Foto: Stefan Gustavsson/SvD/TT
Skatteverket vs företagen

Man överklagar Skatteverkets beslut på grund av ålder

En 84-åring begärde ett avdrag med cirka 800 000 kronor för kapitalförlust när han sålde sin andel i ett handelsbolag, rapporterar Allt om Juridik. Men Skatteverket beslutade om att ta ut ett skattetillägg med 260 000 kronor eftersom myndigheten vid en utredning upptäckte att mannen hade lämnat oriktiga uppgifter som skulle ha lett till en för låg slutligt skatt.

Efter det överklagade mannen till förvaltningsrätten. Han tyckte att skattetillägget skulle slopas eller sättas ner eftersom "Skatteverket inte hade lyckats bevisa att han lämnat oriktiga uppgifter” och deklarationsblanketterna hade varit ”omöjliga att fylla i”, skriver Allt om Juridik. Dessutom ansåg mannen att hans höga ålder borde vara en annan anledning till varför skattetillägget borde sättas ner.

Förvaltningsdomstolen ansåg dock att överklagandet skulle avslås eftersom mannen, trots sin ålder, varit aktiv i bolaget och ansvarig för sina felaktigheter, som inte heller kunde skyllas på komplicerade deklarationsblanketter. Mannen överklagade till Kammarrätten som gjorde samma bedömning.

Toppnyheter

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Exportindustrin lånar febrilt för att överleva

Svensk Exportkredit, SEK, ökar nyutlåningen i skuggan av en mörk prognos om det exportberoende näringslivet, skriver DI.

Enligt Exportbaromoetern räknar sex av tio företag med en minskad orderingång närmaste året. Samtidigt planerar tre av tio att minska sin personalstyrka kommande halvår.

”Det ser riktigt illa ut, givet att 1,5 miljoner människor jobbar i exportsektorn. Slår prognoserna in får det stora konsekvenser för svensk tillväxt. Risken finns dessutom att utfallet blir ännu värre än prognoserna med tanke på att ekonomin utvecklas sämre än väntat”, säger Catharina Henriksson,  ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK.

Under första kvartalet ökade nyutlåningen med 20 miljarder kronor, från 13,3 miljarder under under samma period i fjol, till rekordsumman 33,3 miljarder kronor i år.

Den största delen av nyutlåningen handlar om rörelsefinansiering så att bolagetn kan stärka sin likviditetsberedskap.

20 maj
Läs mer om Svenska exporten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer