Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska lantbruket

”Mineraljakt förlamar svenska jordbruksföretag”

Svenskt lantbruk riskeras att äventyras när jordbruksmark upplåts åt utländska företag i jakt på mineraler. Det menar Palle Borgström, förbundsordförande LRF, som i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet förespråkar mer restriktiva regler för prospektering och gruvletning.

Bland annat livsmedelsproduktion ligger illa till när utländska bolag, till låg kostnad, får koncession att leta mineraler på svenska odlingsområden. Detta på grund av ålderdomlig lagstiftning, som är generös mot gruvbolag men . Ändå finns det lite markägare kan göra för att stoppa mineralundersökningar, skriver Borgström.

När ett undersökningstillstånd ges för ett område uppstår en oro och problematik för lokala företag, och kan innebära att investeringar får läggas på hyllan, fastighetspriser sjunker i området och att den kommunala planeringen påverkas.

”LRF välkomnar regeringens initiativ att se över reglerna för undersökning och utvinning av mineraler. Eftersom områden med alunskiffer ofta sammanfaller med våra bördigaste jordbruksområden anser LRF att undersökning och brytning i alunskiffer ska förbjudas. Det behövs också en bred utredning av minerallagen i syfte att stärka både enskildas, företags och kommuners rättigheter både vid undersökning och brytning,” avslutar Borgström.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer