Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Ledare: Populism stör debatt om kapitalskatter

Torun NIlsson på DI:s ledarredaktion, menar att det allt för lättvindigt talas om höjda kapitalskatter och återinförd arvsskatt.

”Hur ska man annars förklara att högre kapitalskatt brukar diskuteras utan att någon nämner vad kapital är till för, och att kapitalinkomst är något annat och osäkrare än lön? Eller att arvsskatt diskuteras som alternativ till skatt på lön? Trots att arv är en tillgång och lön en intäkt”, skriver hon.

Hon menar att det är viktigt att politikerna är tydliga med vad som är vad. Först då kan väljarna göra informerade beslut.

”För politikerna gäller det att balansera mellan hänsyn till vanliga löntagares och väljares känslor och behovet av fortsatt riskvillighet och affärsaptit”, avslutar hon.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer