Läs mer om Den svenska ekonomin