Diskussionen om LAS

”Låt företagen välja vilka som ska sägas upp”

Det är arbetsgivarna som borde få välja vilka anställda som ska få stanna och vilka som ska få gå vid uppsägningar, skriver nationalekonomerna Anders Bornhäll, Sven-Olov Daunfeldt och Johan Eklund i en debattartikel i SvD.

När det strikta anställningsskyddet i Sverige utformades för mer än 40 år sedan var den svenska arbetsmarknaden väsentligt annorlunda än i dag. En detalj i den svenska lagen om anställningsskydd är att uppsägningar ska ske enligt principen sist-in-först-ut. År 2001 infördes en reform som innebar att företag med mindre än elva anställda fick möjlighet att undanta två arbetstagare från denna princip – tvåundantaget.

Nationalekonomerna analyserar i en ny rapport från Entreprenörskapsforum vilken effekt tvåundantaget haft på sysselsättningen.

”Resultaten visar att reformen skapade cirka 4 200 jobb per år i företag med 5–9 anställda. Företag med tio anställda blev däremot mindre benägna att rekrytera eftersom detta skulle innebära att de förlorade möjligheten att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen”, skriver nationalekonomerna i SvD och de vill att reformen utvidgas.

Nationalekonomerna föreslår att tröskelvärdet på elva anställda höjs och kombineras med en ökning av hur många anställda som faktiskt får undantas från turordningsreglerna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer