Sex av tio unga utan bostad har inte råd att köpa – men hälften skulle kunna få hjälp till eget boende av sina föräldrar, visar en mätning av Sifo. TT
Den turbulenta bomarknaden

Mätning: Sex av tio unga har inte råd med bostad

Sex av tio unga svenskar som saknar bostad har inte råd att köpa eget boende, visar en ny mätning av Sifo/Fastighetsmäklarförbundet. Samtidigt skulle varannan av dessa 18-30-åringar kunna få hjälp av sina föräldrar att köpa en bostad, medan en av tre uppger att de inte har den möjligheten.

– Det råder en klar obalans, orättvis, ojämlik och diskriminerande situation på bostadsmarknaden för landets unga, säger Fastighetsmäklarförbundets vd Jenny Stenberg i ett pressmeddelande.

Knappt hälften av de totalt drygt 1 000 svarande säger att deras möjlighet att köpa bostad ökat det senaste året. En av fyra uppger att de fortfarande bor hemma.

Läs också:

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer