Arkivbild.  JOSEPH EID / AFP
Den globala miljön

Medel stoppas – misstänks orsaka massdöd av bin

Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet från Kemikalieinspektionen som gav dispens till svenska betodlare att använda det förbjudna bekämpningsmedlet Gaucho, skriver DN.

Gaucho innehåller en av de neonikotinoider som förbjudits av EU eftersom de misstänks ligga bakom massdöd av bin och andra insekter.

Beslutet kan överklagas, men fram till att Mark- och miljödomstolens dom vinner laga kraft får medlet inte användas.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer