LO:s ordförande Susanna Gideonsson Sören Andersson
Framtidens arbetsmarknad

LO:s ordförande: Vore tjänstefel att inte närma sig S

Ett starkt och växande LO. Det är en av Susanna Gideonssons ambition som ny ordförande. Det innebär också att stärka banden till Socialdemokraterna, att inte göra det ”vore tjänstefel”, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Enligt sin egen programförklaring tänker LO:s nya ordförande Susanna Gideonsson bli ”skoningslös om S inte driver en sann S-politik”.

– Ja, vi måste ha en politik som gynnar arbetarna, alltså vanligt folk här i Sverige. Skoningslös eller inte, så är det vår uppgift att hela tiden tala om vad politiska beslut betyder för våra medlemmar, för LO-folket, säger hon när Arbetsmarknadsnytt träffar henne.

Du tror inte att fokuseringen på just Socialdemokraterna har bidragit till den generella minskningen av medlemsantalet som sker i LO?
– Nej, det är jag inte etthundra procent säker på. Idag ser vi en ökning av medlemsantalet, visserligen under trycket av coronapandemin, men även i stort. Vår facklig-politiska samverkan med S är unik och det vore tjänstefel av oss att inte använda och stärka den kanalen. Det talas om att det är svårt att engagera unga i facket men det är inga problem – när de väl har ett riktigt arbete, inte bara korta, tidsbegränsade jobb, säger Susanna Gideonsson.

Den förändrade situationen på arbetsmarknaden, som till del rör sig bort från traditionellt fasta anställningar, är något som länge har engagerat Susanna Gideonsson. Under tiden som ordförande i Handels kunde hon peka på att mindre än hälften, 44 procent, av de som jobbar inom handeln var tillsvidareanställda på heltid. Övriga arbetade deltid eller på timmar, en situation som idag även omfattar de flesta branscher och cirka 700 000 personer, hävdar hon.

– Det är en utveckling som är åt fanders. Så kan vi inte ha det. Det är rena daglöneriet och flera steg tillbaka och det drabbar oftast kvinnor men också unga. Att inte veta hur stor lönen blir i slutet av varje månad gör det omöjligt att planera sitt liv, skaffa bostad, bli vuxen. Där finns också en orsak till att den fackliga anslutningen och det fackliga samtalet på arbetsplatserna har minskat. Man vågar inte ta upp diskussioner om vad det än kan röra sig om i rädslan för att bli av med jobbet. Det är raka motsatsen till de trygga jobb som måste vara norm och som allt färre faktiskt har idag.

Två parter, ibland motparter

Relationen till Svenskt Näringsliv är ibland kluven. Samarbetet ska fungera, samtidigt som det också finns konfliktpunkter. I LAS-förhandlingarna blir det om möjligt än mer uppenbart, då parterna har olika åsikter om hur arbetsrätten ska se ut i framtiden, men är överens om att den politiska klåfingrigheten ska motas i grind.

– Vi är två parter, ibland är vi motparter, som i LAS-förhandlingarna och ibland är vi medparter, bland annat i fråga om hur Sverige ska återstarta efter coronakrisen. Men det är vi parter som har ansvaret för utvecklingen på arbetsmarknaden, inte politikerna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer