Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Miljöprofessorn: Räkna med radikala klimatförslag från regeringen

Sveriges första Klimatpolitiska handlingsplan ska presenteras inom kort. Johan Kuylenstierna, vice ordförande i det Klimatpolitiska rådet, är förväntansfull. Ett stoppdatum för försäljningen av bensin- och dieselbilar och en utfasning av fossila drivmedel står på kravlistan. ”Regeringen måste våga”, säger han till fPlus.

Ett bortre stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel och bensin- och dieselbilar kan presenteras redan före nyår. I alla fall om Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet får som han vill.

Johan Kuylenstierna är vice ordförande i det Klimatpolitiska rådet som är tillsatt för att staka ut vägen för Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det betyder att han är en av de mäktigaste och mest inflytelserika personerna i miljösverige. Och just nu går han och hela rådet i väntans tider. Orsaken är att Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan ska presenteras före nyår. Ett dokument som kan bli ett av de mest omvälvande som någonsin presenterats i Sverige.

Orsaken är att handlingsplanen ska fungera som en strategi och ligga till grund för hur Sverige ska kunna uppnå de mål som sattes i det klimatpolitiska ramverk som riksdagen beslutade om 2017. Här ingår bland anat att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser samt att transportflottan ska minska sina utsläpp med 70 procent fram till 2030.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet  Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Regeringen måste våga sätta tuffa mål

För att nå de målen räcker det inte med några halvmesyrer. Särskilt med tanke på att utsläppen från transportsektorn har börjat öka igen och här vill Klimatpolitiska rådet se en tuffare politik. Man vill bland annat se ett förbud för att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar från 2030 och ett årtal för när fossila bränslen ska vara utfasade.

– Jag tycker att regeringen måste våga sätta tydliga sektorsmål som är nödvändiga för att nå de Klimatpolitiska målen, även om det i dagsläget inte råder full konsensus om de är realistiska eller ej. Jag menar att vi måste se en tydlighet i handlingsplanen. Att nu är vi inne i det här skiftet och hur vi tydligare kan driva på och driva en politik som underlättar omställningen, säger Johan Kuylenstierna.

– Det är därför vi är nyfikna på hur våra ställningstaganden kommer att presenteras i den klimatpolitiska handlingsplanen som snart ska läggas fram. Det var också en av våra tydliga rekommendationer i vår senaste rapport, fortsätter han.

Han menar att fasta datum även skulle ge transportsektorn och berörda branscher den morot och tydliga tidplan de behöver för att intensifiera sitt arbete med att ställa om.

– Industrin pekar i sina färdplaner för hur de ska kunna bli koldioxidneutrala och på att tekniken och kunskapen finns. Det är möjligt att göra de här investeringarna säger man. Men de uppger också att de saknar långsiktiga utfästelser och därmed förutsättningar att verkligen våga ta steget.

– Ett stoppdatum innebär en sådan utfästelse. Men då måste även staten se till att infrastrukturen finns på plats, eller i alla fall vara under konstruktion.

När så här stora beslut som förändrar saker och ting i grunden ska tas. Hur ser du på risken att det leder till kraftiga protester som till exempel i Frankrike och de gula västarna?

– Visst finns det en problematik med att vi behöver ställa om relativt snabbt och det kommer att innebära nya utmaningar. Det finns risk för kostnader, sociala spänningar och att nya miljöproblem skapas om vi inte gör rätt. Här är en väl genomtänk och långsiktig strategi är bättre än kortsiktiga och framhastade beslut. Det kan skapa nya möjligheter, för Sverige, vår industri och oss enskilda medborgare.

Näringslivet måste få snabba besked

De flesta är eniga om att elektrifieringen ska spela en stor roll i omställningen. Men här finns det en extremt trång flaskhals i och med de långa tillståndsprocesserna. Idag kan det ta uppåt 10–12 år innan ett nytt stamnät kan komma på plats. De långa och krångliga tillståndsprocesserna får också stora konsekvenser för till exempel gruvor som vill ha tillstånd att utvinna material som kan användas i grön teknik. Johan Kuylenstierna tror att det måste ändras och att vi måste i större utsträckning låta samhällsintressena få väga tyngre.

– Jag skulle tro att vi rör oss i den riktningen eftersom vi ser ett allt större behov av att ställa om och att det måste gå snabbare. Vi kan inte ha en situation där vi hela tiden hamnar i låsta lägen. Med tanke på de investeringar som behöver göras är det viktigt för näringslivet att få tydliga besked om hur lång tid en process kan tänkas ta.

– Men självklart måste vi även fortsättningsvis ta hänsyn till olika intressen annars kan vi få se en kraftig motståndsrörelse växa fram vilket kan försvåra och försena omställningen ännu mer. Det är en balansgång.

En fråga är den om nationella kontra globala utsläpp. Vad blir nyttan för klimatet om ett förbud i Sverige leder till att produktion flyttar utomlands?

– Det är en av de knepiga frågorna. Det är det globala som är det intressanta samtidigt som det system vi har för att mäta utsläpp, och därmed ansvaret, ligger på en nationell nivå. Jag menar att man inte bara kan resonera utifrån ett strikt nationellt perspektiv utan vi måste fundera över vilka konsekvenser beslut får på annat håll.

– Och det betyder ju att vi ibland måste kunna resonera utifrån perspektivet att det är bättre att vi tillåter, eller accepterar att vi har fortsatta utsläpp från den svenska industrin, under en omställningsfas om det finns en ambition om att minska utsläppen över tid.

I det sammanhanget är Preems raffinaderi ett exempel. Företaget vill utöka produktionen för att tillverka ett miljövänligare lågsvavligt fartygsbränsle, men det skulle också innebära kraftigt förhöjda utsläpp av koldioxid i Sverige.

– Vi anser att den utbyggnad av sin produktion som Preem vill göra helt klart utgör en konflikt med de mål som satts i riksdagen för klimatpolitiken. Men med det sagt, tycker jag att man samtidigt måste fundera över vilka konsekvenser det får om utbyggnaden inte sker i Sverige.

– Tyvärr måste investeringar i fossilsektorn kunna fortsätta så länge vi är beroende av den, för att så långt som möjlig minska utsläppen här och nu, men det är viktigt att samtidigt diskutera med företagen om det finns en möjlighet att påverka dagens investeringar och höja ambitionen för att minska och undvika framtida utsläpp.

Det är väl det som skett i Preems fall?

– Nja, till viss del. Nu har det ju mer kommit att bli en rättsprocess där diskussionerna handlar om hur mycket regeringen ska kunna påverka en investering som i grunden kopplas till EUs handelssystem för utsläppsrätter. Det är ju positivt att få klarhet i detta.

Johan Kuylenstierna menar även att EU:s system för handel med utsläppsrätter som det fungerar idag inte räcker till för att nå de klimatpolitiska målen.

– Från klimatpolitiska rådet har vi sagt att det skulle vara rimligt med en lagstiftning som ger regeringen rätt att pröva etablering av verksamheter som motverkar möjligheterna att uppnå de nationella klimatmålen. Men det är ingen lätt fråga och vi har också sagt att det handlar i första hand handlar om att skärpa EU:s regelverk för utsläpp.

– Det är inte tillräckligt skarpt och kommer inte att kunna leda oss till netto-0 utsläpp till 2045 som det ser ut idag. Men likvärdiga internationella regler är trots allt en förutsättning om vi på riktigt ska kunna nå målet i Parisavtalet. Och omställningen måste vara global om vi ska lyckas med den, konstaterar Johan Kuylenstierna.

Toppnyheter

Arkivbilder: Svenska kronor, vice statsminister Isabella Lövin, statsminister Stefan Löfven. TT
Den svenska kronan

Ekonomer: Goda nyheter för kronan om Löfven avgår

Starkare förtroende bland konsumenter och i industrin väntas i veckans makrodata, vilket kommer att ge stöd för kronans uppåttrend. Det skriver Nordeas ekonomer Martin Enlund, Andreas Steno Larsen och Joachim Bernhardsen i ett veckobrev.

Enligt ekonomerna har konsumentförtroendet underpresterat kraftigt under Stefan Löfvens socialdemokratiska regering. ”En ny statsminister – eller en ny regering – skulle sannolikt vara goda nyheter för kronan”, skriver de.

Nordea-ekonomerna noterar också att politiska kommentatorer spekulerar i att Löfven ska lämna sin post i vår. ”Vi förblir dock försiktiga kring kronan på grund av den fortsatt dystra utsikten för europeisk tillväxt”, skriver de.

2 tim
Martina Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya prognosen för kronan: så mycket faller den i år

Den svenska kronan lär försvagas under 2020. Det säger Stefan Mellin, valutaanalytiker vid Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt. Detta trots att kronan stärktes i slutet av förra året till följd av bland annat ökad optimism i handelskriget mellan USA och Kina, positiva signaler om Europas ekonomi och att Riksbanken tydligt signalerade att räntan skulle höjas.

– Det här året har börjat tvärtom, med geopolitisk oro. Dessutom var Riksbanken lite duvaktiga i protokollet från decembermötet. Många, inte minst internationella banker, har drivit testen att Riksbanken höjt till noll och att noll nu är golvet, men det är inte alls den tolkningen jag gör av protokollet, säger han till Direkt.

En svagare konjunktur och inflation, vilket Danske Bank spår, innebär att Riksbanken kan komma att sänka räntan igen, enligt Stefan Mellin.

Så, hur mycket kommer kronan att försvagas? Danske Bank räknar med att kronan kommer att försvagas till 10:80 mot euron om ett år, vilket kan jämföras med onsdagen då kronan låg strax över 10:50 mot euron.

9 jan
undefined

Experter: Riksbanken står fast – kronan stärks 2020

Att Riksbanken höll fast vid sin prognos om att höja räntan i december var en av fjolårets stora överraskningar, skriver SEB:s räntestrateg Lina Fransson i storbankens rapport Ögat.

Höjningen visar att den svenska centralbanken verkligen ville bort från minusräntan och det minskar i sin tur sannolikheten att Riksbanken åter sänker räntan, anser Fransson.

I rapporten spår SEB:s valutastrateg och makrochef Carl Hammer att kronan successivt bör stärkas mot dollarn under året. Banken spår också att EUR/SEK ska kunna falla ner till 10,10 ”men troligen inte så mycket mer”, skriver Hammer. Det kan jämföras med de 10,53 som euron står i på fredagsmorgonen.

10 jan
Läs mer om Den svenska kronan
Kvinna med ansiktsmask i Wuhan i Kina, där smittan startade. HECTOR RETAMAL / AFP
Sjukdomsutbrottet i Kina

UD avråder från att resa till drabbade områden i Kina

Utrikesdepartementet avråder från resor till områden i Kina som drabbats av coronaviruset, uppges i ett pressmeddelande.

Beslutet om att avråda svenska medborgare att resa till Hubeiprovinsen togs under söndagen och gäller tills vidare.

Sedan tidigare har Norge och Danmark gått ut med avrådan om att resa till områden som är drabbade i Kina.

Efter nya dödsfall i Kina i helgen är dödssiffran nu uppe i 56 personer i Kina. Omkring 2 000 personer beräknas vara smittade, skriver flera medier.

3 tim
Personer köar för att handla mat i Wuhan i helgen. TT NYHETSBYRÅN
undefined

Forskarlarm: 190 000 kan ha smittats om nio dagar

Varje person som smittas med coronaviruset sprider sjukdomen vidare till mellan två och tre andra personer. Det visar två olika forskarlags analyser av viruset, skriver Reuters.

Forskarna bakom den ena analysen beräknar att 190 000 människor kommer ha smittats den 4 februari – bara i sjukdomens epicentrum Wuhan. De varnar dessutom för att ”infektionen kommer vara etablerad i andra kinesiska städer” och att det blir vanligare med sjukdomsfall i andra länder.

– Ju större spridningen blir i andra delar av Kina, desto större är risken för en global spridning, säger forskaren Raina MacIntyre till nyhetsbyrån.

Totalt bor det över elva miljoner människor i Wuhan.

Idag 08:12
Demonstranter i Wuhan som är kritiska till att en fastighet i området ska användas som en samlingsplats för smittade patienter. PHILIP FONG / AFP
undefined

Norge och Danmark: Res inte till virusdrabbad region

Norge och Danmark avråder nu sina medborgare från att resa till den virusdrabbade Hubeiprovinsen i Kina, skriver TT.

Länderna är de senaste i raden att lämna liknande besked. Japan kommer att evakuera alla sina medborgare från den kinesiska staden Wuhan, varifrån coronaviruset tagit fart. Även Frankrike och Ryssland har meddelat att åtgärder har vidtagits för att evakuera medborgare. Utrikesdepartementet i Sverige har inte lämnat några liknande besked.

Samtidigt kommer det rapporter om att coronaviruset blir allt starkare, skriver Sky News. Hundratals nya sjukdomsfall har bekräftats i helgen och totalt har över 2 000 människor smittats.

Idag 11:42
Läs mer om Sjukdomsutbrottet i Kina
Iran Air-plan. Arkivbild. Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Iranska flygkraschen

Svensk familj fast i Iran när flygtillståndet drogs in

En svensk barnfamilj har problem med att komma hem från Iran efter att direktflygen mellan Sverige och Iran ställts in, rapporterar SVT.

Amir Reza Riazi flög med familjen från Göteborg till Teheran i julas och deras returflyg med Iran Air ställdes in när Transportstyrelsen beslutade att dra in trafiktillståndet för flygbolaget efter att Irans militär sköt ner ett ukrainskt passagerarplan. Nu väntar bolaget på förnyat tillstånd.

– Vi kanske måste köpa nya flygbiljetter och då blir det inte direktflyg. Vi kanske måste mellanlanda i Istanbul eller Qatar. Det blir en stor extra kostnad för oss, säger Amir Reza Riazi till SVT.

16 min
Rester av planet på marken utanför Tehran. Social Media / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Falsklarm och nedtystning – så sköt Iran ner planet

Det var ett sannolikt felaktigt larm om att amerikanska stridsflygplan var på väg mot Teheran som fick ett befäl att fatta beslutet att avfyra två luftvärnsrobotar mot det civila ukrainska planet i Iran. Det visar en kartläggning av händelseförloppet som New York Times gjort.

Enligt tidningen hade militären önskat att luftrummet skulle stängas men fått nej, bland annat på grund av att risken för amerikanska attacker bedömdes vara lägre om det fanns civila plan i luften.

Trots att revolutionsgardet insåg vidden av misstaget mer eller mindre omedelbart dröjde det flera dagar innan president Rouhani informerades, detta trots att Rouhani flera vid upprepade tillfällen försökte komma i kontakt med militärledningen.

Först när Rouhani hotade att avgå som president valde militären att officiellt erkänna vad som hänt, skriver tidningen.

4 tim
Läs mer om Iranska flygkraschen
 Yitzhak Rabin och Yassir Arafat skrev under avtalet. DOUG MILLS / TT NYHETSBYRÅN
Israel – Palestinakonflikten

Palestinierna hotar lämna historiska Osloavtalet

Palestina hotar att dra sig ur Osloavtalet om Trump-administrationen lägger fram sin nya fredsplan för Mellanöstern nästa vecka, uppger AFP.

Enligt den palestinska chefsförhandlaren Saeb Erekat innebär avtalet att ”Israels tillfälliga ockupation förvandlas till en permanent ockupation”.

Avtalet slöts 1993 och var den första direkta överenskommelsen mellan israeliska och palestinska politiker och lade grunden för den palestinska myndigheten.

Avtalet bidrog till att Yitzhak Rabin, Yassir Arafat och Shimon Peres fick dela Nobels fredspris 1994.

De Israeliska premiärministerkandidaterna Benny Gantz och Benjamin Netanyahu ska nästa vecka till USA för att diskutera planen. Den palestinska sidan har dock avfärdat den redan innan den har lagts fram.

4 tim
Benjamin Netanyahu. STAFF / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Netanyahu: Hoppas att vi kan skapa historia

Den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu säger att han ”hoppas kunna skapa historia” den kommande veckan när han besöker Washington för att diskutera Trump-administrationens fredsplan för Mellanöstern, skriver AFP.

– Vi är mitt uppe i en mycket dramatisk diplomatisk utveckling, men höjdpunkten ligger fortfarande framför oss, sa Netanyahu inför resan.

Till mötet är även Netanyahus rival om premiärministerposten Benny Gantz inbjuden. Däremot har inte den palestinska sidan bjudits in. Palestinierna har redan på förhand avfärdat planen.

3 tim
Lars Adaktusson, Margot Wallström och Stefan Löfven. TT
undefined

KD kräver ny politisk linje inför Löfvens besök i Israel

Kristdemokraterna uppmanar regeringen att anta en ny politisk linje i sin Israel-politik, rapporterar TV4 Nyheterna. Statsminister Stefan Löfven (S) besöker i dag landet i samband med World Holocaust Forum, men inga direkta möten med regeringen är inbokade.

– Det här är väl ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, säger KD:s utrikespolitiske talesperson Lars Adaktusson i TV4:s inslag.

Han vill att regeringen omprövar delar av den politik som har förts, bland annat det ”ensidiga och villkorslösa erkännandet av en palestinsk stat”. Tidigare utrikesministern Margot Wallströms (S) erkännande av Palestina ledde till att hon portades från landet.

22 jan
Läs mer om Israel – Palestinakonflikten
Donald Trump. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
Stridigheterna i Irak

Trump krävs på ursäkt efter huvudvärkskommentaren

Den amerikanska organisationen Veterans of Foreign Wars kräver en ursäkt av Donald Trump. Detta sedan Trumps spelat ner hur allvarliga skador amerikanska soldater drabbades av när Iran attackerade en irakisk militärbas, skriver amerikanska medier.

Trump sa inledningsvis att ingen soldat skadades men uppgav sedan att några ”fått huvudvärk och lite andra saker”. Men i veckan bekräftade Pentagon att 34 soldater fått hjärnskakning eller traumatiska hjärnskador (TBI).

– VFW förväntar sig en ursäkt efter presidentens missriktade kommentar, säger organisationens ledare William Schmitz i ett uttalande.

2 tim
En regeringskritisk demonstrant i Najaf i går. ALAA AL-MARJANI / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Mäktig irakisk rörelse drar tillbaka stöd till protester

Iraks största politiska parti al-Sadr-rörelsen stöttar inte längre protesterna i landet, rapporterar al-Jazira. Gruppen har tidigare spelat en nyckelroll genom att ge sitt stöd både politiskt och fysiskt.

– Det känns som att någon har stulit protesterna från oss, säger demonstranten Umm Rafid om beskedet.

I en intervju säger gruppens talesperson att våldet riskerar att skada landet för mycket och att man därför inte kan delta. Frågan är om det nya beskedet är början på slutet av protesterna, säger al-Jaziras utsända reporter.

Idag 11:26
En regeringskritisk demonstrant under protester strax söder om Bagdad. HAIDAR HAMDANI / AFP
undefined

Nya sammandrabbningar – 31 skadade i Irak-protester

Minst 31 personer har skadats i nya demonstrationer i Irak, skriver Reuters. Sammandrabbningar med polis har resulterat i minst 14 skadade i huvudstaden Bagdad och minst 14 skadade i den södra staden Nasiriyah.

Skarp ammunition användes för att skingra demonstranterna, som då svarade med stenar och molotovcocktails.

Protesterna började som ett motstånd mot arbetslöshet och korruption, men utvecklades snabbt till krav på större samhälleliga förändringar och regeringens avgång.

Idag 10:59
Läs mer om Stridigheterna i Irak

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
En krossad ruta på ett judiskt center i Rostock i norra Tyskland, efter en misstänkt antisemitisk attack 2009. THOMAS HAENTZSCHEL / TT NYHETSBYRÅN
Förintelsens minnesdag

”Sociala medier underlättar antisemitisk spridning”

Sociala medier har gjort att antisemitism sprids lättare menar idéhistorikern Henrik Bachner som SVT intervjuat.

– De har kraftfullt underlättat spridningen av antisemitiska idéer och erbjudit mötesplatser för människor som hyser sådana uppfattningar vilket i sin tur kan bidra till att attityder förstärks, säger Bachner som forskar om antisemitism.

SVT har gått igenom anmälningsstatistiken gällande antisemitiska hatbrott och sett en ökning de senaste tio åren. Kanalen skriver att statistiken delvis hänger samman med Israel-Palestinakonflikten.

2 tim
Fela Skog. Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Fela, 96, om minnena från lägret: ”De går aldrig bort”

Flera medier uppmärksammar under söndagen att det den 27 januari är 75 år sedan som förintelselägret Auschwitz befriades. Många av överlevarna börjar nu närma sig hundrastrecket och var barn eller tonåringar i lägret.

96-åriga Fela Skog som TT intervjuat visar upp numret som är tatuerat på hennes vänstra arm.

– Allt kommer tillbaka på gamla dar. Jag lider så fruktansvärt. Minnena går aldrig bort, säger hon.

Aftonbladet skildrar barnbarnen som fått bära mor- och farföräldrarnas historia. Helena Trus har skrivit en bok om sin farmor som överlevde förintelsen och Julie Lindahls roman handlar om morföräldrarnas nazistiska bakgrund.

– Det gemensamma är att det finns en skugga i familjen – och i den skuggan finns ett trauma som är outtalat, säger Julie Lindahl till Aftonbladet.

3 tim
 Emerich Roth  Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Emerich Roth: SD behöver en avhopparverksamhet

Förintelseöverlevaren Emerich Roth säger till SvD att han är beredd att förlåta Sverigedemokraterna om partiet tar avstånd från från nazism och vad vissa medlemmar tidigare har stått för.

– Under mitt liv har jag mött nynazister som tagit avstånd från ideologin och som nu reser runt till skolor och hjälper ungdomar. Sådant gör inte SD. Det behövs en avhopparverksamhet för SD-medlemmar, säger han till tidningen.

95-åriga Roth och hans syster var de enda från deras familj som överlevde Förintelsen. Han är i dag djupt oroad över den svenska samhällsutvecklingen och menar att SD länge gynnats av att kritik mot den svenska invandringspolitiken har blandats ihop med främlingsfientlighet.

5 tim
Läs mer om Förintelsens minnesdag