Per Groth/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet 2019

”Markering mot näringslivet att sparka Cecilia Wikström från EU”

Liberalernas beslut att sparka Cecilia Wikström som kandidat i EU-valet ses av många i näringslivet som en markering mot politikers behov av riktiga insikter om näringslivet. Det skriver näringslivsprofilerna Rune Andersson, Dan Olofsson. Olof Stenhammar och Michael Treschow på DI Debatt, och kallar beslutet för obegripligt.

Det är inget etikproblem om Wikström på sin fritid är styrelseledamot i två börsbolag. Tvärtom behövs kunniga personer med insikt såväl i politik som i näringsliv, skriver de.

”Näringslivet är den välståndsskapande delen av samhället och att politiker måste skaffa sig kunskap utanför sin bubbla framstår som så självklart att den senaste tidens diskussion tett sig så svår båda att förstå och acceptera.

Det som nu är viktigt är inte bara behandlingen av en framstående kvinnlig, liberal politiker utan den risk som vi upplever är högst påtaglig, nämligen att det som skett i Liberalerna får prejudicerande effekt.

Den kan både handla om att politiker inte vågar engagera sig i näringslivet men också om att distansen mellan näringslivets folk och den politiska världen ytterligare ökar.

Det vore mycket dåligt för Sverige!”

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer