TT
Samhällsekonomi

Myten om de giriga träpatronerna

Baggböleri – kallas de händelser där skogsbönder i slutet av 1800-talet blev lurade av giriga skogsbolag att sälja sin skog för en spottstyver och en sup brännvin. ’

Men stämmer den berättelsen? Nej, skriver Nils Johan Tjärnlund författare och vetenskapsjournalist i en essä på tankesmedjan timbro.

Han menar att baggböleriet är till stora delar en myt med rötter i 1800-talet som fick ytterligare näring av kulturvänstern under det röda 1970-talet och i tv-serier som Träpatronerna från början 1980-talet.

Men samtidigt som myten levt klar kunde forskning redan på 1970-talet visa att bönderna ofta fick bra betalt för sin skog och kunde dessutom använda kapitalet för att investera i sitt jordbruk, förvärva bättre mark eller för att överleva svårare tider.

I ett aktuellt forskningsprojekt från Mittuniversitetet framkommer det också att det ofta var lokala entreprenörer och framsynta bönder som först såg potentialen i skogsaffärer.

Skogen kunde säljas och köpas i flera led innan den ens nådde fram till de stora bolagen.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer