Malin Hoelstad/TT
Elpriserna

Näringslivet positivt nytt förslag om vattenkraften

Regeringen och delar av alliansen är överens om villkoren för vattenkraftens framtid. Svenskt Näringsliv är positivt till förslaget då prövningen av alla vattenkraftverk blir enklare. Ett steg i rätt riktning, anser arbetsgivarna.

Caroline af Ugglas, vice vd, skriver i en kommentar ”att politikerna verkar ha lyssnat på kritiken som framförts. Vi uppfattar att det fortfarande finns osäkerheter kvar i detaljerna, men att man i lagrådsremissen uttalar tydliga garantier för att samhällsutvecklingen och vattenkraften, även den småskaliga, ska kunna fortsätta.”

Enligt information som Svenskt Näringsliv tagit del av så innehåller lagrådsremissen en tydlig förbättring i förhållande till det tidigare förslaget och är mer i enlighet med det bakomliggande ramdirektivet för vatten, skriver Caroline af Ugglas.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer