Henrik Montgomery/TT Gulan Avci.
Utanförskapet på arbetsmarknaden

Liberalerna: En halv miljard till jobb för nyanlända kvinnor

Gulan Avci, riksdagsledamot för Liberalerna och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, skriver på SvD debatt att en satsning på nystartsjobb för nyanlända kvinnor skulle leda till fler riktiga anställningar och bättre integration.

”Vi avsätter en halv miljard extra för att möjliggöra för 5 000 nystartsjobb för nyanlända kvinnor. Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för att anställa någon som står långt bort från arbetsmarknaden.”, skriver hon i debattartikeln.

Enligt Gulan Avci är den stora skillnaden mellan Socialdemokraternas integrationssatsning på extratjänster och nystartsjobben att extratjänsterna subventioneras till 100 procent av staten, vilket inte skapar några riktiga jobb. Ytterst få som har fått en extratjänst har sedan gått vidare till ett riktigt jobb, vilket Gulan Avci menar har lett till stora kostnader för staten.

”Nystartsjobben är till skillnad från extratjänsterna ett sätt för staten att underlätta för företag att våga anställa någon som står långt från arbetsmarknaden.”, fortsätter Gulan Avci.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer