Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimatomställningen

Miljöforskare sågar målet – ”Kräver fördubbling av bensinpriserna”

Riksdagens beslut att minska transportsektorns utsläpp med 70 procent mellan 2010 och 2030 är helt orealistiskt och skulle kräva minst en fördubbling av bensinpriserna, menar Per Kågeson, författare till ESO-rapporten Klimatmål på villovägar? "Det är löjeväckande”, säger han till fPlus.

Hela sex av sju riksdagspartier stod bakom beslutet om att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn (exklusive flyget) med 70 procent mellan 2010 och 2030. Ett beslut som utgick från ett betänkande av Miljömålsberedningen. (SOU 2016:21; 2016:47)

Mer än fördubblade bensinpriser

Per Kågeson är forskare, debattör inom miljöområdet och var fram till pensionen adjungerad professor i miljösystemanalys vid Centrum för Transportstudier vid KTH. Han är författare till den nyligen utgivna ESO-rapporten, Klimatmål på villovägar? där han argumentera för att den målsättningen är helt orealistisk och på gränsen till oseriös.

Bland annat pekar han på att fram till 2018 hade utsläppen från transportsektorn endast minskat med 15 procent, vilket betyder att sektorn endast har elva år på sig att hämta hem de återstående 55 procenten.

–Jag har svårt att se varför man sätter upp mål som är så orealistiska att det är uppenbart att de inte kommer att lyckas. Glappet mellan mål och vad som är möjligt riskerar snarare att leda till att de olika aktörerna ger upp, säger Per Kågeson.

– Hade man till exempel satt målet vid säg 50 procent, vilket är väldigt ambitiöst och som troligen blir svårt att åstadkomma, hade det dock inte framstått som löjeväckande, fortsätter han.

Ytterligare en signal om att riksdagens beslut inte är särskilt verklighetsförankrat är att det under de senaste två åren i princip inte skett någon sänkning av den trafikbaserade co2-utsäppen och antalet fordon utan tvärtom en ökning, påpekar Per Kågeson.

– Det finns ju heller ingen politiker som är beredd att gå till val på att höja drivmedelsskatterna så kraftigt att priset vid pump åtminstone skulle fördubblas. Det krävs nämligen för att fordonsflottan och vägtrafiken ska minska radikalt. Det finns ju partier som nu tvekar inför den 2-procentiga årliga indexerade skattehöjningen av drivmedel som riksdagen kommit överens om, fortsätter han

”Skärp beskattningen av förmånsbilar”

Ett mer realistiskt men samtidigt väldigt ambitiöst mål hade varit att sätta reduktionsmålet av utsläpp vid 45 procent och här spelar en elektrifiering av vägtrafiken an avgörande roll, anser Kågeson.

– Tittar man till exempel på att investera i elvägar hinner de knappast bli effektiva före 2030 om man inte bygger ut infrastrukturen under de allra närmaste åren. För att klara en reduktion med 45 procent är elektrifieringen den i särklass viktigaste åtgärden. Och då menar jag att även distributions- och busstrafiken, och på sikt även fjärrtrafiken, ska elektrifieras.

Han pekar även på en rad punktinsatser som kan göras för att minska trafik och utsläpp.

– Jag har pekat på ett antal kostnadseffektiva förslag som relativt lätt kan åstadkommas. Ett sådant är att påbörja en bättre övervakning av hastigheterna. Om lastbilar inte får köra fortare än 80 km/h så gör det en stor skillnad i utsläpp. Det är oerhört samhällsekonomisk effektivt. Sen tycker jag att man ska skrota ett antal reseavdragen och skärpa beskattningen av förmånsbilar.

Om målet att minska utsläppen med 70 procent är så orealistiskt. Varför sätter man det tror du?

– Jag kan tänka mig en kombination av att tjänstemän kanske fått härja lite väl fritt utan att bli ifrågasatta, men ytterst är det politikerna som är ansvariga. Det finns ju en vilja i politiken att alltid vara bäst i klassen. Man pratar om att vi ska ha världens bästa skola och den lägsta arbetslösheten i Europa och så vidare. Man vill visa att man tar klimatfrågan på allvar.

”Naturvårdverket har fel”

Det finns också delade meningar kring hur vidsträckta åtgärder som ska vidtas för att uppnå klimatmålen. Miljöpartiet anser att den nya klimatlagen och klimatramverket i princip ska låta ändamålen helga medlen samt att Sverige ska ta på sig ledartröjan i racet mot noll-utsläpp.

Ett exempel är att Regeringen tagit över tillåtlighetsprövningen av petroleumföretaget Preems satsning på att utvinna biodiesel ur tjockolja. Ett initiativ som syftar till att förse fartygsbranschen med biodiesel, men som också leder till kraftigt ökade utsläpp. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin hänvisar till att riksdagen beslutat om en klimatlag och ett klimatmål för Sverige som ska följas. Per Kågeson anser att frågan måste ses från ett globalt perspektiv.

– Sker inte denna utbyggnad i Sverige så kommer den att ske i något annat EU-land under samma utsläppstak. Det är därför svenska särregler blir så tokiga. Det mest effektiva systemet för att kontrollera och minska koldioxidutsläpp är EU:s handelssystem för utsläppsrätter, även om prisnivån har varit för låg på grund av ett antal faktorer.

– Handelssystemet innebär ändå att det finns ett tak som är bindande och som sänks från år till år och något motsvarande finns inte för den icke-handlade sektorn, utan det är där som det här glappet växer mellan ambition och åtgärder, och då kan jag tycka att om den här anläggningen som byggs i Sverige eller i ett annat EU-land inte spelar så stor roll, fortsätter han.

När Naturvårdsverket underrättade regeringen om att Preems utsläppsnivåer skulle fördubblas med utbyggnaden uppgav dom att EU:s system för handel med utsläppsrätter inte är tillräckligt effektiv. Hur ser du på det?

–Jag tycker inte att Naturvårdsverket har rätt när man påstår att det handelssystemet inte är tillräckligt. Det finns ett antal faktorer till varför priset på utsläppsrätter legat lågt, inte minst alla subventioner av vind- och solkraft, som bidragit till att hålla ned priset eftersom marginalkostnaden för att bygga ut kraftproduktion inte har märkts på utsläppshandeln.

– Det är alltså de som nu kritiserar utsläppssystemet för att priset är för lågt som bidragit till det. Men nu har man korrigerat flera brister och jag tror att på lite längre sikt kommer marginalkostnaderna att slå igenom och det kommer att bli rätt höga priser på koldioxidutsläppen.

Toppnyheter

Fältsjukhuset som byggts i  Stockholmsmässan i Älvsjö Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Krisavtal för intensivvård aktiveras i Stockholm

Krislägesavtalet för intensivvården aktiveras i Region Stockholm, skriver Sveriges Kommuner och regioner i ett pressmeddelande.

– I Region Stockholm ser vi nu att alla befintliga möjligheter i det reguljära kollektivavtalet för att säkra bemanningen i intensivvården är uttömda, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det aktiverade avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden höjs till 48 timmar per vecka. Särskild nödfallsövertid kan även tas ut och personalen ges en krisersättning vilket betyder att de får mer än fördubblad lön.

41 min
Karin Wanngård.  Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stockholm i krismöte efter smittan på äldreboenden

I dag vid lunchtid samlas alla politiska partier i Stockholm för ett krismöte med anledning av spridningen av coronaviruset på äldreboenden i staden, skriver DN.

På mötet kommer man att diskutera att omedelbart införa så kallad kohortvård, vilket innebär att smittade på boenden omedelbart sätts i karantän och att specifik personal avsätts för att arbeta enbart med detta.

– Flera delar av stadens arbete kring corona har varit effektivt, men när det gäller äldreomsorgen så ser vi en extrem och mycket oroväckande utveckling, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård till tidningen.

26 min
Anders Tegnell  SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN
undefined

Tegnell självkritisk: Hade kunnat kommunicera bättre

Statsepidemiolog Anders Tegnell är till viss del självkritisk till sitt agerande under coronakrisen. I en intervju i ”Skavlan” som sänds i SVT i kväll säger han att man hade kunnat börja kommunicera tidigare och berätta vad som behövde göras framåt.

– Alla blev rätt chockade när det blev som det blev i Italien och det tror jag satte igång tankeverksamheten i många länder i världen, säger han i programmet.

3 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Arkivbild. Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

H&M om permitteringarna: ”Kan inte ange exakt antal”

H&M bekräftar att man har inlett ett ”genomförande av korttidsarbete” på de marknader som berörs av coronakrisen. I samband med morgonens kvartalsrapport uppger bolagets nytillträdda vd Helena Helmersson – precis som DI rapporterade i går – att tiotusentals medarbetare kommer att beröras över hela linjen, men att ”ett exakt antal kan inte anges i dagsläget”.

”Vi ser också över behovet av eventuella uppsägningar”, skriver hon.

Dessutom ska lönerna för klädjättens ledning tillfälligt sänkas med 20 procent.

”I ljuset av detta välkomnar jag styrelsens beslut att föreslå årsstämman 2020 att ställa in aktieutdelningen och delar styrelsens övertygelse att det är det bästa att göra för att säkra vår fortsatta handlingsfrihet. För att utöka koncernens likviditetsbuffert utvärderas och förbereds också ett flertal finansieringskällor”, skriver hon.

5 tim
TT NEWS AGENCY / TT NYHETSBYRÅN
undefined

H&M:s försäljning rasade – spår förlust i Q2

Hennes & Mauritz redovisar ett rörelseresultat på 2 690 miljoner kronor i det första kvartalet. Det är klart högre än analytikernas väntade 1 400 miljoner kronor.

Försäljningen i mars rasade med 46 procent samtidigt som onlineförsäljningen steg 17 procent i lokal valuta.

Klädjätten meddelar samtidigt att man räknar med att göra förlust i andra kvartalet eftersom "det kraftiga försäljningstappet inte kommer att kunna balanseras av nerdragningarna i rörelsekostnaderna", skriver vd:n Helena Helmersson i rapporten.

I slutet av mars var 3 778 av H&M:s totalt 5 065 butiker tillfälligt stängda på grund av coronautbrottet.

Bruttomarginalen blev 51,0 procent, jämfört med förväntade 50,1 procent.

5 tim
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Michael Kappeler / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Merkel bryter isolering – tysk spridning saktar ned

Tysklands åtgärder för att begränsa coronavirusets spridning börjar ge resultat, rapporterar AFP.

– Vi ser att spridningen går saktare. Det fungerar, säger Lothar Wieler, chef för tyska smittskyddsinstitutet, till nyhetsbyrån.

Under fredagen har också Angela Merkel avslutat sin tid i karantän och åter trätt i tjänst som förbundskansler, rapporterar Reuters. Merkel ska vid flera tillfällen ha testat negativt för coronaviruset.

11 min
LUDOVIC MARIN / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stängda gränser stoppar skyddsutrustning

Företaget Mölnlycke health care har haft stora problem med att distribuera miljontals ansiktsmasker och gummihandskar till Italien och Spanien. Anledningen är att leveranserna från Kina stoppats i Frankrike på grund av landets exportförbud på varorna.

– Det är extremt störande. Ingenting av det vi skickar in i Frankrike kan vi skicka ut ur landet, säger företagets vd Richard Twomey till Sveriges Radio.

Framöver måste varuleveranserna från fabrikerna i Kina skeppas till Belgien och därifrån antingen flygas eller landvägen köras runt Frankrike till exempelvis Italien och Spanien, enligt Richard Twomey.

3 tim
Sjukhus i Spanien där coronasmittade patienter vårdas.  Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN
undefined

932 dödsfall i covid-19 i Spanien senaste dygnet

I Spanien har 932 personer dött i covid-19 under det senaste dygnet, skriver tidningen El País.

Det är andra dagen i rad som landet redovisar dagliga dödssiffror på över 900 personer. Dagens siffror markerar dock en mindre nedgång jämfört med gårdagen, då 950 personer rapporterades avlidna. Totalt har 10 935 dött till följd av coronaviruset i landet.

Spanien går nu om Italien i antal smittade i coronaviruset. Totalt ligger den siffran nu på över 117 000 personer.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Illustrationsbild.  Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Stockholmsbörsen öppnar ner – H&M:s aktie rusar

Stockholmsbörsen åkte upp och ner runt nollstrecket under fredagsförmiddagen. Vid lunchtid låg indexen så här:
• OMXSPI: -0,1%
• OMXS30: −0,5%
Morgonens huvudnummer var H&M:s rapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Rörelseresultatet kom in betydligt bättre än väntat, men klädjätten flaggar för att den närmaste tiden blir rejält tuff med en beräknad förlust i andra kvartalet. Aktien rusade runt 10 procent precis i öppningen, men rusningen mattades av något efter några minuters handel. Vid lunchtid var aktien upp 5 procent.

I botten av OMXS30-listan finns Telia – som handlas utan rätt till utdelning – samt Kinnevik, Skanska och Securitas. Securitas fick under morgonen en sänkt rekommendation från Jefferies, medan Kinnevik fick sänkt riktkurs och upprepat köpråd från DNB.

Boliden är ner runt 1,5 procent. Nordea har sänkt riktkursen för bolaget till 230 kronor (250), med upprepat köpråd.

Under morgonen kom även inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn från Silf/Swedbank, som visade ett värde på 46,9 i mars. Det är den lägsta nivån sedan 2012 och nedgången är den största i indexets 15-åriga historia.

Oljan fortsatte att handlas uppåt på fredagsförmiddagen, även om uppgångarna inte når upp till gårdagens prisrally. Brentoljan stiger runt 8,8 procent till cirka 32,60 dollar fatet, medan WTI-oljan är upp omkring 6,7 procent till runt 26,40 dollar per fat vid lunchtid.

4 tim
Illustrationsbild.  Eugene Hoshiko / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stilla rörelser på Asiens börser efter oljerallyt

Det var relativt stillsamma rörelser på Asienbörserna i fredagens handel, efter gårdagens rally i oljepriserna och rekordusla arbetslöshetssiffror i USA. Vid stängning såg läget ut som följer:
• Nikkei: +/-0,0%
• Shanghai: −0,6%
• Shenzhen: −0,7%
• Hang Seng: −0,2%
• Kospi: +/-0,0%

TT noterar att det var en billigare yen som ligger bakom handlarnas relativa optimism i morgonhandeln.

Tidigt på morgonen släpptes inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor, som kom in på 43,0 i mars. I februari var samma siffra 26,5. Det sammanvägda indexet steg samtidigt till 46,7, upp från 27,5. Ett värde under 50 indikerar kontraktion.

Under morgonhandeln backade oljepriserna något igen, efter gårdagens prisspik på närmare 25 procent för WTI-oljan. WTI-oljan handlades vid 10-tiden för runt 25,30 dollar per fat, upp 2,3 procent sedan handelsstarten. Brentoljan var samtidigt upp ungefär 4 procent och handlades för strax under 31 dollar per fat.

Idag 03:55
Läs mer om Dagens börs
En man med munskydd i i Stockholms tunnelbana. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Alla borde använda munskydd för andras skull

Munskydd och den svenska regeringens ansvar för bekämpningen av coronaviruset är två av de ämnen som engagerar fredagens ledarsidor.

Alla som vistas i folkmassor och går i butiker borde börja använda munskydd, skriver Ivar Arpi i en ledare för SvD. Svenska experter har dömt ut munskydd som mer eller mindre verkningslösa, men Arpi pekar på att flera studier visar att de minskar smittspridningen, något som gäller även enklare modeller

”Om det är så att coronaviruset smittar även om man själv inte märker att man är sjuk, kan en ansiktsmask skydda omgivningen”, resonerar han.

Regeringen måste ge en tydlig redogörelse för vad man grundar sin strategi mot det nya coronaviruset på, skriver Alice Teodorescu i en gästkolumn på GP:s ledarsida. Hon menar att ledare i många andra länder klargjort att man tar ansvar för de åtgärder som vidtagits på ett annat sätt än i Sverige.

”Också svenska medborgare förtjänar att behandlas på detta vuxna sätt. I grunden är det en fråga om förtroende”, anser Teodorescu.

4 tim
Läs mer om Ledarsvepet
Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stjärnekonom: Vi är bara i krisens första fas

Räkna med att det dröjer innan vi är tillbaka till ett normaltillstånd. Nu måste beslutsfattarna rådet att öppna plånböckerna – kosta vad det kosta vill. Det säger den franske ekonomen Olivier Blanchard till SvD. Blanchard var chefsekonom på IMF under finanskrisen 2008 och är idag knuten till det amerikanska forskningsinstitutet Petersen Institute.

– Jag tror att vi måste dela in den här krisen i två faser. Först gäller det att få ner antalet infektioner och ge sjukvården allt den behöver. Det är dyrt, men nödvändigt. I fas två gäller det att hålla nere antalet fall av coronasmittade och det är först då vi kan ta steg tillbaka mot det normala, säger Olivier Blanchard till tidningen.

Först i juni eller juli kommer vi se den andra fasen, spår han. Blanchard tror inte heller på den V-formade kurva och den snabba återhämtning som bland annan Magdalena Andersson pratar om.

3 tim
Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Avglobaliseringschock har drabbat världen”

Med världen efter corona kommer en ny politisk verklighet följa, snart slås vi av en avglobaliseringschock och en vardag som är lokal – inte global, skriver Özge Öner i en krönika i SvD.

De europeiska ländernas politiska svar på coronavirusets spridning har börjat se allt mer lika ut. Lockdowns, hårda restriktioner och uppmanad isolering, alla åtgärder som kommer innebära en förändring av det politiska landskapet. Geografisk tillhörighet börjar redan övertrumfa politiskt skapade identiteter, och världens utrymmet för identitetspolitik kommer minska, menar Özge Öner.

”Coronakrisen visar på vikten av grannar och ett fungerande lokalsamhälle. Jag har svårt att tro att allt detta kommer att försvinna när krisen är över”, avslutar Özge Öner.

Igår 13:59
Läs mer om Den globala konjunkturen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer