Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kritiken mot vårdskatten

Momsbomben exploderar – vårdföretagare överväger att lägga ner

Den 1 juli briserade momsbomben för privata sjukvårdsföretag när inhyrd vårdpersonal i ett slag blev 25 procent dyrare. En undersökning visar samtidigt att nästan hälften av de tillfrågade privata vårdföretagare måste skära ned på verksamheten och att cirka en femtedel överväger att bomma igen. "Vi är helt beroende av att hyra in personal för att kunna ge den vård vi måste enligt avtal", säger en verksamhetschef till fPlus.

Det var efter en dom förra året av Högsta förvaltningsdomstolen som Skatteverket konstaterade att uthyrning av vårdpersonal ska momsbeläggas med 25 procent. Det innebär att privata sjukvårdsföretag som hyr in vårdpersonal får en kraftigt ökad kostnad.

För Svea Vårdcentral i glesbygdskommun Säffle är det ett dråpslag som innebär att den nu kommer att få det svårt att leva upp till sitt avtal med landstinget om att driva vårdcentral.

– Det påverkar oss väldigt mycket. Eftersom vi bedriver vår verksamhet i glesbygden har vi svårt att rekrytera läkare. Därför är vi beroende av att kunna hyra in för att kunna ge den vård som vi som privat aktör ingått ett avtal med landstinget om att leverera. När vi över en natt får en kostnadsökning på 25 procent betyder det att vi inte kan bemanna upp som vi önskar och det går ut över både patienter och arbetsmiljö, säger Marjola Kock, verksamhetschef på Svea Vårdcentral.

Samtidigt som de privata sjukvårdsföretagen nu åläggs att betala moms kan den offentliga sjukvården fortsätta att räkna med full momskompensation från staten när de hyr in läkare och annan vårdpersonal.

Marjola Kock, verksamhetschef Svea Vårdcentral.

– Det är väldigt orättvist från ett konkurrensperspektiv. Vi kan inte ta ut den här extrakostnaden genom att skära ned på någon annan del av verksamheten på grund av vårt avtal. Det styr också patientavgifterna och vi varken kan eller vill höja dem, konstaterar hon.

Nästan hälften måste skära ned

I en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort på uppdrag av branschorganisationen Vårdföretagarna uppger 64 procent av medlemsföretagen att möjligheten att anlita egenföretagare för inhyrning är en förutsättning för att få tillgång till den kompetens som de behöver i verksamheten.

Nästan hälften uppger också att de inte kommer att kunna klara sin grundbemanning utan egenföretagare eller inhyrning och att de måste minska på omfattningen direkt, eller på sikt. 16 procent uppger också att de överväger att avveckla verksamheten.

– Svensk sjukvård behöver bli mer tillgänglig, inte mindre. Sverige riskerar att tappa viktig läkarkompetens på grund av vårdmomsen, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör hos Vårdföretagarna.

 Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Stor osäkerhet

För Sofia Höglund, verksamhetschef på Prima familjeläkarmottagning i Västerås, innebär de nya momsreglerna en stor osäkerhet. De hyr inte in läkare, men är beroende av att kunna ta in egenföretagare som är fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykoterapeuter.

– Om vi måste betala moms för dem innebär det en ökad kostnad på cirka en halv miljon kronor om året för oss. Det motsvarar nästan en heltidstjänst för en sjuksköterska och betyder att vi kommer att bli tvungna att se över de tjänster som vi köper in.

Det är också en lokalfråga eftersom Primas familjeläkarmottagning är anpassad efter att de kan remittera patienter till de här egenföretagarna.

– Vi har relativt små lokaler och har i nuläget inte ekonomiska förutsättningar för att byta till större lokaler.

Samtidigt råder det en osäkerhet kring de tjänster som Sofia Höglund är beroende av.

– Det mest frustrerande är att vi inte vet hur det kommer att bli eftersom vi inte får klara besked. Vi vet att den nya tolkningen av momsreglerna kommer gälla för hyrläkare, men vi vet inte om den även kommer att gälla för de tjänster som vi anlitar. Skatteverket uppger att det först måste komma en prejudicerande dom. Först efter det vet vi exakt vilka tjänster som blir momsbelagda. Men när en sådan eventuellt kommer vet vi inte. Det är en stor osäkerhet för oss, konstaterar hon.

Riksdagen uppmanar regeringen att agera

Även riksdagen har reagerat på den nya krassa verklighet som de privata sjukvårdsföretagarna nu måste verka i. I slutet av juni uppmanade man därför regeringen ”att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen, och vid behov snarast möjligt komma med förslag på åtgärder som neutraliserar effekterna". Endast Vänsterpartiet reserverade sig vid den uppmaningen.

– Vi hoppas att problemet med vårdmomsen får hög prioritet hos regeringen och att den snabbt är beredd att ändra lagen. Annars äventyras bemanningen hos många vårdgivare runt om i landet, vilket får följder för patienter och brukare, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna, i en kommentar till riksdagens initiativ.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer