Den svenska besöksnäringen

Museibesöken minskade under 2018

Under förra året gjordes totalt över 17 miljoner museibesök men den totala besökssiffran gick ned med 3 procent, enligt organisationen Sveriges Museers sammanställning av deras medlemmars besökssiffror.

Enligt organisationen har museibesöken haft en positiv utveckling de senaste tio åren och ligger på fortsatt höga nivåer även om det nu syns en minskning totalt.

– För att museerna ska vara betydelsefulla platser för alla även i framtiden krävs ökade resurser och satsningar både nationellt och lokalt, säger Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, i ett pressmeddelande.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer